Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2021564 OOPP - chirurgické rúška
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
14:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Dezinfekcia priestorov školy
Zákazka s nízkou hodnotou
22.01.2021
15:00
Gymnázium Šrobárová KE
Z2021664 Liek ATC skupiny L01XC18 - Pembrolizumab
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
15:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021311 Materiálno-technické vybavenie dielne pre CNC stroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
16:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Potraviny-Mlieko a mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2021
12:00
LÚČ Domov sociálnych služieb Šemša
Potraviny - " Mlieko a mliečne výrobky"
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2021
12:00
LÚČ Domov sociálnych služieb Šemša
Ovocie, zelenina a zemiaky
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2021
12:00
LÚČ Domov sociálnych služieb Šemša
Z2021490 Ovínadlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
08:03
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2021365 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202034329 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
08:44
Pribeta, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Areál na spracovanie biologického odpadu - nákup strojov a zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 25.01.2021
09:00
WASTER s.r.o., Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov
44803-WYP Vodozádržné opatrenia v meste Nováky - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.01.2021
09:00
Mesto Nováky
44826-MUP Projekt D4.7 – Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, podprojekt D4.7.01
Užšia súťaž
UVO 25.01.2021
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
45282-MST Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu
Verejná súťaž
UVO 25.01.2021
09:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
45627-MST Ovocná záhrada- spracovanie ovocia
Verejná súťaž
UVO 25.01.2021
09:00
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o.
45638-MSS Ťažba dreva na rok 2021
Verejná súťaž
UVO 25.01.2021
09:00
Technická univerzita vo Zvolene
1993-WNP Oprava kanalizácie, Ondavská 3, Bratislava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.01.2021
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Z2021554 Hlboko zmrazené mäso (hydinové, vnútornosti, ryby)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
09:00
Sučany, Martin, Žilinský, Slovenská republika
80/ME/2020 „Zateplenie školičky Železničná 6, Bratislava-Vrakuňa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 25.01.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
78/ME/2020 „Zateplenie budovy Miestneho úradu, Šíravská 7, Bratislava-Vrakuňa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 25.01.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
82/ME/2020 „Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu – verejné osvetlenie “
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 25.01.2021
09:00
Mesto Dunajská Streda
Z2021665 Diagnostické ELISA súpravy na vyšetrenie prítomnosti priónového proteínu u hovädzieho dobytka a u malých prežúvavcov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
09:30
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Didaktické prostriedky a učebné pomôcky pre Gymnázium – Gimnázium, Fiľakovo
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 25.01.2021
10:00
Gymnázium-Gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo
Didaktické pomôcky pre projekt “Vybudovanie školskej knižnice a polyfunkčnej učebne Základnej školy, Komenského 6 v Sobranciach“
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 25.01.2021
10:00
Mesto Sobrance
45713-WYT Monitorovacie systémy (monitory vitálnych funkcií + centrálne monitory)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.01.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
Zobrazených: 226 - 250 / 506 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20