Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Liečivá pre zmyslové orgány
Dynamický nákupný systém
03.10.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
Modernizácia prístrojov pre kriminalistickú chémiu, kriminalistickú toxikológiu a kriminalistickú genetickú analýzu
Dynamický nákupný systém
03.10.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Stroj pre balenie do teplom zmrštiteľnej fólie + tunel
Prieskum trhu
03.10.2023
09:00
TATRAPEKO, a.s., 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš
Rozvaľovací stroj
Prieskum trhu
03.10.2023
09:00
TATRAPEKO, a.s., 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš
Plynová rotačná pec (2 ks)
Prieskum trhu
03.10.2023
09:00
TATRAPEKO, a.s., 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš
Malý miesič s pevnou diežou
Prieskum trhu
03.10.2023
09:00
TATRAPEKO, a.s., 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spotrebný materiál do lab. pre APVV 20.9.23
Dynamický nákupný systém
03.10.2023
09:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Výzva č. 8 Nákup IKT 2
Dynamický nákupný systém
03.10.2023
09:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Liečivá pre zmyslové orgány
Dynamický nákupný systém
03.10.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
28934-MST Nákup tlmičov železničných koľajových vozidiel - II.
Verejná súťaž
UVO 03.10.2023
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
31457-WNT Úžitkové vozidlo - sklopný valník dvojkabína pre potreby MsÚ
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
09:00
Mesto Komárno
31297-WNP Oprava železničných koľají ES Haniska
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
31644-WNT Zlepšenie triedeného zberu KO v Komárne
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
09:00
Mesto Komárno
31639-WNP Projekt športovísk mesta Šaštín - Stráže
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
09:00
Mesto Šaštín - Stráže
31881-WNT Nákup samozavlažovacích kvetináčov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Z202310293 Pracovné vozíky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
09:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202310378 Nákup nových počítačových monitorov a konzol
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
09:00
Lešť (vojenský obvod), Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310451 Externý disk
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202310477 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
09:00
Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310478 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
09:00
Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310489 dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
09:00
Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Z202310537 Lyzozým
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
09:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310585 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
09:00
Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310507 Náhradné diely na autobusy SOR - hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
09:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202310514 Čistiace a baliace potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
09:36
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zobrazených: 151 - 175 / 1115 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20