Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
32032-WYP Kanalizácia - Kálnica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.10.2020
08:00
Obec Kálnica
Z202023601 Skriňa šatníková kovová- dvojdverová
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
08:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
AOS-300/23-118/2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné konanie a realizáciu diela na rekonštrukciu budovy č. 25 – Krytá plaváreň
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 01.10.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Z202023526 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202023613 Stolový počítač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
08:15
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023766 Náhradné diely na vysokozdvižné vozíky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
08:20
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
31607-MSS Zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v meste Nitra.
Verejná súťaž
UVO 01.10.2020
09:00
Mesto Nitra
31768-MST Podpora rozvoja podnikania prostredníctvom inovácií a spolupráce so SOŠ v spoločnosti DARUS stav, s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 01.10.2020
09:00
DARUS stav s.r.o.
32088-MST Skvalitnenie podmienok praktického vyučovania žiakov Spojenej školy Juraja Henisha modernizáciou výučbovej prevádzky AUTOGARÁŽ, s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 01.10.2020
09:00
AUTOGARÁŽ s. r. o.
32449-WYP Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.10.2020
09:00
ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p.
32751-WYT Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.10.2020
09:00
Mesto Brezno
Z202023574 Participatívny projekt - Lesík - záhradnícke potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
09:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202023609 IKT príslušenstvo - powerbanka, chladiaca podložka, webkamera
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202023618 Originálny toner
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202023753 Bezpečnostné kamery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202023765 Vybavenie oddelenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202023774 agaróza
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
09:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202023781 Laboratórne diagnostiká a spotrebný laboratórny materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
09:00
Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202023782 Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
09:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023783 Papierové obrúsky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
09:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202023784 Výpočtová technika - multifunkčné zariadenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
09:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
29990-MST Nákup dopravných prostriedkov - motorové vozidlo so špeciálnou úpravou na prevoz psov
Verejná súťaž
eZakazky 01.10.2020
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
02/2020 Náučný chodník v komunitnej záhrade CSS Zákamenné
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 01.10.2020
09:00
Centrum sociálnych služieb Zákamenné
31401-WYP Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - stavebné úpravy parkovísk
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 01.10.2020
09:00
Mesto Skalica
Z202023614 Stolový počítač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
09:15
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023804 Access point
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
09:15
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023755 Tonerové náplne - originál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
09:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202023809 USB kľúč 256 GB Pamäťová karta microSD 512 GB
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
09:30
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202023813 Meracie zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
09:30
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202023816 Spektrometer a zdroj svetla
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
09:40
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202023617 Stolový počítač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
09:45
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023806 Slúchadlá a Webkamery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
09:45
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023814 Germicídny žiarič
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
09:45
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Obstaranie inovatívnych technológií v spoločnosti ACCARDI EUROPE, s.r.o. - linka na rozbíjanie a triedenie vlašských orechov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 01.10.2020
10:00
ACCARDI EUROPE, s.r.o., Zadunajská cesta 6/A, 851 01 Bratislava
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Modernizácia cesty II/561 Okoč - Veľký Meder - vypracovanie projektovej dokumentácie, odborný autorský dohľad a inžinierska činnosť
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2020
10:00
Trnavský samosprávny kraj
Pilotný projekt parkovacej politiky-poskytnutie služieb v rámci dodania, implementácie a prevádzkovania informač. systému pre správu regulovaného parkovania, univerzálneho platob. portálu na úhradu a kontrolu parkovného prostredníctvom mobilnej aplikácie
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2020
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Rekonštrukcia plochej strechy ul. Madačova
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2020
10:00
Mesto Ružomberok
31755-MST CNC 3 – osé obrábacie centrum
Verejná súťaž
UVO 01.10.2020
10:00
SOFER s. r. o.
31758-MST Hydraulický ohraňovací lis
Verejná súťaž
UVO 01.10.2020
10:00
EUROKOV SK, s.r.o.
32169-WYT Nákup pohonných hmôt-2020
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.10.2020
10:00
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
32170-WYP Výstavba komunitného centra
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.10.2020
10:00
Obec Veľké Kostoľany
Z202023466 dodanie čistiacich prostriedkov, čistiacich potrieb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
10:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202023545 Zvislé dopravné značky, trieda I.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
10:00
Tornaľa, Revúca, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202023585 Vybavenie počítačovej učebne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
10:00
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z202023748 Prenájom vibračného valca bez obsluhy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
10:00
Slovenská republika
Z202023759 Plotostrih s batériovým pohonom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
10:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202023760 Stoly
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
10:00
Slavnica, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202023764 Revízie EZ - Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
10:00
Slavnica, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202023767 Nábytok - stoly, kontajnery, skrine, regály
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
10:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202023780 Licencia softvéru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
10:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023800 Zariadenia pre elektronizáciu zasadnutí
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023807 IKT príslušenstvo - webkamera
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
10:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202023815 Odstredivka na premývanie erytrocytov a iné úlohy v sérológii a transfuziológií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023817 pH meter
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202023828 Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
10:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
AOS-300/23-121/2020 Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 01.10.2020
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Z202023801 Lavice čalunené, jedálenské stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
10:02
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202023531 Dodávka kancelárskeho papiera
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
10:15
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202023812 Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
10:15
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023822 Čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
10:15
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202023553 Tablet Lenovo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
10:18
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023537 Tonerové náplne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
10:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202023620 SSD disk
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
10:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023756 Ochranné zdravotné pomôcky – rúško
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
10:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202023825 tlačiareň a prezentér
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
10:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
31877-MUT Nákup nábytku pre Bratislavský samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
Užšia súťaž
UVO 01.10.2020
11:00
Bratislavský samosprávny kraj
Z202023589 Vybavenie učebne pre vyučovanie základov programovania CNC strojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
11:00
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z202023799 Špeciálny zdravotnícky materiál - senzor na monitorovanie regionálnej saturácie rSO2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
11:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z202023820 IKT príslušenstvo - mikrofón, bezdrôtový klopový set
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
11:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202023823 Drvené kamenivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
11:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202023831 Filtre membránové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
11:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202023836 Výpočtová technika 20/2020
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
11:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202023845 Trubky, potrubia,hadice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
11:00
Sereď, Galanta, Trnavský, Slovenská republika
Z202023847 Chladnička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
11:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023834 Elektrická energia pre rok 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
11:08
Levoča, Levoča, Prešovský, Slovenská republika
Z202023843 Monitory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
11:10
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023849 Čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
11:11
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202023851 Drobné laboratórne prístroje a pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
11:15
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023854 Posypová soľ a močovina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
11:15
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023857 Drobné prístroje a pomôcky do laboratória
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
11:18
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023838 Tlačiareň 21/2020
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
11:30
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202023858 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
11:30
Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202023862 Laboratórne chemikália
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
11:35
Špačince, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202023859 Set stolnej laboratórnej centrifúgy a minicentrifúgy s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
11:45
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202023861 ATB I
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
11:45
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Urban park Tbiliská
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2020
12:00
Mestská časť Bratislava-Rača
Traktor na údržbu plochy ihriska s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2020
12:00
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, 040 11 Košice
Chlieb a pečivo
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2020
12:00
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice
Zabezpečenie ubytovania, stravovania a konferenčných priestorov v súvislosti s realizáciou medzinárodného cvičenia COOPERATION 2020
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2020
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie: "DSP - Rekonštrukcia a prístavba objektu pre účely ZŠ, MŠ, stravovania - M. Benku" - opakovanie
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2020
12:00
Mesto Hlohovec
Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy na predkladanie projektov OPKZP-PO2-SC211-2020-62- Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2020
12:00
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA
Prápor CSS Prešov - Rezivo, polotovary a výrobky z reziva
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2020
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Z202023329 Tonery - originál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
12:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202023474 dodanie čistiacich prostriedkov, čistiacich potrieb a toaletného papiera
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
12:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202023566 Dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
12:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202023591 Vybavenie laboratória – meranie a kontrola, edukačný hardvér a softvér
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
12:00
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z202023768 Kancelársky nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
12:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202023771 Nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
12:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202023775 Nábytok - knižnica
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
12:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202023776 Koberec
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
12:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202023778 Stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
12:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202023810 Diagnostické činidlá a kontrastné médiá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
12:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202023826 Profesionálne hĺbkové čistenie kobercov v Bratislave
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
12:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023852 Prenájom bágra bez obsluhy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
12:00
Slovenská republika
Z202023871 Vitamíny I
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
12:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
16/2020/MH Výmena zásobníka nafty pre dieselagregát
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 01.10.2020
12:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Z202023867 Vonkajšia a vnútorná čistiaca rohož
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
12:15
Šurany, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202023870 Kancelárske potreby, papier, písacie pomôcky, kancelárske doplnky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
12:15
Šurany, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202023873 Parenterálny pantoprazol
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
12:15
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z202023573 Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
12:22
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202023880 Lieky A
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
12:30
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z202023883 Ostatné lieky II
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
12:35
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z202023578 Traktor s príslušenstvom a záhradný traktor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
12:37
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023621 Monitory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
12:45
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023878 PC zostava
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
12:45
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023885 ATB II
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
12:45
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z202023887 Laboratórne chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
12:45
Špačince, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202023582 kancelársky monitor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
12:57
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
32448-WYP Základná škola Škultétyho ul. - obnova kuchyne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.10.2020
13:00
Mesto Nitra
Z202023483 VPN zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
13:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023594 Vybavenie učebne na programovanie PLC, edukačný hardvér a softvér
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
13:00
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z202023829 Nábytok - jedálenský stôl, botník
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
13:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202023856 Náhradné súčasti počítača
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
13:00
Dunajská Streda, Dunajská Streda, Trnavský, Slovenská republika
Z202023891 Filtre, nádoby na vzorky, skúmavky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
13:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202023832 Uhlová brúska, aku skrutkovač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
13:15
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202023863 Uteráky, utierky, obrusy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
13:15
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023895 Extrakčné činidlo S-316
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
13:15
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202023905 Atramentové multifunkčné zariadenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
13:45
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z202023906 Vysávač na mokré a suché vysávanie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
13:45
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, Kasárne kpt. Nálepku - oprava strechy VZK
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov, Kasárne SNP, b.č.43 - výmena výmenníka tepla
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zabezpečenie informačných a komunikačných opatrení formou trvalo osadenej nerezovej tabule do priestoru klientskeho centra
Zákazka s nízkou hodnotou
01.10.2020
14:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z202023479 tonery do tlačiarní, originálne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
14:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202023904 Toner Lexmark 50F2X00 do tlačiarne Lexmark MS 415dn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
14:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202023909 Originálne a kompatibilné náplne do laserových a atramentových tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
14:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z202023915 Dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
14:20
Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202023916 Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
14:40
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
31874-MST HP Steel SK s.r.o. - rozvoj podniku v spolupráci so SOŠ
Verejná súťaž
UVO 01.10.2020
15:00
HP Steel SK s.r.o.
31879-MST KOVO spol. s r.o. - rozvoj podniku v spolupráci so SOŠ
Verejná súťaž
UVO 01.10.2020
15:00
KOVO spol. s r.o.
Z202023842 Sójový extrahovaný šrot
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
15:00
Žikava, Zlaté Moravce, Nitriansky, Slovenská republika
Z202023846 Granulovaná kŕmna zmes pre kone.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
15:00
Topoľčianky, Zlaté Moravce, Nitriansky, Slovenská republika
Z202023919 Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
15:00
Špačince, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202023917 iMac Pro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
15:10
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202023930 Káble, svorky, bleskozvodné prvky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2020
16:35
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202023882 Jednorazové rukavice nitril
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
08:00
Topoľčany, Topoľčany, Nitriansky, Slovenská republika
Z202023900 Jednorazové rukavice nitril - vytvorenie rezervy pre druhú vlnu Covid-19
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
08:00
Topoľčany, Topoľčany, Nitriansky, Slovenská republika
AOS-300/23-120/2020 Oprava plochých striech v areáli AOS - II. Etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 02.10.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Z202023770 Simulátory 3 ks
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
08:15
Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202023967 Rukavice jednorázové latexové, púdrované
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
08:15
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202023964 Počítače a dataprojektory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
08:30
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202023968 Traktor s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
08:30
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202023798 Kancelárske stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
08:53
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202023796 Posilnenie priepustnosti kostrovej komunikácie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
08:56
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Laserová farebná produkčná tlačiareň formátu SRA3
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 02.10.2020
09:00
printlab, s. r. o., Istrijská 8/D, 841 07 Bratislava
Veľkoformátová tlačiareň latex
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 02.10.2020
09:00
printlab, s. r. o., Istrijská 8/D, 841 07 Bratislava
Bezhotovostný nákup PHM prostredníctvom platobných kariet
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 02.10.2020
09:00
Metodicko – pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
33041-WNP Obnova nákupného centra Centrál (strecha, okná, fasáda) – schodisko
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.10.2020
09:00
Mesto Prešov
Z202023540 Rezivo/polotovary a výrobky z reziva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202023610 Drobná prístrojová, laboratórna technika - meradlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202023754 Zariadenia k počítačom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202023795 Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy (2)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202023868 IKT príslušenstvo - webkamera
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202023879 Mlieko a mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202023886 Vyšetrovacie rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
09:00
Nitrianske Pravno, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202023897 Toner - originál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202023899 Mikrovlnná rúra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202023902 Mlieko a mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
09:00
Košice - mestská časť Ťahanovce, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202023922 Náhradné diely na lietadlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
09:00
Dolný Hričov, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202023966 IT Technika pre materské školy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
09:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023975 Externý SSD pevný disk 2,5", USB flash disk -USB kľúč
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
09:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
22698-WYP Cyklistická trasa: železničná stanica – Sotina, Senica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 02.10.2020
09:00
Mesto Senica
23/2020/VO Zdravotnícke vybavenie 1
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 02.10.2020
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Z202023808 Doska na krájanie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
09:14
Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202023811 Tlačiareň laserová
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
09:19
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023980 Stroj na úpravu ľadovej plochy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
09:20
Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves, Košický, Slovenská republika
Snežný kanón a čerpadlo – SKI Podjavorník
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 02.10.2020
09:30
SKI Podjavorník s.r.o., Podjavorník 1421, 018 13 Podjavorník
Z202023884 Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
09:30
Nitrianske Pravno, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202023923 Skartovač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
09:30
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202023970 Uzavretý odberový systém krvi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
09:30
Vyšné Hágy, Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Z202023978 Mesto je krajšie s kvetmi - participatívny projekt
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
09:30
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202023818 kancelársky monitor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
09:34
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023819 Príslušenstvo počítačov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
09:39
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023791 Nábytok kancelársky 86
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
09:48
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
31866-MST Rozvoj spolupráce firmy Mária Vyšovská – MARIANNA so strednou odbornou školou
Verejná súťaž
UVO 02.10.2020
10:00
Mária Vyšovská - MARIANNA
31882-MST Obstaranie výrobných technológií
Verejná súťaž
UVO 02.10.2020
10:00
AMH METAL, s.r.o.
31883-MST CNC frézovacie, rezacie a vyvrtávacie centrum na výrobu dverových zárubní
Verejná súťaž
UVO 02.10.2020
10:00
ASSOPROGRESS s.r.o.
32589-WYP REKONŠTRUKCIA VIACÚČELOVEJ VODNEJ NÁDRŽE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.10.2020
10:00
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
32590-WYP REKONŠTRUKCIA BUDOVY KLUBU DÔCHODCOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.10.2020
10:00
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
32911-MST Nusinersen 12 mg, injekčný roztok
Verejná súťaž
UVO 02.10.2020
10:00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
32937-WNS Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj – zmeny a doplnky - 1.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.10.2020
10:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Z202023472 Náterové hmoty s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
10:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023752 Tonery pre tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202023758 Dodanie výpočtovej techniky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023785 Paplóny a vankúše (súpravy)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
10:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202023793 Zvislé dopravné značky a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
10:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202023805 Školská stolička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
10:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202023821 Oprava kombinovaného mobilného germicídneho žiariča.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
10:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202023837 3D tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023864 Nákup pracovných odevov a obuvi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
10:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202023875 Kúpa úžitkového motorového vozidla na finančný leasing
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
10:00
Košice - mestská časť Vyšné Opátske, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202023876 Jednokanálové manuálne pipety, 12-kanálová manuálna pipeta
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202023881 Odborné prehliadky komínov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
10:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202023894 Mrazené potraviny, ryby a hydina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
10:00
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202023907 Syntéza 21 kusov DNA oligonukleotidov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202023908 Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na punkčné transseptálne ihly
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
10:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z202023913 Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023925 Pracovná obuv do terénu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
10:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202023959 Nákup stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
10:00
Lontov, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z202023974 Mesto je krajšie s kvetmi - participatívny projekt
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
10:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
AOS-300/23-122/2020 Overenie fakturačných meradiel
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 02.10.2020
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17/2020 Jednorazové ihly a striekačky - opakovaná zákazka
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 02.10.2020
10:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Z202023926 Pracovná odevy, obuv a pomôcky do terénu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
10:15
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202023840 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
10:23
Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202023560 Nákup kvapaliny do ostrekovačov.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
10:30
Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202023605 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
10:30
Slovenská republika
Z202023903 Ovocie a zelenina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
10:30
Košice - mestská časť Ťahanovce, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202023991 Kontrapulzačné katétre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
10:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Delenie materiálu
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 02.10.2020
11:00
DIN - TECHNIK spol. s r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 02.10.2020
11:00
DIN - TECHNIK spol. s r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Rekonštrukcia strechy na budove MsÚ v Humennom – I. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
02.10.2020
11:00
Mesto Humenné
Rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky v meste Nové Zámky – doplnková cyklistická infraštruktúra
Zákazka s nízkou hodnotou
02.10.2020
11:00
Mesto Nové Zámky
Z202023417 Toaletný papier, papierové utierky, mydlo a dezinfekčný gél do zásobníkov TORK
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
11:00
Vysoké Tatry, Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Z202023751 Softvérové licencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
11:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202023833 Kancelárska stolička, kancelárske kreslo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
11:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202023850 Príslušenstvo pre foto a video
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
11:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202023865 Základné potraviny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
11:00
Košice - mestská časť Ťahanovce, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202023985 Externý disk SDD
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
11:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023987 Monitor a príslušenstvo k notebooku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
11:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023996 Externý pevný disk
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
11:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202023992 Bacto Peptone
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
11:05
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023853 Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
11:08
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202023993 Laserové tlačiarne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
11:35
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202023928 Náhradné diely na ODGD - oprava existujúcej páskovej knižnice od výrobcu HP.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
11:48
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Pásky rukávovereflexné s nápisom POLÍCIA
Zákazka s nízkou hodnotou
02.10.2020
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Rozšírenie vodičských oprávnení skupiny pre príslušníkov Záchrannej brigády HaZZ v Humennom
Zákazka s nízkou hodnotou
02.10.2020
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu
Zákazka s nízkou hodnotou
02.10.2020
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Notebooky s príslušenstvom - projekt
Zákazka s nízkou hodnotou
02.10.2020
12:00
Stredná odborná škola agrotechnická – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou
Profylaktická skúška a kontrola prevádzkovej stálosti prístroja Ramanov spectrometer PROGENY ResQ
Zákazka s nízkou hodnotou
02.10.2020
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Servis AQUALAB UV1
Zákazka s nízkou hodnotou
02.10.2020
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
33198-WNT Pásky rukávové reflexné s nápisom POLÍCIA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.10.2020
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z202023794 Osobné ochranné pracovné pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
12:00
Čadca, Čadca, Žilinský, Slovenská republika
Z202023888 Audiometrická kabína
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
12:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202023989 Čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
12:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023889 pamäťová karta
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
12:43
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023890 Tlačiareň laserová
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
12:45
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023893 Externý disk
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
12:48
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Výmena úsekového odpojovača VN pre trafostanicu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
02.10.2020
13:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany
Z202023839 Sanitárna technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
13:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202023877 Zber a likvidácia odpadov na obdobie 1 roka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
13:00
Pribylina, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202023999 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
13:00
Nitrianske Rudno, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202024012 Toner HP CE 255A, HP CE 255X do tlačiarne HP LJ P3015 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
13:04
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202024014 Plexisklo číre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
13:20
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202023848 Radiátory panelové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
13:30
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202022752 Lieky skupiny ATC J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
13:41
Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Prešovský, Slovenská republika
Z202023911 Tablet PC HP Spectre x360 15-eb0000nc Nightfall Black, Intel Core i7 10510U Comet Lake, dotykový 15.6" IPS 3840 × 2160, RAM 16GB DDR4, NVIDIA GeForce MX330 2GB, SSD 512GB, num. a podsvietená klávesnica, USB 3.2 Gen 1, USB-C, WiFi 802.11ax, 6-článk. batéria 7290 mAh + ON-SITE servis alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
13:49
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023914 Osobné motorové vozidlo kategórie M1 SUV - 1 ks
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
13:50
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202024015 Plastová nádoba na odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
13:50
Dolné Kočkovce, Púchov, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202024017 Čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
13:50
Dolné Kočkovce, Púchov, Trenčiansky, Slovenská republika
Automatické robotické zváracie pracovisko
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 02.10.2020
14:00
V I K O spol. s r.o., Považská Teplá 529, 017 05 Považská Bystrica
Z202023583 Interaktívna tabuľa KOMPLET A PRO-BOARD 78, projektor, monitory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
14:00
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Z202024001 Varič indukčný
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
14:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202024020 Čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
14:15
Dolné Kočkovce, Púchov, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202024000 Dodávka balenej vody a jednorazových papierových pohárov, vrátane sanitácie a revízie výdajníkov vody
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
14:30
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202024021 Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
14:30
Dolné Kočkovce, Púchov, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202024023 Čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
14:45
Dolné Kočkovce, Púchov, Trenčiansky, Slovenská republika
Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov v rámci Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Novom Meste nad Váhom a jemu podriadené útvary na súdnu pitvu
Zákazka s nízkou hodnotou
02.10.2020
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31671-WYT Progres CAD Engineering - rozvoj podniku v spolupráci so SOŠ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.10.2020
15:00
Progres CAD Engineering, s.r.o.
31729-WYT Marcel Polomčák, Čierny orol - rozvoj podniku v spolupráci so SOŠ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.10.2020
15:00
Marcel Polomčák, Čierny orol
Z202024025 Hlava do centrifugálnej pumpy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
15:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z202024027 Nákup vstupov do fitness centra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2020
15:09
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
31764-MST Technologické zariadenia pre vybavenie manufaktúrnej pražiarne kávy, čokoládovne, výrobne fermentovaného cesnaku, sušiarne ovocia a zeleniny ako aj baliarne
Verejná súťaž
UVO 02.10.2020
23:59
Iveta Mikulová IMA
Z202024119 Tonerové náplne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2020
15:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
32330-WYP Novostavba materskej školy v obci Jarovnice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.10.2020
23:59
Obec Jarovnice
32340-WYP Výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Prestupné bývanie v obci Jarovnice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.10.2020
23:59
Obec Jarovnice
32510-WYP ČOV Dolné Vestenice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2020
00:01
Obec Dolné Vestenice
33090-WNP Výmena zasklenej rámovej konštrukcie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2020
08:00
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
Z202024003 Toaletné a hygienické prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
08:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202024114 Konvektomaty- zariadenie hromadného stravovania, veľkokuchynské stroje.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
08:00
Demänová, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202024116 Športový tovar a výbava
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
08:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
3/3 Obnova komunikácie v Budatínskom parku
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 05.10.2020
08:05
Považské múzeum v Žiline
Z202024066 Rozhlasové a televízne prijímače a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
08:08
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202023773 Toaletný papier, papierové utierky na rok 2020 - 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
08:27
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202024076 Čerstvé ovocie a zelenina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
08:30
Leopoldov, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Z202024090 Chlieb a pekárenské výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
08:30
Močiar, Banská Štiavnica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202023777 Kúrenársky materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
08:36
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202024016 Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
08:40
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202024129 Počítačový monitor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
08:45
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Výmena existujúcich herných domčekov so šmykľavkami za bezúdržbové na verejných detských ihriskách
Zákazka s nízkou hodnotou
05.10.2020
09:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
32069-MST Osobné ochranné pracovné pomôcky
Verejná súťaž
UVO 05.10.2020
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
32070-MST Náhradné diely SOR - diely mimo konsignačného skladu
Verejná súťaž
UVO 05.10.2020
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
32084-MST Podpora spolupráce VMH - Material Handling s.r.o. a Strednej odbornej školy technickej v Prešove - zlepšenie technického vybavenia
Verejná súťaž
UVO 05.10.2020
09:00
VMH - Material Handling s.r.o.
32191-MST Inovácia výroby v spoločnosti VERMAR s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 05.10.2020
09:00
VERMAR s.r.o.
32443-WYP Košeca – prístavba a rozšírenie základnej školy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2020
09:00
Obec Košeca
33159-WNP STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE TELOCVIČNE – II. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2020
09:00
Obchodná akadémia
33197-WNT Zabezpečenie administračného rozhrania na správu obsahu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2020
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Z202022449 Príslušenstvo k PC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
09:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202023749 Reagencie a laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202023787 Presný digitálny teplomer s vodotesnými sondami
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202023802 Oprava zdravotníckeho výcvikového modelu Laerdal Resusci Anne.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
09:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202023920 Multifunkčný merací prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202024004 LCD monitory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
09:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202024088 Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
09:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
32460-WYP BELADICE – rozšírenie ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 05.10.2020
09:00
Združenie obcí MIKROREGIÓN Podtríbečie - Drevenica
Z202024073 Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
09:14
Špačince, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202024074 Multifunkčné tlačiarne pre firemné prostredie so spotrebným materiálom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
09:17
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023790 Servisná prehliadka s bezpečnostno technickou kontrolou zdravotníckych prístrojov.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
09:30
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202023924 Prenosný počítač - tablet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
09:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202024085 Pracovná obuv do terénu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
09:30
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Vypracovanie PD – Bytové domy na Ul. Kalinčiakova
Zákazka s nízkou hodnotou
05.10.2020
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
Teleskopický manipulátor
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 05.10.2020
10:00
STAVEBNINY plus, s.r.o., Čierny Brod 71, 925 08 Čierny Brod
Vypracovanie projektovej dokumentácie – Bytové domy na Ul. Kalinčiakova
Zákazka s nízkou hodnotou
05.10.2020
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
Ročný prístup do aplikácie na elektronickú kalkuláciu hmotností, vyvážení a vzletových, pristávacích a letových výkonností lietadiel A319CJ
Zákazka s nízkou hodnotou
05.10.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31962-MST Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti UEZ s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 05.10.2020
10:00
UEZ s.r.o.
32027-WYT SLOVBYS, s r.o. - rozvoj podniku v spolupráci so SOŠ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2020
10:00
S L O V B Y S, s.r.o.
32278-MST Nákup asfaltového betónu
Verejná súťaž
UVO 05.10.2020
10:00
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
32409-MSS Obstaranie podporných služieb pri zabezpečovaní služieb pošty prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb 2020 - 2022
Verejná súťaž
UVO 05.10.2020
10:00
Slovenská pošta, a.s.
32511-WYP Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík II
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2020
10:00
Mesto Košice
32875-WYS Vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a stavebné povolenia s názvom stavby: „Domov Márie Banská Štiavnica – nové využitie areálu bývalej SOŠ na ul. Špitálskej v Banskej Štiavnici - PD“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2020
10:00
Domov MÁRIE
32969-WYS Moderné dotácie BSK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2020
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
33357-WNP Zateplenie obvodového plášťa.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2020
10:00
Spojená škola
Z202023548 Kancelársky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023762 Nákup a dodávka munície na roky 2020 a 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
10:00
Lešť (vojenský obvod), Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202023797 Výcvik v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva prispôsobený na podmienky ochrany lietadiel vo vojenských službách a ich letov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
10:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202023827 Zriadenie optického prepoja
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
10:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202023972 Reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202023976 Rôzne organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
10:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202024005 Tovar na tlačiarenské účely
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
10:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202024031 Testovania osôb na ochorenie COVID-19
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202024094 Špeciálne chemikálie a laboratórny materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
10:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202024130 Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
10:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
22991-WYP Chovný a izolačný priestor pre veľké šelmy s oplotením a príslušenstvom ZOO Bojnice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 05.10.2020
10:00
Národná zoologická záhrada Bojnice
31926-WYP Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 05.10.2020
10:00
Mesto Turzovka
Z202024086 Tonery a valec
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
10:20
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023982 Tuky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
10:30
Košice - mestská časť Šaca, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z202024087 Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
10:30
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202023994 notebook (HP 17-by3005nc, 19M39EA)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
10:40
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023844 Interaktívne riešenie s krátkou projekciou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
10:53
Nové Sady, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202023872 Úžitkové motorové vozidlo kategórie N2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
11:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202023984 Ryža, strukoviny, sójové výrobky, obilniny a olejniny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
11:00
Košice - mestská časť Šaca, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z202024082 Dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
11:00
Slavnica, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202024091 PC - microTower, 2x monitor, DVI kábel, WEBkamera
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
11:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202024092 PC - microTower, monitor, HDMI kábel, WEBkamera
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
11:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202024096 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
11:00
Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202024102 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
11:00
Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202024131 Zdravotnícka obuv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
11:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202024099 Tablet PC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
11:15
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202024101 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
11:30
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202024104 Farebná laserová tlačiareň A4, USB pripojovací kábel
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
11:30
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202024105 PC - microTower, kamera,
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
11:45
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202024106 PC, monitor, HDMI kábel
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
11:50
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202023869 Tablet (Galaxy Tab S6 WIFI, 128 GB, SM-T860NZAAXSK)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
11:54
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest, chodníkov, verejných priestranstiev a parkov“ SO 05 Prestrešenie pódia
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 05.10.2020
12:00
Obec Žirany
Tvorba video spotov pri príležitosti 30. výročia Interreg a EC Day 2020
Zákazka s nízkou hodnotou
05.10.2020
12:00
Bratislavský samosprávny kraj
Kreatívny koncept streamovacej služby živých prenosov - technika
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 05.10.2020
12:00
Mojmír Krutý - CML, Pribišova 3033/29, 841 05 Bratislava
Úprava plochy pre dopravnú obsluhu zatrávňovacou dlažbou
Zákazka s nízkou hodnotou
05.10.2020
12:00
Domov sociálnych služieb Rozsutec, Furmanská 4, 841 03 Bratislava
32802-WYT Interiérové vybavenie do obnovenej kultúrnej pamiatky Zlatý býk Michalovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2020
12:00
Mesto Michalovce
33143-WNP Asfaltovanie chodníkov na ulici Obrancov mieru v Dubnici nad Váhom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2020
12:00
Mesto Dubnica nad Váhom
Z202023562 Monitorovacie zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
12:00
Bojnice, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202024008 Nákup reziva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
12:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202024068 náhradné vrecká do vysávača Nilfisk Alto Attix 30-01
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
12:00
Častá, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika
Z202024111 Informačné a trvalé tabule
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
12:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
1/2020 SPŠ stavebná, Žilina - stavebné úpravy - modernizácia elektroinštalácie I. a II. NP - BLOK A
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 05.10.2020
12:00
Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina
Z202024007 Stravné lístky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
12:02
Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou, Prešovský, Slovenská republika
Z202024112 OOPP - ochranné rúško
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
12:04
Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Prešovský, Slovenská republika
Z202024010 Jednorázové papierové utierky, toaletný papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
12:45
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
31937-MSS Manažment údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže
Verejná súťaž
UVO 05.10.2020
13:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
32089-MST Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústav
Verejná súťaž
UVO 05.10.2020
13:00
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Z202023963 Nákup vodoinštalačného tovaru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
13:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202023986 Múka, krupica, krúpy, ovsené vločky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
13:00
Košice - mestská časť Šaca, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z202024095 Laboratórne sklo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
13:00
Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202023772 Vodiace dopravné zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
13:30
Košický, Slovenská republika
Z202023901 Terénne vozidlo 4x4 pick up dvojkabína
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
13:30
Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202024145 Nákup nitrilových a vinylových rukavíc
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
13:34
Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Prešovský, Slovenská republika
Z202024118 Lomový kameň - kamenivo na vydláždenie územia pod mostom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
13:45
Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202024124 MONOČLÁNKY
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
13:53
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Agentúra správy majetku Bratislava - Poprad, MS Kvetnica, b.č. 6 - oprava nakladacej rampy
Zákazka s nízkou hodnotou
05.10.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Levice, Duklianske kasárne, b. č. 001, 004, 024 - opravy a údržba rozvodov ÚK (výmena uzatváracích ventilov a termoregulačných hlavíc)
Zákazka s nízkou hodnotou
05.10.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
31870-MST „Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti FG PROTECH, spol. s r.o. vo fáze rozvoja, zavedením inovatívnej technológie“.
Verejná súťaž
UVO 05.10.2020
14:00
FG PROTECH s.r.o.
Z202024123 Tablet + ochranný obal + klávesnica Externý disk 3ks 2Tb Externý disk 2 ks 1Tb Powerbanka 30000mAh 1 ks
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
14:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202024125 repasované tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
14:10
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202024126 Čistiace, dezinfekčné prostriedky, jednorázové rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
14:30
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202024128 Matrac, podhlavník klinový
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
14:30
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
Zákazka s nízkou hodnotou
05.10.2020
15:00
Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13, 841 01 Bratislava
Nákup mlieka, mliečnych výrobkov, vajec a droždia
Zákazka s nízkou hodnotou
05.10.2020
15:00
Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13, 841 01 Bratislava
31963-MST Linka na spracovanie ovocia a zeleniny
Verejná súťaž
UVO 05.10.2020
15:00
MIHOPOL, s.r.o.
32393-MUS Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu líniových stavieb
Užšia súťaž
UVO 05.10.2020
15:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
Z202024132 Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
15:00
Špačince, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202024141 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
15:00
Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Z202024142 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
15:00
Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Z202024144 Dodávka zemného plynu na rok 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2020
17:08
Levoča, Levoča, Prešovský, Slovenská republika
32688-WYP Letné kúpalisko v Rožňave - rekonštrukcia a úprava plaveckého bazéna
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2020
23:59
Mesto Rožňava
32412-MST Kovoobrábacie CNC stroje pre SOŠ Pod Sokolicami Trenčín
Verejná súťaž
UVO 06.10.2020
08:00
Trenčiansky samosprávny kraj
32447-WYT Varovný a vyrozumievací systém
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.10.2020
08:00
Obec Dojč
32685-WYT Varovný a vyrozumievací systém - Dojč
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.10.2020
08:00
Obec Dojč
Z202024075 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2020
08:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
AOS-300/23-131/2020 Ročné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a elektronických zabezpečovacích systémov
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 06.10.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
32414-MST Obrábacie stroje pre SOŠ Dubnica nad Váhom
Verejná súťaž
UVO 06.10.2020
08:15
Trenčiansky samosprávny kraj
25270-MST Obuv 2019,2015 do sťažených klimatických podmienok a prostriedky na ošetrovanie obuvi
Verejná súťaž
UVO 06.10.2020
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
32085-MST Technologické vybavenie kuchyne hotela
Verejná súťaž
UVO 06.10.2020
09:00
Carpe diem, s.r.o.
32261-MST Dezinfekčné a hygienické prostriedky
Verejná súťaž
UVO 06.10.2020
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
32263-MSS Opravy hnacích náprav ZF - trolejbusy/autobusy
Verejná súťaž
UVO 06.10.2020
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
32392-MST Nákup parkovacích automatov
Verejná súťaž
UVO 06.10.2020
09:00
Mesto Trnava
Z202023983 Nákup počítačovej pracovnej stanice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2020
09:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202024078 IKT príslušenstvo - webkamera
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2020
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202024139 Tlačiarenské služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2020
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
31959-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Obec Mužla
Verejná súťaž
eZakazky 06.10.2020
09:00
Obec Mužla
Z202024077 Soľ na posyp ciest
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2020
09:32
Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika
Z202024080 Hygienické potreby pre pacientov a zamestnancov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2020
09:44
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202024081 PC a notebook, LCD monitor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2020
09:51
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202024083 LCD monitor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2020
09:57
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Výstavba multifunkčného ihriska pre Gymnázium – Gimnázium, Veľké Kapušany
Zákazka s nízkou hodnotou
06.10.2020
10:00
Gymnázium – Gimnázium, Z. Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany
Pokročilé plánovanie a riadenia diskrétnej výroby – nákup tovaru
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 06.10.2020
10:00
SOVA Digital, a.s., Bojnická 3, 831 34 Bratislava
Upgrade hardvérového vybavenia dochádzkového systému v budovách TTSK vrátane budovy bývalého internátu SPŠ Trnava
Zákazka s nízkou hodnotou
06.10.2020
10:00
Trnavský samosprávny kraj
31860-MST Technológia wellnes
Verejná súťaž
UVO 06.10.2020
10:00
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.
31863-MST Obstaranie pekárenských strojov
Verejná súťaž
UVO 06.10.2020
10:00
Miroslav Juhás - MIVE Pek
31864-MST Vertikálne obrábacie centrum s riadiacim systémom
Verejná súťaž
UVO 06.10.2020
10:00
JONA s.r.o.
31867-MST Nákup 3D bio-tlačiarne na tlač ortopedických vložiek do topánok na mieru
Verejná súťaž
UVO 06.10.2020
10:00
ENHANCED INKJET s.r.o.
32090-MST Linka na spracovanie mäsa
Verejná súťaž
UVO 06.10.2020
10:00
3SC, s. r. o.
32396-MSS Služby externého call centra ako podpora pre projekt sčítania obyvateľov, domov a bytov SODB 2021
Verejná súťaž
UVO 06.10.2020
10:00
Štatistický úrad Slovenskej republiky
32923-MST Dinutuximab 4,5 mg/1 ml, koncenterát na infúzny roztok
Verejná súťaž
UVO 06.10.2020
10:00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
33158-WNP Výstavba multifunkčného ihriska pre Gymnázium – Gimnázium, Veľké Kapušany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.10.2020
10:00
Gymnázium - Gimnázium
Z202023786 Tlač propagačnej brožúry
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2020
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202023792 Dodávka zemného plynu 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2020
10:00
Gelnica, Gelnica, Košický, Slovenská republika
Z202023962 Nákup servera a operačného systému pre potrebu rozšírenia HW infraštruktúry
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2020
10:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202024067 Imunogenetika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2020
10:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z202024136 Kancelársky papier A4, A3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2020
10:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202024089 Notebook Asus X409JA-EK025T Transparent Silver /Intel Core i5 1035G1 Ice Lake/ 14" TN antireflexný 1920 × 1080/ RAM 8GB DDR4/ Intel UHD Graphics/ SSD 512GB/ webkamera/ USB 3.2 Gen 1/ USB-C/ WiFi 802.11ac/ 2-článková batéria 32 Wh/ Win 10 Home alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2020
10:14
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Agentúra správy majetku Bratislava - Sliač, letisko SNP Tri Duby, b. č. 75 a 168 - oprava bleskozvodov
Zákazka s nízkou hodnotou
06.10.2020
11:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Výmena okien na Galérii Baníckeho múzea v Rožňave
Zákazka s nízkou hodnotou
06.10.2020
11:00
Banícke múzeum v Rožňave
Komplexné zabezpečenie podujatí v rámci projektu KREATON na roky 2020 a 2021
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 06.10.2020
12:00
Vysoká škola Danubius s.r.o., Fučíkova 269 925 21 Sládkovičovo
NÁKUP MINIBUSU PRISPÔSOBENÉHO AJ K PREPRAVE OSÔB S OBMEDZENOU MOŽNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 06.10.2020
12:00
BANÍCKY CECH SLOVINKY, o.z., Slovinky 58, 053 40 Slovinky
NÁKUP MINIBUSU PRISPÔSOBENÉHO AJ K PREPRAVE OSÔB S OBMEDZENOU MOŽNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 06.10.2020
12:00
TOVARIŠSTVO PORÁČSKEHO BANÍCTVA O.Z., Poráč - Poráčska dolina 447, 053 23 Poráč
Z202023788 Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2020
12:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
1 IKT vybavenie pre projekt Robotika....a robot ti tyká
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 06.10.2020
12:00
Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha, Martin
Z202023998 Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2020
12:45
Vysoké Tatry, Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Oprava a údržba prístrojov na zabezpečenie veterinárnej starostlivosti
Zákazka s nízkou hodnotou
06.10.2020
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadosť o likvidáciu odpadu – Bratislava – Vajnory, Púchovská ul. – motorový olej
Zákazka s nízkou hodnotou
06.10.2020
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z202023860 notebook (Dell Inspiron 15-3593, kód 3593-68749)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2020
13:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202024100 Chemikálie - spotrebný materiál, kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2020
13:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
1/2020 IKT vybavenie pre projekt Robotika....a robot ti tyká
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 06.10.2020
13:00
Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha, Martin
Pracovné stanice s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 06.10.2020
14:00
VÚEZ, a.s., Hviezdoslavova 35, P. O. Box 153, 934 39 Levice
31958-MST Nákup CNC obrábacieho centra pre TATRA INDUSTRY s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 06.10.2020
14:00
TATRA INDUSTRY s.r.o.
Z202023934 Dezinfekčné prostriedky a materiál pre zamestnancov pri výkone opatrovania
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2020
14:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Marketingová analýza Košického kraja
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 06.10.2020
15:00
Košice Región Turizmus, Hlavná 48, 040 01 Košice
31869-MST Obstaranie tlačiarenských zariadení
Verejná súťaž
UVO 06.10.2020
15:00
PATRIA I.,spol. s r.o.
Z202024138 ND pre UH 60M
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2020
15:10
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Webové sídlo s e-shopom
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 06.10.2020
23:59
Mgr. Art. Peter Szusztor, Dóžova 748/5, 937 01 Želiezovce
32266-MSS Pestovná činnosť a pestovné práce v rámci medzinárodného projektu ENI – Cesty k zdravým lesom na ochrannom obvode Tatranské Matliare na rok 2020-2021
Verejná súťaž
UVO 07.10.2020
08:00
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
32683-WYP Vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli SPU v Nitre – časť SO 01 - Komunikácie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2020
08:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
32684-WYP Vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli SPU v Nitre – časť SO 04 – Verejné osvetlenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2020
08:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
AOS-300/23-117/2020 Rekonštrukcia budovy číslo 1 - Vstupný objekt
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 07.10.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
31861-MST 3-osá CNC portálová frézka
Verejná súťaž
UVO 07.10.2020
09:00
Kipech Production Hotel, s.r.o.
32303-WYP Bezpečná a ekologická doprava – CYKLOTRASY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2020
09:00
Mesto Lučenec
32555-MST Účinná látka Treprostinil
Verejná súťaž
UVO 07.10.2020
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
32754-WYP Revitalizácia verejných priestranstiev – ulica Slanská
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2020
09:00
Mesto Prešov
32992-WYT Nákup meradiel pre odborné učebne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2020
09:00
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
33144-WNS Školský internát Zvolen - Štruktúrovaná kabeláž
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2020
09:00
Školský internát
Z202023519 Materiál potrebný na doplnenie núdzových dávok záchranného balíčka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.10.2020
09:00
Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
3182521652 - WYP Výmena umelej trávy na ihriskách s umelou trávou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 07.10.2020
09:00
Slovenský futbalový zväz
Zníženie energetickej náročnosti IZOSTAV, spol. s r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 07.10.2020
10:00
IZOSTAV, spol. s r.o., Haburská 49/E, 821 01 Bratislava
Mechanický tlakový rozprašovač pre dezinfekciu a dekontamináciu plôch a povrchov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 07.10.2020
10:00
Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava
Karloveské centrum kultúry Molecova 2, rekonštrukcia: Projektová dokumentácia a autorský dohľad
Zákazka s nízkou hodnotou
07.10.2020
10:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Dendrologický prieskum na vybraných úsekoch cesty II/502
Zákazka s nízkou hodnotou
07.10.2020
10:00
Trnavský samosprávny kraj
Výbava pre APZ, APZN a KAPZ 2020
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 07.10.2020
10:00
Zdravé regióny, Limbová 2, 831 01 Bratislava
Montáž a demontáž prvkov vianočného osvetlenia
Zákazka s nízkou hodnotou
07.10.2020
10:00
Mestská časť Bratislava-Ružinov
31910-MST Rozvoj podnikania spoločnosti B & B autoslužby, s.r.o. a spolupráce so Strednou odbornou školou remesiel a služieb
Verejná súťaž
UVO 07.10.2020
10:00
B & B autoslužby, s.r.o.
31912-MST Obstaranie digitálnej tlačiarne
Verejná súťaž
UVO 07.10.2020
10:00
HALDY - PLUS, spol.s r.o.
31936-MSS Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Trnava
Verejná súťaž
UVO 07.10.2020
10:00
TT-IT, s.r.o.
31956-MST Obstaranie drevoobrábacích strojov
Verejná súťaž
UVO 07.10.2020
10:00
DREVOINTERIER KEŽMAROK s.r.o.
32369-WYP Rekonštrukcia kaštieľa v Dubnici nad Váhom - II.etapa / 1.časť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2020
10:00
Mesto Dubnica nad Váhom
32395-MST Kamery ENG s príslušenstvom pre športové spravodajstvo
Verejná súťaž
UVO 07.10.2020
10:00
Rozhlas a televízia Slovenska
32873-WYT Nákup zemného plynu - CVO 220
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2020
10:00
Obstarávacie trhovisko Slovenska
33003-WYS Servisné služby na produkty QES Signer
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2020
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
33444-WNT Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča – EKG prístroj, defibrilátor, elektrokoagulačný prístroj
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2020
10:00
Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Z202024043 Čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.10.2020
10:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202024098 Skrytá sada VIP Escort pre TPH 900
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.10.2020
10:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202024133 Záclony a závesy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.10.2020
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
1 DSS Méta Martin - Sever - Prístavba výťahu, stavebné úpravy a zateplenie budovy - I. etapa Stavebné úpravy a zateplenie budovy
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 07.10.2020
10:00
Domov sociálnych služieb Méta
Uzatvárateľné plastové barely na kontaminované OOPP
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 07.10.2020
10:30
Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava
Z202024107 Tablet Lenovo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.10.2020
11:38
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202024108 Grafická karta
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.10.2020
11:40
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Energetický audit verejných budov v meste Bánovce nad Bebravou
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 07.10.2020
12:00
Mesto Bánovce nad Bebravou
Rekonštrukcia strechy so zateplením - ZŠ Podzámska 35 v Hlohovci
Zákazka s nízkou hodnotou
07.10.2020
12:00
Mesto Hlohovec
Likvidácia nebezpečného odpadu: pneumatiky v katastri obce Vyškovce nad Ipľom
Zákazka s nízkou hodnotou
07.10.2020
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Modernizácia cesty II-507 Vrakúň – vypracovanie projektovej dokumentácie, odborný autorský dohľad a inžinierska činnosť
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 07.10.2020
12:00
Trnavský samosprávny kraj
Z202023294 Xerox papier, kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.10.2020
12:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202023898 Nákup kancelárskej techniky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.10.2020
13:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
26/PRO/2020 Príprava pôdy vinohradu Novosady dolné
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 07.10.2020
13:00
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.
Autobusové zastávky Brodské
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 07.10.2020
14:00
Obec Brodské
Obstaranie učebných pomôcok – autoservisná technika
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 07.10.2020
14:00
Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov
Z202024134 Komponenty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.10.2020
14:48
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
32691-WYP Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2020
15:45
Obec Smižany
32556-MST Dodávka hydraulických hadíc a komponentov
Verejná súťaž
UVO 08.10.2020
08:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
AOS-300/23-115//1/2020 „Sanácia splaškového kanalizačného potrubia bezvýkopovou technológiou v areáli AOS“
eZakazky 08.10.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-115/2020 „Sanácia splaškového kanalizačného potrubia bezvýkopovou technológiou v areáli AOS“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 08.10.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Z202024070 Prírodné drvené kamenivo na posyp ciest frakcie 4-8 (andezit)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.10.2020
08:48
Bardejovská Nová Ves, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Z202024071 Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.10.2020
08:57
Bardejovská Nová Ves, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
33199-WNS Odvoz a likvidácia nebezpečných odpadov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.10.2020
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
0497 Gymnázium Bytča – stavebné úpravy – zateplenie obvodového a strešného plášťa budovy telocvične – II. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 08.10.2020
09:00
Žilinský samosprávny kraj
2020ZNH005 Obstaranie železničných podvalov v špecifických rozmeroch pre špeciálnu trať HLÚŽ
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 08.10.2020
09:00
Kysucké múzeum v Čadci
Návrh energetických opatrení a vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – budova Gymnázia na Českej ul.10 v Bratislave
Zákazka s nízkou hodnotou
08.10.2020
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Ruksak
Zákazka s nízkou hodnotou
08.10.2020
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka potravín: Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
08.10.2020
15:00
Zariadenie sociálnych služieb ROSA, Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava
Automatická linka pre montáž bočných smerových svietidiel - SLUŽBA NITRA, s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 08.10.2020
15:00
SLUŽBA NITRA, s.r.o., Pražská cesta 33, 949 01 Nitra
32171-WYP Prístavba Materskej školy v obci Milpoš
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.10.2020
16:00
Obec Milpoš
31909-MST Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy
Verejná súťaž
UVO 08.10.2020
18:00
SAD Prievidza, a.s.
Inovatívna technologická extrakčná linka pre spracovanie prírodných látok s využitím inteligentných technológií s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 08.10.2020
23:59
CALENDULA, a.s., Nová Ľubovňa 238 A, 065 11 Nová Ľubovňa
33186-WYT Nákup jazdeného zberového vozidla na odpad
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.10.2020
00:01
OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o.
AOS-300/23-119/2020 Oprava verejného osvetlenia v areáli AOS
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 09.10.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Stavebné úpravy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti objektov SEZ DK a.s.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 09.10.2020
09:00
SEZ DK a. s., M.R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku - Zuberec
Zákazka s nízkou hodnotou
09.10.2020
09:00
Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, 900 01 Modra
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
Zákazka s nízkou hodnotou
09.10.2020
09:00
Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, 900 01 Modra
25271-MST Športová výstroj
Verejná súťaž
UVO 09.10.2020
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
32284-MST Rozvoj podnikania spoločnosti UNIPAS, spol. s r.o.
Verejná súťaž
UVO 09.10.2020
09:00
UNIPAS, spol. s r.o.
32415-MSS Reforma procesov a optimalizácia politík RÚ
Verejná súťaž
UVO 09.10.2020
09:00
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
32804-WYP PRÍLEPY - KANALIZÁCIA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.10.2020
09:00
Mesto Zlaté Moravce
32870-WYP Častkovce - čistiareň odpadových vôd
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.10.2020
09:00
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
32871-WYP Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry - ul. Pod Vinbargom, Bardejov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.10.2020
09:00
Mesto Bardejov
32876-WYP Zvýšenie kapacity materskej školy v Ľubotíne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.10.2020
09:00
Obec Ľubotín
32874-WYP Sabinov – 24b.j nájomný bytový dom B1 – ul. Mlynská
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 09.10.2020
09:00
Mesto Sabinov
2/2020 Výpočtové a školské vybavenie a príslušenstvo
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 09.10.2020
09:00
Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok
Z202023065 Základný kurz bezpečnostného technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.10.2020
09:31
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202023071 Soľ na posyp ciest
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.10.2020
09:46
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202023076 Značkovací fluorescenčný sprej
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.10.2020
09:53
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Nákup spotr. materiálu v súvislosti so zásahmi spojenými s ochorením COVID-19 a inými chem. a biolog. kontaminantmi
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 09.10.2020
10:00
Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava
Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie – „Územný plán zóny Krahulčia 2020"
Zákazka s nízkou hodnotou
09.10.2020
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Stavebné práce - prekrytie pod svetlíkom - pojekt
Zákazka s nízkou hodnotou
09.10.2020
10:00
Stredná odborná škola agrotechnická – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Dodávka, zriadenie, montáž, demontáž a prenájom zvislého dopravného značenia, dopravných zariadení a ich príslušenstva
Zákazka s nízkou hodnotou
09.10.2020
10:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
31911-MST Rozvoj podnikania firmy Marian Kalafut spoluprácou so Strednou odbornou školou remesiel a služieb
Verejná súťaž
UVO 09.10.2020
10:00
Marian Kalafut
31953-MST Linka na výrobu cukrárenských výrobkov a barové zariadenia
Verejná súťaž
UVO 09.10.2020
10:00
Ranyx, s. r. o.
31960-MST Linka na plnenie pramenitej vody do fliaš vrátane etiketovacieho stroja
Verejná súťaž
UVO 09.10.2020
10:00
TANAWA, s.r.o.
32203-MSS Odborná starostlivosť o zeleň na území mesta Prešov v rokoch 2021
Verejná súťaž
UVO 09.10.2020
10:00
Mesto Prešov
32410-MSS Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Trnava
Verejná súťaž
UVO 09.10.2020
10:00
TT-IT, s.r.o.
Z202023557 Liečivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.10.2020
10:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202024009 ITSM Systém na manažovanie IT služieb a podpory pre užívateľov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.10.2020
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202024097 Záložný zdroj elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.10.2020
10:00
Kremnica, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Technológia na 3D rozšírenú holografickú realitu
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 09.10.2020
11:00
Dom Maríny, s.r.o., Radničné námestie 18/109, 969 01 Banská Štiavnica
32267-MST CHEMICKÝ POSYSPOVÝ MATERIÁL
Verejná súťaž
UVO 09.10.2020
11:00
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Prestavba administratívnych priestorov na komunitné centrum obce Novoť
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 09.10.2020
12:00
Obec Novoť
Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie - stavebné práce
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 09.10.2020
12:00
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava
Vyhotovenie geometrických plánov v katastrálnom území Kráľovský Chlmec okres Trebišov a v katastrálnom území Blatné Remety okres Sobrance
Zákazka s nízkou hodnotou
09.10.2020
12:00
Košický samosprávny kraj
Agentúra správy majetku Bratislava - Nitra, Zoborské a Krškanské kasárne, b. č. 288, 151, 20, 313 - oprava čerpadiel po vykurovacej sezóne
Zákazka s nízkou hodnotou
09.10.2020
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
32952-WYP Dodávka a montáž keramického fasádneho obkladu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.10.2020
13:00
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Z202024120 Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.10.2020
13:35
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
VO "Školiaci materiál a potreby - I."
Zákazka s nízkou hodnotou
09.10.2020
15:00
Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov
Inovácia technologického procesu spoločnosti SOJCAK s.r.o. prostredníctvom obstarania inovatívnej technológie
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 09.10.2020
16:00
SOJCAK s.r.o., Pod Žiarcom 277/16, 027 44 Tvrdošín
32086-MST Nákup CNC výrobnej linky na spracovanie masívneho dreva
Verejná súťaž
UVO 10.10.2020
09:00
Ekodrevenice, s.r.o.
Dodávka personalizovaných dát o malých a stredných podnikoch
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 10.10.2020
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Dodanie tovaru - úžitkové vozidlo dodávka s nákladným priestorom do 3,5 ton
Zákazka s nízkou hodnotou
10.10.2020
23:59
Východoslovenská galéria Košice
32728-MSS Montáž, demontáž a prenájom protisnehových zábran
Verejná súťaž
UVO 12.10.2020
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
32729-MSS Montáž, demontáž a prenájom drevených bariér
Verejná súťaž
UVO 12.10.2020
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
32961-WYT KOMUNIKAČNÝ SYSTEM SESTRA - PACIENT PRE ŚESŤ OŠETROVACÍCH JEDNOTIEK V BUDOVE MONOBLOKU VRÁTANE INŚTALÁCIE.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.10.2020
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Z202023971 Kúpa úžitkového motorového vozidla na finančný leasing
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.10.2020
09:00
Košice - mestská časť Vyšné Opátske, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202023769 Telemetrická súprava na sledovanie dravca.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.10.2020
09:30
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Informačno-komunikačné technológie
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.10.2020
10:00
Škola istoty a nádeje, Partizánska 8, 962 23 Očová
31955-MST Technologické vybavenie kuchyne hotela
Verejná súťaž
UVO 12.10.2020
10:00
HOTEL Solisko, s.r.o.
32083-MST Nákup modernej technológie pre tlačiareň v Poprade
Verejná súťaž
UVO 12.10.2020
10:00
POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o.
32277-MUS „Výmena transformátora T402 a inštalácia kompenzačných tlmiviek v ESt Podunajské Biskupice“ - inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavbu
Užšia súťaž
UVO 12.10.2020
10:00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
32508-WYP Reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky Kláštor jezuitov v Žiline
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.10.2020
10:00
Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov
32549-MST CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s polikliniou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Verejná súťaž
UVO 12.10.2020
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
32625-MST Obstaranie elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 12.10.2020
10:00
Mesto Nové Mesto nad Váhom
32641-MSS Prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v meste Senica
Verejná súťaž
UVO 12.10.2020
10:00
Mesto Senica
32814-WYP Pamiatková obnova NKP Kaštieľa s areálom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.10.2020
10:00
Best Deal Slovakia s.r.o.
Z202023835 Vodoinštalačný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.10.2020
10:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202024024 Zimné pneumatiky Kleber
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.10.2020
10:00
Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Prešovský, Slovenská republika
28508-WYP Košická Polianka - vodovod.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 12.10.2020
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31144-WYP Fintice - kanalizácia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 12.10.2020
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22599-WYP Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 12.10.2020
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
32626-MST Dodávka zemného plynu
Verejná súťaž
UVO 12.10.2020
12:00
Mesto Nové Mesto nad Váhom
33429-WYT Plastové nádoby na biologický odpad
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.10.2020
12:00
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Čabradský Vrbovok
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.10.2020
13:00
Obec Čabradský Vrbovok
Automatizácia obracačov PH vrátane automatizovanej vymáčky jačmeňa na linku PH
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.10.2020
14:00
LYCOS Trnavské sladovne, spol. s r.o., Sladovnícka 15, 917 01 Trnava
Automatizácia obracačov PH vrátane automatizovanej vymáčky jačmeňa na linku PH
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.10.2020
14:00
LYCOS Trnavské sladovne, spol. s r.o., Sladovnícka 15, 917 01 Trnava
Agentúra správy majetku Bratislava - Sliač, Kasárne letecké, b.č. 78 - oprava havarijnej nádrže PHM
Zákazka s nízkou hodnotou
12.10.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
32450-WYS Zmluvný výskum v oblasti lokálnej farmaceutickej výroby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.10.2020
15:00
BIOMIN, a.s.
32429-WYS Zabezpečenie stravovania zamestnancov Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre formou stravovacích poukážok na roky 2021 – 2023
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.10.2020
08:00
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
32816-WYP Rekonštrukcia výmenníkovej stanica a bazénovej technológie pre areál krytej plavárne a letného kúpaliska
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.10.2020
08:00
Mesto Spišská Nová Ves
32617-MST Združená dodávka zemného plynu
Verejná súťaž
UVO 13.10.2020
08:30
Mesto Trnava
32532-MST Ochranné rúška
Verejná súťaž
UVO 13.10.2020
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
32753-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.10.2020
09:00
Mesto Prievidza
32953-WYP Kanalizácia splaškových vôd Obec Chtelnica – 5. a 6. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.10.2020
09:00
Obec Chtelnica
32561-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Regionálne združenie miest a obcí TEKOV
Verejná súťaž
eZakazky 13.10.2020
09:00
Regionálne združenie miest a obcí TEKOV
32535-MSS Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov
Verejná súťaž
UVO 13.10.2020
10:00
Mesto Martin
32724-MUS Poskytovanie služieb pravidelnej, nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy.
Užšia súťaž
UVO 13.10.2020
10:00
Banskobystrický samosprávny kraj
32815-WYP „Rekonštrukcia dielní pre praktické vyučovania, Ďurčanského 2, Nitra“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.10.2020
10:00
Nitriansky samosprávny kraj
32872-WYP Komunitné centrum Vyšný Orlík
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.10.2020
10:00
Obec Vyšný Orlík
32960-WYP Parkovisko pred zimným štadiónom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.10.2020
10:00
Mesto Trnava
33106-WYP Rekonštrukcia zbernej kanalizácie a toaliet pre návštevníkov zimného štadióna
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.10.2020
10:00
Mesto Poprad
32548-MSS Zabezpečenie meraní a posudkov pre SEA n.o.
Verejná súťaž
eZakazky 13.10.2020
10:00
Slovenská ekologická agentúra n.o.
33046-WYP Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 3. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 13.10.2020
10:00
Mesto Čadca
Klinik boxy
Zákazka s nízkou hodnotou
13.10.2020
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Močiar - údržba krytov U - 345, U - 346
Zákazka s nízkou hodnotou
13.10.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Inovatívna technologická extrakčná linka pre spracovanie prírodných látok s využitím inteligentných technológií s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 13.10.2020
23:59
CALENDULA, a.s., Nová Ľubovňa 238 A, 065 11 Nová Ľubovňa
32404-MSP C1 Stavebné úpravy ciest v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov: „III/3676 Malý Ruskov - Plechotice - stavebná úprava cesty“
Verejná súťaž
UVO 14.10.2020
09:00
Košický samosprávny kraj
33047-WYP Kultúrne zariadenie Turzovka – stavebné úpravy a prístavba.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.10.2020
09:00
Mesto Turzovka
33149-WYT Varovný a vyrozumievací systém Jakubany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.10.2020
09:00
Obec Jakubany
32306-WYS Zber, odvoz a likvidácia komunálneho a objemného odpadu v obci Kozárovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.10.2020
10:00
Obec Kozárovce
32543-MSS Tlmočnícke a prekladateľské služby
Verejná súťaž
UVO 14.10.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
61/ME/2020 „Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu“
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 14.10.2020
10:00
z11 s.r.o.
62/ME/2020 „Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu - marketing“
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 14.10.2020
10:00
z11 s.r.o.
Zobrazených: 1 - 600 / 730 Stránky:  1 2