Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Predĺženie licencie na software IBM SPSS Statistics
Zákazka s nízkou hodnotou
19.10.2021
08:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Vypracovanie a dodanie diela resp. vykonanie diela v nasledovnom rozsahu: spracovanie PD, OAD a vykonanie inžinierskej činnosti pre stavebné úpravy strechy ZŠ, MŠ a ZUŠ v Žiline
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 19.10.2021
08:00
Mesto Žilina
Vypracovanie a dodanie diela, resp. vykonanie diela v nasledovnom rozsahu: spracovanie PD a OAD pre stavbu: Cyklotrasa H3 na ul. Hlboká, Cyklotrasa V10 na ul. Košická, Cyklotrasa Strážov – centrum v meste Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 19.10.2021
08:00
Mesto Žilina
Z202120658 Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
08:15
Košice - mestská časť Džungľa, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202120697 Opravy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
08:23
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z202120304 Zber, odvoz a zhodnotenie komunálneho, objemného, ostatného odpadu a kuchynského odpadu v obci na roky 2021 - 2025
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
08:30
Trnovo, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Stavebné úpravy – zázemie kompostárne
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 19.10.2021
09:00
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o., Partizánska 1043/84, 966 81 Žarnovica
Nákup plnoautomatickej výrobnej technológie
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 19.10.2021
09:00
Stolárstvo u Kunaja, s.r.o., Tatranská Štrba 1169, 059 41 Štrba
Ofsetové tlačové platne a príslušenstvo k ofsetovým tlačovým platniam
Zákazka s nízkou hodnotou
19.10.2021
09:00
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava
43997-MST DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU PRE OBCE, ŠKOLY A ORGANIZÁCIE PRISTUPUJÚCE K VEREJNÉMU OBSTARÁVANIU A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU
Verejná súťaž
UVO 19.10.2021
09:00
Obec Radobica
44283-WYP Cesta do komunity
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.10.2021
09:00
LIDWINA - Domov sociálnych služieb
Z202119679 Mraznička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
09:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202119682 Notebook Lenovo Thinkbook 15 G2-ARE, 20VG0006CK, sivý alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
09:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202119706 Rôzny laboratórny materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
09:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202120341 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
09:00
Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202120692 Notebook, zdroj, webkamera
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
09:15
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202119775 Odevy a pomôcky do terénu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
09:30
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
OBSTARANIE 4-STRANNEJ FRÉZY – SPOLOČNOSŤ ASAK SPOL. S R.O.
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 19.10.2021
10:00
ASAK spol. s r.o., Slovinky 154, 053 40 Slovinky
Divertimento musicale - občerstvenie
Zákazka s nízkou hodnotou
19.10.2021
10:00
Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, 900 01 Modra
Stavebný dozor pri realizácii stavby „Revitalizácia autobusového otočiska“
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 19.10.2021
10:00
Mestská časť Bratislava-Rusovce
Mlieko a mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
19.10.2021
10:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Vašinova 124/59, 950 61 Nitra-Chrenová
43173-MST Dodávka a distribúcia elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 19.10.2021
10:00
Mesto Martin
43457-WYS Monitoring zložiek životného prostredia diaľnice D1 Hubová - Ivachnová, biota
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.10.2021
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
43978-WYP Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji - I/72 Rohozná zosuv
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.10.2021
10:00
Slovenská správa ciest
45173-WYS Preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.10.2021
10:00
Mesto Trnava
Zobrazených: 1 - 25 / 1081 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20