Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202120206 Veľkokuchynské zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.10.2021
14:28
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202120764 Železiarske výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.10.2021
14:30
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202120022 Kalibrácie meradiel rad.,chem.,pries. a dozimetrickej kontroly
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.10.2021
14:45
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202120126 Dezinfekčné prostriedky a materiál pre zamestnancov pri výkone opatrovania
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.10.2021
14:45
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Geodetické služby
Zákazka s nízkou hodnotou
20.10.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z202120524 Počítače
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.10.2021
15:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202120675 Olej, mazací tuk a spotrebný materiál na krovinorez
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.10.2021
15:00
Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202120745 Pneumatiky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.10.2021
15:00
Topoľčianky, Zlaté Moravce, Nitriansky, Slovenská republika
Výmena zásobníka teplej úžitkovej vody (TÚV)
Zákazka s nízkou hodnotou
20.10.2021
16:00
Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava
Národný dialóg – príspevok SR k Samitu OSN pre potravinové systémy
Zákazka s nízkou hodnotou
20.10.2021
16:00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova č. 12, 812 66 Bratislava
Výzva na opätovné predloženie cenovej ponuky - Architektonická štúdia "Viacúčelový komplex objekt č. 3 v ÚVTOS a ÚVV Ilava" (obhliadka je povinná za účelom oboznámenia sa so stavom a rozsahom predmetu zákazky, aby cenová ponuka zahŕňala všetky náklady uchádzača – neskoršie návrhy na zmenu ceny a práce naviac nebude verejný obstarávateľ akceptovať. Obhliadku miesta si uchádzač dohodne s kontaktnou osobou (bod č. 1))
Prieskum trhu
20.10.2021
23:59
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova 1, 821 08 Bratislava
Patologické vaky
Zákazka s nízkou hodnotou
20.10.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Z202120429 3. Nákup hadíc pre nákladné motorové vozidlá a mechanizmy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.10.2021
08:15
Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves, Košický, Slovenská republika
Z202120351 Originál toner
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.10.2021
08:26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202120806 Železiarske výrobky a brusivá, okná, dvere a súvisiace prvky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.10.2021
08:30
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202120366 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.10.2021
08:45
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Implementácia inteligentných riešení do výrobného procesu výroby komplexných zostáv z plechov a profilov spoločnosti ŠVEC a SPOL, s.r.o.
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 21.10.2021
09:00
ŠVEC a SPOL, s.r.o., Staničná 502, 952 17 Vráble
Odvoz a likvidácia odpadu 18102021
Zákazka s nízkou hodnotou
21.10.2021
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
42942-MSS Zmluvný výskum za účelom vývoja prototypu predčisťovacej a zahusťovacej jednotky
Verejná súťaž
UVO 21.10.2021
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
43059-MST Strategický výskum v oblasti SMART monitoringu, liečby a preventívnej ochrany pred koronavírusom (SARS-CoV-2)
Verejná súťaž
UVO 21.10.2021
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
44017-MSP Prístrešky električkových zastávok
Verejná súťaž
UVO 21.10.2021
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
44197-WYP Skladovanie a expedovanie odpadu z nemocnice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.10.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
44198-WYP Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Kráľovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.10.2021
09:00
Obec Kráľovce
44543-WYP Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy na ulici Poľnej č. 2 Kežmarok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.10.2021
09:00
Mesto Kežmarok
45401-WNP Stredoslovenská galéria B.Bystrica - Rekonštrukcia a optimalizácia vykurovania - Bethlenov dom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.10.2021
09:00
Stredoslovenská galéria
Zobrazených: 251 - 275 / 1081 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20