Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Krčné respondéry na detekciu ruje
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.11.2022
16:00
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier, Podkoreňova 3, 977 43 Brezno
48168-WNT Umelý ľad v Tuhári
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 30.11.2022
16:00
Obec Tuhár
Z202214405 Osobné 9-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
16:00
Medzilaborce, Medzilaborce, Prešovský, Slovenská republika
Z202214691 Súprava detegujúca príslušný genotyp na základe reverznej hybridizácie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
16:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202214692 Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
16:15
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202214491 Nákup a dodanie licencie Veritas Netbackup pre projekt "Migrácia IS Webregistre ÚPV SR a IS Portál elektronických služieb ÚPV SR do vládneho cloudu"
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
16:45
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zateplenie budovy
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.11.2022
22:00
Antonín Kollár, Veľký Slavkov 807, 059 91 Veľký Slavkov
Radiátory s príslušenstvom
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.11.2022
22:00
Antonín Kollár, Veľký Slavkov 807, 059 91 Veľký Slavkov
Napájací automat pre teľatá (na práškové mlieko s 2 boxami)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.11.2022
23:00
Poľnohospodárske družstvo Hranovnica, Hviezdoslavova 303, 059 16 Hranovnica
47009-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 30.11.2022
23:59
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Rekonštrukcia vnútroareálového vodovodu - SOŠ polytechnická, Zlaté Moravce
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2022
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
Notebooky a softvér
Prieskum trhu pre určenie PHZ
01.12.2022
08:00
SPŠ elektrotechnická Košice
48292-WNT Sanitky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 01.12.2022
08:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
48306-WNT Nákup dronu
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 01.12.2022
08:00
Bratislavský samosprávny kraj
48351-WNT Vybavenie bežných tried a odborných učební
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 01.12.2022
08:00
Základná škola kpl. J. Nálepku v Stupave
48403-WNT Náhradné diely na sypaciu nadstavbu SK7H - SL633BB
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 01.12.2022
08:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
48540-WNT Zabezpečenie dodávky potravín pre DD a DSS Tornaľa
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 01.12.2022
08:00
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Z202214444 Príslušenstvo k PC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
08:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202214630 Osobný automobil
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
08:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202214687 Výpočtová technika a príslušenstvo (nh-93)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
08:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202214688 Toaletné a hygienické prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
08:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202214526 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
47362-WYP Prestavba kultúrneho strediska na denný stacionár
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.12.2022
08:30
Obec Štiavnické Bane
Oprava jedálne
Zákazka malého rozsahu
01.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica Nitra
Nákup knižných titulov do štátnych archívov a ich pracovísk podľa špecifikácie predmetu zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 151 - 175 / 1051 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20