Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Upgrade inštalačného softvéru WinFLR spektrofluorometra
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.07.2021
16:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31078-MST Nákup služobných motorových vozidiel.
Verejná súťaž
UVO 30.07.2021
17:30
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Podpora inteligentných inovácii v spoločnosti VAPOS ORAVA, s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.07.2021
18:00
VAPOS ORAVA, s.r.o., č.1006, 029 47 Oravská Polhora
Systém bike sharing s dvoma stanoviskami (na stránke obstarávateľa pod číslami 29 až 32)
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.07.2021
23:59
Obec Osadné
Z202116623 Nábytok do kancelárií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.07.2021
14:15
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Licencia k elearningovému vzdelávaniu
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 01.08.2021
12:00
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice
Školenie učiteľov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 01.08.2021
12:00
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice
30348-WYP „Obnova cesty Veľký Horeš (SR) - Nagyrozvágy (MR)“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.08.2021
08:00
Obec Veľký Horeš
31214-MSS Výpočtové analýzy vybraných najzávažnejších havárií JZ JAVYS, a.s. a návrh veľkosti oblasti ohrozenia pre jednotlivé JZ a spoločnej veľkosti oblasti ohrozenia pre lokalitu Bohunice
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Z202116512 Oprava hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
08:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202116597 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
08:00
Malacky, Malacky, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116599 PC zostava pre PGO
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
08:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116601 výpočtová technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
08:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116602 mini PC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
08:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116604 Vonkajší Access point VS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
08:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116378 Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
08:15
Košice - mestská časť Džungľa, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202116384 Náhradné diely na Sor - elektro EBN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
30754-MSS „Sliač – metrologické zabezpečenie pre F 16 - SZ a PD“
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Z202116359 Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. NO 15 01 10, NO 13 02 05
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
08:33
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202116555 Ľahký úžitkový automobil
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
08:50
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika
Pomocný sklad Ubľa I. - odstránenie stavby
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
09:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance
26369-MST Košele a blúzky
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
31345-MUT Nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov.
Užšia súťaž
UVO 02.08.2021
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
31540-MSS Revízie, skúšky a prehliadky technických zariadení
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
36206-WNP Výmena vstupných bočných vchodových dverí do budovy školy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.08.2021
09:00
Stredná priemyselná škola
Zobrazených: 251 - 275 / 757 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20