Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20227070 Mobilné telefóny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20227139 Kamenivo na zimný posyp ciest
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
09:00
Radoľa, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika
Z20227167 Medicinálne a technické plyny v tlakových nádobách a nájom tlakových nádob
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
09:00
Čadca, Čadca, Žilinský, Slovenská republika
Z20227169 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
09:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z20227274 Meradlá a predlžovacie káble
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
09:00
Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z20227331 Monoklimatická chladnička voľne stojaca a kombinovaná chladnička s mrazničkou voľne stojaca
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
011706/2022 "CSS Ľadoveň, Martin - Komplexná modernizácia výťahov v bloku B"
eZakazky 07.07.2022
09:00
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň
2022ZNH012 Propagačný materiál – magnetky a plátenná taška z projektu "Koľajnice nás spájajú"
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 07.07.2022
09:00
Kysucké múzeum
Z20227360 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
09:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20227072 Dodávka originálnych a kompatibilných tonerov do tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
09:21
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z20227073 Videoprojektor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
09:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20227089 Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
09:45
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20227273 Edukačné publikácie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
09:45
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Obnova Mestskej tržnice (Obchodné centrum 1. etapa)
Zákazka s nízkou hodnotou
07.07.2022
10:00
Mesto Nitra
Nákup IKT a IoT pre projekt „Moderné technológie – SMART CITY Považská Bystrica“ (Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
07.07.2022
10:00
Mesto Považská Bystrica
28599-MST MATERIÁLNO TECHNICKÉ VYBAVENIE SOŠ STAVEBNÁ ŽILINA
Verejná súťaž
UVO 07.07.2022
10:00
Žilinský samosprávny kraj
29125-MST 4K endoskopická vizualizačná zostava s CT-MRI elektromagnetickou navigáciou
Verejná súťaž
UVO 07.07.2022
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
29131-MST Lieky ATC skupiny L01FA01
Verejná súťaž
UVO 07.07.2022
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
29154-MUT Nákup softvérových licencií
Užšia súťaž
UVO 07.07.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
29374-WYP Sadovnícko – architektonická revitalizácia vnútrobloku Jasuschova – Bauverova na sídlisku KVP
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.07.2022
10:00
Mesto Košice
29519-WYP Asfaltovanie jestvujúcich miestnych komunikácií v obci Rabča
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.07.2022
10:00
Obec Rabča
29871-WNP „Obecný úrad a kultúrny dom v obci Poša“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.07.2022
10:00
Obec Poša
29872-WNS Prenájom tlačiarní na 48 mesiacov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.07.2022
10:00
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
30038-WNP Verejná knižnica Mikuláša Kováča - rekonštrukcia budovy III. etapa – Jilemnického 1710/48, Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.07.2022
10:00
Verejná knižnica Mikuláša Kováča
30322-WNP Rekonštrukcia plynovej kotolne – SOŠ pedagogická – Pedagógiai Szakkőzépiskola Lučenec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.07.2022
10:00
Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola
Zobrazených: 151 - 175 / 917 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20