Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20227218 Infúzne roztoky - glukóza, hydrogenuhličitan sodný, Ringer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
09:25
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Prvky ozubených kolies a spojok
Obchodná verejná súťaž
08.07.2022
09:30
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
JN-VPP-185-22 Dodávka vodíka a zásobníkov pre H2 ČS stanicu HyQube500
Výzva na predkladanie ponúk
spp 08.07.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Vlečka za UKT
Zákazka s nízkou hodnotou
08.07.2022
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava
Geodetické práce pre LESY Slovenskej republiky, š.p. organizačná zložka OZ Sever na rok 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
08.07.2022
10:00
LESY Slovenskej republiky, š.p., Organizačná zložka OZ Sever, Nám. M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina
Cateringové, konferenčné a ubytovacie služby
Zákazka s nízkou hodnotou
08.07.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29182-MST "Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle SŠ Púchov"- gumárenské a plastikárske zariadenia
Verejná súťaž
UVO 08.07.2022
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
29660-WYP Prestavba existujúcej stavby na bytový dom s počtom bytov 11
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
10:00
Mesto Kremnica
29661-WYP Prestavba existujúcej stavby na bytový dom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
10:00
Mesto Kremnica
29699-WYP Rekonštrukcia cesty II/502 Naháč - Dechtice, km 61,140 - 65,000
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
10:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
30320-WNP Detské inkluzívne ihrisko RODINKA v Šali
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
10:00
Mesto Šaľa
30518-WNP ID 1036 - Rekonštrukcia hygienických zariadení v šatni ženy 50 m bazéna – Plaváreň Pasienky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
10:00
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
30523-WNT Využitie odpadového tepla z chladiaceho zariadenia na Zimný štadión Ondreja Nepelu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
30539-WNT Prístrojové vybavenie detskej alergologickej a pneumologickej ambulancie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
10:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
30573-WNS Zabezpečenie služieb internetového pripojenia a služieb siete SD-WAN
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
10:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
30589-WNS Služby technickej podpory, servis a údržba pre digitálny postprodukčný systém RTVS
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
10:00
Rozhlas a televízia Slovenska
31069-WNT Filtre do MB Actros
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Z20226803 Nákup drogériového tovaru pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
10:00
Slovenská republika
Z20226865 Spracované ovocie, zelenina a huby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20226921 Dodávka potravín - mlieko, mliečne výrobky a vajcia pre Objednávateľa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z20226923 Školenia, kurzy, semináre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
10:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20226926 GNSS anténa s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
10:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20226956 Monitor, kancelárske počítače, notebooky, pracovná stanica
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
10:00
Dolný Kubín, Dolný Kubín, Žilinský, Slovenská republika
Z20227081 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20227085 Pekárske výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
10:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Zobrazených: 251 - 275 / 917 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20