Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Stavebné úpravy oplotenia areálu prírodného amfiteátra v meste Turzovka
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
10:00
Mesto Turzovka
Umelecký návrh a technická realizácia výstavy na kľúč s názvom „Židovský kódex - temný príbeh histórie 80 rokov od prijatia protižidovských opatrení v archívnych dokumentoch“
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úprava vnútorných priestorov Spojenej školy, Pankúchova 6, Bratislava
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Sadni si – doplnenie sád voľného mobiliáru
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
10:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
27844-MST DIELENSKÉ ZARIADENIA A VYBAVENIE
Verejná súťaž
UVO 30.07.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
29953-MSS Dátová stratégia Národnej banky Slovenska
Verejná súťaž
UVO 30.07.2021
10:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
30425-MST MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
Verejná súťaž
UVO 30.07.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
30543-MST Čerpadlá
Verejná súťaž
UVO 30.07.2021
10:00
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
31067-MSS Zabezpečenie prepravných služieb rôznych materiálov
Verejná súťaž
UVO 30.07.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31884-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Oščadnica 2021
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.07.2021
10:00
Obec Oščadnica
32241-WYP Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. tried v správe SÚC PSK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.07.2021
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
32304-WYP Výmena podláh na blokoch AD, VŠM Ľ. Štúra Mlyny, UK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.07.2021
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
32505-WYP Zelené srdce Podunajských Biskupíc - úsek H
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.07.2021
10:00
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
35413-WNT Potravinársky tovar a nápoje
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.07.2021
10:00
Stredná priemyselná škola
Z202115801 Nákup interiérového vybavenia učební ZŠ - IKT
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:00
Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika
Z202116062 Lieky a liečivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:00
Kremnica, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116064 Dodávka výpočtovej techniky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116070 Pracovné odevy a obuv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:00
Košice - mestská časť Šaca, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z202116170 Zberné nádoby pre účely zvozu komunálneho odpadu a jeho vytriedených zložiek - kuchynský BRO
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:00
Slovenská republika
Z202116171 Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné vrecká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:00
Slovenská republika
Z202116385 kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116444 Cestné oceľové zvodidlá.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202116497 Odber, preprava a zhodnotenie/zneškodnenie odpadov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116498 Originálne tonery do tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202116506 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:00
Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Zobrazených: 151 - 175 / 757 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20