Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2022463 Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
10:00
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z2022552 Čistiace potreby_január 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
10:00
Pezinok, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika
29819 - WYP Veľký Grob, kanalizácia a ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 28.01.2022
10:00
Obec Veľký Grob
Výroba a potlač obalov na dokumenty
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 28.01.2022
10:00
Mesto Žilina
Z2022141 Stravovacie karty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
10:12
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022544 Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022147 Nákup a dodávka zemného plynu 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
10:41
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
495-WYP Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci Gemerská Poloma (22)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
10:45
Obec Gemerská Poloma
Výmena a oprava technologickej linky
Výzva na predkladanie ponúk
28.01.2022
11:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Nákup notebookov s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2022
11:00
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Čs. armády 20, 041 18 Košice
59334-MST AKTIVITA 2 - OBSTARANIE MODERNÉHO MTV SOŠT V ČADCI
Verejná súťaž
UVO 28.01.2022
11:00
Žilinský samosprávny kraj
Z2022101 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
11:00
Sečovce, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Z2022412 Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
11:00
Slovenská republika
Z2022342 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
11:43
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2022169 Stravné lístky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
11:45
Košický, Slovenská republika
Úprava verejného priestranstva v Mestskom parku pri tzv. STRANDe
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2022
12:00
Mesto Lučenec
Biodom
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2022
12:00
Mesto Lučenec
Nakladanie s nebezpečným odpadom
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2022
12:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Z2022523 Výstroj - chemické čistenie a pranie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
12:00
Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2022545 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
496-WYP Zateplenie kultúrno a administratívneho spoločenského zariadenia č. 526 Hrušov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
13:00
Obec Hrušov
Z2022153 Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
13:00
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2022405 On-line prístup k právnym a ekonomickým predpisom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
13:53
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Sabinov - rekonštrukcia chodníka G. Svobodu
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2022
14:00
Mesto Sabinov
Z2022124 Posypová soľ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
14:00
Bratislavský, Slovenská republika
Zobrazených: 151 - 175 / 630 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20