Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20227175 Zdravotnícky PVC spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
08:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Sypač na UKT
Zákazka s nízkou hodnotou
08.07.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava
Aplikácia na zber, evidenciu a pasportizáciu cyklotrás na území PSK
Zákazka s nízkou hodnotou
08.07.2022
09:00
Prešovský samosprávny kraj
28781-MST Chemikálie pre projekt BioPickmol
Verejná súťaž
UVO 08.07.2022
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
28923-MST Nákup ošípaných
Verejná súťaž
UVO 08.07.2022
09:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
29172-MST Laboratórne vybavenie pre pokročilé vedecko-výskumné aktivity na poli hodnotenia povrchov materiálov v biologicky agresívnom prostredí
Verejná súťaž
UVO 08.07.2022
09:00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
29176-MSS Dodávka združenej elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 08.07.2022
09:00
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát
29724-WYP Bufet na Partizánskej lúke - Rekonštrukcia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
09:00
Mestské lesy v Bratislave
30182-WNS Skládkovanie biologicky rozložiteľného odpadu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
09:00
Mesto Bytča
30581-WNT HERNÉ PRVKY DO AREÁLOV MATERSKÝCH ŠKÔL
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
09:00
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
30658-WNT Kanalizačné rúry
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
09:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
30702-WNP Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad rep.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
09:00
Mesto Prešov
30739-WNS Nasvietenie pamätníka a kostola v Trnave
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
09:00
Mesto Trnava
30793-WNP Školský interát Saratovská, oprava 11 kúpeľní
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
09:00
Školský internát
Z20226509 Zberný dvor - nákup techniky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
09:00
Beluj, Banská Štiavnica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20226616 Zariadenia na klimatizáciu, chladenie vzduchu a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
09:00
Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20226638 Lieky a špecifické liečivé prípravky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
09:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z20226644 Kolesový traktor s vyšším výkonom, pre komunálne účely
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
09:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20226698 Minerálne vody, káva a čaj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
09:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20227154 Výpočtová technika a tlačiarne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
09:00
Trenčiansky, Slovenská republika
Z20227389 Sušič rúk
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
30289-WYP Novostavba a zateplenie objektu MŠ v obci Báb
eZakazky 08.07.2022
09:00
Obec Báb
Procurio - 16/2022 Zvýšenie energetickej účinnosti blokovej kotolne na sídlisku JUH
eZakazky 08.07.2022
09:00
Obec Kalná nad Hronom
Z20227087 Detekčné trubičky na priemyselné škodliviny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
09:04
Topoľčany, Topoľčany, Nitriansky, Slovenská republika
Z20227363 Náhradné diely na autobusy Sor EBN - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
09:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zobrazených: 226 - 250 / 917 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20