Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235348 Prístrojové vybavenie - optický biometer pre oftalmologické operácie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
09:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z20235359 Umývačka riadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
09:15
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20235333 Strojné a technické vybavenie na triedený zber odpadov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
09:30
Nemce, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20235334 Sanitárna technika a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
09:30
Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20235218 Tonery - originál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
09:32
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Rozšírenie výrobných kapacít - PEX s.r.o.
Prieskum trhu
09.06.2023
10:00
PEX s.r.o., Krajná 938, 925 22 Veľké Úľany
Investície do vybavenia v chove dojníc PVOD Kočín (Plno-automatický systém zhŕňania hnojovice v ustajňovacích priestoroch; Gumené podlahy do dojárne a do vyčkávacieho priestoru)
Prieskum trhu
09.06.2023
10:00
Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín, Šterusy 199, 922 03 Šterusy
Chemikálie pre potreby ÚKI 29.5.23
Dynamický nákupný systém
09.06.2023
10:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Modernizácia technologického vybavenia spoločnosti HYDINA KUBUS s.r.o. (dodanie: Chladiarenské vozidlo - 2 ks, Náves - 1 ks, Ťahač - 1 ks, Teleskopický manipulátor - 1 ks)
Prieskum trhu
09.06.2023
10:00
HYDINA KUBUS s.r.o., Veľký Slavkov 290, 059 91 Veľký Slavkov
Multifunkčný nakladač pre projekt: "Investície do strojového vybavenia spol. Hydina Furajtár s.r.o."
Prieskum trhu
09.06.2023
10:00
Hydina Furajtár s.r.o., Bystrá 51, 055 01 Margecany
17494-MST Vybavenie strediska radiačnej monitorovacej siete na KJFB FMFI UK
Verejná súťaž
UVO 09.06.2023
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
17983-WYP Obnova interiéru ŠD Exnárova 36, Prešov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.06.2023
10:00
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
18457-WYP Rekonštrukcia komunitného centra
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.06.2023
10:00
Obec Kláštor pod Znievom
18659-WNP Výmena okien
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.06.2023
10:00
Poliklinika Tehelná, a.s.
18757-WNS Prieskum informovanosti o možnostiach podpory z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.06.2023
10:00
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
18750-WNP Zlepšenie kvality života v obci Haniska prostredníctvom revitalizácie verejných priestorov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.06.2023
10:00
Obec Haniska
18952-WNT Technické zabezpečenie sociálneho podniku Bošáca
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.06.2023
10:00
Sociálny podnik Bošáca o.z.
18962-WNP Rekonštrukcia objektu Koniareň – Holíčsky zámok – III.etapa
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.06.2023
10:00
Mesto Holíč
19108-WNS Zabezpečenie stravovacích kariet pre zamestnancov MK SR
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.06.2023
10:00
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
19130-WNS Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby na pracoviskách VšZP, a.s.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.06.2023
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
19293-WNS Hotelové acateringové služby pre zabezpečenie odborného stretnutia opytovateľov a supervízorov Košice- Debriefing v rámci realizácie NP PIAAC
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.06.2023
10:00
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
19513-WNT Elektromobil
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.06.2023
10:00
Verejné prístavy, a. s.
Z20234205 HP ProBook 450 15.6 inch G9 Notebook PC (6S6J6EA)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z20234901 Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, spotrebičov a zdravotechniky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z20234977 Audio - video technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
10:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zobrazených: 101 - 125 / 1144 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20