Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202123583 Štandardizované jednorazové kyvety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.12.2021
13:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Objekt správy areálu a sociálnej vybavenosti účinkujúcich – amfiteáter Detva, časť C (stavebné práce)
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
14:00
Mesto Detva
Výpočtová technika
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
14:00
Mesto Kolárovo
Výmena kotlov v havarijnom stave
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
14:00
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, 851 01 Bratislava
Z202123477 Implementácia integračnej platformy a integrácia správy registratúry na Ústredný portál verejnej správy (e-schránka) a následný servis, údržba a ďalší rozvoj IS Fabasoft e Gov Suite.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.12.2021
14:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202124556 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.12.2021
14:00
Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
34/2021 Prístroj pre aplikáciu respiračnej terapie cez nazálny aplikátor
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 10.12.2021
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Z202123707 Tlačiarenské služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.12.2021
14:15
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202124590 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.12.2021
14:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202123468 elektrická enegia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.12.2021
14:30
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z202123716 Plyn pre potreby Ministerstva životného prostredia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.12.2021
14:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202124237 zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.12.2021
14:30
Tomášikovo, Galanta, Trnavský, Slovenská republika
Z202123398 Dodávka elektrickej energie vrátane súvisiacich služieb na rok 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.12.2021
15:00
Levoča, Levoča, Prešovský, Slovenská republika
Z202123715 Elektrická energia pre potreby Ministerstva životného prostredia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.12.2021
15:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202123471 elektrická enegia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.12.2021
15:30
Ladomerská Vieska, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202123466 elektrická enegia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.12.2021
16:30
Veľké Pole, Žarnovica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202124620 Servis, údržba a opravy nákladných motorových vozidiel
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.12.2021
16:40
Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika
Z202124248 zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.12.2021
16:45
Pusté Úľany, Galanta, Trnavský, Slovenská republika
Oprava sociálnych zariadení v blokoch A1 a C v budove Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Hálova 16, 851 01 Bratislava
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
18:00
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava 5
PTK0121 Zabezpečenie vodíka a súvisiacich služieb pre vodíkové dopravné prostriedky
eZakazky 10.12.2021
23:55
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Ornitologické krúžky (krúžky na označenie výberových druhov vtákov v zmysle Smernice EÚ o vtákoch v rámci ich monitoringu)
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 10.12.2021
23:59
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
Odstránenie hav.stavu zatekajúcej strechy divadla
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
23:59
Divadlo Thália Színház, Timonova 3, 040 01 Košice
HAVARIJNÝ STAV PRIESTOROV ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU, DEMANDICE 131
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 10.12.2021
23:59
Obec Demandice
Mobilný vozík 68x42x80cm pre sterilizované nástroje operačnej sály
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
POC analyzátor pre PCR testovanie
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Zobrazených: 126 - 150 / 939 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20