Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Lyžiarsky a cyklistický trenažér s centrálnym riadením II
Obchodná verejná súťaž
30.09.2022
12:00
Slovenský olympijský a športový výbor, Junácka 6, 831 04 Bratislava
OVS na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľnosti budovy ZŠ M. Tompu - Auxtov dom v RS
Obchodná verejná súťaž
30.09.2022
12:00
Mesto Rimavská Sobota
OVS na predaj NM mesta budovy bývalej ZŠ v Bakte (bez pozemku)
Obchodná verejná súťaž
30.09.2022
12:00
Mesto Rimavská Sobota
Cyklochodník v obci Cífer - 4. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2022
12:00
Obec Cífer
Elektrická energia
Prieskum trhu
30.09.2022
12:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
40522-WNP SO 04 – Verejný rozvod vody - Kuklov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2022
12:00
Obec Kuklov
40785-WNP Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ v Zemianskej Olči
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2022
12:00
Obec Zemianska Olča
41109-WNP Stavebné práce pre projekt "Po stopách kultúrno-prírodného dedičstva československého regiónu"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2022
12:00
Mesto Turzovka
41326-WNT Zabezpečenie zariadení strojárenských dielní SPŠE Piešťany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2022
12:00
Trnavský samosprávny kraj
41396-WNT Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2022
12:00
Základná škola, Krčméryho 2, Nitra
41459-WNT Náhradné diely na vozidlá MB PO184CT pre SÚC PSK,oblasť Prešov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2022
12:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
41504-WNT Náhradné diely na vozidlá ZETOR PO385AH,PO723AB pre SÚC PSK,oblasť Prešov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2022
12:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Z202210383 Dodanie a inštalácia komunikačných zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.09.2022
12:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202210412 Organics in Freeze Dried Mussel Tissue (organické tkanivo z mušlí) (381_22)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.09.2022
12:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202210548 Pranie a chemické čistenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.09.2022
12:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202210716 Monitor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.09.2022
12:00
Dolný Kubín, Dolný Kubín, Žilinský, Slovenská republika
Z202210856 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.09.2022
12:27
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Časti podvozkov na ŽKV
Obchodná verejná súťaž
30.09.2022
12:30
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Z202210915 Školský nábytok, kancelársky nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.09.2022
12:30
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202210519 Soľ na posyp ciest
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.09.2022
12:51
Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika
Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom
Obchodná verejná súťaž
partnerska_dohoda 30.09.2022
13:00
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
Servis, opravy, dodávka pásov a náhradných dielov pre dopravné pásy v ZEVO (Obstarávateľ umožňuje uchádzačom absolvovať obhliadku. Obhliadku je možné dohodnúť v termíne od vyhlásenia súťaže najneskôr 2 pracovné dni pred termínom predkladania ponúk. Obhliadku je potrebné dohodnúť 1 deň vopred s kontaktnou osobou obstarávateľa a to v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:00 hod. Miesto obhliadky: OLO a.s., Vlčie hrdlo 72, Bratislava. Kontaktná osoba pre dohodnutie obhliadky: Samuel Sklenák, tel: + 421 917 767 136, mail: sklenak@olo.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2022
13:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Lekárnička - skriňa a registračné zásuvky
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.09.2022
13:00
Fakultná nemocnica Nitra
40781-WNS Poskytovanie služieb starostlivosti, pozáručnej podpory a servisu Telerádiologického komunikačného centra T3C systému TomoCon PACS na obdobie 36 mesiacov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2022
13:00
Národný onkologický ústav
Z202210121 Monitor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.09.2022
13:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zobrazených: 101 - 125 / 1093 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20