Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Mrazené výrobky pre školské jedálne pre MŠ a pre DJ v meste Lučenec
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.07.2021
13:00
Mesto Lučenec
Opatrenia pre zabezpečenie zníženia rizík v oblasti Kybernetickej bezpečnosti (23.07.2021) (Lehota na podanie žiadosti o účasť : Dátum do: 28.07.2021 do 14,00hod. Žiadosť o účasť v elektronickej forme vo formáte pdf predkladá záujemca mailom na mailovú adresu uvedenú v bode 1 alebo v listinnej podobe s označením obálky „Kyber bezpečnosť“ doručí osobne do podateľne Mestského úradu. Žiadosť doručená po uplynutí stanovenej lehoty nebude akceptovaná. Podrobný popis predmetu zákazky bude poskytnutý záujemcovi, ktorý v stanovenej lehote doručí žiadosť o účasť.)
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
13:00
Mesto Liptovský Mikuláš
Z202115931 Nákup maliarskych štetcov.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
13:00
Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116375 Silon a žacia hlava na krovinorez STIHL
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
13:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202116388 Žiarovky a žiarivky, svietidlá, osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
13:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202116520 Tonery - originál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
13:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202116078 Nákup bezkontaktných čipových kariet Hitag 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
13:30
Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116407 Tmely, a konzervačné materiály a lepidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
13:30
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202116537 Multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP M182n alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
13:30
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202116538 Fyziologické roztoky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
13:30
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
9-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo s dvíhacou plošinou a kotviacim systémom na invalidný vozík
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
14:00
Mesto Poltár
Oprava elektro zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
14:00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava IČO: 00893463
Rekonštrukcia – Dom kultúry Slaná Lehota
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
14:00
Mesto Poltár
Z202116435 Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
14:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116534 Výpočtová technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
14:00
Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202116540 Náhradné diely do generátorov a elektrocentrál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
14:05
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202116207 Interiérové vybavenie novej MŠ_T
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
14:53
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Vypracovanie dokumentácie CO pre subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany, plánu ochrany obyvateľstva mesta Piešťany a poskytovanie služieb odborne spôsobilej osoby na úseku CO
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
15:00
Mesto Piešťany
Dodávka 15 ks Nerezová skriňa s podstavcom do vonkajšieho prostredia
Výzva na predkladanie ponúk
30.07.2021
15:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Dodávka 6ks - Solenoidový ventil 24V DC, Ex
Výzva na predkladanie ponúk
30.07.2021
15:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Dodávka 15ks - Nerezová nádoba na hydraulický olej
Výzva na predkladanie ponúk
30.07.2021
15:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
15ks - Ručná pumpa do 10000PSI
Výzva na predkladanie ponúk
30.07.2021
15:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Dodávka 16ks - Low pilot
Výzva na predkladanie ponúk
30.07.2021
15:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Z202116546 Interaktívna tabuľa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
15:50
Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Upgrade inštalačného softvéru WinFLR spektrofluorometra
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.07.2021
16:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Zobrazených: 226 - 250 / 756 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20