Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
12628-WNS Obnova pamiatkovo chránenej Hlavnej budovy SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 04.04.2023
09:00
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
Z20232345 Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.04.2023
09:00
Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20232378 Predlžovacie káble
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.04.2023
09:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20232431 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.04.2023
09:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z20232394 Ochranné pracovné pomôcky - Kevlarové rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.04.2023
09:15
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20232434 Obrazový valec
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.04.2023
09:30
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20232393 Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.04.2023
09:43
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Ultrazvukové prístroje (dodanie 2 kusov diagnostických ultrazvukových prístrojov s príslušenstvom vrátane súvisiacich služieb - dodávky na miesto určenia, fyzického prevzatia tovaru, odbornej inštalácie, technickej a sprievodnej dokumentácie, odovzdanie zariadenia do trvalej prevádzky, vykonania funkčnej skúšky, odborného zaškolenia personálu a poskytnutie záručného autorizovaného servisu v dĺžke 24 mesiacov, vrátane všetkých preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a predpísané výrobcom na ponúkané zariadenie, ktoré sú určené pre pracovisko verejného obstarávateľa)
Verejná súťaž
04.04.2023
10:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh
ND žkv - motorová časť lišta, čap, puzdro, zvon ťažného zariadenia
Výzva na predkladanie ponúk
04.04.2023
10:00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava
Nakladač
Prieskum trhu pre určenie PHZ
04.04.2023
10:00
AGROVÝKRM a.s., Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica
Nakladač
Prieskum trhu pre určenie PHZ
04.04.2023
10:00
Agro Boleráz, s.r.o., 919 08 Boleráz
Servisné vozidlo - dodávka
Prieskum trhu pre určenie PHZ
04.04.2023
10:00
Poľnohospodárske družstvo Podlužany, 956 52 Podlužany
4345-WNS Rýchlostná cesta R1 Protihluková stena Kynek, vypracovanie DSP v podrobnosti DRS, Oznámenie 8a, DSZ, DP, výkon AD a výkon KD
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 04.04.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
8601-MST Ultrazvukové prístroje
Verejná súťaž
UVO 04.04.2023
10:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
10399-MSS Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (8a po DÚR) stavby Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR – Hunkovce, km 0,0 – 1,0
Verejná súťaž
UVO 04.04.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10401-MSS Technicko-bezpečnostná štúdia realizovateľnosti pre vodíkovú čerpaciu stanicu
Verejná súťaž
UVO 04.04.2023
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
10542-MST Nákup motorových vozidiel pre Inšpekciu v sociálnych veciach
Verejná súťaž
UVO 04.04.2023
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
11461-WYP Futbalový štadión MFK Tatran L. Mikuláš - dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortuna lige
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.04.2023
10:00
Mestské športové zariadenia, s.r.o.
11464-WYP Stavebné úpravy strešného plášťa mestskej plavárne Považská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.04.2023
10:00
Mesto Považská Bystrica
11944-WYS Stavebný dozor - pozemné stavby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.04.2023
10:00
Trnavský samosprávny kraj
12373-WNT Kadernícke a kozmetické prístrojové a interiérové vybavenie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 04.04.2023
10:00
Stredná odborná škola Gemerská 1, Košice
12378-WNS Prieskum zameraný na zistenie úrovne povedomia verejnosti o politike súdržnosti Európskej únie na Slovensku
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 04.04.2023
10:00
Úrad vlády Slovenskej republiky
12729-WNT (66) ND T815, T815 E2
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 04.04.2023
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
12769-WNT Filtre
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 04.04.2023
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Z20232226 Vrecia a sáčky na odpad LDPE
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.04.2023
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zobrazených: 151 - 175 / 891 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20