Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Potraviny-Mlieko a mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2021
12:00
LÚČ Domov sociálnych služieb Šemša
Potraviny - " Mlieko a mliečne výrobky"
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2021
12:00
LÚČ Domov sociálnych služieb Šemša
Ovocie, zelenina a zemiaky
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2021
12:00
LÚČ Domov sociálnych služieb Šemša
Z2021697 RTG mobilný prístroj s C - ramenom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
08:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z2021739 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
08:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021490 Ovínadlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
08:03
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2021365 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202034329 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
08:44
Pribeta, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Z2021702 Videonystagmografický prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
08:45
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Areál na spracovanie biologického odpadu - nákup strojov a zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 25.01.2021
09:00
WASTER s.r.o., Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov
44803-WYP Vodozádržné opatrenia v meste Nováky - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.01.2021
09:00
Mesto Nováky
44826-MUP Projekt D4.7 – Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, podprojekt D4.7.01
Užšia súťaž
UVO 25.01.2021
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
45282-MST Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu
Verejná súťaž
UVO 25.01.2021
09:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
45627-MST Ovocná záhrada- spracovanie ovocia
Verejná súťaž
UVO 25.01.2021
09:00
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o.
45638-MSS Ťažba dreva na rok 2021
Verejná súťaž
UVO 25.01.2021
09:00
Technická univerzita vo Zvolene
1993-WNP Oprava kanalizácie, Ondavská 3, Bratislava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.01.2021
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Z2021554 Hlboko zmrazené mäso (hydinové, vnútornosti, ryby)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
09:00
Sučany, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z2021696 Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovná a bezpečnostná obuv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
09:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2021699 Originálna valcová jednotka OKI 44968301
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
09:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021703 Tonerové a atramentové náplne originálne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
09:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z2021705 Pákové zakladače / šanóny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
80/ME/2020 „Zateplenie školičky Železničná 6, Bratislava-Vrakuňa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 25.01.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
78/ME/2020 „Zateplenie budovy Miestneho úradu, Šíravská 7, Bratislava-Vrakuňa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 25.01.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
82/ME/2020 „Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu – verejné osvetlenie “
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 25.01.2021
09:00
Mesto Dunajská Streda
Z2021665 Diagnostické ELISA súpravy na vyšetrenie prítomnosti priónového proteínu u hovädzieho dobytka a u malých prežúvavcov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
09:30
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zobrazených: 1 - 25 / 487 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20