Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202314137 Náhradné diely na autobusy Sor NB12, NB18
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202314080 Lieky skupiny ATC J01- antibakteriálne látky na systémové použitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
10:30
Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Obnova licencií a podpory pre produkty Forcepoint
12.12.2023
11:00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Microsoft Licencie 2024 (Vysvetlenie podmienok uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa najneskôr do 11.12.2023)
Obchodná verejná súťaž
12.12.2023
11:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Dodávka čerstvého bravčového mäsa pre DSS Čeláre-Kirť_Výzva č. 50
Dynamický nákupný systém
12.12.2023
11:00
Domov sociálnych služieb (Čeláre-Kirť), Čeláre - Kírť 189, 991 22 Bušince
38575 - WNS Preprava, kalibrácia žiaričov a meradiel na meranie ionizujúceho žiarenia (II)
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2023
11:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Z202314208 Elektrické ručné náradie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
11:00
Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202314143 Hygienické potreby a čistiace potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
11:19
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202314145 Čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
11:35
Štiavnik, Bytča, Žilinský, Slovenská republika
Z202314148 Čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
11:45
Štiavnik, Bytča, Žilinský, Slovenská republika
Rekonštrukcia a dostavba areálu FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Užšia súťaž
12.12.2023
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Zabezpečenie dodávky potravín
12.12.2023
12:00
Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 3/2024
Dynamický nákupný systém
12.12.2023
12:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
Výstavba fóliovníka
12.12.2023
12:00
HADO Investments, s. r. o., Pražská 11, 811 04 Bratislava I
Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu
Súťažný dialóg
12.12.2023
12:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
32708-MSP Rekonštrukcia a dostavba areálu FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Verejná súťaž
UVO 12.12.2023
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
37415 - WYP ZÁKLADNÁ ŠKOLA ROVINKA - ELOKOVANÉ PRACOVISKO - ŽELEZNIČNÁ ULICA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.12.2023
12:00
Obec Rovinka
36607 - MST Potraviny 2024
Verejná súťaž
UVO 12.12.2023
12:00
Mesto Humenné
37991 - WNT Diagnostické súpravy a činidlá pre biochemický analyzátor Cobas C311
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2023
12:00
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
37937 - WNP Maľovanie interiérov AB LS Hnúšťa, OZ Gemer
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2023
12:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
38216 - WNS Spracovanie primeraného posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti „Zariadenie aeróbneho zhodnocovania odpadu Bratislava“ na územie NATURA 2000
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2023
12:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Z202314093 Lieky skupiny ATC J01-Antibakteriálne látky na systémové použitie3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
12:00
Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Z202314150 Čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
12:00
Štiavnik, Bytča, Žilinský, Slovenská republika
Z202314153 Kombinovaný sporák, umývačka riadu, mlynček na mäso
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
12:09
Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202314132 Rádio, ohrievače a mikrosystémy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
12:19
Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zobrazených: 251 - 275 / 987 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20