Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
532-MST Nákup učebných pomôcok
Verejná súťaž
UVO 03.02.2023
10:00
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
879-WYP Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Radnovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2023
10:00
Obec Radnovce
Z2023502 Skúšky dlhodobej stability
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
10:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z2023504 Silikagél pre stĺpcovú chromatografiu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2023552 Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2023564 Tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2023576 Prístrojové vybavenie pre ORL
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2023587 Umývacie a pracie prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
10:00
Slavnica, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2023604 Pozáručný servis systémov výrobcu značky GE Medical Systems
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
10:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z2023565 Tabletový počítač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
10:15
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2023602 Kuchynské spotrebiče
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
10:31
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2023322 Čistiace a hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
10:44
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2023606 Nádoby na ostré predmety, klinik boxy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
10:45
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Spišská Nová Ves OKP OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti (obhliadka sa uskutoční dňa 25.01.2023 o 10.00 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou uvedenou v časti I. tejto výzvy: Ing. Miroslava Lipčaková, telefón: 0961 954 064, e-mail: miroslava.lipcakova@minv.sk ; a to pri vstupe do objektu.)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2023
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Základná škola Špačince, pavilón A, B nadstavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.02.2023
11:00
Obec Špačince
824-WYP Stavebné opravy šatne CHM S2, (Chirurgický monoblok)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2023
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Z2023594 Systém implantačný na fixáciu hrudnej kosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
11:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2023611 Čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
11:50
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Prenájom a polep reklamných plôch na rok 2023 (Predmetom zákazky je prenájom reklamných plôch na území Hlavného mesta SR Bratislava - mestské časti, umiestnenie v exteriéri a interiéri obchodných centier, zastávky MHD. 50 ks citylightov rozmerov 118,5x175 cm a max 5 ks billboardov rozmerov 510x240cm. Periodicita reklamných kampaní: v prípade citylightov 1 x mesačne 2 týždňová reklamná kampaň v mesiacoch marec - december 2023 (10 mesiacov), v prípade billboardov mesačná kampaň v mesiacoch júl, august, november, december 2023 (4 mesiace))
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2023
12:00
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu poskytovanie služieb, o výmere 15,12 m2, na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava
Obchodná verejná súťaž
03.02.2023
12:00
Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
Zdravotnícke pomôcky na inkontinenciu - jednorazové plienkové nohavičky a pôrodnické vložky (Typ zmluvy: Rámcová kúpna zmluva. Trvanie zmluvy: 12 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti.)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2023
12:00
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I. 7770/1, 811 08 Bratislava
178-MST Elektrická energia a zemný plyn na rok 2023 s opciou na roky 2024, 2025 a 2026
Verejná súťaž
UVO 03.02.2023
12:00
Krajský súd v Bratislave
1002-WYP Revitalizácia sídliska VII. cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov (VO3)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2023
12:00
Mesto Komárno
Z2023477 Vybavenie kancelárie odborného lesného hospodára
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
12:00
Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Z2023566 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
12:00
Nálepkovo, Gelnica, Košický, Slovenská republika
Zobrazených: 126 - 150 / 482 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20