Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2023577 Kancelársky materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
16:00
Streda nad Bodrogom, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Nákup techniky pre živočíšnu výrobu (Zákazka č. 1 - Robot, chladenie, silá; Zákazka č. 2 - Stranové zábrany, lopata, ventilátor, napájačky; Zákazka č. 3 - Robotický prihŕňač krmiva; Zákazka č. 4 - Systém pre kŕmenie mledzivom)
Prieskum trhu
02.02.2023
17:00
Ing. Ján Valko SHR, Pečenice 69, 935 03 Pečenice
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu
Výzva na predkladanie ponúk
02.02.2023
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
Z2023262 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
08:04
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2023597 Ultrazvuková sonda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
08:45
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Elektromagnetické súčiastky
Obchodná verejná súťaž
03.02.2023
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
SOŠ OaS Nová Baňa - rekonštrukcia chaty Tajch - vypracovanie projektovej dokumentácie
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2023
09:00
Stredná odborná škola obchodu a služieb (Nová Baňa), Osvety 17, 968 01 Nová Baňa
Prechodné ubytovanie pre zamestnancov (projekt zabezpečenia zmluvne dohodnutého ubytovania pre približne 236 zamestnancov DPB, a. s. na obdobie 12 mesiacov)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2023
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
190-MST Osobné ochranné pracovné prostriedky
Verejná súťaž
UVO 03.02.2023
09:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
516-MST Dodávka motorových vozidiel pre ZsVS, a.s._časť 3
Verejná súťaž
UVO 03.02.2023
09:00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
534-MST Nákup motorových vozidiel SUV_3
Verejná súťaž
UVO 03.02.2023
09:00
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
990-WYP Denný stacionár v meste Spišská Stará Ves - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2023
09:00
Mesto Spišská Stará Ves
Z2023435 Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
09:00
Nitriansky, Slovenská republika
Z2023520 Pozáručný servis a pravidelná údržba CT zariadenia: Lightspeed VCT. St. vrátane dvoch pracovných staníc AW 4,7 HP Z440 OS 7.0
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2023582 PVC púzdro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
09:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z2023596 Osivá tráv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
09:00
Turčianske Teplice, Turčianske Teplice, Žilinský, Slovenská republika
Z2023422 Rozvoj motoriky, pohybovej zručnosti detí.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
09:56
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v Mestskej knižnici v Novej Dubnici
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2023
10:00
Mesto Nová Dubnica
Nákup 9 miestneho osobného motorového vozidla
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.02.2023
10:00
Nezisková organizácia PETO, Prokopova 344/45, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zariadenie na plošné rozhadzovanie priemyselného hnojiva a močoviny
Prieskum trhu
03.02.2023
10:00
AGRICORN s.r.o., Za humnami 510/1, 951 05 Veľký Cetín
Prístrojové vybavenie endoskopického centra II
Súťažný dialóg
03.02.2023
10:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh
Motorové vozidlo pre DD a DSS Záhonok, Zvolen
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2023
10:00
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Zvolen), Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen
Dodávka zemného plynu - mesto Šurany - 01/23 ZP (od 01.03.2023 do 31.12.2023)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2023
10:00
Slovenské centrum obstarávania, Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice / Obec Šurany
Ruksaky (batohy)...940 ks
Výzva na predkladanie ponúk
03.02.2023
10:00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava
Vákuová plnička
Prieskum trhu
03.02.2023
10:00
JINEX, s.r.o., M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
Zobrazených: 101 - 125 / 481 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20