Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20219551 Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.05.2021
13:56
Slovenská republika
Stavebné úpravy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti objektov AŽD W Poprad, s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 18.05.2021
14:00
AŽD W Poprad, s.r.o., Scholtzova 4291/1A, 059 51 Poprad
Výmena otvorových konštrukcií internátu pri SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice
Zákazka s nízkou hodnotou
18.05.2021
14:00
SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1
Z20219679 Ochranné respirátory FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.05.2021
14:00
Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
14649-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Školský a laboratórny nábytok a vybavenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 18.05.2021
14:00
Mesto Banská Bystrica
Z20219625 Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.05.2021
14:15
Košice - mestská časť Džungľa, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z20219678 Lieky ATC skupiny N06, N07
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.05.2021
14:20
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219627 Pulzný oxymeter
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.05.2021
14:30
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20219641 Softvér - Oracle Hospitality Suite8 Property
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.05.2021
14:30
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20219680 IKT - Farebná tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.05.2021
14:30
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20219681 nákup a dodanie 34 " a 27" monitorov pre firemné účely
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.05.2021
14:31
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z20219685 Združená dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.05.2021
16:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20219687 Standard - Podklady pre dodávku IKT
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.05.2021
16:59
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zabezpečenie pozáručnej opravy, údržby a servisu kávovarov pre potreby MV SR
Zákazka s nízkou hodnotou
18.05.2021
17:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zriadenie zberného dvora v obci Malý Krtíš
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 18.05.2021
23:59
Obec Malý Krtíš
Servisná prehliadka a servis posuvných automatických dverí
Zákazka s nízkou hodnotou
18.05.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
19859-WYP „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.05.2021
08:00
Trenčiansky samosprávny kraj
19860-WYP ,,Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.05.2021
08:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Z20219720 Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
08:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20219753 Dielenské vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
08:07
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20219626 Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
08:15
Košice - mestská časť Džungľa, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z20219733 Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
08:15
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20219780 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20219645 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
08:30
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20219731 Lieky ATC skupiny B05 - časť 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
08:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zobrazených: 251 - 275 / 774 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20