Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202116210 Zváracie zariadenia a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.07.2021
16:37
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116212 Čistiace a hygienické prostriedky, auto-kozmetika.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.07.2021
16:55
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Výzva na predloženie nezáväznej ponuky - Ručný Ramanov spektrometer na detekciu výbušnín a Ručný FTIR spektrometer na detekciu výbušnín
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.07.2021
23:59
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30235-WYP Rekonštrukcia spevnenej plochy a rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie - Poliklinika NSK Štúrovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.07.2021
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
Z202116344 Výtvarné potreby pre deti MŠ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
08:24
Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116338 Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
08:30
Ilava, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202116341 Dodávka náhradných dielov k umývacím strojom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
08:30
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116352 PCR reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
08:45
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Organizácia úvodnej konferencie a stretnutí expertného tímu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 29.07.2021
09:00
Obec Kružlov, Obec Zborov
30396-MST Digitálny mamografický prístroj s príslušenstvom v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 29.07.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
30542-MSS Pracovná zdravotná služba 2022 - 2024
Verejná súťaž
UVO 29.07.2021
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
30622-MST Gynekologická laparoskopická zostava
Verejná súťaž
UVO 29.07.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
31886-WYP Veľký Šariš - Oddychová zóna pod hradom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.07.2021
09:00
Mesto Veľký Šariš
32010-WNT Optimalizácia vykurovania objektu Stredoslovenskej galérie (Pretórium)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.07.2021
09:00
Stredoslovenská galéria
32470-WYT DODANIE DEZINFEKČNÝCH PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.07.2021
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Z202116190 Operačná pamäť a grafická karta
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202116192 LCD monitor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202116196 Dockovacia stanica a taška na notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202116204 Kontajnery na triedený odpad - 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
09:00
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Z202116314 Operatívny leasing - Malé úžitkové vozidlá - 3 ks
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
09:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202116342 Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
09:00
Špačince, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202116350 Zneškodnenie nebezpečných odpadov - PHM
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
09:00
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Z202116355 Športové a rekreačné vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
09:00
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Z202116362 Opravy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
09:15
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Z202116363 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
09:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202116364 Chladnička dvojdverová
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
09:15
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116187 Kancelárske kreslá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
09:30
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202116390 Veľkokuchynské zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
09:45
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Modernizácia osvetlenia vo výstavných priestoroch
Zákazka s nízkou hodnotou
29.07.2021
10:00
Galéria umelcov Spiša, SNV
Revitalizácia dopravného ihriska – dopravné značenie ZŠ Karloveská 61
Zákazka s nízkou hodnotou
29.07.2021
10:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Vypracovanie účelového energetického auditu budov vo vlastníctve obce Pohronský Ruskov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 29.07.2021
10:00
Obec Pohronský Ruskov
Priemyselná automatizovaná linka na výrobu kŕmnych peliet z druhotných surovín vznikajúcich vo výrobe sladu
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 29.07.2021
10:00
Tatranská sladovňa, s.r.o., Murgašova 1, 058 80 Poprad
Údržba cykloturistických trás na území BSK na rok 2021
Zákazka s nízkou hodnotou
29.07.2021
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Rekonštrukcia systému merania a regulácie vetrania v novej budove Úradu vlády Slovenskej republiky (Na obhliadku je potrebné sa prihlásiť minimálne 1 deň vopred do 15:00 hod. u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa e-mailom. Deň obhliadky: 26.07.2021 medzi 8:00 hod. až 10:00 hod.)
Zákazka s nízkou hodnotou
vlada 29.07.2021
10:00
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Zabezpečenie servisu a overenia analytických a technických váh pre KCHL CO v Jasove SKR MV SR
Zákazka s nízkou hodnotou
29.07.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30566-MST Sanitné vozidlá na prepravu obvinených a odsúdených
Verejná súťaž
UVO 29.07.2021
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
30739-MUP Realizácia stavby „Výmena vodičov, preizolácia 400 kV vedenia V428 Moldava – Veľké Kapušany“
Užšia súťaž
UVO 29.07.2021
10:00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
31785-WYP Rekonštrukcia cesty II/499 - vjazd do mesta Vrbové od obce Prašník, km 36,600 - 37,900
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.07.2021
10:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
33438-WNS Výkon činnosti stavebného dozoru pri realizácii stavby: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno - Č. Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou - Utekáč“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.07.2021
10:00
Banskobystrický samosprávny kraj
34803-WNP Rekonštrukcia systému merania a regulácie vetrania v novej budove Úradu vlády Slovenskej republiky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.07.2021
10:00
Úrad vlády Slovenskej republiky
Z202115210 Hubky, utierky na riad, alobal, mikrot. sáčky, pergamenový baliaci papier, servítky biele, fólia potravinárska
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202115969 Nákup motorového vozidla – mikrobus
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116014 Dodávka výpočtovej techniky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116073 Nepudrované jednorazové rukavice z nitrilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Rača, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116353 Kytice a vence
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:00
Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202116380 Tlačiarne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116393 Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel Mercedes Benz, Fuso
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116102 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:05
Topoľčany, Topoľčany, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116403 OneTaq® 2X Master Mix
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:05
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202115383 Produkčné zaridenie pre hárkovú farebnú tlač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:09
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116365 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202116198 Priľnavé chirurgické obväzy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:19
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202116409 Separačná tekutina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:20
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202116340 Nákup mobilného pracoviska
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:30
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116395 Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel SCANIA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:30
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116405 Prístroj na detekciu a rozbory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:30
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202116397 Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel DAF
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
10:50
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Dymovody - oprava potrubných trás, napojenia na textilný filter TF1 a TF2, napojenie dymovodov z kotlov do absorbérov
Zákazka s nízkou hodnotou
29.07.2021
11:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
35412-WNT Mrazené výrobky, zelenina, ryby a hydina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.07.2021
11:00
Stredná priemyselná škola
Z202116177 Čistiace a hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
11:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202116401 Športové a rekreačné vybavenie a zariadenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
11:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202116402 Motorová nafta
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
11:00
Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Z202116408 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
11:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116411 Dielenské vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
11:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202116417 Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
11:00
Špačince, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202116419 Výpočtová technika V
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
11:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202116399 Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel MAN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
11:20
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
31871-WYT Laserový tracker s príslušenstvom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.07.2021
11:25
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Z202116383 smrekové drevo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
11:30
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Z202116368 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
11:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
HR-VPP-176-21 Zhotovenie stavby: Nové Mesto nad Váhom, rekonštrukcia príjazdovej cesty do areálu
Výzva na predkladanie ponúk
spp 29.07.2021
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Výmena podlahoviny na chodbách SOŠ GaHS, Farského 9, Bratislava
Zákazka s nízkou hodnotou
29.07.2021
12:00
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, 851 01 Bratislava
Z202116085 Napájacie adaptéry, konektory, káble, mikropočítače, kamery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
12:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202116087 Snímače, konektory, káble
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
12:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202116347 Vákuový manifold
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
12:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202116348 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
12:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116351 Kovová skriňa na uskladnenie chemických látok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
12:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202116377 Náhradné diely k padákovému materiálu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
12:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202116400 Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel IVECO
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
12:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116427 Veľkoplošný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
12:00
Ilava, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Zimná údržba asfaltových miestnych komunikácií
Zákazka s nízkou hodnotou
29.07.2021
13:00
Mesto Krupina
Oprava poškodených kritických úsekov koľajových tratí v meste Košice
Prieskum trhu
29.07.2021
13:00
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Z202116201 Náhradné diely na vysokozdvižné vozíky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
13:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202116205 Zváracie zariadenia a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
13:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202116356 Kŕmna zmes pre králiky a prepelice, dezinfekcia, napájačky a misky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
13:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202116413 Čistiace prostriedky na údržbu hudobných nástrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
13:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116415 Laparoskopický morcelátor pre gynekologické zákroky - set
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
13:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202116421 Nový osobný automobil na prepravu osôb a menšieho nákladu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
13:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116425 Nerezové vozíky pre dve oddelenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
13:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116437 Multifunkčná tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
13:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202116195 kit na izoláciu DNA-z dôvodu optimalizovaných protokolov a nákupu doplnkových chemikálií do už obstaraných kitov neakceptujeme evivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
13:04
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116371 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
13:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202116440 IKT a ďalšie zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
13:30
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Motodlaha ramenná, kolenná a bedrová
Zákazka s nízkou hodnotou
29.07.2021
14:00
Fakultná nemocnica Nitra
Z202116367 Kozmetické prípravky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
14:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116436 1.1.17 - PCR box 120 cm s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
14:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202116446 Nákup disku 600GB
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
14:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116448 1.1.16 - Chladená centrifúga + uhlový rotor pre skúmavky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
14:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202116443 Motorová nafta
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
14:04
Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika
Z202116456 Dodávka elektrickej energie.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
14:05
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116374 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - klimatizácia Webasto
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
14:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202116447 Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
14:21
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202116337 Laboratórne prístroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
14:30
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116357 Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
14:30
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116441 Podlahové umývacie stroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
14:30
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116455 1.1.18 - Bed side ASTRUP analyzátor krvných plynov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
14:30
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202116451 Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
14:45
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
34446-WNS Vytvorenie a dodanie mobilnej aplikácie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.07.2021
15:00
Slovenské technické múzeum
Z202115812 Stolové počítače
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
15:10
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202115960 Príves nákladný: Unikol PN1 02DN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
16:00
Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou, Prešovský, Slovenská republika
Resuscitačné lôžko pre novorodencov
Zákazka s nízkou hodnotou
29.07.2021
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava
Skrine uzamykateľné policové
Zákazka s nízkou hodnotou
29.07.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30904-WYP Zateplenie opláštenia budovy Verejnej knižnice Mikuláša Kováča, Jilemnického 1710/48, Blok „C“, Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.07.2021
08:00
Verejná knižnica Mikuláša Kováča
Z202116186 Zariadenie a materiál na zachytávanie nebezpečných látok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
08:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202116461 Chladiaca skriňa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
08:00
Slavnica, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202115453 Nákup 2 ks servisných vozidiel pre potreby SÚKT
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
08:08
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z202116366 Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
08:15
Košice - mestská časť Džungľa, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202116379 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202116346 Pracovné odevy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
08:19
Púchov, Púchov, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202116349 Pracovná obuv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
08:26
Púchov, Púchov, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202116505 Nábytok - EKS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
08:59
Liptovský Ján, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Linka na výrobu izolačných skiel
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.07.2021
09:00
GLASKO s.r.o. Prešov, Pod Táborom 32/A, 080 01 Prešov
Nákup osobného automobilu pre poskytovanie terénnych, komunitných a sociálnych služieb v meste Jelšava
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.07.2021
09:00
Mesto Jelšava
Linka na výrobu izolačných skiel
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.07.2021
09:00
GLASKO s.r.o. Prešov, Pod Táborom 32/A, 080 01 Prešov
30618-MSS Služby v odpadovom hospodárstve
Verejná súťaž
UVO 30.07.2021
09:00
Obec Lietavská Lúčka
30898-WYP Mestské cyklotrasy - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.07.2021
09:00
Mesto Brezno
31070-MSS Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.
Verejná súťaž
UVO 30.07.2021
09:00
Mesto Komárno
34443-WNP SOŠ obchodu a služieb Rimavská Sobota – Multifunkčné ihrisko 42x22 m
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.07.2021
09:00
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Z202115593 Suché granulované krmivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202115896 Nákup sieťky proti hmyzu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
09:00
Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202115940 Prenosná výpočtová technika s príslušenstvom, multifunkčné kopírovacie zariadenie; dataprojektor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202116126 Čerstvé ovocie a zelenina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
09:00
Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Prešovský, Slovenská republika
Z202116154 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116333 Server
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202116335 Slúchadlá a webkamera
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202116339 Zariadenia súvisiace s počítačom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202116450 Ofsetový biely bezdrevný papier, kartón
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
09:00
Leopoldov, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Z202116464 Zváracie zariadenia a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
09:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202116500 Sonda k ultrasonografickému prístroju Philips
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
09:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
21/ME/2021 „Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 30.07.2021
09:00
REFAM s.r.o.
32475-WYP OBNOVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY KOMENSKÉHO č.2 V KOŠICIACH EVIDOVANEJ V ÚSTREDNOM ZOZNAME PAMIATKOVÉHO FONDU AKO „ ŠKOLA PAMäTNÁ“ - ELI
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 30.07.2021
09:00
Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice
Z202116382 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
09:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202116509 Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku EKS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
09:19
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202115898 Nákup mobilných klimatizačných jednotiek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
09:30
Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116376 Obuv antistatická na operačné sály
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
09:30
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116504 Multifunkčné zariadenia , tlačiarne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
09:51
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Oprava žiackych šatní
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
10:00
Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava, IČO: 17337062
Externé riadenie projektov OZE
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.07.2021
10:00
Trnavský samosprávny kraj
Nákup technického zariadenia pre TV štúdio
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
10:00
Spišské divadlo SNV
Lis na balíky sena a senáže (2 kópie)
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
10:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Rožňava, Jovická 2, 048 01 Rožňava
Stavebné úpravy oplotenia areálu prírodného amfiteátra v meste Turzovka
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
10:00
Mesto Turzovka
Umelecký návrh a technická realizácia výstavy na kľúč s názvom „Židovský kódex - temný príbeh histórie 80 rokov od prijatia protižidovských opatrení v archívnych dokumentoch“
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úprava vnútorných priestorov Spojenej školy, Pankúchova 6, Bratislava
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Sadni si – doplnenie sád voľného mobiliáru
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
10:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
27844-MST DIELENSKÉ ZARIADENIA A VYBAVENIE
Verejná súťaž
UVO 30.07.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
29953-MSS Dátová stratégia Národnej banky Slovenska
Verejná súťaž
UVO 30.07.2021
10:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
30425-MST MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
Verejná súťaž
UVO 30.07.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
30543-MST Čerpadlá
Verejná súťaž
UVO 30.07.2021
10:00
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
31067-MSS Zabezpečenie prepravných služieb rôznych materiálov
Verejná súťaž
UVO 30.07.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31884-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Oščadnica 2021
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.07.2021
10:00
Obec Oščadnica
32241-WYP Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. tried v správe SÚC PSK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.07.2021
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
32304-WYP Výmena podláh na blokoch AD, VŠM Ľ. Štúra Mlyny, UK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.07.2021
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
32505-WYP Zelené srdce Podunajských Biskupíc - úsek H
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.07.2021
10:00
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
35413-WNT Potravinársky tovar a nápoje
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.07.2021
10:00
Stredná priemyselná škola
Z202115801 Nákup interiérového vybavenia učební ZŠ - IKT
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:00
Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika
Z202116062 Lieky a liečivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:00
Kremnica, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116064 Dodávka výpočtovej techniky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116070 Pracovné odevy a obuv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:00
Košice - mestská časť Šaca, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z202116170 Zberné nádoby pre účely zvozu komunálneho odpadu a jeho vytriedených zložiek - kuchynský BRO
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:00
Slovenská republika
Z202116171 Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné vrecká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:00
Slovenská republika
Z202116385 kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116444 Cestné oceľové zvodidlá.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202116497 Odber, preprava a zhodnotenie/zneškodnenie odpadov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116498 Originálne tonery do tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202116506 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:00
Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
33245-WYS Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území obce Dúbravy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 30.07.2021
10:00
Obec Dúbravy
Z202116404 Odber, odvoz, zhodnotenie /zneškodnenie nebezpečného odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:04
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202115454 Nákup 2 ks servisných vozidiel pre potreby SÚATaTV
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:10
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z202116369 Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:15
Košice - mestská časť Džungľa, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202115902 Nákup mikrovlnných rúr
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:30
Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116168 Real -Time termocyklér
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:30
Slovenská republika
Z202116345 Suchá betónová zmes
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202116396 Trubky, potrubia, hadice a armatúry, vodoinštalačný materiál , ventily,
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:30
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202116524 Nábytok - EKS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:49
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202116412 Sanitárna technika a kompresor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:50
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202115491 Oprava hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:59
Nováky, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202116507 Original tonery od vyrobcu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
10:59
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Maliarske práce v objekte Študentského domova EU v Bratislave, Starohájska 8 20072021 09:50 hod.
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
11:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
15 ks transportných vozíkov s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
11:00
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25
Spevnené plochy a oplotenie areálu MŠ
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
11:00
Mestská časť Bratislava-Čuňovo
Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Moldava n. B. - Výkon činnosti stavebného dozoru
Prieskum trhu
30.07.2021
11:00
Mesto Moldava nad Bodvou
Rekonštrukcia a výmena oplechovania násypiek kotlov K1, K2
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
11:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Z202116361 Železiarske výrobky a brusivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
11:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202116420 Jednorazové rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
11:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202116502 IKT príslušenstvo - chladič
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
11:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202116517 Letná a zimná zmes do ostrekovačov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
11:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116522 Vlhkomer na obilie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
11:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202114863 KOKS - Pevné palivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
11:04
Chminianske Jakubovany, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202116173 Herné prvky_pre_MŠ_B-T-L
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
11:04
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116528 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
11:15
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202115903 Nákup plastových gombíkových a železničných plomb.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
11:30
Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116430 Revízie elektrických rozvodov, zariadení a bleskozvodov (Technická kontrola)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
11:32
Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202115500 Originálne tonerové náplne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
11:35
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Dodávka 80 ks odpadkových smetných košov
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Stredisko prevádzky objektov Zemianske Kostoľany - Nováky, Sklad Trebianka - vykonanie protipožiarnych náterov dreveného stropu a konštrukcie skladu ropných látok na budove č.213 (Odporúča sa obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky. Uskutoční sa z dôvodu overenia a získania všetkých informácií potrebných pre prípravu a spracovanie cenovej ponuky. Zraz je pred vstupom do VÚ 5728, Duklianska 60, 972 71 Nováky dňa 27.7.2021 o 9,00 hod. Obhliadky sa môžu zúčastniť zástupcovia záujemcu, ktorí sa musia preukázať dokladom totožnosti a povolením k vstupu do objektov. Ak sa obhliadky zúčastnia namiesto štatutárov poverené osoby, musia sa preukázať aj overenou plnou mocou uchádzača (nie staršou ako tri mesiace). Nakoľko ide o obhliadku vojenských objektov, je potrebné požiadať o povolenie k vstupu osôb do týchto objektov.Žiadosť o účasť na obhliadke je potrebné doručiť na email mario.bartolen@mil.sk v termíne do 26.7.2021 do 12,00 hod. Záujemcom alebo povereným osobám záujemcu, ktorí si do uvedeného termínu nepožiadali o vstup a nepredložia uvedené doklady pred obhliadkou, nebude umožnený prístup do objektov za účelom obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky)
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Náplne do hygienických zásobníkov a dávkovačov
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
12:00
Žilinský samosprávny kraj
Kalibrácia a servis malých laboratórnych prístrojov
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Stredisko prevádzky objektov Zemianske Kostoľany - Nováky, Sklad Trebianka, b.č.195 - opravy a údržba ústredného kúrenia - oprava elektrického teplovodného kúrenia (Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky (v prípade potreby, inak vymazať): Odporúča sa obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky. Uskutoční sa z dôvodu overenia a získania všetkých informácií potrebných pre prípravu a spracovanie cenovej ponuky. Zraz je pred vstupom do VÚ 5728, Duklianska 60, 972 71 v Novákoch dňa 27.7.2021 o 09,00hod. Obhliadky sa môžu zúčastniť zástupcovia záujemcu, ktorí sa musia preukázať dokladom totožnosti a povolením k vstupu do objektov. Ak sa obhliadky zúčastnia namiesto štatutárov poverené osoby, musia sa preukázať aj overenou plnou mocou uchádzača (nie staršou ako tri mesiace). Nakoľko ide o obhliadku vojenských objektov, je potrebné požiadať o povolenie k vstupu osôb do týchto objektov. Žiadosť o účasť na obhliadke je potrebné doručiť na email milan.sunal@mil.sk v termíne do 26.7.2021 do 12,00hod. Záujemcom alebo povereným osobám záujemcu, ktorí si do uvedeného termínu nepožiadali o vstup a nepredložia uvedené doklady pred obhliadkou, nebude umožnený prístup do objektov za účelom obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky)
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Stredisko prevádzky objektov Zemianske Kostoľany - Zemianske Kostoľany, Nováky - opravy a údržba ústredného kúrenia - oprava ohrevu TÚV (Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky (v prípade potreby, inak vymazať): Odporúča sa obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky. Uskutoční sa z dôvodu overenia a získania všetkých informácií potrebných pre prípravu a spracovanie cenovej ponuky. Zraz je pred vstupom do VÚ 1056, Pod horou 1, 972 43 Zemianskych Kostoľanoch dňa 28.7.2021 o 09,00hod. Obhliadky sa môžu zúčastniť zástupcovia záujemcu, ktorí sa musia preukázať dokladom totožnosti a povolením k vstupu do objektov. Ak sa obhliadky zúčastnia namiesto štatutárov poverené osoby, musia sa preukázať aj overenou plnou mocou uchádzača (nie staršou ako tri mesiace). Nakoľko ide o obhliadku vojenských objektov, je potrebné požiadať o povolenie k vstupu osôb do týchto objektov. Žiadosť o účasť na obhliadke je potrebné doručiť na email milan.sunal@mil.sk v termíne do 26.7.2021 do 12,00hod. Záujemcom alebo povereným osobám záujemcu, ktorí si do uvedeného termínu nepožiadali o vstup a nepredložia uvedené doklady pred obhliadkou, nebude umožnený prístup do objektov za účelom obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky)
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Obstaranie reflektorov a predlžovacích bubnov
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Obstaranie vysávačov
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Obstaranie predlžovacích káblov
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
34447-WNT Interiérové vybavenie-Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.07.2021
12:00
Mesto Hanušovce nad Topľou
36260-WNT Úspora energie - fotovoltaická elektráreň
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.07.2021
12:00
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske")
Z202116176 Elektrikársky kufrík, 108 dielna sada
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
12:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116424 Tonery a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
12:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116510 Kompatibilné (repasované), originál tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
12:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202116052 Automatický kávovar
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
12:15
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116372 Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
12:15
Košice - mestská časť Džungľa, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202116432 Kancelársky nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
12:25
Pezinok, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116533 Kurz colného deklaranta
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
12:35
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Z202116438 notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
12:50
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Vrtuľníkové krídlo Prešov - Neplánované opravy a ošetrenia kolesových traktorov ZETOR a ich prídavných zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Aplikácia pre manažovanie projektových zámerov a komunikáciu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.07.2021
13:00
Prešovský samosprávny kraj
Školenie KEU PZ
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pracovná plošina
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
13:00
Mesto Sečovce
Mrazené výrobky pre školské jedálne pre MŠ a pre DJ v meste Lučenec
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.07.2021
13:00
Mesto Lučenec
Opatrenia pre zabezpečenie zníženia rizík v oblasti Kybernetickej bezpečnosti (23.07.2021) (Lehota na podanie žiadosti o účasť : Dátum do: 28.07.2021 do 14,00hod. Žiadosť o účasť v elektronickej forme vo formáte pdf predkladá záujemca mailom na mailovú adresu uvedenú v bode 1 alebo v listinnej podobe s označením obálky „Kyber bezpečnosť“ doručí osobne do podateľne Mestského úradu. Žiadosť doručená po uplynutí stanovenej lehoty nebude akceptovaná. Podrobný popis predmetu zákazky bude poskytnutý záujemcovi, ktorý v stanovenej lehote doručí žiadosť o účasť.)
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
13:00
Mesto Liptovský Mikuláš
Z202115931 Nákup maliarskych štetcov.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
13:00
Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116375 Silon a žacia hlava na krovinorez STIHL
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
13:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202116388 Žiarovky a žiarivky, svietidlá, osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
13:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202116520 Tonery - originál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
13:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202116078 Nákup bezkontaktných čipových kariet Hitag 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
13:30
Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116407 Tmely, a konzervačné materiály a lepidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
13:30
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202116537 Multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP M182n alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
13:30
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202116538 Fyziologické roztoky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
13:30
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
9-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo s dvíhacou plošinou a kotviacim systémom na invalidný vozík
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
14:00
Mesto Poltár
Oprava elektro zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
14:00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava IČO: 00893463
Rekonštrukcia – Dom kultúry Slaná Lehota
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
14:00
Mesto Poltár
Z202116435 Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
14:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116534 Výpočtová technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
14:00
Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202116540 Náhradné diely do generátorov a elektrocentrál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
14:05
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202116207 Interiérové vybavenie novej MŠ_T
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
14:53
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Vypracovanie dokumentácie CO pre subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany, plánu ochrany obyvateľstva mesta Piešťany a poskytovanie služieb odborne spôsobilej osoby na úseku CO
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
15:00
Mesto Piešťany
Dodávka 15 ks Nerezová skriňa s podstavcom do vonkajšieho prostredia
Výzva na predkladanie ponúk
30.07.2021
15:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Dodávka 6ks - Solenoidový ventil 24V DC, Ex
Výzva na predkladanie ponúk
30.07.2021
15:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Dodávka 15ks - Nerezová nádoba na hydraulický olej
Výzva na predkladanie ponúk
30.07.2021
15:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
15ks - Ručná pumpa do 10000PSI
Výzva na predkladanie ponúk
30.07.2021
15:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Dodávka 16ks - Low pilot
Výzva na predkladanie ponúk
30.07.2021
15:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Z202116546 Interaktívna tabuľa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
15:50
Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Upgrade inštalačného softvéru WinFLR spektrofluorometra
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.07.2021
16:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31078-MST Nákup služobných motorových vozidiel.
Verejná súťaž
UVO 30.07.2021
17:30
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Podpora inteligentných inovácii v spoločnosti VAPOS ORAVA, s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.07.2021
18:00
VAPOS ORAVA, s.r.o., č.1006, 029 47 Oravská Polhora
Systém bike sharing s dvoma stanoviskami (na stránke obstarávateľa pod číslami 29 až 32)
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.07.2021
23:59
Obec Osadné
Z202116623 Nábytok do kancelárií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.07.2021
14:15
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Licencia k elearningovému vzdelávaniu
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 01.08.2021
12:00
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice
Školenie učiteľov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 01.08.2021
12:00
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice
30348-WYP „Obnova cesty Veľký Horeš (SR) - Nagyrozvágy (MR)“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.08.2021
08:00
Obec Veľký Horeš
31214-MSS Výpočtové analýzy vybraných najzávažnejších havárií JZ JAVYS, a.s. a návrh veľkosti oblasti ohrozenia pre jednotlivé JZ a spoločnej veľkosti oblasti ohrozenia pre lokalitu Bohunice
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Z202116512 Oprava hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
08:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202116597 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
08:00
Malacky, Malacky, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116599 PC zostava pre PGO
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
08:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116601 výpočtová technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
08:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116602 mini PC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
08:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116604 Vonkajší Access point VS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
08:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116378 Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
08:15
Košice - mestská časť Džungľa, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202116384 Náhradné diely na Sor - elektro EBN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
30754-MSS „Sliač – metrologické zabezpečenie pre F 16 - SZ a PD“
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Z202116359 Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. NO 15 01 10, NO 13 02 05
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
08:33
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202116555 Ľahký úžitkový automobil
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
08:50
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika
Pomocný sklad Ubľa I. - odstránenie stavby
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
09:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance
26369-MST Košele a blúzky
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
31345-MUT Nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov.
Užšia súťaž
UVO 02.08.2021
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
31540-MSS Revízie, skúšky a prehliadky technických zariadení
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
36206-WNP Výmena vstupných bočných vchodových dverí do budovy školy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.08.2021
09:00
Stredná priemyselná škola
Z202115943 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet a stravných lístkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202116025 Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (TO_2021)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:00
Topoľčany, Topoľčany, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116057 Cestné smerové stĺpiky flexibilné so zaisťovacím kolíkom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:00
Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116104 Elektronika č.3 - dezinfekcia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:00
Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116331 Set konferenčných stolíkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:00
Kysihýbel, Banská Štiavnica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116453 Nočný stolík s jedálenskou doskou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116514 Vrecia na odpad, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:00
Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116584 Vozidlo na odvoz odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:00
Nová Baňa, Žarnovica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116592 Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba , balotina , riedidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116595 Kontroly hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202116605 Notebooky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Stavebné úpravy fasády ZUŠ L. Árvaya, Radlinského ul., v Žiline, parc. č. 1375
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 02.08.2021
09:00
Základná umelecká škola Ladislava Árvaya, Dolný Val 12, Žilina
31079-MUT DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo
Dynamický nákupný systém
eZakazky 02.08.2021
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Z202116387 Náhradné diely na autobusy Sor EBN - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202116588 RTG žiarič pre zariadenie AXIOM Artis dFC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:15
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116386 IKT zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:28
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
30755-MSP Vodorovné dopravné značenie
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
09:30
Slovenská správa ciest
Automatizovaná linka na výrobu kartónových obalo
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 02.08.2021
10:00
3PACK group Žilina, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca
Oprava hracích prvkov verejných detských ihrísk
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
10:00
Mestská časť Bratislava-Ružinov
Oprava svetelnej a zásuvkovej inštalácie a bleskozvodov 27072021
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
31209-MSP Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
10:00
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31210-MSP Aglomerácia Hliník nad Hronom - Dolná Ždaňa - kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
10:00
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31340-MST Lieky ATC skupiny S01LA06
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
31344-MST Nákup pohonných hmôt pre potreby TSM (2021 – 2023)
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
10:00
Technické služby mesta Rimavská Sobota
32474-WYP Rekonštrukcia cesty III/1256 - od II/502 do obce Kočín, km 0,000 - 1,490
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.08.2021
10:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
32508-WYP Prístavba evakuačného výťahu Poliklinika I, ul..Považská 12
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.08.2021
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
33234-WYS Prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystria
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.08.2021
10:00
Spojená škola
Z202115808 Nové osobné motorové vozidlo Kombi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
10:00
Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202115965 lieky ATC skupina C01 - C10
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
10:00
Pezinok, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116083 Stravné lístky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
10:00
Košice - m. č. Dargovských hrdinov, Košice III, Košický, Slovenská republika
Z202116583 Elektrolyt
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
10:00
Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202116589 Zváracie zariadenia a príslušentvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
10:00
Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202116381 Náhradné diely na autobusy Citelis - klimatizácia Viesa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
10:15
Košice - mestská časť Džungľa, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202115512 Mobilná kosačka so zberom a nulovým polomerom zatáčania
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
10:30
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202115951 Dodávka technických a medicinálnych plynov pre potreby súdnolekárskych a patologicko-anatomických pracovísk Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
10:30
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116389 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
10:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202116391 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
10:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202116410 Lieky a liečivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
10:47
Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116428 Vysoko-dávkový UVB žiarič
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
11:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202116431 Zametací, umývací a čistiaci stroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
11:00
Turany, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202116611 Oprava hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
11:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Geometrické plány na majetkoprávne usporiadanie OZ Topoľčianky – k.ú. Kostolná pri Dunaji
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
11:30
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Topoľčianky, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
Z202116593 Tlač časopisu Medzinárodné vzťahy 2/21
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
11:58
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Vybudovanie Parkoviska -II-III
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
12:00
Mesto Rajecké Teplice
Školenie Počítačové siete pre začiatočníkov
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Školenie Windows Server
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Školenie Počítačové siete II.
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Školenie Počítačové siete III.
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Realizácia Bárdošovej ul. II. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
12:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Oprava mosta Oravská Lesná
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
12:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Námestovo, Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo
Výmena zdroja tepla a modernizácia vykurovacej sústavy MŠ E. M. Šoltésovej 27
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 02.08.2021
12:00
Mesto Spišská Nová Ves
Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre dielo "Lesná cesta Brdárka, novostavba"
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
12:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Prievidza, Švéniho 7, 971 53 Prievidza
Z202116044 Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (NR_2021_2)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
12:00
Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116586 Zariadenie pre manipuláciu s materiálom - nízkozdvižný vozík
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
12:00
Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202116394 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
12:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Poistenie exponátov OS SR na veľtrhu IDEB 2021
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Stavebné práce LC Predpoloma
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
13:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod lesnej techniky, Mičinská 33, 974 01 Banská Bystrica
31338-MRT Domové membránové plynomery veľkostí G4 s mechanickým zariadením na teplotnú korekciu a bez mechanického zariadenia na teplotnú korekciu
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 02.08.2021
13:00
SPP - distribúcia, a.s.
Z202116541 Stavebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
13:00
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Z202116598 Výpočtová technika 6_ 14/2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
13:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202116603 Lieky 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
13:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Agentúra správy majetku Bratislava - VÚ 1570 Vajnory, budova č. 56 - oprava okien formou výmeny (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 27.07.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do objektu kasární Vajnory, Regrútska 1, 831 06 Bratislava. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou)
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávka rámových priepustov RSLT Vranov nad Topľou
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
14:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod lesnej techniky, Mičinská 33, 974 01 Banská Bystrica
Stravné lístky pre zabezpečenie stravovania zamestnancov
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
14:00
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Stavebné práce LC Petrovská
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
14:30
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod lesnej techniky, Mičinská 33, 974 01 Banská Bystrica
Stavebné úpravy pódia a drevenej zásteny amfiteátra v Meste Turzovka
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
15:00
Mesto Turzovka
Z202116545 Trvanlivé potraviny - základné a pochutiny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
15:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
MŠ Lidické námestie 18, Košice - výmena okien a dverí
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
08:00
Mesto Košice
Z202116414 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202116354 Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
08:29
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116360 Združená dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
08:43
Bešeňov, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116585 Poklopy a mreže - bahenný kôš
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
08:59
Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti SILVERMAN, s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 03.08.2021
09:00
SILVERMAN, s.r.o., M. A. Beňovského 480/24A, 922 03 Vrbové
MŠ Jaltská 33, Košice - výmena okien a dverí
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
09:00
Mesto Košice
30347-WYP Kuchyňa - rekonštrukcia prevádzkových plôch - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.08.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
31494-MST Dodávka chemického posypového materiálu
Verejná súťaž
UVO 03.08.2021
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
32471-WYP Rekonštrukcia opláštenia budovy - Obchodná akadémia Levice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.08.2021
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
32897-WYP Rekonštrukcia kúrie Andrássyovcov v Gombaseku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.08.2021
09:00
SINE METU
34406-WYT Osobné ochranné pracovné prostriedky.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.08.2021
09:00
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
34450-WNT Dodanie kancelárskych potrieb pre Úrad BBSK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.08.2021
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
34692-WYT Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky - prvotné vybavenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.08.2021
09:00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
35692-WNS Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Vybudovanie oporného múru na ceste III/2211 v k.ú. Ružomberok- časť N. Hrboltová“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.08.2021
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Z202115957 Rekonštrukcia sypacej nadstavby VSV-6 - pomocný motor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
09:00
Slovenská republika
Z202116449 Elektronika - Výpočtová technika, telefóny, projektor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
09:00
Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116458 Elektricky polohovateľná posteľ s antidekubitným matracom, s hrazdou a hrazdičkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
09:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
30895-WYP REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA OPATROVATEĽSKÝCH SLUŽIEB V KRÁSNE NAD KYSUCOU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 03.08.2021
09:00
Mesto Krásno nad Kysucou
Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela – Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 03.08.2021
09:00
Mesto Žilina
31324-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
Verejná súťaž
eZakazky 03.08.2021
09:00
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
Z202116416 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
09:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202116615 Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
09:30
Pezinok, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116392 Preprava hokejových družstiev autobusmi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
09:37
Púchov, Trenčiansky, Slovenská republika
Automatická linka na výrobu paliet
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 03.08.2021
10:00
Shellwood, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca
Zimná záhrada, multifunkčný priestor - rekonštrukcia a rozšírenie, zelená strecha PD
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
10:00
Trnavský samosprávny kraj
Vypracovanie účelových energetických auditov pre verejné objekty v Obci Farná
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 03.08.2021
10:00
Obec Farná
Automatizácia výrobného procesu v spoločnosti Xepap, spol. s r.o. II.
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 03.08.2021
10:00
Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
Dodanie tovaru na projekt „Modernejšia škola“ Základnej školy s materskou školou J. D. Matejovie 539, 033 01 Liptovský Hrádok
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
10:00
Mesto Liptovský Hrádok
MŠ Zupkova 37, Košice - výmena okien a dverí
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
10:00
Mesto Košice
31066-MSP Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T modernizáciou ciest II. a III. triedy v Prešovskom samosprávnom kraji
Verejná súťaž
UVO 03.08.2021
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
32303-WYP Rekonštrukcia cesty II/506 Gabčíkovo - Ňárad, km 24,000 - 26,780
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.08.2021
10:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
34691-WYT Výpočtová technika s príslušenstvom II
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.08.2021
10:00
Zdravé regióny
35603-WYS Mobilné hlasové a dátocé telekomunikačné služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.08.2021
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Z202115528 Oprava a údržba (servis) IKT (tlačiarne, VT)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116049 Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (KN_2021_2)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
10:00
Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116433 Audio - Video technika a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
10:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202116591 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
2021_PL_01 Obstaranie vozidla s hydraulickým žeriavom a 3-stranným sklápačom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 03.08.2021
10:00
I.S.O.N. spol. s r.o.
32743-WYP Považská Bystrica – štadión MŠK - Rekonštrukcia atletickej dráhy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 03.08.2021
10:00
Mesto Považská Bystrica
36668-WNS Zhotovenie murálnej maľby na objekte bývalej jedálne Strednej odbornej školy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.08.2021
10:20
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza
Z202116418 Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
10:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Servis zariadení Fire Watch - ASDS na telekomunikačných stožiaroch (časť NLZ zákazky)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
11:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Nákup stavebného materiálu
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
11:00
Mesto Moldava nad Bodvou
36736-WNT Mäso a mäsové výrobky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.08.2021
11:00
Stredná priemyselná škola
Mulčovanie krajníc a bočných konárov lesných ciest na OZ Levice
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
11:30
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Levice, Koháryho 2, 934 43 Levice
Zabezpečenie služieb spojených s výrobou, distribúciou a rozvozom stravy pre seniorov mestskej časti Bratislava Nové Mesto
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
12:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
33458-WYT Modernizácia technického vybavenia na ZŠ v Kráľovskom Chlmci
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.08.2021
12:00
Mesto Kráľovský Chlmec
Z202116058 Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (LV_2021)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
12:00
Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116607 Automatický kávovar
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
12:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116519 Náhradné diely na autobusy Sor EBN - karoséria EBN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Nákup IKT pre projekt
Prieskum trhu
03.08.2021
13:00
Škola umeleckého priemyslu Košice
SPZ Trenčín - ES Trenčianska Turná, oprava podláh a soc.zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
13:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín
Mlieko a mliečne výrobky pre školské jedálne pre MŠ a pre DJ v meste Lučenec
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.08.2021
13:00
Mesto Lučenec
Z202116610 Dodávkové vozidlá - 2ks
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
13:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202116536 Bahenný kôš 50 l - zinkovaný
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
13:39
Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika
Agentúra správy majetku Bratislava - Kuchyňa, nádrže LPHM - oprava vstupných šácht a doplnenie o kontinuálne meranie výšky hladiny a plavákových ovládačov min. max. hladiny, vyvložkovanie nádrže 100m3 (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 27.07.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do objektu letiska Kuchyňa, okr. Malacky (prístup do objektu je zo štátnej komunikácie č.503 z Malaciek do Perneku). Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 1 deň pred jej realizáciou)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Zvolen, budova na Kozačekovej č.25 - oprava okien formou výmeny (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 28.07.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do budovy na Kozačekovej č. 25, 960 01 Zvolen. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 1 deň pred jej realizáciou)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Z202116629 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
14:00
Z202115327 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
14:05
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Servis optických prístrojov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.08.2021
23:59
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z202116495 Spotrebný elektroinštalačný materiál OPRaP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.08.2021
08:00
Leopoldov, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
AOS-300/24-88/2021 Ročné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a elektrických zabezpečovacích systémov 2021 -2023
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 04.08.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Z202116521 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.08.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Banská Bystrica, veliteľská budova - revitalizácia budovy - SZ a PD (Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky. Uskutoční sa z dôvodu overenia a získania všetkých informácií potrebných pre kvalifikované spracovanie cenovej ponuky dňa 22.7.2021 v čase od 9.00 do 11.00 hod. Nakoľko ide o obhliadku vojenských objektov, je potrebné požiadať o povolenie k vstupu osôb a vozidla do týchto objektov u kontaktnej osoby podľa bodu 6.2. tejto výzvy v termíne do 20.7.2021 do 9.00 hod. Záujemcom, ktorí si do uvedeného termínu nepožiadali o vstup a nepredložia uvedené doklady pred obhliadkou, nebude umožnený prístup do objektov za účelom obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky. Zraz bude o 9.00 hod. pred hlavným vstupom do veliteľskej budovy v Banskej Bystrici: Ul.: ČSA č.7 , 974 01 BANSKÁ BYSTRICA)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
ODSTRÁNENIE STAVBY RODINNÉHO DOMU DYČKA Č.15 A ODSTRÁNENIE STAREJ STAVBY - WC NA AUTOBUSOVEJ STANICI VO VRÁBĽOCH
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
09:00
Mesto Vráble
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Pyropatróny do leteckej techniky
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
REALIZÁCIA PRÍSTUPOVEJ CESTY ZŠ LEVICKÁ 903 VRÁBLE
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
09:00
Mesto Vráble
30750-MST Potraviny
Verejná súťaž
UVO 04.08.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31339-MSP Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - 5.ETAPA (km 9,520 - 12,797) a 6. ETAPA (km 12,797 - 14,470)
Verejná súťaž
UVO 04.08.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
31398-WYP Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou, 07/21
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.08.2021
09:00
Mesto Trnava
36265-WNT Trvanlivé potraviny - Mrazené potraviny
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.08.2021
09:00
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
36669-WNT Trvanlivé potraviny - Kompóty, sterilizovaná zelenina a im podobné výrobky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.08.2021
09:00
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
36738-WNT Mlieko a mliečne výrobky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.08.2021
09:00
Stredná priemyselná škola
Z202116608 Výučbový panel pre autoopravárov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.08.2021
09:00
Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
AOS-300/24-92/2021 Čistiace a leštiace výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 04.08.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Z202116515 Združená dodávka elektriny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.08.2021
09:45
Bešeňov, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Servis služobných osobných motorových vozidiel
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
10:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Oprava spadnutej brány a časti oplotenia školského areálu
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
10:00
Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava, IČO: 17337062
Obnova pomníka padlým v I. a II. svetovej vojne
Prieskum trhu
04.08.2021
10:00
Mesto Liptovský Hrádok
Multifunkčné ihrisko, Matice Slovenskej, Stropkov
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
10:00
Mesto Stropkov
Zabezpečenie prenájmu mobilných toaliet
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie kúpy skladacích stolov
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie betónových podstavcov pre stany
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Projektová dokumentácia - úprava bunky č. 6 - ubytovňa Kopčany
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
10:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
30325-WYT Spotrebný materiál k mobilnému ECMO prístroju
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.08.2021
10:00
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
31541-MST Nákup označovačov cestovných lístkov s aplikačným programovým vybavením, zabezpečenie služieb správy a údržby hardvéru a softvéru označovačov, zabezpečenie služieb backoffice systému a jeho údržby
Verejná súťaž
UVO 04.08.2021
10:00
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
32138-WYP Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.08.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Lamač
33453-WYP Realizácia uzatváracieho krytu vozovky – LC Palota
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.08.2021
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
34503-WNS Projektová dokumentácia - úprava bunky č. 6 – ubytovňa Kopčany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.08.2021
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
34804-WNP Rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej jedálni a kuchyni
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.08.2021
10:00
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica
Z202116492 Elektricky polohovateľná posteľ s kovovým roštom, skladacia, s antidekubitným matracom, s hrazdou a hrazdičkou,
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.08.2021
10:00
Veľký Krtíš, Veľký Krtíš, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116618 posteľná bielizeň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.08.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Rača, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116622 Ochranné pracovné rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.08.2021
10:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
31885-WYP Revitalizácia vnútrobloku –sídlisko Stred v Tornali
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 04.08.2021
10:00
Mesto Tornaľa
Cyklochodník Geča
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 04.08.2021
11:00
Obec Geča
Cyklochodník Čaňa
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 04.08.2021
11:00
Obec Čaňa
LO-OVS-168-21 Migrácia SAP CRM a ISU na databázu HANA
Obchodná verejná súťaž
spp 04.08.2021
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Agentúra správy majetku Bratislava - Levice, Duklianske kasárne, budova č. 007 - sklady - oprava strešnej krytiny a doskového podbitia (Obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 28.07.2021 o 09,00 hod., ktorú si musí každý dohodnúť individuálne s kontaktnou osobou)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu lesných ciest Kršlenice a Solisko
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
12:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Žilina, Námestie M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina
Stredisko prevádzky objektov Zemianske Kostoľany - Nováky, Sklad Trebianka - b.č.6 obnova hygienického náteru (Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky: Odporúča sa obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky. Uskutoční sa z dôvodu overenia a získania všetkých informácií potrebných pre prípravu a spracovanie cenovej ponuky. Zraz je pred vstupom do VÚ 5728, Duklianska 60, 972 71 Nováky dňa 2.8.2021 o 9,30 hod. Obhliadky sa môžu zúčastniť zástupcovia záujemcu, ktorí sa musia preukázať dokladom totožnosti a povolením k vstupu do objektov. Ak sa obhliadky zúčastnia namiesto štatutárov poverené osoby, musia sa preukázať aj overenou plnou mocou uchádzača (nie staršou ako tri mesiace). Nakoľko ide o obhliadku vojenských objektov, je potrebné požiadať o povolenie k vstupu osôb do týchto objektov. Žiadosť o účasť na obhliadke je potrebné doručiť na email stefan.madaj@mil.sk v termíne do 30.7.2021 do 12,00 hod. Záujemcom alebo povereným osobám záujemcu, ktorí si do uvedeného termínu nepožiadali o vstup a nepredložia uvedené doklady pred obhliadkou, nebude umožnený prístup do objektov za účelom obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky.)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Modernizácia priestorov MTF STU Trnava - realizácia Fitness a stojiska na bicykle
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 04.08.2021
12:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Hasičský tovar – odevy, obuv, špeciálne technické hasičské náradie (16.07.2021) (Lehota na podanie žiadosti o účasť: Dátum do: 02.08.2021 do 13,00hod.)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
13:00
Mesto Liptovský Mikuláš
Exteriérová vertikálna vegetačná stena pri Dome kultúry 3 (23.07.2021)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
13:00
Mesto Liptovský Mikuláš
Rekonštrukcia mestského rozhlasu v meste Sládkovičovo
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
14:00
Mesto Sládkovičovo
31074-MST Teplovýmenné rúrky do hlavných kondenzátorov turbogenerátora
Verejná súťaž
UVO 04.08.2021
14:00
Slovenské elektrárne, a.s.
Prieskum trhu "Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede Košice-Sídlisko Ťahanovce" (obhliadku je možné zrealizovať po vzájomnej dohode najneskôr do: 29. 7. 2021 do 14.00 hod)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
04.08.2021
15:00
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
33118-WYP Prístavba základnej školy a telocvične v Kráľovej pri Senci
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.08.2021
08:00
Obec Kráľová pri Senci
Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese spoločnosti MACH TRADE, spol. s r. o. - III
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 05.08.2021
09:00
MACH TRADE, spol. s r. o., Niklová ul., 926 01 Sereď
Rekonštrukcia komunikácie Horská III
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
09:00
Mesto Ružomberok
31218-MSS Informačný systém manažment údajov pre oblasť neprofesionálneho umenia
Verejná súťaž
UVO 05.08.2021
09:00
Národné osvetové centrum
32903-WNT Dodávka potravín pre školskú jedáleň
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.08.2021
09:00
Stredná odborná škola drevárska
Z202116080 Elektronika - základná
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.08.2021
09:00
Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
31542-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
Verejná súťaž
eZakazky 05.08.2021
09:00
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
AOS-300/24-94/2021 Rekonštrukcia a modernizácia výťahu - Internát B1
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 05.08.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Rekonštrukčné stavebné práce, elektroinštalácia - elektroinštalačné práce na technologických zariadeniach ortopédie a neurológie z dôvodu reprofilizácie COVID-19
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Výmena kotlov v objekte LS Rajecké Teplice
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
10:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Žilina, Námestie M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina
30404-MST Kompostáreň v obci Plášťovce (technické vybavenie)
Verejná súťaž
UVO 05.08.2021
10:00
Obec Plášťovce
31155-WYP REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY – TEKOVSKÁ 28, LEVICE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.08.2021
10:00
Mesto Levice
31341-MST Vysokokapacitný sekvenátor na princípe NGS
Verejná súťaž
UVO 05.08.2021
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
33249-WYP Novostavba bytového domu v obci Bobot
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.08.2021
10:00
Obec Bobot
33451-WYP Revitalizácia parku Motýlia lúka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.08.2021
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Z202116150 Prenosné audio s CD
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.08.2021
10:00
Slovenská republika
Z202116426 Zdravotnícke potreby a pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.08.2021
10:00
Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116526 Nákup Core switchov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.08.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116590 Zberné nádoby na BRKO
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.08.2021
10:00
Rohožník, Malacky, Bratislavský, Slovenská republika
30336-WYT Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora v obci Veľké Zlievce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 05.08.2021
10:00
Obec Veľké Zlievce
Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ pre stavbu: Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodňanská, Žilina (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 05.08.2021
10:00
Mesto Žilina
Levice - Voľnočasový areál 5.ZŠ / I.Etapa - Detské ihrisko, časť "A" , "B" / (Žiadosť o vysvetlenie jednotlivých bodov obsahu požiadaviek zadávania zákazky, určených verejným obstarávateľom, môže záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v termíne najneskôr do 28.07.2021 do 9.00hod.)
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
11:00
Mesto Levice
Z202116577 Diagnostický systém pre ambulance
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.08.2021
11:00
Plešivec, Rožňava, Košický, Slovenská republika
CSS Kamence, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy a realizácia výťahu, pracovisko Litovelská
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
12:00
Centrum sociálnych služieb Kamence, Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Stredisko prevádzky objektov Zemianske Kostoľany - Nováky, Sklad Trebianka - b.č.7, oprava sanitárnej techniky, vodoinštalácie , obkladov a dlažby (Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky: Odporúča sa obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky. Uskutoční sa z dôvodu overenia a získania všetkých informácií potrebných pre prípravu a spracovanie cenovej ponuky. Zraz je pred vstupom do VÚ 5728, Duklianska 60, 972 71 Nováky dňa 2.8.2021 o 9,00 hod. Obhliadky sa môžu zúčastniť zástupcovia záujemcu, ktorí sa musia preukázať dokladom totožnosti a povolením k vstupu do objektov. Ak sa obhliadky zúčastnia namiesto štatutárov poverené osoby, musia sa preukázať aj overenou plnou mocou uchádzača (nie staršou ako tri mesiace). Nakoľko ide o obhliadku vojenských objektov, je potrebné požiadať o povolenie k vstupu osôb do týchto objektov. Žiadosť o účasť na obhliadke je potrebné doručiť na email stefan.madaj@mil.sk v termíne do 30.7.2021 do 12,00 hod. Záujemcom alebo povereným osobám záujemcu, ktorí si do uvedeného termínu nepožiadali o vstup a nepredložia uvedené doklady pred obhliadkou, nebude umožnený prístup do objektov za účelom obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky.)
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
12:00
Mesto Michalovce
Výmena kotlov s nevyhnutnou rekonštrukciou kotolne
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
12:00
Obchodná Akadémia - Žilina, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina
32547-WNS Čistiace a upratovacie služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.08.2021
12:00
Krajská prokuratúra
Z202116442 Mäso a mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.08.2021
12:51
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Nákup chladiaceho boxu na zverinu
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
13:30
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Kriváň, Kriváň 334, 962 04 Kriváň
Z202116095 Všeobecný spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.08.2021
14:00
Slovenská republika
32896-WYP Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života - Časť č. 1 „Vlastný objekt a stavebno technická úprava areálu“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.08.2021
15:00
A m a n t e, n. o.
Vypracovanie účelového energetického auditu verejných budov v meste Tisovec
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 05.08.2021
23:59
Mesto Tisovec
Osvetlenie (Obhliadka je možná v termínoch od 27.7. 2021 do 30.7.2021 po písomnej dohode záujemcu/uchádzača s obstarávateľom)
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 06.08.2021
09:00
MATADOR Industries, a.s., Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Hospodárska správa MO SR Bratislava - Interiérové vybavenie - špeciálny nábytok vyrábaný na mieru
Zákazka s nízkou hodnotou
06.08.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
31220-MST Technológie pre FAB Co. s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 06.08.2021
09:00
FAB Co. s.r.o.
31337-MST Medicinálne, technické a špeciálne plyny a služby súvisiace s dodávkou
Verejná súťaž
UVO 06.08.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
31343-MSS Zneškodňovanie odpadov skládkovaním
Verejná súťaž
UVO 06.08.2021
09:00
Mesto Nová Dubnica
32171-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 06.08.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
32872-WYP Prestavba historickej budovy materskej školy na obecné múzeum zamerané na Csontváryho
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.08.2021
09:00
Obec Halič
34179-WYP Stavebné práce – MUNIČNÉ SKLADY, PEKNÁ CESTA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.08.2021
09:00
Mestské lesy v Bratislave
34693-WYT Zavedenie komunitného kompostovania pri bytových domoch v meste Nová Dubnica – kompostovacie boxy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.08.2021
09:00
Mesto Nová Dubnica
36205-WNS Sadovnícke a parkové úpravy - projektantské práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.08.2021
09:00
METRO Bratislava, a.s.
Z202116106 Kuchynské vybavenie č.2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.08.2021
09:00
Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116501 Kancelársky nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.08.2021
09:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202116047 Elektrický konvektomat s nástrekovou alebo bojlerovou technológiou tvorby pary a podstavcom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.08.2021
09:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
31061-MSP Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny – 2. etapa
Verejná súťaž
UVO 06.08.2021
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
31373-WYP Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v Obecnom úrade v obci Čirč
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.08.2021
10:00
Obec Čirč
31388-WYP Komplexná obnova objektov Návštevná miestnosť a Vedúci zmeny Banská Bystrica - Kráľová
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.08.2021
10:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
32167-MSP Kysucká galéria v Oščadnici - stavebné úpravy budovy - fasáda a kanalizačná prípojka
Verejná súťaž
UVO 06.08.2021
10:00
Kysucká galéria v Oščadnici
Z202115905 Bagety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.08.2021
10:00
Slovenská republika
Z202116600 Protilátky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.08.2021
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
32164-MST Obstaranie technológie do remeselných dielní
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 06.08.2021
10:00
StyleFest s.r.o.
33457-WYT Obstaranie komunálnej techniky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.08.2021
11:00
Obec Bajtava
36200-WYT Zariadenia do výrobnej prevádzky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.08.2021
11:00
MLAĎ - PLASTY, s.r.o.
Z202116511 Stolový počítač, vrátane dopravy na miesto dodania
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.08.2021
11:00
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Agentúra správy majetku Bratislava - MS Sklené b. č. 21 - MS - oprava živičnej strechy a odkvapového systému (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku miesta, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Zraz záujemcov bude dňa 2.augusta 2021 o 10,00 hod. pred vstupom do vojenského objektu Muničný sklad Sklené)
Zákazka s nízkou hodnotou
06.08.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Obchodná verejná súťaž č. 1/2021 na prenájom nehnuteľného majetku mesta Svit
Obchodná verejná súťaž
06.08.2021
12:00
Mesto Svit
I063 – Doplnění frekvenčních snímačů na MT1,2
Výzva na predkladanie ponúk
06.08.2021
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Z202116162 Dodanie nových, nepoužitých mini PC vrátane softvéru a ďalšieho príslušenstva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.08.2021
12:00
Revúca, Revúca, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116063 Projektová dokumentácia pre realizáciu osadenia klimatizačných jednotiek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.08.2021
13:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116066 Projektová dokumentácia pre realizáciu osadenia klimatizačných jednotiek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.08.2021
13:00
Pezinok, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116429 Hmotnostný spektrometer MALDI-TOF systém pre identifikáciu mikroorganizmov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.08.2021
13:00
Dolný Kubín, Dolný Kubín, Žilinský, Slovenská republika
Nákup krabicového softvéru
Prieskum trhu pre určenie PHZ
06.08.2021
14:00
SOŠ Jozefa Szakkayho Košice
Nákup zariadení IKT
Prieskum trhu pre určenie PHZ
06.08.2021
14:00
SOŠ Jozefa Szakkayho Košice
Rekonštrukcia odpadového hospodárstva na stredisku V.Lúka - I.etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
06.08.2021
14:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Revúca, Námestie slobody 2, 050 01 Revúca
Mliečne potraviny 2021 - 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
08.08.2021
23:59
Hotelová akadémia Košice
33854-WYP Opravy hydroizolácií a tepelných izolácií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.08.2021
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
AOS-300/24-86/2021 Rekonštrukcia krytej plavárne
Výzva na predkladanie ponúk
eZakazky 09.08.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Veľkokapacitná práčka
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2021
09:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou
Klimatizácia
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2021
09:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou
Pracovná zdravotná služba
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2021
09:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou
Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, Rožňava - Kalibrácia vybraných meradiel
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
32163-MSS Servis a údržba automatických koľajnicových mazníkov RME235 DUO PACK
Verejná súťaž
UVO 09.08.2021
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
32169-MST Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre TVK
Verejná súťaž
UVO 09.08.2021
09:00
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
32901-WYP Rekonštrukcia oplotenia objektov CV Lešť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.08.2021
09:00
Centrum výcviku Lešť
33466-WYP Rekonštrukcia (stabilizácia) úseku cesty geobunkami v 1/2 profile cesty medzi obcami Horný Kalník - Turčianske Jaseno
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.08.2021
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
33772-WYP Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ podnikania a služieb Námestovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.08.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
36261-WNS Rekonštrukcia rozvodov a osvetlenia v učebni A5.12, A8.04, A8.12, A9.05, D2.06
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.08.2021
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Z202116626 Textílie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.08.2021
09:00
Z202116594 Zabezpečenie kancelárskych potrieb 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.08.2021
09:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Regulačná stanica – vyregulovanie systému vykurovania a dodávky teplej úžitkovej vody
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2021
10:00
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44. 821 08 Bratislava, IČO: 00607304
31217-MSS Služby odosielania krátkych textový správ
Verejná súťaž
UVO 09.08.2021
10:00
Národné centrum zdravotníckych informácií
31475-WYT Farbiaci a montovací automat
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.08.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
32494-WYP Biel – rozšírenie tlakovej kanalizácie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.08.2021
10:00
Obec Biel
33104-MST Technologické vybavenie nemocničnej práčovne
Verejná súťaž
UVO 09.08.2021
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
33477-WYP Stavebné práce „Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.08.2021
10:00
Gymnázium
33843-WYP CIZS Spišská Nová Ves – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.08.2021
10:00
Mesto Spišská Nová Ves
34182-WYP Rekonštrukcia cesty III/1298 Košolná - Dolné Orešany, km 0,000 - 3,152
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.08.2021
10:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
34323-WYP Zateplenie hlavnej administratívnej budovy JUGO 250 – VŠC DUKLA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.08.2021
10:00
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
34801-WYP Oprava povrchov infraštruktúry, električkových tratí a zastávok MHD
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.08.2021
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
36201-WYS Vypracovanie DSP v rozsahu pre realizáciu stavby “Komplexná rekonštrukcia interiérov CSS Vita Vitalis Prešov“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.08.2021
10:00
Prešovský samosprávny kraj
30214-WYP HALA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA V MESTE SVIDNÍK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 09.08.2021
10:00
Mesto Svidník
26122-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 09.08.2021
10:00
Mesto Sliač
Agentúra správy majetku Bratislava - Hlohovec, Tepličky - oprava ponorného čerpadla formou výmeny
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zákaziek – Nižná
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 09.08.2021
12:00
Obec Nižná Myšľa
31336-MSP Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníky v meste Trstená a jeho prímestských častí
Verejná súťaž
UVO 09.08.2021
12:00
Mesto Trstená
33233-WYT Dodanie a inštalácia WiFi LAN a AAA servera
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.08.2021
12:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Taktické krídlo Sliač - Nákup posypového materiálu na báze chloridu horečnatého
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
02/21 Oravský hrad – reštaurovanie kultúrnej pamiatky, Stavba obytná II – Administratívny trakt 2. etapa .
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 09.08.2021
13:00
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
Servis UPS
Výzva na predkladanie ponúk
09.08.2021
14:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
31068-MSS Audiovizuálny dokument na tému „Biotopy a biodiverzita, najmä v rámci sústavy Natura 2000."
Verejná súťaž
UVO 09.08.2021
14:00
EUROTREND
31071-MSS Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Verejná súťaž
UVO 09.08.2021
15:00
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - vypracovanie komplexného auditu
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2021
23:59
Mesto Pezinok
34407-WYP OBYTNÁ ZÓNA VOLKOVCE – NA KONOPNISKÁCH
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.08.2021
08:30
Obec Volkovce
31533-MST Hardware SIENA - dodávka serverov a sieťovej infraštruktúry
Verejná súťaž
UVO 10.08.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31534-MST Software SIENA - nákup softvérových licencií
Verejná súťaž
UVO 10.08.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31991-WYP Nemecká - modernizácia vykurovania areálu - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.08.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
31998-WYP Žilina, kas. P. Jilemnického - rekonštrukcia budovy č. 54 - telocvičňa - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.08.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
32469-WYT Materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.08.2021
09:00
Univerzita Komenského v Bratislave
34162-WYP Rekonštrukcia a prístavba objektu - jasle pre deti do 3 rokov veku dieťaťa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.08.2021
09:00
Mesto Krompachy
34287-WYP Rekonštrukcia (stabilizácia) úseku cesty geobunkami v 1/2 profile cesty medzi obcami Podhradie - Konské
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.08.2021
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Inovácia výrobného procesu CHIRANA Medical, a.s.
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 10.08.2021
10:00
CHIRANA Medical, a.s., Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
30752-MSS Výber nezávislého externého audítora na štatutárny audit riadnej individuálnej účtovnej závierky NBS
Verejná súťaž
UVO 10.08.2021
10:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
32435-MST GALÉRIA VIRTUÁLNEJ REALITY /vybavenie/
Verejná súťaž
UVO 10.08.2021
10:00
TAKATA s.r.o.
34180-WYP Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy riaditeľstva UVN SNP Ružomberok-FN
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.08.2021
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
34448-WYP Zosilnenie povrchu ciest III. triedy v regióne Orava: "SO1 Zosilnenie povrchu cesty III/2258 v k.ú. Istebné, SO2 Zosilnenie povrchu vybraných úsekov cesty III/2301 v k.ú. Zuberec"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.08.2021
10:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
34517-WYP Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a. s.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.08.2021
10:00
BUKOCEL, a.s.
36259-WYS Dopravno-inžinierska štúdia časti komunikácie na Hlavnej ul.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.08.2021
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
34318-WYP Obecné nájomné byty
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 10.08.2021
10:00
Obec Slovenské Ďarmoty
33758-WYP Investičné projekty v Národnom biatlonovom centre v Osrblí - Koliesková a bežecká dráha
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 10.08.2021
10:00
Slovenský zväz biatlonu
32768-WYP Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí - pokračovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 10.08.2021
10:00
Obec Nová Bystrica
Z202116523 Tonery a príslušenstvo do tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.08.2021
11:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Zákazka na nákup potravín (03100000-2 poľnohospodárske a záhradnícke produkty, 03200000-3 obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie, orechy, 15100000-9 živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky, 15200000-0 spracované a konzervované ryby, 15300000-1 ovocie, zelenina a súvisiace výrobky, 15400000-2 živočíšne a rastlinné oleje a tuky, 15500000-3 mliečne výrobky, 15600000-4 mlynárske výrobky, škrob a škrobové výrobky, 15800000-6 rôzne potravinárske výrobky)
Zákazka s nízkou hodnotou
10.08.2021
12:00
Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky, IČO: 160229
Návrh a realizácia opravy výťahu v budove Krajského súdu v Banskej Bystrici (Verejný obstarávateľ odporúča ohliadku a túto je možné vykonať v termíne od 26.07.2031 do 04.08.2021 a v čase od 08:00 hod do 14:00 hod v pracovných dňoch v budove Krajského súdu v Banskej Bystrici po predchádzajúcej žiadosti spôsobom uvedeným v bode 2 tejto výzvy.)
Zákazka s nízkou hodnotou
10.08.2021
12:00
Krajský súd v Banskej Bystrici, Skuteckého 7, 974 87 Banská Bystrica
30751-MST Elektrická energia
Verejná súťaž
UVO 10.08.2021
12:00
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
32772-MUT Nákup kancelárskych potrieb
Užšia súťaž
UVO 10.08.2021
12:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
34181-WYP Rekonštrukcia mosta M 6860 cez nápustný kanál do Zemplínskej Šíravy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.08.2021
13:00
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - ND do zbraní, zbraňových systémov a replík zbraní
Zákazka s nízkou hodnotou
10.08.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Nitrianske Rudno OO PZ – rekonštrukcia kotolne a ÚK (vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta)
Zákazka s nízkou hodnotou
10.08.2021
15:30
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
32170-MSS Vnútroštátna preprava tovaru po železnici
Verejná súťaž
UVO 11.08.2021
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
30179-MST Dodanie techniky pre kompostáreň v rámci projektu s názvom: Výstavba kompostárne v Habovke
Verejná súťaž
UVO 11.08.2021
09:00
Obec Habovka
30403-MST Lieky pre potreby FNsP F.D.R. Banská Bystrica v rozsahu Antipsychotiká, Antireumatiká, Chemoterapeutiká, Vazopresoriká, Spazmolytiká, Antidotá, Sympatomimetiká, Vitamíny, Varia
Verejná súťaž
UVO 11.08.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
31069-MSS Projektová dokumentácia III
Verejná súťaž
UVO 11.08.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
33112-MSS Servis a oprava vozidiel Komunálneho podniku
Verejná súťaž
UVO 11.08.2021
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
33779-MST Dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky prístrojov pre Centrálne laboratórium
Verejná súťaž
UVO 11.08.2021
09:00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
34800-WYP Verejné osvetlenie - spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská - Hraničná popri Trnávke
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.08.2021
09:00
Mesto Trnava
35410-WYP Nájomný bytový dom Belá
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.08.2021
09:00
Obec Belá
Servis, opravy a údržba plastových okien
Zákazka s nízkou hodnotou
11.08.2021
10:00
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44. 821 08 Bratislava, IČO: 00607304
32168-MSP Želiezovce – dobudovanie kanalizačnej siete
Verejná súťaž
UVO 11.08.2021
10:00
Mesto Želiezovce
Z202116529 Združená dodávka zemného plynu pre roky 2022 - 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.08.2021
10:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru
Dynamický nákupný systém
eZakazky 11.08.2021
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
32034-WYP Detské jasle
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 11.08.2021
10:00
Mesto Tvrdošín
33767-WYP Rozvoj turistickej infraštruktúry areálu historických vínnych pivníc v Malom Horeši
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.08.2021
11:00
Obec Malý Horeš
Z202116543 Kolesový traktor a čelný nakladač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.08.2021
11:00
Plešivec, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Agentúra správy majetku Bratislava - Levice, DK - oprava vnútorných povrchov, obnovenie hygienických malieb a náterov (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku miesta, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Zraz záujemcov bude dňa 4.augusta 2021 o 10,00 hod. pred vstupom do Duklianskych kasární, Šafárikova 9, 934 01 Levice. Záujemca musí nahlásiť telefonicky, prípadne emailom zoznam osôb, ktoré sa zúčastnia obhliadky a to najneskôr dňa 30.júla 2021 do 11,00 hod.)
Zákazka s nízkou hodnotou
11.08.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Z202116544 Traktorový príves
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.08.2021
14:00
Plešivec, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Remeselný dom, Salka
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 11.08.2021
15:00
Ipeľské kultúrne a turistické združenie Ipolymenti Kultúrális és Turisztikai Társaság, č. 435, 943 61 Salka
VTR - Individuálna identifikácia elektronických komponentov motorových vozidiel v podmienkach Policajného zboru
Zákazka s nízkou hodnotou
11.08.2021
23:59
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
32472-WYP „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce" - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.08.2021
08:00
Trenčiansky samosprávny kraj
32473-WYP „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce" - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chocholná - Velčice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.08.2021
08:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Zobrazených: 1 - 600 / 757 Stránky:  1 2