Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Tribeč na obdobie 2024 - 2026
Užšia súťaž
11.12.2023
08:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tribeč, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
38002 - WNT Ochranné balistické vesty
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
08:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
37873 - WNS Zníženie energetickej náročnosti historickej budovy DJZ a zlepšenie parametrov vnútorného prostredia – projektová dokumentácia
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
08:00
Divadlo Jonáša Záborského
Z202313996 Elektronické stravovacie poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:00
Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Z202314015 Čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314047 Lenovo ThinkSystem - zabezpečenie podpory / obnovy licencií na ďalšie obdobie - 12 mesiacov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314051 Plastové vedrá - odpadkové koše s výklopným vekom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314052 Elektrické náradie a kompresory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202314053 Pásová píla na kov Bernardo EBS 128 CL (400V) s príslušenstvom alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314054 Zastrihávač na vlasy Oster Profi 97-44 alebo ekvivalent a naparovacia žehlička Sencor SSI2800 BL alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314055 Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314059 Náradie pre vybavenie autodielne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314122 Ručný vysávač MAXXO Tornado 20KPA alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314123 Náradie a náčinie pre pracovisko dielne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202313927 Maslo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:01
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202314058 Strážna služba
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:05
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202314069 Anestéziologický prístroj s elektronickým dávkovačom anestetika a hemodynamickým monitorom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:10
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202313931 Mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:18
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202314003 Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:22
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Náhradné diely pre autobusy A12_2023
11.12.2023
08:30
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Z202314062 Nákup Tablet s iPadOS a príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:30
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314103 Check Point, Zabezpečenie podpory / obnovy licencií pre nižšie uvedené existujúce zariadenia na obdobie 12 mesiacov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
USG prístroje pre Kliniku pediatrie
Užšia súťaž
11.12.2023
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Lieky RVO/2738/2023 v rozsahu Antipsychotiká, Antireumatiká, Chemoterapeutiká, Vazopresoriká, Spasmolytiká, Antidotum, Sympatomimetiká, Vitamíny, Varia pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Užšia súťaž
11.12.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Poisťovacie služby
Užšia súťaž
11.12.2023
09:00
Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
Zobrazených: 1 - 25 / 987 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20