Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202112146 Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
10:45
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202112149 Laboratórna technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
10:55
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Oprava a údržba ručných svietidiel
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, stavebné práce
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
11:00
Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
Rekonštrukcia podláh v maštaliach pre chovné a mladé kone
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
11:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Revúca, Námestie slobody 2, 050 01 Revúca
Tlakový Holter
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
11:00
Fakultná nemocnica Nitra
Meranie hladiny v bubne kotla K2
Prieskum trhu
14.06.2021
11:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Z202110601 Zber, odvoz, zneškodnenie a zhodnotenie komunálneho odpadu v meste na obdobie 24 mesiacov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
11:00
Čierna nad Tisou, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Z202112023 Dalteparín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
11:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202112054 Ovocie a zelenina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
11:00
Košice - m. č. Dargovských hrdinov, Košice III, Košický, Slovenská republika
Z202112060 Mäso a mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
11:00
Košice - m. č. Dargovských hrdinov, Košice III, Košický, Slovenská republika
Z202112135 Prevzatie, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti z pracovísk v Košiciach
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
11:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202112178 Izolácia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
11:00
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z202112196 Dodávka licencií Office 365 Business Basic, a Business Standard
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
11:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202112139 Laserové multifunkčné zariadenia,laserové tlačiarne, tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
11:37
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202111691 Bezpečnostné zariadenia - zvodidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
11:52
Prešovský, Slovenská republika
Rekonštrukcia sociálnych zariadení Materská škola Ilava, Medňanská 512
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
12:00
Mesto Ilava
Marketingové služby
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 14.06.2021
12:00
Mojmír Krutý - CML, Pribišova 3033/29, 841 05 Bratislava
Univerzálne meracie stanice s GNSS aparatúrou a príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 14.06.2021
12:00
FÁBIAN s.r.o., Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica
MŠ Hemerkova 26, Košice - výmena okien a dverí
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
12:00
Mesto Košice
Oprava havarijného stavu sociálnych zariadení na LS Hanušovce
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
12:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
OPRAVA STRECHY GARÁŽE, MES BARDEJOV
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
12:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Destilácia Unisolu
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka čerstvého hovädzieho mäsa, bravčového mäsa a mäsových výrobkov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
14.06.2021
12:00
IDEA Prakovce
Motorová kosačka
Prieskum trhu
14.06.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Čuňovo
Zobrazených: 101 - 125 / 829 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20