Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
37795 - WNP REKONŠTRUKCIA NEBYTOVÉHO PRIESTORU SEGNEROVA 1/B – II. ETAPA
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
10:00
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
37847 - WYS Nakladanie s komunálnymi odpadmi v obci Hrabušice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.12.2023
10:00
Obec Hrabušice
37888 - WYS Poskytnutie služieb v sieti športových a relaxačných zariadení pre zamestnancov Banskobystrického samosprávneho kraja
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.12.2023
10:00
Banskobystrický samosprávny kraj
38019 - WNT Sanitné vozidlo pre DZS
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
10:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
38033 - WNT Dodanie multifunkčného motorového vozidla
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
10:00
MEPOS SNV s.r.o.
38064 - WNT Dodávka a montáž LED kocky Zimný štadión Humenné
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
10:00
Mesto Humenné
38096 - WNT Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby – Silá + príslušenstvo
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
10:00
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB
37976 - WNS Sektorový prehľad a krátke ekonomické správy 2023 - 2025
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
10:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
38016 - WNS Príprava a dovoz stravy pre prijímateľov sociálnej služby ZOS vo Svite
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
10:00
Mesto Svit
37763 - WNS Projektová dokumentácia na stavbu DSS Polomka-zariadenie pre seniorov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
10:00
Obec Polomka
37280 - WNS Prešov, Bogota – rekonštrukcia integrovaného bezpečnostného systému - PD
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
38241 - WNS Poistenie hnuteľného majetku nadobúdaného z fondov EU
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
38467 - WNT Potraviny - Mrazené výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
10:00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
Z202313796 Nákup tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202313839 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
10:00
Podbrezová, Brezno, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202313859 Jednorazové, vyšetrovacie, latexové, nesterilné, nepúdrované rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314010 Obnova ročnej podpory Cisco Email Security
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202314019 Chemikálie - Molekulárna chémia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
10:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202314027 Elektroinštalačný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
10:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202314065 Pranie a chemické čistenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
10:00
Slovenská republika
Z202314018 Set bleskov, slúchadlá, projektor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
10:11
Trnavský, Slovenská republika
Dodávka elektrickej energie vrátane zabezpečenia všetkých distribučných služieb súvisiacich s dodávkou elektrickej energie od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 - opak. (predpokladaný objem odobratej elektriny je 9MWh)
Dynamický nákupný systém
11.12.2023
10:15
DataCentrum, Cintorínska 2301/5, 811 08 Bratislava
Z202313797 Nákup prenosných počítačov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
10:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314001 Kŕmne zmesi pre hydinu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
10:30
Lužianky, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
37217 - WYP IBV od kaple po jarok, Prietržka, SO 01 pozemné komunikácie - chodník
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.12.2023
11:00
Obec Prietržka
Zobrazených: 101 - 125 / 987 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20