Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
26559-WNT Vankúšik vatový sterilný, nesterilný
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.05.2022
09:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
26974-WNS Organizovanie kongresov, seminárov a podujatí - Bratislava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.05.2022
09:00
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26977-WNT Nábytok - kancelárske stoličky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.05.2022
09:00
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
27440-WNS Výkon činnosti stavebného dozoru (SD) stavby Lávka pri Prešovskej univerzite s prepojením na cyklochodník Mlynský náhon ( od ul. Kúpeľnej po areál VŠ )
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.05.2022
09:00
Mesto Prešov
Z20224840 Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.05.2022
09:00
Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z20224877 Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.05.2022
09:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z20225011 Mlieko a mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.05.2022
09:00
Sučany, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20225026 Súbor IKT vybavenia pre projekty: "Zlepšenie vzdelanostnej úrovne žiakov v oblasti IT" a "Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít"
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.05.2022
09:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20225139 Evakuačné podložky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.05.2022
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20225196 Rebríky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.05.2022
09:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20225289 Minerálne vody
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.05.2022
09:00
Trenčiansky, Slovenská republika
Z20225043 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.05.2022
09:10
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
26589-WYT Softvérové riešenie pre riadenie bezpečnostnej sieťovej politiky virtualizovaného prostredia dátového centra
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.05.2022
09:30
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Z20224994 RUKAVICE chirurgické, vyšetrovacie, nesterilné, nitrilové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.05.2022
09:30
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20225044 Reklamné predmety s potlačou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.05.2022
09:30
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20225288 Umývanie osobných motorových vozidiel
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.05.2022
09:30
Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Nákup motocyklov - cestných skútrov v počte 6 ks pre potreby MV SR
Zákazka s nízkou hodnotou
26.05.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Rekonštrukcia MŠ Makarenkova - strecha SO-02
Zákazka s nízkou hodnotou
26.05.2022
10:00
Mesto Partizánske
Softvéry
Zákazka s nízkou hodnotou
26.05.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24806-WYP Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Krompachy 1
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.05.2022
10:00
Mesto Krompachy
26919-WNT Chemický stavebný materiál
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.05.2022
10:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
26978-WNS Vypracovanie energetického auditu podniku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.05.2022
10:00
Mestský podnik služieb spol. s r.o.
27134-WNT Špeciálny zdravotnícky materiál
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.05.2022
10:00
Psychiatrická nemocnica
27157-WNS Práce odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických inštalácií a bleskozvodov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.05.2022
10:00
Psychiatrická nemocnica
Z20224801 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.05.2022
10:00
Žarnovica, Žarnovica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zobrazených: 101 - 125 / 963 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20