Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20232375 Prenosné počítače, príslušenstvo počítačov, počítačové monitory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.04.2023
12:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20232390 Chladnička s mrazničkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.04.2023
12:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20232451 Vodoinštalačný materiál - WC kartuša, umývadlová kartuša
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.04.2023
12:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20232458 Opravy a údržba veľkokuchynských zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.04.2023
12:00
Poprad, Poprad, Prešovský, Slovenská republika
SD/20017 Rekonštrukcia plynovodov Malacky, Sever, Písniky (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu lucia.vanisova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
04.04.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
SD/21600-RE-RESO „Rekonštrukcia plynovodov Košice, Vyšné Opátske, Nižná Úvrať“ (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
04.04.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12522-WNT Striekačky jednorazové
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 04.04.2023
13:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Z20232454 Vodoinštalačný materiál - Kanalizačná klapka, presuvka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.04.2023
13:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20232417 Rôzne chemické výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.04.2023
13:10
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z20232419 Chemikália - Parafín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.04.2023
13:15
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z20232320 Olej motorový alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.04.2023
13:20
Čierny Balog, Brezno, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20232420 Zdravotnícky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.04.2023
13:30
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z20232465 Elektrický ohrievač vody
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.04.2023
14:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20232427 Notebooky s SSD diskom pre firemné účely so zárukou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.04.2023
14:05
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z20232469 Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.04.2023
14:20
Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika
Stroj na zber hrachu
Prieskum trhu
04.04.2023
15:00
Ing. Pavol Gunár, Devičany 414, 935 04 Devičany
Triedička čučoriedok
Prieskum trhu
04.04.2023
15:00
BERRYS, spol. s r.o., Družstevná 263, 029 42 Bobrov
Systém priechodného váženia pre dobytok
Prieskum trhu
04.04.2023
15:00
TURIEC-AGRO s.r.o., Turčiansky Ďur 34, 038 43 Turčiansky Ďur
Softvér na manažment stáda hovädzieho dobytka
Prieskum trhu
04.04.2023
15:00
TURIEC-AGRO s.r.o., Turčiansky Ďur 34, 038 43 Turčiansky Ďur
Robotický prihŕňač krmiva
Prieskum trhu
04.04.2023
15:00
TURIEC-AGRO s.r.o., Turčiansky Ďur 34, 038 43 Turčiansky Ďur
Napájačky pre hovädzí dobytok
Prieskum trhu
04.04.2023
15:00
TURIEC-AGRO s.r.o., Turčiansky Ďur 34, 038 43 Turčiansky Ďur
Kŕmne stojisko ku kŕmnemu automatu
Prieskum trhu
04.04.2023
15:00
TURIEC-AGRO s.r.o., Turčiansky Ďur 34, 038 43 Turčiansky Ďur
Systém kŕmenia teliat mledzivom
Prieskum trhu
04.04.2023
15:00
Poľnohospodárske družstvo "Vršatec", Pruské 118, 018 52 Pruské
Kŕmny automat so stanicou pre teľatá na mliečnej výžive
Prieskum trhu
04.04.2023
15:00
Poľnohospodárske družstvo "Vršatec", Pruské 118, 018 52 Pruské
Systém predchladenia mlieka studničnou vodou
Prieskum trhu
04.04.2023
15:00
Poľnohospodárske družstvo "Vršatec", Pruské 118, 018 52 Pruské
Zobrazených: 201 - 225 / 891 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20