Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Orezávač na UKT pre OZ Karpaty
Zákazka s nízkou hodnotou
05.07.2022
08:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín-Stráže
28588-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 05.07.2022
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
28347-MST Kvalitná prax,úspech k zamestnanosti
Verejná súťaž
UVO 05.07.2022
10:00
Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
28783-MST Obstaranie odpadkových košov, skladovacích jednotiek, kadí, škatúľ a boxov prostredníctvom nadlimitnej zákazky pre krajské centrá podpory a útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Verejná súťaž
UVO 05.07.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28916-MSP Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár - opakovaná zákazka
Verejná súťaž
UVO 05.07.2022
10:00
Mesto Nitra
30422-WNT Nákup kníh a odbornej literatúry
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.07.2022
12:00
Mesto Leopoldov
Ročný servis Iveco Daily BA 633 OE + nastavenie brzdového účinku parkovacej brzdy
Zákazka s nízkou hodnotou
05.07.2022
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava
29452-WYP Opravy malieb a náterov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Z20226432 Replikátor portov pre notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
08:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20227216 Knihársky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
08:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20227217 Polygrafická chémia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
08:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20227230 pomocný spotrebný laboratórny materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
08:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20227239 Záchranárske vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
08:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20227268 Odborná literatúra a časopisy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
08:00
Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20227267 kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
08:35
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Vykonávanie geodetických prác na organizačnej zložke OZ Vihorlat
Zákazka s nízkou hodnotou
06.07.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Vihorlat, Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou
28346-MST Defibrilátory vyššej a strednej triedy
Verejná súťaž
UVO 06.07.2022
09:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
28548-MSS Maliarske a natieračské práce
Verejná súťaž
UVO 06.07.2022
09:00
Sociálna poisťovňa, ústredie
28593-MSP Cesta II/527 Šahy – hranica kraja
Verejná súťaž
UVO 06.07.2022
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
29435-WYP I/54 Moravské Lieskové - most 107
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
09:00
Slovenská správa ciest
29637-WNS Rozvoj digitálnej knižnice a jej podporných aplikácií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
09:00
Slovenská národná knižnica
30012-WYT Traktor s príslušenstvom pre triedenie zberu, Granč-Petrovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
09:00
Obec Granč - Petrovce
30127-WNS Čistenie lapolov, technologickej, dažďovej a splaškovej kanalizácie a záchytných nádrží II
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
09:00
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
30421-WNT Vibračné valce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
09:00
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
30690-WNT Výpočtová technika - softwarwe a hardware - ploter
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
09:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Zobrazených: 1 - 25 / 917 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20