Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214657 Kalendáre na rok 2023 II
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
11:59
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Vajcia (trvanie zákazky od 01.01.2023 do 31.12.2023)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
01.12.2022
12:00
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1, 053 04 Spišské Podhradie
Mlieko a mliečne výrobky (trvanie zákazky od 01.01.2023 do 31.12.2023)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
01.12.2022
12:00
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1, 053 04 Spišské Podhradie
Nákup potravín mäsové výrobky (DĹŽKA TRVANIA ZÁKAZKY Od 01.01.2023 do 31.12.2023)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
01.12.2022
12:00
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1, 053 04 Spišské Podhradie
Oznámenie o vyhlásení OVS na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov - účel nájmu kancelárske priestory admin. budove na 10. poschodí č. 1030 o celkovej výmere 18 m2 - SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA
Obchodná verejná súťaž
01.12.2022
12:00
Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, 831 07 Bratislava
Zabezpečenie mini centrifúgy a mini miešačky pre KCHL CO Nitra
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie ubytovacích, stravovacích služieb v rámci lyžiarskeho a snowboardingového kurzu pre žiakov Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha (január, február 2023)
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2022
12:00
Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin
46310-MUT Nákup priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín na obdobie 48 mesiacov
Užšia súťaž
UVO 01.12.2022
12:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Z202214561 Kávovar De Longhi Magnifica S Smart ECAM250.23.SB alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
12:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202214640 Lenovo licencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
12:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202214724 Transkatetrová dvojdutinová chlopňa so zavádzacím systémom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
12:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202214727 Diagnostické činidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
12:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202214728 Mikrobiologické vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
12:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
47903 - WNP Maliarske práce v interiéri - blok A
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 01.12.2022
12:00
Centrum sociálnych služieb Brezovec
Z202214734 Notebook a softvér
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
12:10
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zabezpečenie interiérového vybavenia Jedálenský set ( jedálenské stoly a stoličky )
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2022
12:30
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA, Rúbanisko III 2938/52, 984 03 Lučenec
Z202214571 Laboratórne prístroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
12:30
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202214736 Chirurgické nástroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
12:40
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
SZM/2022/9 Obväzy
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 01.12.2022
12:40
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Zemný plyn - maloodber 2023
Obchodná verejná súťaž
01.12.2022
13:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Z202211937 Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (abatacept)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
13:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214565 Master mix na PCR diagnostiku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
13:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202214574 Kancelársky nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
13:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202214661 Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
13:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202214714 Ručné elektrické náradie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
13:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zobrazených: 251 - 275 / 1052 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20