Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2021305 Liečivá pri poruchách acidity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
08:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021110 Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Rôzne potravinárske výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
20.01.2021
09:00
SOŠ Košice - Juh Ostrovského 1
35335-WYP Denný stacionár v obci Lednické Rovne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.01.2021
09:00
Obec Lednické Rovne
44654-WYP Vodozádržné opatrenia v meste Svit - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.01.2021
09:00
Mesto Svit
44698-WYP Novostavba ZŠ v Uzovských Pekľanoch
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.01.2021
09:00
Obec Uzovské Pekľany
45118-WYP Považské múzeum v Žiline, Hrad Strečno – stavebné úpravy hlavnej brány – rekonštrukcia strechy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.01.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
45128-MST Elektrická energia a zemný plyn
Verejná súťaž
UVO 20.01.2021
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
45274-WYP Kanalizácia a ČOV Kvačany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.01.2021
09:00
Obec Kvačany
45715-WYP Denný stacionár v obci Moravany nad Váhom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.01.2021
09:00
Obec Moravany nad Váhom
1187-WNS Geodetické služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.01.2021
09:00
Mesto Prešov
1431-WNS Znalecké posudky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.01.2021
09:00
Mesto Prešov
1505-WNT Nákup zubných kefiek, medzizubných kefiek
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.01.2021
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Z2021182 Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
09:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2021299 levofloxacín sol inf
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021300 Hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2021340 Múka, cestoviny, tuk, cukor, cukrovinky, med, ryža, strukoviny, obilniny, olejniny, káva, čaj, džús
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
09:00
Sučany, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z2021356 Stravné poukážky 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
09:00
Pezinok, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021376 Medicinálne a technické plyny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
09:00
Poprad, Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Z2021303 cefuroxím
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
09:20
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021307 Náhrady krvi a perfúzne roztoky 01
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
09:30
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Oprava zatekania strechy a maľba dvoch schodísk
Zákazka s nízkou hodnotou
20.01.2021
10:00
Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava
Tlač a dodanie – Plán podujatí na rok 2021
Zákazka s nízkou hodnotou
20.01.2021
10:00
Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, 900 01 Modra
Mlynské a obilninové výrobky, cukor, med, cestoviny a strukoviny
Zákazka s nízkou hodnotou
20.01.2021
10:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Vašinova 124/59, 950 61 Nitra-Chrenová
44829-MSS Služby prevádzkovej a SW podpory na systém elektronickej podateľne a dlhodobého archívu rezortu kultúry
Verejná súťaž
UVO 20.01.2021
10:00
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
44930-WYP Rožňava OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.01.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
45505-MUP Výkopové a zemné práce III.
Užšia súťaž
UVO 20.01.2021
10:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
45716-WYP Denný stacionár v meste Tlmače
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.01.2021
10:00
Mesto Tlmače
983-WNT Didaktické prostriedky a učebné pomôcky pre Gymnázium A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.01.2021
10:00
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho
Z202034053 Biologicky rozložiteľné vrecká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
10:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z2021224 Pekárenské zmesi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
10:00
Leopoldov, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Z2021301 Čistiace a hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
10:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2021336 Nákup stravných poukážok a stravovacích kariet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
10:00
Vranov, Vranov nad Topľou, Prešovský, Slovenská republika
Z2021345 Prevzatie, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti z pracoviska v Nových Zámkoch
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
10:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z2021111 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2021343 Kolaboračná platforma Microsoft Office 365 cez program CSP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
10:27
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202033802 Počítače a monitory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
10:31
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Komunitné centrum pre Hlohovec
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 20.01.2021
11:00
Mesto Hlohovec
Komunitné centrum pre Hlohovec
Zákazka s nízkou hodnotou
20.01.2021
11:00
Mesto Hlohovec
Dodávka mlieka, mliečnych a iných výrobkov počas 12 mesiacov
Zákazka s nízkou hodnotou
20.01.2021
11:00
Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba Bardejovské Kúpele
Z2021262 Poskytovanie strážnej služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
11:00
Košický, Slovenská republika
Z2021308 Náhrady krvi a perfúzne roztoky 02
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
11:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021351 Čerstvá zelenina a ovocie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
11:00
Sučany, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z2021352 Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
11:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2021354 Výpočtová technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
11:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
45717-WYP ROZŠÍRENIE KAPACÍT MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI BOJNÁ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.01.2021
11:30
Obec Bojná
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Píla
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 20.01.2021
12:00
Obec Píla
Kancelársky nábytok
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 20.01.2021
12:00
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Nákup materiálno-technického zabezpečenia
Zákazka s nízkou hodnotou
20.01.2021
12:00
SOŠ automobilová Košice
Dezinfekcia priestorov školy
Zákazka s nízkou hodnotou
20.01.2021
12:00
SOŠ technická Michalovce
Zabezpečenie procesu testovania na ochorenie spôsobené koronavírusom SARS- CoV-2, prostredníctvom antigénových testov v meste Lučenec na objednávateľom zriadených mobilných odberných miestach
Zákazka s nízkou hodnotou
20.01.2021
12:00
Mesto Lučenec
Osobné ochranné prostriedky na testovanie
Zákazka s nízkou hodnotou
20.01.2021
12:00
Mesto Lučenec
45711-WYP Smilno – Nájomný bytový dom 8BJ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.01.2021
12:00
Obec Smilno
513-WNT Nákup Info kontajnera pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.01.2021
12:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Z2021221 Biele samolepiace polyesterové nálepky formátu A5 určené na tlač laserovou tlačiarňou a lepenie v exteriéri.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
12:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021256 Overal celotelový
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
12:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2021338 Menu box a miska na polievku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
12:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021112 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2021294 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
12:45
Lendak, Kežmarok, Prešovský, Slovenská republika
Zabezpečenie stravovania pre seniorov Mesta Senec
Zákazka s nízkou hodnotou
20.01.2021
13:00
Mesto Senec
45740-WYT Kompostáreň Modrý Kameň - technika
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.01.2021
13:00
Mesto Modrý Kameň
Z2021309 Náhrady krvi a perfúzne roztoky 03
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
13:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021358 Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
13:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021370 Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
13:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2021372 Tonerové náplne, valce a pásky do rôznych druhov tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
13:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z2021346 Náhrady krvi a perfúzne roztoky 04
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
14:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021369 3 Notebooky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
14:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021375 Novorodenecký inkubátor - 2 kusy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
14:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z2021379 Novorodenecký ventilátor - 1 kus
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
14:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z2021113 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
14:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov v pôsobnosti OR PZ v Trnave (okres Piešťany)
Zákazka s nízkou hodnotou
20.01.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výmena svietidiel v školskej telocvični
Zákazka s nízkou hodnotou
20.01.2021
15:00
SOŠ Strážske
Z2021350 Muskuloskeletálny systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
15:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021371 ComfortFix (prípravok pre funkčný kúpeľ paznechtov)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
15:00
Žikava, Zlaté Moravce, Nitriansky, Slovenská republika
Z2021381 Tlačiarenské služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
15:30
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021384 Pulzný oximeter
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
15:30
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Rozšírenie vodovodu v obci Podhorany
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 20.01.2021
18:00
Obec Podhorany
Mobilné germicídne žiariče
Zákazka s nízkou hodnotou
20.01.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
45496-WYP Výstavba zariadenia OZE v budove občianskej vybavenosti v obci Prakovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.01.2021
23:59
Obec Prakovce
Z2021115 Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2021516 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
08:15
Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
45712-WYP Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.01.2021
08:30
Obec Dunajská Lužná
Z2021519 Tlačivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
08:30
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Malcov 16 (obstaranie materiálno – technického vybavenia)
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 21.01.2021
09:00
Obec Malcov
45409-WYP Sanácia zosuvov v Žilinskom kraji - II. etapa“ - Sanácia nebezpečného brala v k.ú. Bziny
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.01.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
45709-WYP ČOV a kanalizácia Tekovské Nemce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.01.2021
09:00
Obec Tekovské Nemce
45798-WYP Vodozádržné opatrenia v Meste Galanta
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.01.2021
09:00
Mesto Galanta
45852-WYP Rekonštrukcia UVZ UK Richňava - I. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.01.2021
09:00
Univerzita Komenského v Bratislave
1556-WNS Rozosielanie hromadného emailingu na kontaktnú databázu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.01.2021
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
2164-WNP Oprava a údržba - zariadení WC - Budova A - II.NP
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.01.2021
09:00
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza
Z2021296 Dodávka RSA Tokenov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021514 Rukavice chirurgické sterilné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
09:00
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2021515 Operačné rukavice latexové, sterilné ,
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
09:00
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2021518 IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
09:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021524 Čistiace a hygienické prostriedky - dezinfekcia na ruky s rozprašovačom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
09:00
Trenčiansky, Slovenská republika
Tlač a dodanie – časopis Vidiečan
Zákazka s nízkou hodnotou
21.01.2021
10:00
Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, 900 01 Modra
Mäsové výrobky – bravčové a hovädzie
Zákazka s nízkou hodnotou
21.01.2021
10:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Mierové námestie č. 1, 019 17 Ilava
Mrazené bravčové a hovädzie mäso
Zákazka s nízkou hodnotou
21.01.2021
10:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Vašinova 124/59, 950 61 Nitra-Chrenová
44993-MST OBSTARANIE A MODERNIZÁCIA MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ A LABORATÓRIÍ
Verejná súťaž
UVO 21.01.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
45710-WYP Zariadenie pre seniorov v obci Vinodol
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.01.2021
10:00
Obec Vinodol
Z2021229 Zabezpečenie internetovej konektivity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021234 Obálka B6 s doručenkou "doporučene-do vlastných rúk" a obálka C5 s doručenkou "doporučene-do vlastných rúk" so samolepiacou páskou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:00
Ivanka pri Nitre, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z2021279 Hrubé potraviny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z2021280 Mäso a mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z2021361 Notebook (Macbook)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021362 Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021363 Stravné lístky alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:00
Trnava pri Laborci, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z2021364 Notebooky a multifunkčné zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021390 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021510 Pneumatiky a disky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:00
Čadca, Čadca, Žilinský, Slovenská republika
Z2021520 Motorová nafta
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:00
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Z2021529 Teplovzdušný konvektor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021116 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2021523 Nádoby na komunálny odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:30
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Z2021533 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021539 Overal celotelový, návleky na obuv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:35
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2021355 Senzorické a relaxačné pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:58
Dunajská Streda, Dunajská Streda, Trnavský, Slovenská republika
Servisná činnosť na požiarnotechnických zariadeniach v objektoch v správe mesta Humenné
Zákazka s nízkou hodnotou
21.01.2021
11:00
Mesto Humenné
45655-MSS Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním
Verejná súťaž
UVO 21.01.2021
11:00
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
2165-WNP Lepenie podlahovín z PVC - Dielne Košovská cesta
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.01.2021
11:00
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza
Z2021237 Chromatografický spotrebný materiál II.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
11:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021282 Čerstvé ovocie a zelenina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
11:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z2021540 Rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
11:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2021542 OOPP- Respirátory FFP2, KN 95,FFP3, jednorazové rúška
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
11:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2021359 Gastrozariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
11:10
Dunajská Streda, Dunajská Streda, Trnavský, Slovenská republika
Z2021283 Mlieko a mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
11:30
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z2021547 Zobrazovací valec HP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
11:40
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z2021549 Chemikálie a laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
11:40
Špačince, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z2021525 Mobilné telefóny a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
12:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021528 Čistiace a hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
12:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021537 vrecia, toaletný papier, indulona
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
12:00
Častá, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021117 Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zariadenie-vybavenie a didaktické prostriedky, školiaci materiál a potreby, špeciálne pomôcky (potreby) pre krúžky audiovizuálnej tvorby a luminografie
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 21.01.2021
13:00
Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok
2243-WNP Oprava a údržba zariadení WC - majstri OV - Košovská cesta
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.01.2021
13:00
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza
Z2021284 Mrazené potraviny, ryby a hydina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
13:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z2021513 Tablety a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
13:00
Prakovce, Gelnica, Košický, Slovenská republika
Z2021546 Ultrasonografický prístroj určený pre vyšetrovanie novorodencov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
13:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z2021548 Počítačová zostava pre grafické práce
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
13:00
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Z2021550 Mlieko a mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
13:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Učebné pomôcky a zariadenia – meracie prístroje
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 21.01.2021
14:00
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, 080 01 Prešov
Z2021285 Minerálne vody a ovocné šťavy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
14:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z2021377 Tonery do multifunkčného zariadenia OKI MC853DN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
14:00
Nováky, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2021552 Ultrazvukový prístroj s príslušnými sondami
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
14:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z2021557 Lieky ATC A16 -? Iné liečivá pre tráviaci trakt a metabolizmus
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
14:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021130 Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
14:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2021575 Dezinfekčné prostriedky pre zdravotnícke zariadenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
14:35
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2021576 Rukavice nitrilové nesterilné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
14:40
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z2021577 Rukavice latexové nesterilné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
14:45
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z2021567 Zemiaky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
14:50
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2021304 Zariadenia a pomôcky pre potreby dištančného vzdelávania
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
14:59
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z2021526 Pneumatiky Kormoran Snowpro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
15:00
Topoľčianky, Zlaté Moravce, Nitriansky, Slovenská republika
Z2021558 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
15:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021570 Tlačiarenské služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
15:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2021579 Licencia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
15:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z2021230 Kancelársky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
15:10
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Vypracovanie cenovej ponuky na dodávku a montáž horizontálnych a vertikálnych žalúzií
Zákazka s nízkou hodnotou
21.01.2021
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava
Z2021587 Pipetové hroty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
08:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021589 Čerstvé ovocie a zelenina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
08:00
Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Prešovský, Slovenská republika
Z2021132 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2021487 Potreby na infúzie časť č. 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
08:43
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2021627 Mobilný pacientsky stôl k RTG prístroju
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
08:50
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Prenájom inzertných služieb 18012021
Zákazka s nízkou hodnotou
22.01.2021
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
45312-MST Zdravotnícky automobil
Verejná súťaž
UVO 22.01.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
45585-WYP Krupina-protipovodňové preventívne opatrenia na potoku Kltipoch
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.01.2021
09:00
AQUA - team Slovakia s.r.o.
45842-WYP Zvýšenie počtu žiakov SSOŠ v Giraltovciach na praktickom vyučovaní - SO 01 a SO 02.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.01.2021
09:00
Súkromná stredná odborná škola
Z2021521 Stravné poukážky 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
09:00
Gelnica, Gelnica, Košický, Slovenská republika
Z2021545 Majonézové šaláty a lahôdky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
09:00
Sučany, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z2021582 Prístroj pre podávanie zvlhčenej a ohriatej zmesi vysokoprietokového kyslíka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
09:00
Brezno, Brezno, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021621 Operačné súpravy - set na retenciu, set na fimózu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021625 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
09:00
Lučenec, Lučenec, Banskobystrický, Slovenská republika
Technické vybavenie
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 22.01.2021
09:00
Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa
45544-WYP ŠPORTOVÁ HALA VO VRANOVE NAD TOPĽOU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 22.01.2021
09:00
Mesto Vranov nad Topľou
45523-MST DODÁVKA POTRAVÍN
Verejná súťaž
eZakazky 22.01.2021
09:00
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA
Zberný dvor v obci Zámutov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 22.01.2021
10:00
Obec Zámutov
Oprava strechy-informatika
Zákazka s nízkou hodnotou
22.01.2021
10:00
Gymnázium Trebišov
Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre MRK v obci Vechec
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 22.01.2021
10:00
Obec Vechec
44721-MSP Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač
Verejná súťaž
UVO 22.01.2021
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
44835-MST Zvýšenie kreatívneho potenciálu internetovej sociálnej televízie Chilli.today_II
Verejná súťaž
UVO 22.01.2021
10:00
Nota Media s. r. o.
45324-MST Obstaranie zariadení do stolárskej výroby
Verejná súťaž
UVO 22.01.2021
10:00
OKNOTYP, s. r. o.
45521-MST Zdravotnícka prístrojová technika IV.
Verejná súťaž
UVO 22.01.2021
10:00
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
45586-WYP Výstavba centra sociálnych služieb Šenkvice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.01.2021
10:00
Obec Šenkvice
45967-WYP Trebišov – sídlisko JUH I., 2 x 39 bj, nájomné byty ( ID 556 )
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.01.2021
10:00
Mesto Trebišov
394-WNT Nákup potravín pre ZŠ a MŠ Nižná Kamenica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.01.2021
10:00
Obec Nižná Kamenica
Z202034305 Dodanie náhradných dielov pre zariadenia IBM a DELL ECM
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202193 Návleky na obuv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
10:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z2021565 Overal celotelový - 2 000 ks
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
10:00
Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Prešovský, Slovenská republika
Z2021574 Pekárske výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
10:00
Hrnčiarovce nad Parnou, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z2021591 Plastové okná a dvere
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
10:00
Lehnice, Dunajská Streda, Trnavský, Slovenská republika
Z2021623 Diagnostiká pre hematológiu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
10:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z2021626 Nádoby na biologický odpad klinik boxy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
10:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z2021633 Originálne tonery a originálne zobrazovacie valce do laserových tlačiarní.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
10:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021133 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2021536 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej stravovacej karty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
10:17
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z2021563 Jednorazový protichemický oblek s návlekmi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
10:26
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2021484 Potreby na infúzie časť č. 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
10:32
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2021640 Saizen
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
10:40
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z2021618 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
10:48
Sabinov, Sabinov, Prešovský, Slovenská republika
Z2021556 Servis a oprava tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
11:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z2021572 Mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
11:00
Hrnčiarovce nad Parnou, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z2021636 Mlieko a mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
11:00
Želiezovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z2021641 respirátor FFP2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
11:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
I/8-VO-1-1/2021 Lôžka pre oddelenie COVID
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 22.01.2021
11:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Z2021643 respirátor FFP3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
11:10
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Zníženie energetickej náročnosti objektov spoločnosti KARLOFF, s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 22.01.2021
12:00
KARLOFF, s.r.o., Pradiareň 40, 06001 Kežmarok
Geodetické práce pre mesto Topoľčany v roku 2021
Zákazka s nízkou hodnotou
22.01.2021
12:00
Mesto Topoľčany
Spracovanie komplexnej účtovnej agendy v RO
Zákazka s nízkou hodnotou
22.01.2021
12:00
Školský internát Košice Považská 7
45078-WYP REŠTAUROVANIE KAMENNÉHO KRÍŽA – ZUBROHLAVA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.01.2021
12:00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zubrohlava
45467-WYP Stavebné úpravy – zriadenie exitovej miestnosti v budove starej trafostanice, parcela č.4889/2, FNsP J.A.Reimana Prešov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.01.2021
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Z2021483 Jednorázové plienky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
12:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2021620 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
12:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z2021631 Semená zeleniny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
12:00
Želiezovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z2021635 Tonerové náplne a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
12:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021134 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2021560 OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
13:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021645 priamovýhrevný elektrický konvektor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
13:00
Košariská, Myjava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2021649 Nádoby na kuchynský odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
13:00
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Z2021650 Server pre úložisko obrazových informácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
13:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021561 OOPP - respirátory FFP3 s výdychovým ventilom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
13:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021657 Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
13:30
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z2021659 Vitamíny - parenterálna substitúcia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
13:45
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Zberná jazda
Zákazka s nízkou hodnotou
22.01.2021
14:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z2021534 Nákup mobilných telefónov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
14:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021562 OOPP - respirátory FFP3 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
14:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021135 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
14:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2021662 ampicilín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
14:15
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021564 OOPP - chirurgické rúška
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
14:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Dezinfekcia priestorov školy
Zákazka s nízkou hodnotou
22.01.2021
15:00
Gymnázium Šrobárová KE
Z2021664 Liek ATC skupiny L01XC18 - Pembrolizumab
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
15:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021311 Materiálno-technické vybavenie dielne pre CNC stroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
16:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Potraviny-Mlieko a mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2021
12:00
LÚČ Domov sociálnych služieb Šemša
Potraviny - " Mlieko a mliečne výrobky"
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2021
12:00
LÚČ Domov sociálnych služieb Šemša
Ovocie, zelenina a zemiaky
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2021
12:00
LÚČ Domov sociálnych služieb Šemša
Z2021490 Ovínadlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
08:03
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2021365 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202034329 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
08:44
Pribeta, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Areál na spracovanie biologického odpadu - nákup strojov a zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 25.01.2021
09:00
WASTER s.r.o., Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov
44803-WYP Vodozádržné opatrenia v meste Nováky - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.01.2021
09:00
Mesto Nováky
44826-MUP Projekt D4.7 – Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, podprojekt D4.7.01
Užšia súťaž
UVO 25.01.2021
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
45282-MST Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu
Verejná súťaž
UVO 25.01.2021
09:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
45627-MST Ovocná záhrada- spracovanie ovocia
Verejná súťaž
UVO 25.01.2021
09:00
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o.
45638-MSS Ťažba dreva na rok 2021
Verejná súťaž
UVO 25.01.2021
09:00
Technická univerzita vo Zvolene
1993-WNP Oprava kanalizácie, Ondavská 3, Bratislava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.01.2021
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Z2021554 Hlboko zmrazené mäso (hydinové, vnútornosti, ryby)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
09:00
Sučany, Martin, Žilinský, Slovenská republika
80/ME/2020 „Zateplenie školičky Železničná 6, Bratislava-Vrakuňa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 25.01.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
78/ME/2020 „Zateplenie budovy Miestneho úradu, Šíravská 7, Bratislava-Vrakuňa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 25.01.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
82/ME/2020 „Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu – verejné osvetlenie “
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 25.01.2021
09:00
Mesto Dunajská Streda
Z2021665 Diagnostické ELISA súpravy na vyšetrenie prítomnosti priónového proteínu u hovädzieho dobytka a u malých prežúvavcov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
09:30
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Didaktické prostriedky a učebné pomôcky pre Gymnázium – Gimnázium, Fiľakovo
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 25.01.2021
10:00
Gymnázium-Gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo
Didaktické pomôcky pre projekt “Vybudovanie školskej knižnice a polyfunkčnej učebne Základnej školy, Komenského 6 v Sobranciach“
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 25.01.2021
10:00
Mesto Sobrance
45713-WYT Monitorovacie systémy (monitory vitálnych funkcií + centrálne monitory)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.01.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
45738-WYP Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.01.2021
10:00
MBB a.s.
45743-WYP Rekonštrukcia cesty III/1279 Trnava, ul. Bernolákova - Koniarekova - Zavarská
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.01.2021
10:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
45761-MUT IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2021
Užšia súťaž
UVO 25.01.2021
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
45866-WYP Výmena a oprava balkónových zábradlí VB A a VB B VM Ľ. Štúra Mlyny UK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.01.2021
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
993-WYS Zber a likvidácia kuchynského odpadu v obci Sučany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.01.2021
10:00
Obec Sučany
999-WYS Externý manažment projektu Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.01.2021
10:00
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
1557-WNT Didaktické prostriedky a učebné pomôcky pre Gymnázium – Gimnázium, Fiľakovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.01.2021
10:00
Gymnázium - Gimnázium
Z202195 Kancelársky nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2021535 Základné potraviny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
10:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z2021622 Ifosfamid
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021644 Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021366 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2021488 Príslušenstvo k drénom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
10:54
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Gastro technika pre projekt ,,Rozšírenie a modernizácia odborného pracoviska SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica pre skupinu odborov cukrár kuchár.
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2021
11:00
Trnavský samosprávny kraj
45305-MST Potraviny 2 - kompóty, džemy, konzervovaná zelenina
Verejná súťaž
UVO 25.01.2021
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Z2021629 Krizotinib
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
11:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021630 Vedolizumab
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
12:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021638 Pesticídy, štandardy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
12:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Procurio-01/2021 Uskutočnenie stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia Bystrickej ulice_2 – časť 2
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 25.01.2021
12:00
Obec Marianka
Z2021367 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2021658 Posypová soľ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
13:00
Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z2021647 "Časť 1: HP tonery-originál a iný spotrebný materiál"
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
13:30
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2021368 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
14:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2021648 "Časť 2: Canon tonery-originál a iný spotrebný materiál"
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
15:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Dodanie manipulátora
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 25.01.2021
17:00
Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Na Riviére 7/A, 841 04 Bratislava
Obstaranie plnoautomatickej baliacej a paletizačnej linky na balenie regálových systémov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 25.01.2021
23:59
AR SHELVING, s.r.o., Hlinická cesta, 014 01 Bytča
Priemyselná a administratívna budova – rekonštrukcia, Cintorínska 57, Šurany
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 25.01.2021
23:59
LOKO TRANS Slovakia, s.r.o., Cintorínska 57, 942 01 Šurany
45646-MST Rekonštrukcia výťahov
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Z2021566 Príslušenstvo k infúziám časť č. 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2021
08:10
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2021651 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
45261-MST Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
496-WYP Rekonštrukcia administratívnej budovy – Obecný úrad Ždaňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2021
09:00
Obec Ždaňa
707-MST Rádiologické zariadenia (CoV)
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
09:00
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
708-MST Základné medicínske zariadenia (CoV)
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
09:00
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
710-MST Rádiologické zariadenia (CoV)
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
09:00
Nemocnica na okraji mesta, n.o.
711-MST Rádiologické zariadenia (CoV)
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
09:00
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
712-MST Základné medicínske zariadenia (CoV)
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
09:00
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
714-MST Rádiologické zariadenia (CoV)
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
09:00
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
715-MST Základné medicínske zariadenia (CoV)
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
09:00
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
716-MST Rádiologické zariadenia (CoV)
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
09:00
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
717-MST Základné medicínske zariadenia (CoV)
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
09:00
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
718-MST Základné medicínske zariadenia (CoV)
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
09:00
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
1992-WNS Poskytovanie strážnej služby pre objekt SVP, š. p. AB PR ROZ BB Zvolenská cesta 27, Banská Bystrica ( 2021-2022)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2021
09:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Z2021660 "Časť 3: Xerox tonery-originál a iný spotrebný materiál"
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2021
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zabezpečenie stravovania pre žiakov a zamestnancov Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2021
10:00
Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Informačno-komunikačná technológia s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 26.01.2021
10:00
Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves
45066-MST Rovinné konzoly a oceľové súčasti III. - PCI projekty
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
10:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
45124-MST Digitálne mobilné pojazdné RTG III
Verejná súťaž
UVO 26.01.2021
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
45162-WYP Vodozádržné opatrenia v obci Poruba - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2021
10:00
Obec Poruba
45656-MUT Centrálne obstarávanie licencií a súvisiacich služieb
Užšia súťaž
UVO 26.01.2021
10:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
179-WYP Vodozádržné opatrenia v obci Jaklovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2021
10:00
Obec Jaklovce
182-WYT Profesionálna filmová kamera s príslušenstvom a osvetlenie_II
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2021
10:00
PRIMETIME production s.r.o.
988-WYT Dodanie 2 ks hlasového vizuálneho elektr. systému
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2021
10:00
Mesto Medzilaborce
Z2021568 Príslušenstvo k infúziám časť č. 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2021
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
44665-WYP Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy v Banskej Bystrici – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 26.01.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
Z2021652 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2021
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Žilina, ul. J. Kráľa 4, OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu - výkon činnosti stavebného dozoru
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2021
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z2021653 Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2021
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2021569 Príslušenstvo k infúziám časť č. 3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2021
12:50
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2021661 "Časť 4: Ostatné tonery-originál a iný spotrebný materiál"
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2021
13:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2021654 Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2021
14:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2021655 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
45121-MST Automatizovaný otvorený systém pre Real Time PCR diagnostiku v počte 1 súbor vrátane súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 27.01.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
45181-WYT Výroba presných nástrojov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2021
09:00
TISWOOD s.r.o.
45318-MSS Modernizácia osobných vozňov radu Bdtmee do regionálnej dopravy
Verejná súťaž
UVO 27.01.2021
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
45969-WYP Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter – kanalizácia.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2021
09:00
Obec Trebostovo
Z2021634 Automobilová mostová váha
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2021
09:30
Plešivec, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Betonáreň
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 27.01.2021
10:00
V-ALFATEC, s.r.o., Kátlovce 303, 919 55 Kátlovce
44802-WNP Kompletná oprava strechy na výškovej budove SNK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2021
10:00
Slovenská národná knižnica
44985-MSP Slovenská technická univerzita v Bratislave – Revitalizácia interiérových častí FEI STU
Verejná súťaž
UVO 27.01.2021
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
45399-MST OBSTARANIE MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ
Verejná súťaž
UVO 27.01.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
45639-MST Rekonštrukcia hľadiska – dodávka a montáž sedadiel
Verejná súťaž
UVO 27.01.2021
10:00
Mesto Prešov
1270-MST Rádiologická zariadenia
Verejná súťaž
UVO 27.01.2021
10:00
Svet zdravia, a.s.
1273-MST Rádiologická zariadenia
Verejná súťaž
UVO 27.01.2021
10:00
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Z2021639 Notebooky s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 27.01.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 27.01.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
Z2021656 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2021
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
45400-MST AKTIVITA 2 - OBSTARANIE MODERNÉHO MTV SOŠT V ČADCI
Verejná súťaž
UVO 27.01.2021
11:00
Žilinský samosprávny kraj
Kŕmne zmesi na výživu hospodárskych zvierat na rok 2021
Prieskum trhu pre určenie PHZ
27.01.2021
12:00
SOŠ Pribeník
Dezinfekcia priestorov školy
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2021
12:00
Gymnázium Veľké Kapušany
Potraviny - mlieko a mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2021
23:59
Školský internát Antona Garbana, Košice
Potraviny - zemiaky
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2021
23:59
Školský internát Antona Garbana, Košice
Potraviny - vajcia
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2021
23:59
Školský internát Antona Garbana, Košice
45419-WYP Vodozádržné opatrenia v Deutche Schule Bratislava - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2021
09:00
Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave
45528-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 28.01.2021
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
1938-WYS Servis a údržba vysokokapacitného systému HYTRANS
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2021
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Budovanie vodozádržných opatrení, obec Slopná
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 28.01.2021
10:00
Obec Slopná
45177-WYP Mestský park v Karlovej Vsi
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2021
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
45970-WYP Rekonštrukcia a modernizácia atletického štadióna v Banskej Štiavnici.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2021
10:00
Mesto Banská Štiavnica
29-MSS Navyšovanie hlasových a dátových služieb pre učiteľov počas dištančného vzdelávania na školách
Verejná súťaž
UVO 28.01.2021
10:00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
498-WYP Kozárovce – rozšírenie kanalizačnej siete
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2021
10:00
Obec Kozárovce
812-WNS Externé riadenie projektu „ePrehliadky ÚDZS“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2021
10:00
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Z2021429 Cestné smerové stĺpiky, Cestné smerové stĺpiky s výsuvnou tyčou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2021
10:00
Nitriansky, Slovenská republika
12-MST Motorová nafta STN EN 590, Bezolovnatý automobilový benzín STN EN 228
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 28.01.2021
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
1243-WNT GPS monitoring vozidiel
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.01.2021
08:00
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
Z2021259 Stravovacie karty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
08:06
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
44799-WYP Výmena 6 ks nákladných výťahov v UNB Nemocnica Staré Mesto
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.01.2021
09:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
45067-MST Chemické prípravky a materiál na ochranu lesa a lesných porastov
Verejná súťaž
UVO 29.01.2021
09:00
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
45265-MST Ofsetový tlačový stroj na tlač hárkov mokrým a suchým ofsetom
Verejná súťaž
UVO 29.01.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z202032023 Osobný automobil SUV
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
09:22
Dolný Kubín, Dolný Kubín, Žilinský, Slovenská republika
42946-WYP Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.01.2021
10:00
Mesto Trnava
44432-WYP Kompostáreň v obci Matiašovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.01.2021
10:00
Obec Matiašovce
45673-MST Referentské vozidlá - 14 ks
Verejná súťaž
UVO 29.01.2021
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
17-MSS Stravné poukážky
Verejná súťaž
UVO 29.01.2021
10:00
Pôdohospodárska platobná agentúra
395-WYP Medzany – vodovod, rozšírenie vodovodu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.01.2021
10:00
Obec Medzany
808-WYS Skládkovanie odpadu pre mesto Bojnice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.01.2021
10:00
Technické služby, príspevková organizácia mesta
987-WYT Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na vozidlo)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.01.2021
10:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Z202154 Výmena riadiacej jednotky divadelnej výťahovej plošiny nosnosti 1000kg.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2021538 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 29.01.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
45853-WYS Sadové úpravy areálu KINO PANOREX
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 29.01.2021
10:00
Mesto Nová Dubnica
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 29.01.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
42995-WYP Komunitné centrum - Boťany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 29.01.2021
10:00
Obec Boťany
Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ - vnútrobloky Hliny VIII, IV a VII - ulica Lichardova, Čajaková, Jarná (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 29.01.2021
10:00
Mesto Žilina
45631-MST Obstaranie technológie pre projekt pod názvom „Inovácia remeselnej výroby v spoločnosti HANZELY, s.r.o.“
Verejná súťaž
UVO 29.01.2021
11:00
HANZELY, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti objektu - BHZ Steel s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 29.01.2021
12:00
BHZ Steel s.r.o., Strojnícka 20, 080 06 Prešov - Nižná Šebastová
Odpočívadlo a nabíjacia stanica elektrobicyklov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 29.01.2021
12:00
Obec Zemplín
44765-WYP Zateplenie administratívnej budovy v spoločnej správe ÚGKK SR, GKÚ a VÚGK (2020)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.01.2021
12:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Delenie materiálu
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 29.01.2021
13:00
DIN - TECHNIK spol. s r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 29.01.2021
13:00
DIN - TECHNIK spol. s r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
45288-MSP Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862
Verejná súťaž
UVO 29.01.2021
13:00
Banskobystrický samosprávny kraj
45739-WYP Kompostáreň Modrý Kameň - novostavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.01.2021
13:00
Mesto Modrý Kameň
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY SENECKÉ LETO 2021
Zákazka s nízkou hodnotou
29.01.2021
14:00
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
45671-MST Nákup služobných motorových vozidiel.
Verejná súťaž
UVO 29.01.2021
17:30
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
45278-MSP Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno – Č. Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou - Utekáč
Verejná súťaž
UVO 30.01.2021
13:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - 7 ks odstreľovacích pušiek kal.338 Lapua Magnum pre armádne účely s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2021
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
45311-MST Ultrazvukové sonografické prístroje - Projekt
Verejná súťaž
UVO 01.02.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
45382-MSS Monitorovanie podnikateľského prostredia v SR prostredníctvom prieskumov
Verejná súťaž
UVO 01.02.2021
09:00
Slovak Business Agency
45968-WYP Vodozádržné opatrenia v obci Zborov nad Bystricou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2021
09:00
Obec Zborov nad Bystricou
1937-WYS Opravy a kalibrácia váh EVOCAR 2000R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2021
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
2597-WYT Nákup PHM na palivové karty
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2021
09:00
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
45865-WYP Revitalizácia exteriéru Sokolovňa – park
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 01.02.2021
09:00
Mesto Senica
Grafické služby pre Metropolitný inštitút Bratislavy
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2021
10:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
45289-MST Angiografické prístroje
Verejná súťaž
UVO 01.02.2021
10:00
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
35-MSS Rekondičné pobyty pre zamestnancov Železníc Slovenskej republiky
Verejná súťaž
UVO 01.02.2021
10:00
Železnice Slovenskej republiky
186-WNS Návrh organizačných a technických opatrení riadenia informačnej bezpečnosti
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2021
12:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Rekonštrukcia ulice U Honzov, Radošovce – SO 02 – autobusová zastávka
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 01.02.2021
14:00
Obec Radošovce
Stravné poukážky
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2021
15:00
Gymnázium Šrobárová KE
45504-MRT Vápenec pre fluidný kotol a vápenec pre odsírenie
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 01.02.2021
15:00
Slovenské elektrárne, a.s.
45765-MSP Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota
Verejná súťaž
UVO 02.02.2021
09:00
Slovenská správa ciest
521-WYP Výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová-Važec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.02.2021
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
45524-MST Digitálne RTG zariadenia II vrátane súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 02.02.2021
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
984-WYT ZARIADENIA NA PREKONÁVANIE BARIÉR - SCHODOLEZY, SCHODISKOVÉ PLOŠINY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY - DODÁVKA A MONTÁŽ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.02.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
731-WYP Stavebné práce pre projekt Detský domov Holíč
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2021
09:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
2403-MST Rádiologické zariadenia
Verejná súťaž
UVO 03.02.2021
09:30
Vranovská nemocnica, a.s.
Energetické úspory v spoločnosti ELBA, a.s.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 03.02.2021
10:00
ELBA, a.s., Československej armády 264/58, 967 01 Kremnica
44800-WNP Sanácia základov a muriva - kaštieľ Brodzany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2021
10:00
Slovenská národná knižnica
44929-WYP Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2402-MST Rádiologické zariadenia
Verejná súťaž
UVO 03.02.2021
10:30
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - 7 ks odstreľovacích pušiek kal.338 Lapua Magnum pre armádne účely s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2021
13:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
1558-WYP REKONŠTRUKCIA PEZINSKEJ ULICE - SVÄTÝ JUR
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2021
14:00
Mesto Svätý Jur
2299-WYP Rekonštrukcia kúrenia základnej a materskej školy v obci Banská Belá s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2021
09:00
Obec Banská Belá
2300-WYP Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. Etapa - vetva A, G, D, E
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2021
09:00
Obec Dúbrava
1242-WYP Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Veľké Leváre- stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 04.02.2021
09:00
Obec Veľké Leváre
45648-MSS Pracovná zdravotná služba
Verejná súťaž
eZakazky 04.02.2021
09:30
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
107-MST Laserové čistiace zariadenie
Verejná súťaž
UVO 04.02.2021
10:00
RESTAURO-Arte s.r.o.
497-WYP Detské jasle Brezno
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2021
10:00
Mesto Brezno
2301-WYP Obnova mestskej veže
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2021
10:00
Mesto Brezno
2454-WYT Nákup špecializovanej technológie a softwaru pre potreby nahrávacieho štúdia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2021
10:00
TOP ART s. r. o.
529-WYP Centrum sociálnych služieb sv. Jozefa Oravský Podzámok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2021
13:00
Obec Oravský Podzámok
45643-MST Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v spoločnosti STAVMEX Komjatice, s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 05.02.2021
09:00
STAVMEX Komjatice, s.r.o.
45675-MSS Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie s náležitosťami pre stavebné povolenie a uskutočnenie inžinierskej činnosti pre stavbu s názvom: Cyklotrasa Zvolen – Hronská Breznica
Verejná súťaž
UVO 05.02.2021
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
45746-MSS Oprava dvojkolesí
Verejná súťaž
UVO 05.02.2021
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
1414-WYP Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Jarovce v zmysle zmluvných podmienok FIDIC "žltá kniha"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.02.2021
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
2439-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok Elokované pracovisko odborného výcviku, Rakúsy – prestavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 05.02.2021
09:00
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
1376-WYP Nadstavba panelovej školy Stupava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.02.2021
10:00
Mesto Stupava
1500-WYP Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.02.2021
10:00
Mesto Pezinok
1680-WYP Bytový dom v obci Kružlov 2x6 b.j. bežný štandard
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.02.2021
10:00
Obec Kružlov
685-MST Nákup služobných motorových vozidiel.
Verejná súťaž
UVO 05.02.2021
17:30
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
706-MST Technologická linka na spracovanie mäsa
Verejná súťaž
UVO 08.02.2021
08:00
3SC, s. r. o.
536-WYP ČSPL Jurjaov dvor-sever
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2021
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
1994-WYP Kompostáreň v Trebišove - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2021
09:00
Mesto Trebišov
2452-WYP Nadstavba objektu zdravotného strediska, 12 nájomných bytov, Bzince pod Javorinou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2021
09:00
Obec Bzince pod Javorinou
658-MSP Oprava mosta ev.č. D1 - 012 výstupná vetva Prístavného mosta
Verejná súťaž
UVO 08.02.2021
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
1372-WYP Stará Ľubovňa OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Fotovoltaický systém
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 08.02.2021
12:00
SCAME-SK, s.r.o., Nábrežie Oravy 628/3, 026 01 Dolný Kubín
1188-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves III.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2021
15:00
Obec Krásna Ves
662-MSP Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-221 nad poľnou cestou, Velínok
Verejná súťaž
UVO 09.02.2021
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
687-MST Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Verejná súťaž
UVO 09.02.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
2456-WYP Nájomné byty Strečno 16 b.j.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2021
09:00
Obec Strečno
84/ME/2020 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Dunajská Streda
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 09.02.2021
09:00
Mesto Dunajská Streda
122-MSP Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa
Verejná súťaž
UVO 09.02.2021
09:30
Slovenská správa ciest
1274-MUS Geodetické, majetkovoprávne a inžinierske činnosti pre stavbu „Vedenie 2x400 kV Križovany – Bystričany“
Užšia súťaž
UVO 09.02.2021
10:00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
1375-WYP Prešov PMJ KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2303-WYS Plavecká hala v Piešťanoch – vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2021
12:00
Mesto Piešťany
1432-WYP Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Nitra
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2021
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
664-MSP Oprava mosta ev. č. R1 - 156 nad traťou ŽSR, Hronom a c. III. triedy, Hronská Breznica
Verejná súťaž
UVO 10.02.2021
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
1269-MST Motorové vozidlá - vyššia stredná trieda
Verejná súťaž
UVO 10.02.2021
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
44801-WNP Oprava vykurovacieho systému v budove SNK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2021
10:00
Slovenská národná knižnica
45222-WYP Nadstavba ZŠ Dubová
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
113-MSS Technická podpora EIS (SAP S/4Hana)
Verejná súťaž
UVO 10.02.2021
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
1374-WYP Revúca OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
45741-WYP Rekonštrukcia školských areálov na ZŠ P. Jilemnického 1 (I. ZŠ) a 2 (III. ZŠ)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 10.02.2021
11:00
Mesto Zvolen
Dodávka automatizovanej a robotizovanej výrobnej linky pre výrobu rezných abrazívnych nástrojov priemeru 115mm a 125mm z keramického zrna
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 10.02.2021
12:00
Herman Slovakia Production s.r.o., Němcovej 30, 042 18 Košice
45179-WYP REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KOMUNIKÁCIE UL. IMATRA - II. ETAPA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 10.02.2021
14:00
Mesto Zvolen
424-WYP Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2021
23:59
Obec Uzovské Pekľany
45668-MSS PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA - LIPTOVSKÉ MÚZEUM V RUŽOMBERKU- OBNOVA OBJEKTU - HRAD LIKAVA
Verejná súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
7-MST Inovácia výrobného procesu spoločnosti NOVING s. r. o.
Verejná súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
NOVING s. r. o.
8-MST Linka na výrobu cukrárenských výrobkov a barové zariadenia
Verejná súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
Ranyx, s. r. o.
1472-MUS Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok na roky 2021-2024
Užšia súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
1474-MST Nákup 25 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami pre sekciu kontroly a nákup 1 ks osobného automobilu a 2 ks polododávky (automobil kombi) pre sekciu projektových podpôr II
Verejná súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
Pôdohospodárska platobná agentúra
1478-MST Potraviny
Verejná súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
1504-WYP Vodozádržný park Hviezdoslavov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.02.2021
10:00
Obec Hviezdoslavov
2059-MSS Projektové dokumentácie
Verejná súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
2080-MSS Poskytovanie služieb na zabezpečenie kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike násilia na deťoch
Verejná súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
2296-WYP Obec Jalšovík rekonštrukcia obecného verejného vodovodu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 11.02.2021
10:00
Obec Jalšovík
Z2021243 Prístrojové vybavenie na syntézu a purifikáciu DNA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.02.2021
16:30
Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
1271-MST Obstaranie zariadení do stolárskej výroby
Verejná súťaž
UVO 12.02.2021
10:00
OKNOTYP, s. r. o.
1272-MST Síran železitý
Verejná súťaž
UVO 12.02.2021
10:00
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
1483-MUS Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T na roky 2021-2024
Užšia súťaž
UVO 12.02.2021
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Výstavba administratívno-prevádzkovej budovy
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.02.2021
12:00
Slavomíra Skýpalová – Ruscona, Železničná 461/10, 987 01 Poltár
Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie výšky škody na hnuteľnom majetku štátu
Obchodno-verejná súťaž
12.02.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
2398-MSS Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja.
Verejná súťaž
UVO 14.02.2021
09:00
Mesto Komárno
45636-MST Inteligentné inovácie vo výrobnom programe spoločnosti Mapo s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 15.02.2021
09:00
MAPO s.r.o.
2106-MST Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu a kardiochirurgiu so zreteľom na chlopne pre transkatétrovú implantáciu
Verejná súťaž
UVO 15.02.2021
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
1373-WYP Rimavská Sobota OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.02.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1936-WYP Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj – II.etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.02.2021
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
2302-WYP Výstavba chodníkov a cyklistických trás, vrátane dopravných subsystémov – časť B – Sládkovičovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.02.2021
10:00
Mesto Sládkovičovo
PVS_03_2020_LE Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Verejná súťaž
eZakazky 15.02.2021
10:00
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
695-MSS Zabezpečenie strážnej služby a ochrany majetku
Verejná súťaž
UVO 15.02.2021
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
45752-MSS Výber Správcov fondov na implementáciu Ekvitného nástroja na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky
Verejná súťaž
UVO 15.02.2021
12:00
National Development Fund II., a.s.
187-WYP Zvýšenie energetickej efektívnosti a rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Lozorno
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.02.2021
23:59
Obec Lozorno
2070-MSS Tvorba rastlinných genotypov s vysokou odolnosťou a adaptabilitou k biotickým a abiotickým faktorom
Verejná súťaž
UVO 16.02.2021
09:00
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
109-MSS Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Verejná súťaž
eZakazky 16.02.2021
09:00
Regionálne združenie obcí Košice - okolie
1275-MUT Realizácia diela „ESt Lemešany - inovácia RIS 220 + 400 kV (centrála RIS) a výmena ochrán“
Užšia súťaž
UVO 16.02.2021
10:00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
1503-WYP Poprad OKP OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.02.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2077-MSP BYTOVÝ DOM UL. MPČĽ BREZNO - MAZORNÍKOVO
Verejná súťaž
UVO 16.02.2021
10:00
Mesto Brezno
2263-WYP Novostavba objektu 2. stupňa ZŠ a telocvične v Limbachu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.02.2021
10:00
Obec Limbach
2061-MSS Odvoz a nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi v Meste Levice (BRKO)_2021
Verejná súťaž
UVO 16.02.2021
12:00
Mesto Levice
1502-WYP Veľký Krtíš ODI PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.02.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
690-MST Ekologické autobusy v prímestskej doprave
Verejná súťaž
UVO 17.02.2021
14:00
SAD Prievidza, a.s.
2400-MRT VN a NN zemné káble
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 17.02.2021
15:00
Stredoslovenská distribučná, a. s.
45509-MSS Energeticky efektívna rekonštrukcia budov ÚVV a ÚVTOS Prešov Oddelenie s miestom výkonu služby Sabinov
Verejná súťaž
UVO 17.02.2021
23:59
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
45493-WYP Vodozádržné opatrenia v obci Lysá pod Makytou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.02.2021
09:00
Obec Lysá pod Makytou
26-MST Nákup technológie pre výrobu nového produktu a jeho uvedenie na trh- Herbik s.r.o.u
Verejná súťaž
UVO 18.02.2021
10:00
Herbik s.r.o.
45763-MST Prístrojové vybavenie pre výskumné centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV
Verejná súťaž
UVO 18.02.2021
12:00
Slovenská akadémia vied (SAV)
688-MSS Služby Call centra
Verejná súťaž
UVO 19.02.2021
10:00
Národné centrum zdravotníckych informácií
2298-WYP Výstavba centra sociálnych služieb na komunitnej úrovni v Klčove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.02.2021
12:00
Alžbetin dom n.o. Klčov
1501-WYP Krásno nad Kysucou OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.02.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2/2020/VO/po Zabezpečenie servisných služieb digitalizačného zariadenia Witikon MDS pre Digitalizačné centrum M SNP v Banskej Bystrici
Verejná súťaž
eZakazky 22.02.2021
10:00
Múzeum Slovenského národného povstania
45762-MST Inovácia výrobného procesu v spoločnosti MEDIMEX, spol. s r.o.
Verejná súťaž
UVO 24.02.2021
09:00
MEDIMEX, spol. s r.o.
2297-WYP Novostavba materskej školy v meste Stropkov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.02.2021
07:00
Mesto Stropkov
45647-MST Digitálne produkčné zariadenie
Verejná súťaž
UVO 26.02.2021
10:00
Lipoprint, s.r.o.
Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty prebytočného hnuteľného majetku štátu
Obchodno-verejná súťaž
26.02.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
15363-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 01.03.2021
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
1001-WNT Požičovňa e-bicyklov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.03.2021
18:00
CoolTour.sk s.r.o.
1506-WNS Územný plán obce Bernolákovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.03.2021
12:00
Obec Bernolákovo
Obnova parku pri Kalvárii - prezentácia archeologických nálezov, spracovanie PD
Zákazka s nízkou hodnotou
30.03.2021
10:00
Mesto Trnava
45331-WNS Obnova parku pri Kalvárii – prezentácia archeologických nálezov, spracovanie PD
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.03.2021
10:00
Mesto Trnava
44175-MSS Vybudovanie Elektronického mýtneho systému a poskytovanie Služieb technickej podpory
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Technologická linka na úpravu uhlíkových materiálov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.04.2021
18:00
HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
5888-MUT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 25.05.2022
23:55
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22430-WYT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 29.07.2022
23:59
Vysoká škola múzických umení
35484-MUT Laboratórne prístroje
Dynamický nákupný systém
eZakazky 15.01.2024
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
eZakazky 31.12.2030
23:59
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Zobrazených: 1 - 506 / 506