Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Oprava fasády a odstránenie grafitov a oprava časti oplotenia
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
14:00
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13, 900 31 Stupava, IČO: 00364193
Dodávka čerstvých pekárenských výrobkov a zákuskov
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
14:00
Centrum sociálnych služieb - SLNIEČKO, Oščadnica 1464, 023 01 Oščadnica
Zásobovacia základňa II. Martin - Opravy a údržba vojenských železničných vlečiek
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Z202118211 Označovacie štítky na Osobné ochranné pracovné pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
14:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118661 Sieťové zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
14:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118280 Mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
14:03
Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika
Z202118662 Tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
14:06
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118663 Telekomunikačné zariadenia a satelitný vývojový kit
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
14:11
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118664 Počítače PC a monitor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
14:14
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118283 Hlboko zmrazené výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
14:15
Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika
Z202118665 Tablet a mobilné telefóny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
14:18
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118666 záložný zdroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
14:22
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118671 kancelárska stolička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
14:27
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118749 Multifunkčná laserová farebná tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
14:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118510 Kultivačné skúmavky so šikmou kultivačnou plochou pre bunkové kultúry.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
14:36
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Zneškodnenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu – stavebné materiály obsahujúce azbest v k. ú. Čermeľ
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zneškodnenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu – stavebné materiály obsahujúce azbest v k. ú. Černochov
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zneškodnenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu – stavebné materiály obsahujúce azbest v k. ú. Malá Tŕňa
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
42538-WNP Realizácia plynoinštalácie pre spaľovňu podľa vypracovanej PD
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.09.2021
15:00
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
41701-WYP Stavebné práce pre projekt: "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Slavošovce"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.09.2021
16:00
Obec Slavošovce
41818-WYP Komunitné centrum v obci Varadka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.09.2021
16:00
Obec Varadka
Z202118414 Nákup pomôcok pre dobrovoľných hasičov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
17:00
Nesvady, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Rekonštrukcia a novostavba miestnych komunikácií pre MRK v obci Malá Tŕňa
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.09.2021
23:59
Obec Malá Tŕňa
Revitalizácia typového detského ihriska na ul. 1. mája v Pezinku
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
23:59
Mesto Pezinok
Pranie a žehlenie prádla
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
23:59
Hotelová akadémia Košice
Zobrazených: 101 - 125 / 929 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20