Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202124514 Čistiace a hygienické potreby, umývacie a oplachovacie prostriedky do umývačky riadu, prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa, drogistický tovar
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.12.2021
11:59
Nové Sady, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Pletené svetre a šály
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vesty taktické
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Turecký vrch, č. o. 129 - oprava strechy a klampiarskych prvkov (obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 07.12.2021 o 09,00 hod., ktorú si musí každý dohodnúť individuálne s kontaktnou osobou: - Ivan HALÁS, telefón 0960/393 100, e-mail: ivan.halas@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Chov Zubra hrivnatého
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
12:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Topoľčianky, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
Zabezpečenie elektronickej požiarnej signalizácie EPS
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
12:00
Centrum sociálnych služieb PARK, Hviezdoslavova 918, 022 01 Čadca
Poskytovanie služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci regionálneho vysielania
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
12:00
Mesto Lučenec
Distribúcia dvojtýždenníka Mestské noviny do domácností
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
12:00
Mesto Lučenec
Interiérové vybavenie Komunitného centra v obci Slovinky
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 10.12.2021
12:00
Obec Slovinky
Šikmá interiérová schodisková plošina SP STRATOS
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
12:00
Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom, 906 36 Plavecké Podhradie 19, IČO: 30798281
Oprava Wifi siete
Prieskum trhu
10.12.2021
12:00
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, Tylova 21, 831 04 Bratislava
Búracie práce a odvoz stavebného odpadu - Odstránenie murovaných tribún na bývalom hádzanárskom ihrisku v areáli CVČ na Štefánikovej ulici 63, Nitra
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
12:00
Mesto Nitra
Rekonštrukcia vstupných brán do objektu ÚV SR na Námestí slobody 1 v Bratislave (obhliadka miesta: Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku miesta plnenia za účelom overenia a získania potrebných informácií nevyhnutných na prípravu a spracovanie ponuky. Na obhliadku je potrebné sa prihlásiť minimálne 1 pracovný deň vopred do 15:00 hod. u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa e-mailom na: miroslav.stefanek@vlada.gov.sk. Deň obhliadky: 08.12.2021 medzi 9:30 hod. až 10:30 hod.)
Zákazka s nízkou hodnotou
vlada 10.12.2021
12:00
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Notebooky a tašky na notebooky
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
12:00
SZŠ Košice Kukučínova 40
Interiérové vybavenie Komunitného centra v obci Slovinky
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 10.12.2021
12:00
Obec Slovinky
53796-WNT Pletené svetre a šály
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.12.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
56446-WNT Vesty taktické
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.12.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
58015-WNS Rekonštrukcia vstupných brán do objektu ÚV SR
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.12.2021
12:00
Úrad vlády Slovenskej republiky
Z202123479 elektrická enegia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.12.2021
12:00
Ostrý Grúň, Žarnovica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202123588 elektrická enegia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.12.2021
12:00
Žihárec, Šaľa, Nitriansky, Slovenská republika
Z202123622 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.12.2021
12:00
Brezno, Brezno, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202124129 Laserový merač rýchlosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.12.2021
12:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z202124552 Nádoba na odpad 110 l itrová, kovová v spodnej časti odpružená gumou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.12.2021
12:00
Bojnice, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202124546 Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.12.2021
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202123875 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.12.2021
12:23
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zobrazených: 101 - 125 / 937 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20