Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
SOC - Poskytnutie expertných služieb riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti na účely eliminácie bezpečnostných incidentov (PHZ)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.10.2023
12:00
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
Nábytok pre Centrum sociálnych služieb Klčov
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 03.10.2023
12:00
Alžbetin dom, n. o. Klčov, Klčov 224, 053 02 Spišský Hrhov
31199-WNS Projekt organizácie dopravy pre realizáciu zvislého a vodorovného značenia v MČ Bratislava-Nové Mesto presnejšie v lokalite regulovaného parkovania Kramáre
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
12:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
31490-WNS Služby pre žiadateľov o udelenie azylu, žiadateľov o poskytnutie dočasného útočiska, odídencov v azylových zariadeniach MV SR a azylantov alebo cudzincov s poskytnutou doplnkovou ochranou na území SR
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31705-WNT K101 Náhradne diely na POZ438,PO841HN,PO856HY,PO903CR,POZ1435 pre SÚC PSK,oblasť Prešov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
12:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Z202310453 Zostava na štúdium Hallovho javu v n- and p-germaniu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
12:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202310484 Dreviny, zavlažovacie vaky a kolíky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
12:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202310485 Chemikálie - spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
12:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202310541 Nezávislé teplovzdušné kúrenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
12:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202310539 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
12:30
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hergottova ulica, Svätý Jur
Zákazka s nízkou hodnotou
03.10.2023
13:00
Mesto Svätý Jur
30267-MSS Strojné a ručné kosenie plôch verejnej zelene
Verejná súťaž
UVO 03.10.2023
13:00
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.
31887-WNP Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hergottova ulica, Svätý Jur
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
13:00
Mesto Svätý Jur
Technologický celok: Inovatívna automatizovaná technológia výroby sladu
Prieskum trhu
03.10.2023
14:00
Tatranská sladovňa, s.r.o., Murgašova 1, 058 80 Poprad
Z202310442 Zvislé dopravné značenie, dopravné zariadenie a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
14:49
Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202310564 PC zostava
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
14:51
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
30738-WYP Predĺženie pešej zóny I. Etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.10.2023
15:00
Mesto Nitra
Z202310582 Toner
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
15:29
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Postrekovač
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.10.2023
16:00
Michal Szalay, Kostolná 734, 900 24 Veľký Biel
Z202310468 ND na vysokozdvižný vozík
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
16:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202310580 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
16:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310584 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
16:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310586 Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
16:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310578 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
16:01
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310588 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
16:16
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zobrazených: 226 - 250 / 1115 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20