Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
41633-WYP Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
10:00
Obec Varhaňovce
41765-MST Zdravotnícke vybavenie (Oximetre, tlakomery a fonendoskopy)
Verejná súťaž
UVO 20.09.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
41821-WYP Zvyšovanie energetickej účinnosti budov MsÚ vrátane zatepľovania
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
10:00
Mesto Veľký Meder
41823-WYP Rekonštrukcia budovy škôlky - Ľ.FULLU v Topoľčanoch
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
10:00
Mesto Topoľčany
41824-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
10:00
Obec Moravský Svätý Ján
41825-WYP Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v obci Chotín
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
10:00
Obec Chotín
41916-WYP Recyklácia podkladu za studena na mieste ciest II. a III. triedy SC KSK a výmena krytu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
10:00
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
41978-WYS Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu projektu pre cyklotrasy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Z202118095 Mikrotom s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
10:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202118375 Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118393 Oprava a tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
10:00
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Z202118399 Špeciálne dezinfekčné prostriedky pre zariadenia hromadného stravovania
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202118471 Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia ostatných odpadov.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
10:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202118475 Šatníkové skrine
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
10:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
41600-MSS Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 20.09.2021
10:00
Obec Bernolákovo
Výroba a odvysielanie audiospotov a poskytnutie mediálneho priestoru pre mesto Žilina v regionálnom rádiu v roku 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 20.09.2021
10:00
Mesto Žilina
AOS-300/24-117/2021 Odborná prehliadka komína
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 20.09.2021
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Z202118759 Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
10:15
Košice - mestská časť Džungľa, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202117972 Nákup jednorazových ochranných pracovných prostriedkov – pre zabezpečenie prevádzkových potrieb SLaPA pracovísk Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
10:21
Slovenská republika
Z202117932 Chladničky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
10:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118120 Reklamné predmety s potlačou loga objednávateľa v 4 farbách
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
10:30
Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118575 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
10:35
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118738 Externé diskové pole Supermicro SuperChassis 846BE1C-R1K03JBOD /úložisko JBOD s kapacitou 24x3,5" (4U) /expandér na podporu diskov SAS3/2 (12 Gb/s) /4 x Mini-SAS HD porty /Podpora NTP /zdroj 1000W /SAS HBA radič alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
10:36
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118555 Náhradné diely na Sor - elektro EBN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
10:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Prepojovacie objekty plastové
Obchodná verejná súťaž
20.09.2021
11:00
SPP – distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Zobrazených: 201 - 225 / 929 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20