Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214708 Toaletný papier JUMBO 190 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
09:21
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Nákup a dodávka munície náboj 12,7 x 108
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2022
09:30
Centrum výcviku Lešť, Lešť 1, 962 63 Pliešovce
Z202214701 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
09:30
Čadca, Čadca, Žilinský, Slovenská republika
Z202214713 Kancelársky papier A4, A3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
09:42
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín
Verejná súťaž
01.12.2022
10:00
Mesto Trenčín
Rekonštrukcia pravej vetvy požiarneho vodovodu
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2022
10:00
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 811 08 Bratislava
Rekonštrukcia elektroinštalácie práčovne Domova dôchodcov a DSS Veľký Krtíš
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2022
10:00
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Veľký Krtíš), ul. Škultétyho 329, 990 01 Veľký Krtíš
Služby servisu a podpory ekonomického softvéru Pohoda a pokladničných systémov a dodanie spotrebného materiálu a tovaru v súvislosti s prevádzkou ekonomického softvéru Pohoda a pokladničných systémov (zabezpečenie prevádzky ekonomického softvéru POHODA a pokladničných systémov na 12 mesiacov)
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2022
10:00
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 76/3, 811 02 Bratislava
Dodávka Laser MLS vysokovýkonný robotizovaný M6
Prieskum trhu pre určenie PHZ
01.12.2022
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Prístroj na skríningové vyšetrenie sluchu novorodencov
Prieskum trhu
01.12.2022
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Exterierové ihrisko Bodvianska
Prieskum trhu pre určenie PHZ
01.12.2022
10:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Nákup a dodávka obalového materiálu na výdaj stravy
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2022
10:00
Centrum výcviku Lešť, Lešť 1, 962 63 Pliešovce
46006-MST Nákup pohonných hmôt pre NsP, n.o. Revúca-2022
Verejná súťaž
UVO 01.12.2022
10:00
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
46303-MSS Strategická hluková mapa Bratislavskej aglomerácie
Verejná súťaž
UVO 01.12.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
46319-MSS E-learning platforma
Verejná súťaž
UVO 01.12.2022
10:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
47004-MST Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín
Verejná súťaž
UVO 01.12.2022
10:00
Mesto Trenčín
47375-WNS Metodika pre implementáciu a?modelovanie procesov úradu a interinštitucionálnych vzťahov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 01.12.2022
10:00
Košický samosprávny kraj
47435-WYP LIKAVA – centrum sociálnych služieb – modernizácia práčovne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.12.2022
10:00
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
47871-WYT Nákup služobných motorových vozidiel
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.12.2022
10:00
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
47875-MST Dodávka zemného plynu (2023-2026)
Verejná súťaž
UVO 01.12.2022
10:00
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya
48289-WNT Skiagrafický stacionárny RTG prístroj
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 01.12.2022
10:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
48304-WNT Operačný stôl pre orto-trauma účely
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 01.12.2022
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
48349-WNT Odberové vaky - štvorvaky na krv (Opakovaná)
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 01.12.2022
10:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
48356-WNS Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 01.12.2022
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
48436-WNT Náhradné diely Tatra 815 E2 s dopravou
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 01.12.2022
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Zobrazených: 201 - 225 / 1024 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20