Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20232389 Vrecia na odpad, mikroténové sáčky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.04.2023
08:58
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Centrum odpadového hospodárstva – Brantner Nové Zámky – Optická triediaca linka
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 05.04.2023
09:00
Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
Drienov OO PZ, rekonštrukcia a prístavba objektu II (Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční 23.3.2023 o 10:00 hod. na adrese Obvodné oddelenie PZ Drienov, Revolučná 1, 082 04 Drienov. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky, musia najneskôr do 22.3.2023 do 13:00 hod. ohlásiť svoj záujem na kontaktnej adrese: lubomira.sasalova@minv.sk; tel:+421 961 805 416)
Verejná súťaž
05.04.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Manažment údajov inštitúcie verejnej správy v Meste Prievidza
Verejná súťaž
05.04.2023
09:00
Mesto Prievidza
10344-MSS Manažment údajov inštitúcie verejnej správy v Meste Prievidza
Verejná súťaž
UVO 05.04.2023
09:00
Mesto Prievidza
10319-MSP Drienov OO PZ, rekonštrukcia a prístavba objektu II
Verejná súťaž
UVO 05.04.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10757-WYP „ Nájomný bytový dom 2x24 b. j. v Kolárove „
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.04.2023
09:00
Mesto Kolárovo
11337-WYP Obnova cykloturistického chodníka v meste Spišské Vlachy, časť Zahura
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.04.2023
09:00
Mesto Spišské Vlachy
11499-WYP Novostavba elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ s MŠ Miloslavov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.04.2023
09:00
Obec Miloslavov
12151-WNT ISO kontajner
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.04.2023
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
12161-WNP Garáže ES Gbely – oprava strechy /hydroizolácia/
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.04.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
12515-WYS Strážna služba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.04.2023
09:00
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
12520-WNT Nákup sadeníc okrasných drevín jar 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.04.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Z20232338 Technologické vybavenie zberného dvora
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.04.2023
09:00
Osikov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Z20232385 PEP TEST
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.04.2023
09:00
Vysoké Tatry, Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Z20232387 Toner do fotokopírovacích strojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.04.2023
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20232388 Monitory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.04.2023
09:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z20232391 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.04.2023
09:00
Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Z20232406 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.04.2023
09:00
Bratislava - mestská časť Dúbravka, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z20232436 Originálne atramentové náplne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.04.2023
09:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z20232440 Prostriedky na čistenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.04.2023
09:00
Slavnica, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20232473 Inhalačné a atopia profily
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.04.2023
09:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z20232448 Laboratórne pomôcky - pH metre a pH elektródy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.04.2023
09:15
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20232443 Tonery do tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.04.2023
09:24
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z20232259 Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.04.2023
09:45
Trenčiansky, Slovenská republika
Zobrazených: 251 - 275 / 891 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20