Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
54/ME/2021 Zimná údržba miestnych komunikácií v meste Revúca a m. č. Revúca na obdobie 2021 -2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 20.10.2021
09:00
Mesto Revúca
99544/2021 Zvýšenie kvality služieb Portálu Finančnej Správy (PFS) pre občanov a podnikateľov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 20.10.2021
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Z202120379 Tonerové náplne, obrátkový tovar
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.10.2021
09:12
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202120713 Stolový počítač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.10.2021
09:12
Stará Lesná, Kežmarok, Prešovský, Slovenská republika
Z202120753 notebook, projektor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.10.2021
09:15
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202120377 Rôzne potravinárske výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.10.2021
09:27
Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika
44428-WYP Rekonštrukcia objektu budúcej kaplnky - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.10.2021
09:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Z202119564 Skartátor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.10.2021
09:50
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Učebné pomôcky
Prieskum trhu pre určenie PHZ
20.10.2021
10:00
SPŠ strojnícka Košice
OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, Nám. SNP 210/30, ul. Februárová 152/1, ul. Hrnčíriková 222/6, ul. Februárová 1478//2, ul. Nádražná 1071/26 - do 20.10.2021 (zv. 11.10.2021)
Obchodná verejná súťaž
20.10.2021
10:00
Správa majetku mesta, n. o., Partizánske, 29.augusta 1191/51, 958 01 Partizánske
ČOV a kanalizácia Betlanovce - informačná tabuľa
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 20.10.2021
10:00
Obec Betlanovce
Oprava krytiny strechy a svetlíkov v KM v Prešove na objekte, v ktorom sa nachádza hasičská expozícia
Zákazka s nízkou hodnotou
20.10.2021
10:00
Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, 080 01 Prešov
Voľnočasový priestor, Bratislava-Rusovce
Zákazka s nízkou hodnotou
20.10.2021
10:00
Mestská časť Bratislava-Rusovce
Vianočná výzdoba na stĺpy verejného osvetlenia
Prieskum trhu
20.10.2021
10:00
Mesto Senica
IT Technika pre MŠ a ŠJ
Zákazka s nízkou hodnotou
20.10.2021
10:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Výber dodávateľa na zabezpečenie pohrebných služieb
Zákazka s nízkou hodnotou
20.10.2021
10:00
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Pracovná obuv a odev pre pracovníkov odboru údržby, dopravy a záhrady za kalendárny rok 2021
Zákazka s nízkou hodnotou
20.10.2021
10:00
Fakultná nemocnica Nitra
Elektrické lehátko
Zákazka s nízkou hodnotou
20.10.2021
10:00
Fakultná nemocnica Nitra
Vydanie a tlač monografie so zahraničným ISBN 15102021 9:30 hod.
Zákazka s nízkou hodnotou
20.10.2021
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
43764-MSS Centralizovaný manažment riadenia kybernetickej bezpečnosti verejnej správy
Verejná súťaž
UVO 20.10.2021
10:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
43837-WYP Obnova nákupného centra Centrál (strecha, okná, fasáda)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.10.2021
10:00
Mesto Prešov
44157-WYP Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Kamenná Poruba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.10.2021
10:00
Obec Kamenná Poruba
44281-WYP Modernizácia obecného domu - zateplenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.10.2021
10:00
Obec Kvetoslavov
44285-WYP Klasicistická kúria, Sobotište – rekonštrukcia, 1. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.10.2021
10:00
Eduard Čenteš
45669-WYS Služby technickej podpory a údržby pre systém Quantum Scalar i6000 2021/2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.10.2021
10:00
Rozhlas a televízia Slovenska
Zobrazených: 151 - 175 / 1081 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20