Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Taktické krídlo Sliač - Kalibrácia zariadenia: Zetec MIZ-21
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Oprava výtlkov MK v kat. území mesta Nová Baňa 2021
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
10:00
Technické služby mesta Nová Baňa
27178-MSS Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcov - THERMO, TECHNOLOGY NUCLEAR ELECTRONICS (TNE), NUVIA a S.E.A.
Verejná súťaž
UVO 15.06.2021
10:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
27437-MSS ŠTATUTÁRNY AUDIT KONSOLIDOVANÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK VYBRANÝCH ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK VEREJNEJ SPRÁVY A ŠTATUTÁRNY AUDIT KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ÚSTR. SPRÁVY ZOSTAVENÝCH ZA ROK 2019, 2020 A 2021
Verejná súťaž
UVO 15.06.2021
10:00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
27547-WYP HraMoKaPlus –Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produkto
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.06.2021
10:00
Slovenské národné múzeum
27963-WYP Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.06.2021
10:00
Slovenská akadémia vied (SAV)
28634-WYT Zdravotnícka technika pre CIZS v obci Oravská Lesná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.06.2021
10:00
Obec Oravská Lesná
29027-WNP Oprava výtlkov MK v kat. území mesta Nová Baňa 2021
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.06.2021
10:00
Technické služby mesta, príspevková organizácia
Z202111988 Nábytok - ostatné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
10:00
Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202112062 Odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202112072 Mlieko a mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
10:00
Košice - mestská časť Luník IX, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z202112085 Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
10:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202112258 mobilné telefóny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202112266 3D tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
I/8-VO-1-13/2021 Dodávky hemokultivačných liekoviek s výpožičkou analytického systému
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 15.06.2021
10:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
28502-WYS Vypracovanie svetelno-technickej štúdie a PD rekonštrukcie verejného osvetlenia v majetku Mesta Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 15.06.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
Z202112195 Kalibrácie meradiel na meranie elektr. a magn. veličín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
10:06
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202112183 Náhradné diely na autobusy Iveco First - hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
10:15
Košice - mestská časť Džungľa, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202112241 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202111901 Zabezpečenie kancelárskych potrieb 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
10:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202112075 Ovocie a zelenina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
10:30
Košice - mestská časť Luník IX, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z202112169 Periodická inšpekcia a skúšanie bezšvových oceľových fliaš na plyn s objemom do 20 litrov.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
10:30
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202112268 Optická jednotka - valec pre tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
10:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
1 Mlieko, mliečne výrobky, čerstvé vajcia
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 15.06.2021
10:30
Domov sociálnych služieb Méta
Z202112047 Tablet Lenovo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
10:38
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Zobrazených: 201 - 225 / 829 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20