Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2023537 Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
11:00
Slavnica, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Školiaci materiál a potreby II.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 01.02.2023
12:00
Obchodná akadémia - Liptovský Mikuláš, Nábrežie K. Petroviča 1571, 03147 Liptovský Mikuláš
Z2023473 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
12:00
Hlinné, Vranov nad Topľou, Prešovský, Slovenská republika
Z2023538 Prenosné počítače
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
12:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2023548 Potreby osobnej hygieny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
12:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2023560 Sekvenačná chémia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
12:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Výzva k súťaži č. 199/2022 "Realizácia odstránenia náletových drevín na objektoch SVD G-N pre zlepšenie protipovodňových opatrení a zabezpečenie ochranných pásiem pod elektrickým vedením VN 110 kV (úsek Čunovo - Petržalka) a 22 kV (úsek Gabčíkovo - Čunovo) a realizácia odstránenia náletových drevín pre udržiavanie vizúrov pre meranie TBD”
Výzva na predkladanie ponúk
01.02.2023
13:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Z2023531 Zabezpečenie licencie na firewall Sophos SG450 na 24 mesiacov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
13:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2023545 Tonery originál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
13:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Rozmetadlo priemyselných hnojív
Prieskum trhu
01.02.2023
14:00
Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná, Trenčianska Turná 345, 913 21 Trenčianska Turná
Z2023513 Mikrovlnná rúra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
14:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z2023514 Kŕmne zmesi pre bažanty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
14:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z2023557 Stravné lístky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
14:00
Vinné, Michalovce, Košický, Slovenská republika
02339-WNT Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 01.02.2023
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Obstarávanie technologického vybavenia - B-FROST, s.r.o. (obstaranie linky na spracovanie cesta s príslušenstvom)
Prieskum trhu
01.02.2023
15:00
B-FROST, s.r.o., Janáčkova 4, 811 08 Bratislava
Modernizácia technologického vybavenia - Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA - pekárska termoolejová 2-vozíková pec
Prieskum trhu
01.02.2023
20:00
Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Martinčeková 48, 013 03 Varín
Automatické baliace zariadenie a Automatické krájacie zariadenie na chlebové chipsy s príslušenstvom
Prieskum trhu
01.02.2023
23:59
FIPEK s.r.o., Remetské Hámre 85, 072 41 Remetské Hámre
Z2023485 Notebooky a desktopy s SSD diskom pre firemné účely so zárukou a dokovacou stanicou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
08:24
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z2023563 Preprava odpadu na rok 2023 - objemný a drobný stavebný odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
08:48
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Skalica - Zateplenie časti požiarnej zbrojnice
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2023
09:00
Mesto Skalica
Geodetické zameranie priestorovej polohy objektov a pasportizácia - licencia
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2023
09:00
Mesto Tvrdošín
Ventily, kohúty, cievky a pod. príslušenstvo časť 1
Obchodná verejná súťaž
02.02.2023
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Ventily, kohúty, cievky a pod. príslušenstvo časť 2
Obchodná verejná súťaž
02.02.2023
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Príprava stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov v DSS LIBERTAS
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2023
09:00
Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Tuhárske námestie 2578/11, 984 01 Lučenec
179-MST Nákup elektronických registračných priemeriek pre meranie objemu stromov na stojato vrátane softvérového vybavenia a GPS modulu
Verejná súťaž
UVO 02.02.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
552-WYP Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník- ulica 9. mája – stred
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.02.2023
09:00
Mesto Brezno
981-WYP Denný Stacionár Lužianky, Domov Seniorov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.02.2023
09:00
Obec Lužianky
989-WYP Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokov Nemocničná ul. a Družstevná ul.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.02.2023
09:00
Mesto Humenné
Z2023430 Žiarovo pozinkované rúry ZN 2" (O 60 mm)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
09:00
Nitriansky, Slovenská republika
Z2023476 Plastové okná a dvere
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
09:00
Lehnice, Dunajská Streda, Trnavský, Slovenská republika
Z2023516 Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a zemiakov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
09:00
Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Prešovský, Slovenská republika
Z2023529 Perá s gravírovaním, resp. potlačou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
09:00
Slovenská republika
Z2023544 Multifunkčná tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2023549 Lieky skupiny ATC B05 - Infundibilia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
09:00
Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Z2023550 Tonery originál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2023543 Elektrický dvojplatničkový varič
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
09:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2023506 Notebook s SSD diskom pre firemné účely so zárukou, dokovacím konektorom a adaptérom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
09:53
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Zabezpečenie potravín pre UVZ UK Richňava (ovocie a zelenina, mäso a mäsové výrobky, ostatné potraviny)
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2023
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
Odborné vzdelávanie zamestnancov DPB, a.s.
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2023
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
51430-MST Vozidlo SUV (sport utility vehicle) 4 x 4
Verejná súťaž
UVO 02.02.2023
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
377-MSS Projekt Národné parky: Environmentálny vzdelávací časopis pre študentov a žiakov, interaktívno-edukatívna webstránka a kampaň na sociálnych sieťach
Verejná súťaž
UVO 02.02.2023
10:00
Slovenská agentúra životného prostredia
Z2023250 Kvapalný dusík.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
10:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z2023433 Nákup a dodávka MT s príslušenstvom, mobilné a hlasové služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2023449 Osobný počítač a monitor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2023452 Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2023535 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
10:00
Slovenská republika
Z2023546 Osobný počítač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2023551 Lieky skupiny ATC B05 - Infundibilia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
10:00
Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Z2023522 Video Rhinolaryngoskop
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
10:15
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z2023523 Software Vmware – predĺženie podpory 3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
10:15
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z2023572 Dodanie biologicky rozložiteľných priedušných (kompostovateľných) sáčkov na kuchynský odpad s objemom 7 až 10 litrov, čierne vracia na odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
10:34
Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika
140-MST Dodanie technologickej časti pre Kompostáreň v Obci Dobrohošť
Verejná súťaž
UVO 02.02.2023
11:00
Obec Dobrohošť
Z2023553 Lieky skupiny ATC J01- chemoterapeutiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
11:00
Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Z2023423 Osobný automobil
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
11:15
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
RTG prístroje
Súťažný dialóg
02.02.2023
12:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh
Prenájom 14 ks multifunkčných zariadení (tlačiarní, kopíriek, skenerov) a prenájom 2 ks multifunkčných zariadení (tlačiarní, kopíriek, skenerov) s finišerom na 48 mesiacov
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2023
12:00
Košický samosprávny kraj
512-MSS SADOVÉ ÚPRAVY V RÁMCI REVITALIZÁCIE ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE
Verejná súťaž
UVO 02.02.2023
12:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Z2023554 Lieky skupiny ATC J01- chemoterapeutiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
12:00
Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Z2023568 Notebook s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
12:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2023583 Anorganické a organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
12:15
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2023570 Multifunkčná tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
12:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Granulované krmivo a kŕmne zmesi (jelene, ťavy, lamy, klokany, kapybary, ovce, kozy)
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2023
13:00
Zoologická záhrada Košice, Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice - Kavečany
Z2023508 Zakúpenie licencií Atlassian Confuence pre uživateľov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
13:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z2023555 Lieky skupiny ATC J02 - Antimykotíká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
13:00
Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Z2023524 Software pre zálohovanie a replikáciu virtuálnych serverov, upgrade a predĺženie podpory na 3 roky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
13:30
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z2023509 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
14:00
Holíč, Skalica, Trnavský, Slovenská republika
Z2023585 Z-z ručníky papierové skladané
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
14:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2023518 Chloridometer pre stanovenie chloridov v pote pri diagnostike cystickej fibrózy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
14:30
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2023577 Kancelársky materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
16:00
Streda nad Bodrogom, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Nákup techniky pre živočíšnu výrobu (Zákazka č. 1 - Robot, chladenie, silá; Zákazka č. 2 - Stranové zábrany, lopata, ventilátor, napájačky; Zákazka č. 3 - Robotický prihŕňač krmiva; Zákazka č. 4 - Systém pre kŕmenie mledzivom)
Prieskum trhu
02.02.2023
17:00
Ing. Ján Valko SHR, Pečenice 69, 935 03 Pečenice
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu
Výzva na predkladanie ponúk
02.02.2023
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
Z2023262 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
08:04
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2023597 Ultrazvuková sonda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
08:45
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Elektromagnetické súčiastky
Obchodná verejná súťaž
03.02.2023
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
SOŠ OaS Nová Baňa - rekonštrukcia chaty Tajch - vypracovanie projektovej dokumentácie
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2023
09:00
Stredná odborná škola obchodu a služieb (Nová Baňa), Osvety 17, 968 01 Nová Baňa
Prechodné ubytovanie pre zamestnancov (projekt zabezpečenia zmluvne dohodnutého ubytovania pre približne 236 zamestnancov DPB, a. s. na obdobie 12 mesiacov)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2023
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
190-MST Osobné ochranné pracovné prostriedky
Verejná súťaž
UVO 03.02.2023
09:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
516-MST Dodávka motorových vozidiel pre ZsVS, a.s._časť 3
Verejná súťaž
UVO 03.02.2023
09:00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
534-MST Nákup motorových vozidiel SUV_3
Verejná súťaž
UVO 03.02.2023
09:00
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
990-WYP Denný stacionár v meste Spišská Stará Ves - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2023
09:00
Mesto Spišská Stará Ves
Z2023435 Drvené kamenivo kyslé ( andezit-droba ) frakcie 2-5 mm určené pre výsprávky ciest s asfaltovou emulziou do strojov Turbo 5000 vrátane dopravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
09:00
Nitriansky, Slovenská republika
Z2023520 Pozáručný servis a pravidelná údržba CT zariadenia: Lightspeed VCT. St. vrátane dvoch pracovných staníc AW 4,7 HP Z440 OS 7.0
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2023582 PVC púzdro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
09:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z2023596 Osivá tráv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
09:00
Turčianske Teplice, Turčianske Teplice, Žilinský, Slovenská republika
Z2023422 Rozvoj motoriky, pohybovej zručnosti detí.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
09:56
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v Mestskej knižnici v Novej Dubnici
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2023
10:00
Mesto Nová Dubnica
Nákup 9 miestneho osobného motorového vozidla
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.02.2023
10:00
Nezisková organizácia PETO, Prokopova 344/45, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zariadenie na plošné rozhadzovanie priemyselného hnojiva a močoviny
Prieskum trhu
03.02.2023
10:00
AGRICORN s.r.o., Za humnami 510/1, 951 05 Veľký Cetín
Prístrojové vybavenie endoskopického centra II
Súťažný dialóg
03.02.2023
10:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh
Motorové vozidlo pre DD a DSS Záhonok, Zvolen
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2023
10:00
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Zvolen), Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen
Dodávka zemného plynu - mesto Šurany - 01/23 ZP (od 01.03.2023 do 31.12.2023)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2023
10:00
Slovenské centrum obstarávania, Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice / Obec Šurany
Ruksaky (batohy)...940 ks
Výzva na predkladanie ponúk
03.02.2023
10:00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava
Vákuová plnička
Prieskum trhu
03.02.2023
10:00
JINEX, s.r.o., M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
532-MST Nákup učebných pomôcok
Verejná súťaž
UVO 03.02.2023
10:00
Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
879-WYP Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Radnovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2023
10:00
Obec Radnovce
Z2023502 Skúšky dlhodobej stability
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
10:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z2023504 Silikagél pre stĺpcovú chromatografiu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2023552 Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2023564 Tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2023576 Prístrojové vybavenie pre ORL
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2023587 Umývacie a pracie prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
10:00
Slavnica, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2023604 Pozáručný servis systémov výrobcu značky GE Medical Systems
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
10:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z2023565 Tabletový počítač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
10:15
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2023602 Kuchynské spotrebiče
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
10:31
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2023322 Čistiace a hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
10:44
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2023606 Nádoby na ostré predmety, klinik boxy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
10:45
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Spišská Nová Ves OKP OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti (obhliadka sa uskutoční dňa 25.01.2023 o 10.00 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou uvedenou v časti I. tejto výzvy: Ing. Miroslava Lipčaková, telefón: 0961 954 064, e-mail: miroslava.lipcakova@minv.sk ; a to pri vstupe do objektu.)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2023
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Základná škola Špačince, pavilón A, B nadstavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.02.2023
11:00
Obec Špačince
824-WYP Stavebné opravy šatne CHM S2, (Chirurgický monoblok)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2023
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Z2023594 Systém implantačný na fixáciu hrudnej kosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
11:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2023611 Čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
11:50
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Prenájom a polep reklamných plôch na rok 2023 (Predmetom zákazky je prenájom reklamných plôch na území Hlavného mesta SR Bratislava - mestské časti, umiestnenie v exteriéri a interiéri obchodných centier, zastávky MHD. 50 ks citylightov rozmerov 118,5x175 cm a max 5 ks billboardov rozmerov 510x240cm. Periodicita reklamných kampaní: v prípade citylightov 1 x mesačne 2 týždňová reklamná kampaň v mesiacoch marec - december 2023 (10 mesiacov), v prípade billboardov mesačná kampaň v mesiacoch júl, august, november, december 2023 (4 mesiace))
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2023
12:00
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - účel nájmu poskytovanie služieb, o výmere 15,12 m2, na Poliklinike Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava
Obchodná verejná súťaž
03.02.2023
12:00
Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
Zdravotnícke pomôcky na inkontinenciu - jednorazové plienkové nohavičky a pôrodnické vložky (Typ zmluvy: Rámcová kúpna zmluva. Trvanie zmluvy: 12 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti.)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2023
12:00
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I. 7770/1, 811 08 Bratislava
178-MST Elektrická energia a zemný plyn na rok 2023 s opciou na roky 2024, 2025 a 2026
Verejná súťaž
UVO 03.02.2023
12:00
Krajský súd v Bratislave
1002-WYP Revitalizácia sídliska VII. cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov (VO3)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2023
12:00
Mesto Komárno
Z2023477 Vybavenie kancelárie odborného lesného hospodára
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
12:00
Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Z2023566 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
12:00
Nálepkovo, Gelnica, Košický, Slovenská republika
Z2023612 Tlačiarenské služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
12:30
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2023614 Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
13:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2023621 Prostriedky na čistenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
13:30
Slavnica, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2023618 Ovocie a zelenina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
13:40
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z2023619 Trvanlivé potraviny a koreniny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
13:45
Poprad, Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Z2023609 Kovová šatňová skriňa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
14:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
04/2023 Obväzový materiál
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 03.02.2023
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
03139-WNT Vnútroočné šošovky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 03.02.2023
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Z2023626 Rádioaktívny zdroj I 192 pre Microselectron
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
14:10
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z2023559 Multifunkčné zariadenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
14:30
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z2023617 Spiatočné letenky VIE – BRU
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
14:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2023627 Čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
14:45
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Riadiaci systém a automatická identifikácia
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.02.2023
15:00
Poľnohospodárske družstvo Jasenová, Nemocničná 1975/3, 026 01 Dolný Kubín
Samochodný postrekovač
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.02.2023
15:00
Agro-coop Klátova Nová Ves, a.s., Klátová Nová Ves 434, 958 44 Klátová Nová Ves
Chladnička na kysnutie kváskového chleba
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.02.2023
15:00
BIOMINERAL s.r.o., Riazanská 59, 831 03 Bratislava
Etážová pec na pečenie chleba
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.02.2023
15:00
BIOMINERAL s.r.o., Riazanská 59, 831 03 Bratislava
Vážiaci systém
Prieskum trhu
03.02.2023
16:00
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o., Hlavná 5, 059 21 Svit
Revitalizácia detských ihrísk
Verejná súťaž
03.02.2023
18:00
Mesto Nitra
50872-MST Revitalizácia detských ihrísk
Verejná súťaž
UVO 03.02.2023
18:00
Mesto Nitra
Protimrazové opatrenia jabloní (protimrazové opatrenia v ovocných sadoch pozostávajúce z dodávky a montáže potrubia a čerpadiel)
Prieskum trhu
03.02.2023
23:59
EUROPEAN FRUIT GROUP SRO, ŠUSTEKOVA 49, 851 04 BRATISLAVA
Samohybný postrekovač
Prieskum trhu
03.02.2023
23:59
Zdenek Černay, Slnečná 4, 903 01 Senec
Laboratórny nábytok do fyzikálneho a biologického laboratória (Verejný obstarávateľ umožní vykonať uchádzačom obhliadku predmetu zákazky. Obhliadku je možné dohodnúť telefonicky na telefónnom čísle +421 55 622 4917 alebo mailom na adrese obstaravanie@gympos.sk v termíne do 03. februára 2023 v čase od 07.00 h. do 15.00 h.)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2023
23:59
Gymnázium Poštová KE
Výroba mlieka a mliečnych výrobkov so znížením obsahom cholesterolu (Odstredivka mlieka, Tank na uskladnenie odstredeného mlieka, Sanitačné čerpadlo, Soliaca vaňa, Stojan na nite)
Prieskum trhu
04.02.2023
12:00
Necpalská mliekareň, s. r. o., Necpaly 226, 038 12 Necpaly
Cisternové vozidlo ADR - predbežný odhad
Výzva na predkladanie ponúk
05.02.2023
13:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Výroba mlieka a mliečnych výrobkov so znížením obsahom cholesterolu (Odstredivka mlieka, Tank na uskladnenie odstredeného mlieka, Sanitačné čerpadlo, Soliaca vaňa, Stojan na nite)
Prieskum trhu
05.02.2023
14:00
Necpalská mliekareň, s. r. o., Necpaly 226, 038 12 Necpaly
test 99 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 05.02.2023
15:05
eBIZ a. s.
Chodník pred bytovým domom č. 1 - 3 Cesta Vl. Clementisa
Prieskum trhu pre určenie PHZ
06.02.2023
08:00
Mesto Prievidza
Z2023556 Ovocie a zelenina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
08:15
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Časti vykurovacieho systému pre ŽKV časť 1
Obchodná verejná súťaž
06.02.2023
08:30
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Časti vykurovacieho systému pre ŽKV časť 2
Obchodná verejná súťaž
06.02.2023
08:30
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Dodanie tovarov pre zberný dvor Divina (1. Traktor s príslušenstvom; 2. Mostová váha; 3. Nádoby na zber separovaných druhov odpadov)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.02.2023
09:00
Obec Divina
Nemocničné odsávačky materského mlieka
Zákazka s nízkou hodnotou
06.02.2023
09:00
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Sklenená oddeľovacia stena
Prieskum trhu pre určenie PHZ
06.02.2023
09:00
Základná škola, Žitavská 1, 821 07 Bratislava
542-MST Technické vybavenie pre stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín_ časť 1
Verejná súťaž
UVO 06.02.2023
09:00
Mesto Tvrdošín
745-MST Systémy pre uzáver skratových chýb srdca a dilatáciu mitrálnej chlopne
Verejná súťaž
UVO 06.02.2023
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Z2023584 Respirátor typ FFP3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
09:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z2023625 Tlač ročenky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
09:00
Bratislava - mestská časť Rača, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z2023633 Toner do tlačiarne HP LJ Enterprise M501dn, M506dn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
09:00
4/2023 Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 06.02.2023
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
50067-WYP PRESTAVBA OBJEKTU NA DENNÝ STACIONÁR S ODĽAHČOVACOU SLUŽBOU“_2
eZakazky 06.02.2023
09:00
Obec Kalná nad Hronom
Z2023462 Perfúzny roztok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
09:30
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z2023599 Predĺženie podpory existujúcich licencii antivírusového softvéru ESET
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
09:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z2023601 Čerstvé ovocie a zelenina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
09:30
Veľká Ida, Košice - okolie, Košický, Slovenská republika
Odborné prehliadky, skúšky a servis tlakových, plynových a elektrických zariadení v budove NCZI (uzatvorenie zmluvy s dodávateľom na vykonávanie pravidelných prehliadok, skúšok a servisu tlakových, plynových a elektrických zariadení v kotolni a regulačnej stanici plynu podľa Vyhl. SÚBP č. 25/84 Zb a Vyhl. 508/2009 Z. z., v priestoroch Národného centra zdravotníckych informácií na Lazaretskej ulici na 48 mesiacov. Podmienkou je vykonanie servisného zásahu do 24 hod. od telefonického resp. e-mailového nahlásenia porúch)
Zákazka s nízkou hodnotou
06.02.2023
10:00
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
Zariadenie na výrobu špízov / Skewering machine
Prieskum trhu
06.02.2023
10:00
EU Poultry s.r.o., Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
Vybudovanie cestnej infraštruktúry na ulici Široká v mestskej časti Bratislava Vajnory
Zákazka s nízkou hodnotou
06.02.2023
10:00
Mestská časť Bratislava - Vajnory
Platforma Google Maps 2 - mapa realizovaných projektov financovaných z EŠIF v programovom období 2014-2020 (vytvorenie/doplnenie do aktuálnej mapy realizovaných projektov financovaných z EŠIF v programovom období 2014-2020 v počte 60 projektov (objektov) s lokalizáciou v rámci celého Slovenska, ktorá umožní ich zobrazenie virtuálnej prehliadky cez Google vyhľadávanie a tiež zobrazenie základných informácií o projekte. Zabezpečenie produktu spoločnosti Google s označením Street View, ktorý umožní virtuálne zobrazenie interiéru, alebo exteriéru objektu (60 projektov) v rámci celej Slovenskej republiky, prostredníctvom fotografie, panoramatickej 360º fotografie a videa priamo vo vyhľadávači Google, na mapách Google, ktorá bude obsahovať základné informácie o projekte. Za každý projekt pribudne farebný bod v Google mape s možnosťou umiestnenia StreetView prehliadky)
Zákazka s nízkou hodnotou
vlada 06.02.2023
10:00
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Dodávka Laser MLS vysokovýkonný robotizovaný M6 (vrátane dodania na miesto plnenia, inštalácie a zaškolenia obsluhy)
Zákazka s nízkou hodnotou
06.02.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Investícia do nového strojno-technologického vybavenia (nákup samochodného postrekovača)
Prieskum trhu
06.02.2023
10:00
PREMIER CLP spol. s r.o., Hlavná 1085, 925 03 Horné Saliby
Jednorázová chirurgická kryoablačná sonda na liečbu srdcových arytmií s aktívnym rozmrazovaním
Súťažný dialóg
06.02.2023
10:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
51425-MSS Systém na riadenie výkonu v teréne / Field Servis Management Systems - FSMS
Verejná súťaž
UVO 06.02.2023
10:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
378-MST Laboratórne prístroje a vybavenie 3
Verejná súťaž
UVO 06.02.2023
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
807-MST Nákup potravín pre LUMEN - ŠZ, ZpS a DSS - IV.
Verejná súťaž
UVO 06.02.2023
10:00
LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
847-MUT DNS na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2023, 2024, 2025 a 2026
Užšia súťaž
UVO 06.02.2023
10:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Z2023447 Hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z2023562 Vrecká na psie exkrementy a plastové vrecia na odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
10:00
Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z2023579 Ryža, strukoviny, obilniny a olejniny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2023588 Tonery do tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
10:00
Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z2023591 Hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
10:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2023593 Osivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
10:00
Želiezovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z2023634 Toner HP CF 226X do tlačiarne HP LJ Pro M402 dne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
10:00
Výruby, frézovanie, orezy a presadba krov v meste Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 06.02.2023
10:00
Mesto Žilina
Z2023569 Čistiace a hygienické prostriedky a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
10:09
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z2023600 Dewarova nádoba transportná na prepravu kvapalného dusíka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
10:15
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z2023607 Mikroplatničkový spektrofotometer s inkubáciou a trepačkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
10:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Koženky a molitany
Obchodná verejná súťaž
06.02.2023
10:33
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Z2023532 Plynový chromatograf s plameňovo ionizačným detektorom (GC-FID)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
10:45
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z2023578 Dodávka kvapalného hélia čistota 6.0 s prečerpaním do NMR systému a kvapalného dusíka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
10:45
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Postrekovač
Prieskum trhu
06.02.2023
11:00
AGRONATURAL družstvo Nová Ves - Slepčany, Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
Náradie na predsejbové spracovanie pôdy
Prieskum trhu
06.02.2023
11:00
AGRONATURAL družstvo Nová Ves - Slepčany, Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
Plošný mulčovač s vertikálnym uložením kladív
Prieskum trhu
06.02.2023
11:00
AGRONATURAL družstvo Nová Ves - Slepčany, Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
Z2023380 Liek ATC skupiny č. J06BB16
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
11:10
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Prístrojové vybavenie endoskopického centra III. (časť I.: Systém pre radiofrekvenčnú abláciu gastrointestinálneho traktu; časť II. Systém pre ambulantnú kapsulovú endoskopiu; časť III.: Systém na meranie pH pažeráka vrátane merania impedancie žalúdka; časť IV: Disekčno-koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry s podporou argónu a vodného lúča)
Súťažný dialóg
06.02.2023
12:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh
Nákup určených meračov tepla a meračov pretečeného množstva TV a SV - č. 23/2/3/7
Zákazka s nízkou hodnotou
06.02.2023
12:00
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
Pracovisko spracovania optických parametrov II.
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 06.02.2023
12:00
Revance, s.r.o., Čajakova 15, 811 05 Bratislava
POTRAVINY - Mlieko a mliečne výrobky (množstvá, uvedené v kalkulácií ceny sú predpokladané množstvá na obdobie 12 mesiacov)
Prieskum trhu
06.02.2023
12:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh
540-MSS Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov pre Mesto Komárno
Verejná súťaž
UVO 06.02.2023
12:00
Mesto Komárno
Z2023592 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
12:00
Topoľčany, Topoľčany, Nitriansky, Slovenská republika
Podpora spolupráce FECUPRAL, spol. s.r.o. a SPŠ elektrotechnickej v Prešove pre účely zvýšenia odbornej praxe v oblasti elektromobilizácie Európskej únie
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 06.02.2023
12:30
FECUPRAL, spol. s.r.o., Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš
Podhlavníky
Obchodná verejná súťaž
06.02.2023
12:30
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Z2023616 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
12:30
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
POTRAVINY - Bravčové, hovädzie mäso a mäsové výrobky (množstvá, uvedené v kalkulácií ceny sú predpokladané množstvá na obdobie 12 mesiacov)
Prieskum trhu
06.02.2023
13:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh
533-MST Prenájom vysokokapacitného sekvenátora na princípe novej generácie s dodávkou reagencií a súvisiacimi službami
Verejná súťaž
UVO 06.02.2023
13:00
Národný ústav detských chorôb
Z2023622 Multifunkčné atramentové tlačiarne A4 pre firemné prostredie so spotrebným materiálom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
13:11
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z2023624 Mrazené pečivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
13:35
Veľká Ida, Košice - okolie, Košický, Slovenská republika
Z2023620 Multifunkčné atramentové tlačiarne A4 pre firemné prostredie so spotrebným materiálom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
13:54
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
POTRAVINY - Chlieb a pekárenské výrobky (množstvá, uvedené v kalkulácií ceny sú predpokladané množstvá na obdobie 12 mesiacov)
Prieskum trhu
06.02.2023
14:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh
Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince
eZakazky 06.02.2023
14:00
Mesto Žilina
50044-MRS Poskytovanie pevných hlasových telekomunikačných služieb
Rokovacie konanie so zverejnením
eZakazky 06.02.2023
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
GPS – monitorovací systém I. (dodávka GPS – monitorovacieho systému vozidiel a strojov s monitorovaním pohybu strojov a jednotlivých pracovných činností v reálnom čase)
Prieskum trhu
07.02.2023
08:00
AGRIFOP, a.s. Stakčín, Na Troskách 1635/3, 974 01 Banská Bystrica
Základná škola Tulipánova - Rekonštrukcia pavilónu 3
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.02.2023
09:00
Mesto Nitra
Zberače a ich časti
Obchodná verejná súťaž
07.02.2023
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Vákuová balička
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 07.02.2023
09:00
UNI-TECH, s.r.o., Robotnícka 2142/78, 017 01 Považská Bystrica
51431-MSS Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť pre stavbu Modernizácia hotela BARMO – Zemplínska Šírava
Verejná súťaž
UVO 07.02.2023
09:00
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
849-MRS Odborné vzdelávanie zamestnancov
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 07.02.2023
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Z2023580 Múka, cestoviny, výrobky z obilnín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.02.2023
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2023635 Mäso a mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.02.2023
09:00
1610-WYP Stavebné práce podľa požiadaviek Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na roky 2023-2027
eZakazky 07.02.2023
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Z2023528 Uzatvorenie zmluvného vzťahu na zabezpečenie odchytu túlavých zvierat na území obce
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.02.2023
09:05
Batizovce, Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Most na ceste III/5328 ev.č. 05328-4 Hucín (cesta III/2837, DC/Most: M1296.01)
Výzva na predkladanie ponúk
07.02.2023
10:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Revitalizácia vnútrobloku ul. L. Svobodu
Zákazka s nízkou hodnotou
07.02.2023
10:00
Mesto Skalica
Kliešťový multimeter
Zákazka s nízkou hodnotou
07.02.2023
10:00
Technická univerzita vo Zvolene, T.G.Masaryka 24, 960 01 Zvolen
Dodávka zemného plynu – obec Budča - 02/23 ZP (od 01.04.2023 do 31.12.2023)
Zákazka s nízkou hodnotou
07.02.2023
10:00
Slovenské centrum obstarávania, Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice / Obec Budča
Rekonštrukcia bleskozvodu a uzemnenia administratívnej budovy NCZI (PHZ)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
07.02.2023
10:00
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
Časti vzduchotechnických mechanizmov ŽKV
Obchodná verejná súťaž
07.02.2023
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
51305-MSP Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji - I/66 Telgárt - Besník, sanácia zosuvu
Verejná súťaž
UVO 07.02.2023
10:00
Slovenská správa ciest
505-MSP STAVEBNÉ ÚPRAVY VNÚTORNÝCH PRIESTOROV V SPOJENEJ ŠKOLE V NIŽNEJ
Verejná súťaž
UVO 07.02.2023
10:00
Žilinský samosprávny kraj
746-MST Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach NsM prostredníctvom Next Generation Firewall
Verejná súťaž
UVO 07.02.2023
10:00
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
Z2023375 Zabezpečenie upratovacích služieb administratívnych priestorov DPMK, a.s.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.02.2023
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2023495 Materiál na vodorovné dopravné značenie : farba , balotina , riedidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.02.2023
10:00
Nitriansky, Slovenská republika
Z2023598 Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.02.2023
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z2023613 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.02.2023
10:00
Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
020/2023/ZNH Servis a oprava chladiarenských zariadení, chladničiek, mrazničiek
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 07.02.2023
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Z2023581 Paštéty a rybacie konzervy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.02.2023
10:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2023536 Lieky a liečivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.02.2023
10:45
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2023542 OOPP - respirátory FFP2 a ochranné rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.02.2023
10:55
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Galanta OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti (obhliadka sa uskutoční dňa 01.02.2023 o 10.00 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou uvedenou v časti I. tejto výzvy: Ing. Peter Maliarik, telefón: 0908 786 925, 0961 571 021, e-mail: peter.maliarik@minv.sk , a to pri vstupe do objektu OR PZ Galanta)
Zákazka s nízkou hodnotou
07.02.2023
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
HR-OVS-359-22 Dodávka a položenie kobercov v objektoch SPP
Obchodná verejná súťaž
spp 07.02.2023
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy - účel nájmu poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore kardiológia, o výmere 17,98 m2 na Poliklinike Karlova Ves, Bratislava
Obchodná verejná súťaž
07.02.2023
12:00
Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy - účel nájmu prevádzkovanie archívu zdravotnej dokumentácie, o výmere 7,44 m2na Poliklinike Karlova Ves, Bratislava
Obchodná verejná súťaž
07.02.2023
12:00
Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
Nákup traktora (o výkone od 70 kW, celková šírka traktora max 1800 mm)
Prieskum trhu
07.02.2023
12:00
Vinohrady Jasová, s.r.o., Jasová 562, 941 34 Jasová
Prenájom mobilných toaliet s umývadlom (60 ks) a poskytovanie súvisiacich plnení pre rok 2023
Zákazka s nízkou hodnotou
07.02.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup plechovej garáže 3 x 5 m - 3 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
07.02.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Školenie sekcie priamych podpôr k príprave nového programového obdobia pre implementáciu PRV SR - prenájom priestorov a zabezpečenie stravovania (2 školiace dni v týždni od 13.2.2023 - 17.2.2023)
Zákazka s nízkou hodnotou
07.02.2023
12:00
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Rekonštrukcia plynovodov Tatranská Lomnica 2.SC – zemné práce (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
07.02.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Z2023434 Detské pružinové hojdačky a kolotoče.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.02.2023
13:35
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z2023628 Notebook Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP kovový, alebo rovnocenný ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.02.2023
15:16
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Dojáreň a chladiaca nádrž
Prieskum trhu pre určenie PHZ
07.02.2023
16:00
RUPOS, s.r.o., Ružindol 448, 919 61 Ružindol
Výmena strešnej krytiny na hospodárskej budove
Prieskum trhu
07.02.2023
17:00
AGRORENT, a.s., Družstevná 2, 946 51 Nesvady
Papierové utierky, toaletný papier
Zákazka s nízkou hodnotou
07.02.2023
23:59
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin
Zabezpečenie kompozitných brzdových klátikov pre nákladné vozne
Výzva na predkladanie ponúk
08.02.2023
09:00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava
Dodanie, implementácia a služby podpory prevádzky a údržby komplexného nástroja pre Kybernetickú bezpečnosť (trvanie zmluvy 12 mesiacov)
Zákazka s nízkou hodnotou
08.02.2023
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
50879-MSS Systém poskytovania komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete
Verejná súťaž
UVO 08.02.2023
09:00
Sociálna poisťovňa, ústredie
51100-MST Zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Obci Pruské
Verejná súťaž
UVO 08.02.2023
09:00
Obec Pruské
191-MSS Zabezpečenie starostlivosti o vybrané biotopy v NP Slovenský raj v roku 2023
Verejná súťaž
UVO 08.02.2023
09:00
Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
192-MST Strojové vybavenie pre NP Slovenský raj
Verejná súťaž
UVO 08.02.2023
09:00
Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
196-MST Časti prevodoviek železničných koľajových vozidiel
Verejná súťaž
UVO 08.02.2023
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Z2023526 Infúzna základná výbava
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.02.2023
09:08
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Granulované krmivo a kŕmne zmesi - kopytníky, pštrosy, ...
Zákazka s nízkou hodnotou
08.02.2023
10:00
Zoologická záhrada Košice, Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice - Kavečany
Dodanie 40 ks elektrobicyklov
Zákazka s nízkou hodnotou
08.02.2023
10:00
Košický samosprávny kraj
Výrobky v ochrannej atmosfére
Zákazka s nízkou hodnotou
08.02.2023
10:00
Centrum sociálnych služieb VITA VITALIS, Volgogradská 5, 080 01 Prešov
Holíč HS, prípojka kanalizácie (vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta) (obhliadka sa uskutoční dňa 02.02.2023 o 12.30 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou uvedenou v časti I. tejto výzvy: Ing. Peter Maliarik, telefón: 0908 786 925, e-mail: peter.maliarik@minv.sk , a to pri vstupe do objektu HS Holíč)
Zákazka s nízkou hodnotou
08.02.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Holíč HS, prípojka kanalizácie (vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta) (obhliadka sa uskutoční dňa 02.02.2023 o 12.30 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou uvedenou v časti I. tejto výzvy: Ing. Peter Maliarik, telefón: 0908 786 925, e-mail: peter.maliarik@minv.sk , a to pri vstupe do objektu HS Holíč)
Zákazka s nízkou hodnotou
08.02.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
51426-MSS Sanácia nelegálnej skládky v obci Jasov
Verejná súťaž
UVO 08.02.2023
10:00
Obec Jasov
754-MSP Oprava mosta ev.č.50-178 Pustý Hrad, Zvolen
Verejná súťaž
UVO 08.02.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
838-WYP Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2023
10:00
Obec Lozorno
848-MST „Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom“
Verejná súťaž
UVO 08.02.2023
10:00
RIGHT POWER, a.s.
Z2023414 Zabezpečenie upratovacích služieb prevádzkových priestorov DPMK, a.s.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.02.2023
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2023561 Cestné smerové stĺpiky , Cestné smerové stĺpiky zvodidlové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.02.2023
10:00
Nitriansky, Slovenská republika
Z2023571 Tlač brožúry
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.02.2023
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
1869-WYP Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle
eZakazky 08.02.2023
10:00
Mesto Púchov
021/2023/ZNH Servis a oprava vzduchotechnických zariadení, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 08.02.2023
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Z2023605 Prostriedok na čistenie spalín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.02.2023
10:12
Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
GO a modernizácia TK7 a TK8 Premiestnenie a inštalovanie nových vzduchových chladičov oleja kompresorových jednotiek TK7 a TK8 (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 23.01.2023 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži. Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (Mgr. Antonia Cavalli PhD) najneskôr do 2022 do 02.02.2023 do 12:00 hod. Obhliadka miesta realizácie diela je povinná. Termín obhliadky je stanovený na 23.01.2023 o 9:00 hod. Kontaktná osoba Ing. Andrej Kondlla +421 908 795 578 . Pokiaľ navrhovateľ nesplní podmienku povinnej obhliadky miesta realizácie diela, môže byť zo súťaže vylúčený.)
Obchodná verejná súťaž
08.02.2023
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Servis a opravy plynových horákov, kotlov a DRS - č. 23/2/3/12
Zákazka s nízkou hodnotou
08.02.2023
12:00
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
Pravidelné odborné prehliadky a servis systému elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) - č. 23/2/3/10
Zákazka s nízkou hodnotou
08.02.2023
12:00
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
Z2023590 Interaktívny komplet s krátkou projekciou - PRO-Board 78, Epson EB-520, notebook, držiak na krátku projekciu, kabeláž
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.02.2023
12:00
Gemerská Ves, Revúca, Banskobystrický, Slovenská republika
Rekonštrukcia plynovodov Tatranská Lomnica 3.SC – zemné práce (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
08.02.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Nové zariadenie kuchyne v Materskej škole Slovenský Grob – OS ŠÚR
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 08.02.2023
13:00
Obec Slovenský Grob
381-MST Výskumno-šľachtiteľská technika_Zariadenie na zber semien olejnín s dvomi žacími lištami
Verejná súťaž
UVO 08.02.2023
13:00
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Procurio-01/2023 Nové zariadenie kuchyne v Materskej škole Slovenský Grob - OS ŠÚR
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 08.02.2023
13:00
Obec Slovenský Grob
Stropkov OO PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti (obhliadka sa uskutoční dňa 26. 01.2023 o 10.00 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou uvedenou v časti I. tejto výzvy: Ing. Andrej Šima, telefón: +421 961 805 419, e-mail: andrej.sima@minv.sk ; a to pri vstupe do objektu Obvodného oddelenia PZ v Stropkove)
Zákazka s nízkou hodnotou
08.02.2023
14:30
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Rastislavice, chodník č. 1
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 08.02.2023
15:00
Obec Rastislavice
Obstaranie rotačnej plečky
Prieskum trhu
08.02.2023
15:00
Mgr. Štefan Krenčan, Dubník 668, 941 35 Dubník
Modernizácia pekárenského podniku – PEKÁREŇ LOPEJ, s.r.o. (pekárenská linka na výrobu pečiva okrúhlych a nerazených tvarov a na výrobu rohlíkov)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
08.02.2023
15:00
PEKÁREŇ LOPEJ, s.r.o., Družby 323/61, 976 98 Lopej
Z2023574 Organické chemikálie - kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.02.2023
08:30
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Zmena dokončenej stavby FNsP Žilina, ERCP pracovisko na odd. Gastroenterológie stavebnou úpravou
Verejná súťaž
09.02.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Odpredaj podvozkov HDV
Výzva na predkladanie ponúk
09.02.2023
09:00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava
SPŠ J. Murgaša - Technické vybavenie výučby elektrotechniky a elektroniky (dodanie tovarov – učebných pomôcok vo forme technológie na výrobu plošných spojov - frézovanie dosiek plošných spojov technického vybavenia a dodanie technického vybavenia pre laboratórium elektrotechniky a elektroniky, ktoré predstavuje súbory prvkov vytvárajúcich komplexné laboratórium)
Zákazka s nízkou hodnotou
09.02.2023
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Z2023575 Laboratórne sklo pre projekt
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.02.2023
09:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
002/2023/ZNH Servis nákladných motorových vozidiel, autobusov a traktorov (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 09.02.2023
09:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4/2023/VO EKG prístroj
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 09.02.2023
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
3805-WNT Čerstvá zelenina, ovocie a šampiňóny na rok 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 09.02.2023
09:00
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA
3804-WNT Mäso a mäsové výrobky na rok 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 09.02.2023
09:00
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA
Z2023367 Dodanie elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.02.2023
09:19
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Výmena guľových kohútov v prevádzke PZZP 2023 - zhotoviteľ (Obhliadka miesta realizácie diela je povinná. Termín obhliadky miesta realizácie jednotlivými navrhovateľmi bude dohodnutý po dohode s Ľubomír Knap, tel.: +421905477850, e mail: lubomir.knap@nafta.sk . Termín obhliadky je najneskôr do 26.01.2023. Pokiaľ navrhovateľ nesplní podmienku povinnej obhliadky miesta realizácie diela, bude zo súťaže vylúčený.)
Výzva na predkladanie ponúk
09.02.2023
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Komponenty elektrických obvodov – Komory, stykače
Obchodná verejná súťaž
09.02.2023
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Technologická zostava na spracovanie kovových odpadov KOV01
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 09.02.2023
10:00
Ferozmat trade s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
Parný sterilizátor a sterilizačné kontajnery pre Otorinolaryngologické operačné sály
Zákazka s nízkou hodnotou
09.02.2023
10:00
Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 041 91 Košice - mestská časť Juh
Kombinované záťažové sterilizačné obaly (Predpokladané obdobie trvania zmluvného vzťahu: 9 mesiacov od účinnosti Rámcovej dohody, resp. do vyčerpania finančného limitu dojednaného podľa Rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
09.02.2023
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
PR služby
Zákazka s nízkou hodnotou
09.02.2023
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
391-MST Laboratórna infraštruktúra, prístroje a zariadenia_III
Verejná súťaž
UVO 09.02.2023
10:00
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
740-MUT Nábytok - nezdravotnícky
Užšia súťaž
UVO 09.02.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
806-MST Výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov) pre parkovaciu politiku
Verejná súťaž
UVO 09.02.2023
10:00
METRO Bratislava, a.s.
1008-WYP Zvyšovanie kapacít MŠ – Stavebné úpravy objektu bývalých DJ a rekonštrukcia jedálne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2023
10:00
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Z2023424 Servis, údržba a opravy autobusov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.02.2023
10:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
2022/S 245-707717 Potraviny 2022/03
eZakazky 09.02.2023
11:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Ročné kontroly (revízie) núdzového osvetlenia
Zákazka s nízkou hodnotou
09.02.2023
12:00
Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1, 814 07 Bratislava
Ročné kontroly (revízie) núdzového osvetlenia
Zákazka s nízkou hodnotou
09.02.2023
12:00
Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1, 814 07 Bratislava
Prenájom nebytového priestoru č. 1.33 o výmere 10 m2 nachádzajúceho sa v stavbe Nebytová budova so súpisným číslom 4068, stojacej na pozemku, parcela registra „C“ KN č. 1667/6, o výmere 1462 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 11263, vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, katastrálne územie Komárno, obec Komárno, okres Komárno (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
09.02.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Diaľkovo ovládané delaboračné zariadenia (dodanie 2 kusov toho istého zariadenia v rovnakom prevedení)
Verejná súťaž
09.02.2023
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z2023615 Pečivo a pekárenské výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.02.2023
13:00
Slovenská republika
3146 - WNS Údržba plôch verejnej zelene
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 09.02.2023
13:00
Záhradnícke a rekreačné služby
Z2023586 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.02.2023
13:09
Beluša, Púchov, Trenčiansky, Slovenská republika
Výzva na predkladanie ponúk 2.celok Potraviny: Ovocie, zelenina a zemiaky
Zákazka s nízkou hodnotou
10.02.2023
00:00
Gymnázium a základná škola SándoraMáraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvü Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Výzva na predkladanie ponúk 1.celok Potraviny : Chladené mäso, mäsové výrobky a chladená hydina (od 01.03.2023 do 29.02.2024 (po dobu 12 mesiacov))
Zákazka s nízkou hodnotou
10.02.2023
00:00
Gymnázium a základná škola SándoraMáraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvü Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Vodozádržné opatrenia v meste Rajec (ktoré budú realizované odvedením zrážkových vôd zo spevnených plôch prostredníctvom novobudovaných systémov rúr s vytvorením retenčných objektov – nádrží, podzemných retenčných priestorov a dažďovej záhrady)
Zákazka s nízkou hodnotou
10.02.2023
09:00
Mesto Rajec
Predaj osobných automobilov 2/2023
Obchodná verejná súťaž
10.02.2023
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
Predaj osobných automobilov 1/2023
Obchodná verejná súťaž
10.02.2023
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
Modernizácia SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica: Výkon stavebného dozoru pri rekonštrukcii a vybudovaní objektov školy
Zákazka s nízkou hodnotou
10.02.2023
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Náradie a spotrebný materiál pre dielne
Zákazka s nízkou hodnotou
10.02.2023
09:00
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Poskytovanie strážnych služieb pre Odštepný závod Tatry na rok 2023 (zmluva bude uzatvorená na dobu určitú - od 1.3.2023 do 29.2.2024)
Zákazka s nízkou hodnotou
10.02.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tatry, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok
Dodávka elektrickej energie – obec Očová - 04/23 EE (od 01.04.2023 do 31.12.2024)
Zákazka s nízkou hodnotou
10.02.2023
09:00
Slovenské centrum obstarávania, Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice / Obec Očová
Zabezpečenie externého manažmentu projektu „Materská škola v obci Ostrovany“
Prieskum trhu
10.02.2023
09:00
Obec Ostrovany
Stavebný dozor stavby „Materská škola v obci Ostrovany“
Prieskum trhu
10.02.2023
09:00
Obec Ostrovany
Smrekové peletky A1 , pre Lesnú správu Ľubochňa s dopravou, február 2023
Zákazka s nízkou hodnotou
10.02.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tatry, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok
Z2023417 TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI RADOŠINA _KOMUNÁLNA TECHNIKA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.02.2023
09:00
Radošina, Topoľčany, Nitriansky, Slovenská republika
5/2023/VO Defibrilátor
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 10.02.2023
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Výzva k sútaži č. 397/2021_II. „SVD G-N, stupeň Čunovo, odberný objekt Mošoň – modernizácia a rekonštrukcia hydrotechnických a energetických zariadení“ (Vyhlasovateľ odporúča vykonať obhliadku miesta predmetu súťaže, aby si uchádzači sami overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a poskytnutie služby.Obhliadky sa môžu zúčastniť len osoby uchádzača, ktorému boli zaslané tieto súťažné podmienky. Záujemcom bude umožnená obhliadka miesta poskytovania služby na na SVD G – N stupeň Čunovo – Odberný objekt Mošoň dňa 10.01.2023 o 9:00 hod., o 13:00 hod., dňa 11.01.2023 o 9:00 hod., o 13:00 hod. a dňa 12.01.2023 o 9:00 hod., o 13:00 hod. Účasť na obhliadke a rezerváciu konkrétneho času si záujemca dohodne s kontaktnou osobou: Ing. Milan Ondruš, e-mail: milan.ondrus@vvb.sk, tel. č.: +421 918 937 685. Osoba uchádzača na mieste obhliadky preukáže: v prípade, že sa zúčastní na obhliadke štatutár uchádzača, vyhlasovateľ požaduje predloženie občianskeho preukazu za účelom overenia totožnosti štatutára; v prípade, že sa zúčastní na obhliadke osoba uchádzača, ktorá nie je štatutárom spoločnosti, vyhlasovateľ požaduje predloženie splnomocnenia podpísaného štatutárnym orgánom uchádzača a predloženie občianskeho preukazu splnomocnenej osoby za účelom overenia jej totožnosti.)
Výzva na predkladanie ponúk
10.02.2023
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Prístrojové vybavenia špeciálnej analytickej a detekčnej techniky (1. Infračervený spektrometer ATR/FTIR, množstvo: 3 ks; 2. Laboratórna infraštruktúra pre detekciu biologických agens, množstvo: 3 ks; 3. Plynový chromatograf s hmotnostným spektrometrom (GCMS), množstvo: 1 ks; 4. Prenosný prietokový analyzátor plynov, množstvo: 3 ks; 5. Stanica pre alfaspektrometrickú trasu, množstvo: 1 ks; 6. Špeciálne ochranné prostriedky proti CBRN agens, množstvo: 1 ks; 7. Zmesný etalón pre gamaspektrometriu, množstvo: 3 ks)
Verejná súťaž
10.02.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka elektriny
Súťažný dialóg
10.02.2023
10:00
Prešovský samosprávny kraj
Anestetiká
Zákazka s nízkou hodnotou
10.02.2023
10:00
Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad
Dodávka elektrickej energie – obec Budča - 03/23 EE (od 01.04.2023 do 31.12.2024)
Zákazka s nízkou hodnotou
10.02.2023
10:00
Slovenské centrum obstarávania, Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice / Obec Budča
Revitalizácia centra – Obec Odorín
Zákazka s nízkou hodnotou
10.02.2023
10:00
Obec Odorín
Spotrebiče pre domácnosť HORIZONT – domov na polceste (Mikrovlnka 2ks, Rýchlovarná kanvica 2ks, Notebook 1ks, Multifunkčné zariadenie (tlačiareň, skenner) 1ks, Televízor 1ks, Vysávač 2ks, Žehlička 2ks, Skartovačka 1ks, Laminovačka 1ks, Rádio 2ks, Mixer 1ks, Toustovač 1ks, Kávovar 1ks, Umývač okien 1ks)
Zákazka s nízkou hodnotou
10.02.2023
10:00
CSS STRANÍK, Na Straník 335/24, 010 03 Žilina
Prípojný veľkokapacitný kontajner pre lis Pottinger SSC 15 s nadstavbou
Zákazka s nízkou hodnotou
10.02.2023
10:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Zabezpečenie dodávky potravín pre jedáleň Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša - komodita Vajcia (zmluva bude na dobu určitú, a to od 01.03.2023 do 30.06.2024)
Zákazka s nízkou hodnotou
10.02.2023
10:00
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Vrecia na odpad
Zákazka malého rozsahu
10.02.2023
10:00
Zoologická záhrada Košice, Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice - Kavečany
185-MST Laboratórny spotrebný materiál_vlastné zdroje_II
Verejná súťaž
UVO 10.02.2023
10:00
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
3587-WYS Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi pre obec Prakovce
eZakazky 10.02.2023
10:00
Obec Prakovce
Topoľčany OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti (obhliadka sa uskutoční dňa 2.2.2023 o 10.00 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou: Ing. Peter Matejovič, tel. 0961 305 443, e-mail: peter.matejovic@minv.sk , a to pri vstupe do objektu OR PZ Topoľčany, Námestie Ľ. Štúra č. 1738/1, 955 01 Topoľčany)
Zákazka s nízkou hodnotou
10.02.2023
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu) - Dodávka tovaru v roku 2023 - Čistiace a kancelárske potreby
Prieskum trhu
10.02.2023
11:00
Mesto Svätý Jur
751-MST Osobné ochranné pracovné prostriedky
Verejná súťaž
UVO 10.02.2023
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Komárno II.
Výzva na predkladanie ponúk
10.02.2023
12:00
Mesto Komárno
Osobné motorové vozidlo kategória M1 s ťažným zariadením
Zákazka s nízkou hodnotou
10.02.2023
12:00
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, 054 27 Levoča
01933-WYP II. Rekonštrukcia a obnova 43 monitorovacích objektov podzemných vôd
eZakazky 10.02.2023
12:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávka elektrickej energie – obec Hrabušice - 07/23 EE (od 01.04.2023 do 31.12.2024)
Zákazka s nízkou hodnotou
10.02.2023
12:30
Slovenské centrum obstarávania, Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice / Obec Hrabušice
Čistiace prostriedky (dodanie tovaru, konkrétne čistiacich prostriedkov, a to na obdobie 24 mesiacov. Predmetom sú aj všetky súvisiace služby spojené s dodávkou predmetu zákazky ako sú doprava na určené miesto, naloženie a vyloženie tovaru do skladu na určenom mieste)
Zákazka s nízkou hodnotou
10.02.2023
13:00
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Rastislavova 43, 042 53 Košice - mestská časť Juh
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Výzva na predloženie návrhu SEMaI-26-7/2023 - vypracovanie znaleckého posudku na hnuteľný majetok štátu
Obchodná verejná súťaž
10.02.2023
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Výzva na predloženie návrhu SEMaI-26-6/2023 - vypracovanie znaleckého posudku na hnuteľný majetok štátu (Land Rover Defender, VPZ: 64-08598)
Obchodná verejná súťaž
10.02.2023
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
05/2023 Pracovná zdravotná služba
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 10.02.2023
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
06/2023 Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 10.02.2023
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
00120-WYP Modernizácia sociálnych zariadení - SPŠ Prešov
eZakazky 10.02.2023
15:00
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
Z2023623 LENOVO ThinkCentre M90s SFF (11D1003QCK), alebo rovnocenný ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.02.2023
16:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
51002-MSS Štúdia uskutočniteľnosti pre projekty: Výstavba novej trate Lamač - Záhorská Bystrica - Stupava - Lozorno a Výstavba novej trate Bratislava Vajnory - Pezinok
Verejná súťaž
UVO 13.02.2023
08:30
Železnice Slovenskej republiky
Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.02.2023
09:00
Národný ústav reumatických chorôb, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany
Dodanie tovarov pre zberný dvor v rámci projektu s názvom: Zberný dvor v obci Domaniža (1. Príslušenstvo ku traktoru CASE 95 C; 2. Nádoby (VKK) a sklady na zber separovaných druhov odpadov)
Zákazka s nízkou hodnotou
13.02.2023
09:00
Obec Domaniža
6/2023/VO Monitor vitálnych funkcií
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 13.02.2023
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Revitalizácia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne – športové exteriérové prvky a mobiliár
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
13.02.2023
09:30
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín
In-line inspection of gas pipeline ZS2 CA UGS branch C DN 350 PN 100 / Vnútorná inšpekcia plynovodu ZS2 CA PZZP vetva C DN 350 PN 100 (Following publication of this notice of a competitive public tender on the NAFTA a.s. website (www.nafta.sk), tenderers may express their interest in participating by sending an email to the Awarding Authority, by 12.01.2023, at the purchasing portal https://nafta.1803sw.com); (The selection conditions specified in this announcement will only be explained if a written request has been electronically mailed to the Awarding Authority’s contact person (Mgr. Antonia Cavalli, PhD) at latest by 6 February 2023 at 10:00 am.)
Obchodná verejná súťaž
13.02.2023
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Rekonštrukčné práce na elektroinštalácii (Na termíne obhliadky je možné sa dohodnúť s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa v pracovné dni od 8.00 do 15.00 hod., najneskôr do 08.02.2023 do 14:00 hod. s poverenou osobou verejného obstarávateľa: Ing. Milan Kozub, na tel. č.: +421 917 831 737, e-mail: milan.kozub@unlp.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
13.02.2023
10:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh
Obstaranie rekonštrukčných stavebných prác - PIGAGRO, s.r.o. (rekonštrukcia strešnej konštrukcie maštalí a zemnej nádrže na hnojovicu)
Prieskum trhu
13.02.2023
10:00
PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec
Rekonštrukcia objektu - Základná škola Ul. S.Chalupku – hlavná budova a Rekonštrukcia objektu - Základná škola Ul. S.Chalupku – vedľajšia budova – vypracovanie projektových dokumentácií a výkon autorských dohľadov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 13.02.2023
12:00
Mesto Prievidza
Prístrojové vybavenie endoskopického centra IV. (Endoskopická zostava, USG prístroj, Pediatrický videokolonoskop, Terapeutický 2-kanálový videogastroskop)
Súťažný dialóg
13.02.2023
13:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh
Originálne tonery a náhradné diely - prieskum trhu spojený s procesom verejného obstarávania
Prieskum trhu
13.02.2023
13:00
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Rastislavova 43, 042 53 Košice - mestská časť Juh
Automatická výrobná stanica – AVS
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 13.02.2023
23:59
SEZ DK a.s., M. R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín
Modernizácia verejného osvetlenia mesta Stupava s využitím garantovanej energetickej služby
Rokovacie konanie so zverejnením
13.02.2023
23:59
Tatra Tender s. r. o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava / Mesto Stupava
OBOB-1/2/2023 „Prestavba bývalej školy na materskú školu Most pri Bratislave (SO 01 - Materská škola SO 02 - Sadové a terénne úpravy, ihriská, oplotenie SO 03 - Spevnené plochy) - Stavebný dozor”
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 14.02.2023
08:00
Obec Most pri Bratislave
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva SOŠ potravinárskej, Cabajská 6, 949 01 Nitra
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.02.2023
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
PD INŽINIERSKE SIETE IBV DIELEC (vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na inžinierske siete pre individuálnu bytovú výstavbu Dielec)
Zákazka s nízkou hodnotou
14.02.2023
09:00
Mesto Ružomberok
Z2023610 papier na fotokopírovanie a xerografický papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.02.2023
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
7/2023/VO Anastéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 14.02.2023
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
1/2023/VO Dodávka a montáž kuchynských liniek
eZakazky 14.02.2023
09:00
Mesto Krásno nad Kysucou
Výzva k súťaži č. 439/2022 „VEG - Oprava skratu na káblovom vedení 400 kV rozvodne – výmenou káblového vedenia“
Prieskum trhu
14.02.2023
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Revitalizácia verejného priestoru Kazanská
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
14.02.2023
10:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Hormóny (Terlipresin, Betametazón, Hydrocortison natricum, Metylprednizolón, Vazopresín)
Zákazka s nízkou hodnotou
14.02.2023
10:00
Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad
808-MSP Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy - 2. etapa
Verejná súťaž
UVO 14.02.2023
10:00
Slovenská správa ciest
2645-WYS Arboristické ošetrenie dospelých drevín
eZakazky 14.02.2023
10:00
Mesto Žilina
Organizačné a technické zabezpečenie Staromestských slávností pre rok 2023
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 14.02.2023
10:00
Mesto Žilina
Krmivo pre zvieratá – drobný hmyz
Zákazka malého rozsahu
14.02.2023
11:00
Zoologická záhrada Košice, Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice - Kavečany
Onasemnogén abeparvovek (trvanie zmluvy predmetu zákazky je maximálne 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy)
Verejná súťaž
15.02.2023
09:00
Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 833 40 Bratislava
03/PRO/2023 Aplikácia solárneho fotovoltického systému na predohrev TÚV - OST 712, Košice
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 15.02.2023
09:00
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Vodozádržné opatrenia v areáli Kultúrneho domu v obci Poproč
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.02.2023
10:00
Obec Poproč
Rekonštrukcia prehrádzky D2a na línii D ramennej sústavy Dunaja - realizácia vrátane vypracovania dokumentácie skutočného vyhotovenia v rámci projektu LIFE14
Zákazka s nízkou hodnotou
15.02.2023
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Moduly
Obchodná verejná súťaž
15.02.2023
11:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Cyklotrasa Podolínec - Vyšné Ružbachy
Výzva na predkladanie ponúk
15.02.2023
12:00
Mesto Podolínec
LO-OVS-023-23 SW riešenie pre skenovanie dokumentov - dodávka, implementácia a následné služby
Obchodná verejná súťaž
spp 15.02.2023
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
CIZS - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.02.2023
12:00
Mesto Bánovce nad Bebravou
Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu) - Pódium so zastrešením, ozvučenie a osvetlenie na kultúrnom podujatí - Svätojurské hody 2023 v termíne od 21.4. do 23.4.2023
Prieskum trhu
15.02.2023
12:00
Mesto Svätý Jur
Audit ročnej účtovnej závierky - č. 23/4/3/15
Zákazka s nízkou hodnotou
15.02.2023
12:00
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
SD/21609-RE-RESO „Rekonštrukcia plynovodov Prešov – Juh, Masarykova„ (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
15.02.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
„Technológia - CRT ELECTRONIC s.r.o.“
Obchodná verejná súťaž
eZakazky 15.02.2023
23:00
CRT ELECTRONIC s.r.o.
Elektrické polohovateľné postele (121 ks) - Elektricky polohovateľná posteľ s antidekubitným matracom, hrazdou a hrazdičkou
Verejná súťaž
16.02.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
Revitalizácia a obnova verejných priestranstiev ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného v Malackách
Výzva na predkladanie ponúk
16.02.2023
08:30
Mesto Malacky
49240-WYP Rekonštrukcia a prístavba škôlky - Udiča
eZakazky 16.02.2023
09:00
Obec Udiča
Vybudovanie skladu soli v Považskej Bystrici
Výzva na predkladanie ponúk
16.02.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Materiál na zastavenie krvácania (Predpokladané obdobie trvania zmluvného vzťahu: 24 mesiacov od účinnosti Rámcovej dohody, resp. do vyčerpania finančného limitu dojednaného podľa Rámcovej dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
16.02.2023
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Zvýšenie energetickej účinnosti MATERSKÁ ŠKOLA GAJARY
Výzva na predkladanie ponúk
16.02.2023
10:00
Obec Gajary
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján
Výzva na predkladanie ponúk
16.02.2023
10:00
Obec Moravský Svätý Ján
50878-MSS Riadenie bezpečnosti, návrh opatrení a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy - II. etapa
Verejná súťaž
UVO 16.02.2023
10:00
Slovenská správa ciest
51312-MST Komponenty automatizovanej robotickej linky
Verejná súťaž
UVO 16.02.2023
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
3132 - WYP Vodovod a vodojem v obci Vrchteplá
eZakazky 16.02.2023
10:00
Obec Vrchteplá
Rekonštrukcia plynovodov Rožňava, Šafárikova (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
16.02.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
SD/20018 Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Petržalka, Zadunajská cesta (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu lucia.vanisova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
16.02.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
SD/21003 Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Devín, Kremeľská (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu viliam.jakubicka@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
16.02.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Textil s potlačou podľa zadania
Prieskum trhu pre určenie PHZ
16.02.2023
15:00
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Tlač novín pre účely informovania verejnosti
Prieskum trhu pre určenie PHZ
16.02.2023
15:00
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Kanalizácia – Klokočov Paľkov (dokončenie II. etapy a III. etapa)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.02.2023
08:00
Obec Klokočov
Obnova NN rozvodov sond ZS1 trasy A, B a C (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 27.01.2023 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži.) (Obhliadka miesta realizácie diela JE povinná. Termín obhliadky miesta realizácie je 31.1.2023 o 10:00 hod. so zrazom na Centrálnom areáli Gajary. Kontaktná osoba : Martin Petráš, martin.petras@nafta.sk, mob. +421 918 428 737. Predkladateľ je povinný ohlásiť svoj záujem o obhliadku minimálne 2 dni vopred kontaktnej osobe za účelom vybavenia vstupu do areálu ZS1.) (Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (uvedenej v bode 2, t.j. Mgr. Antonia Cavalli PhD.) najneskôr do 13.02.2022 do 10:00 hod.)
Obchodná verejná súťaž
17.02.2023
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Zvýšenie energetickej účinnosti v budove MŠ+ZŠ v obci Poruba pod Vihorlatom (predbežné ponuky)
Výzva na predkladanie ponúk
17.02.2023
10:00
Obec Poruba pod Vihorlatom
51424-MST Vytvorenie expozícií v Draškovičovom kaštieli
Verejná súťaž
UVO 17.02.2023
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
375-MSS OnkoAssist – manažment cesty pacienta
Verejná súťaž
UVO 17.02.2023
10:00
Národné centrum zdravotníckych informácií
Hygienické potreby
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 17.02.2023
10:00
Mesto Žilina
Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu) - Dodávka tovaru v roku 2023 - Tonery
Prieskum trhu
17.02.2023
11:00
Mesto Svätý Jur
Levice HS, rekonštrukcia nádvoria a spevnených plôch (spracovanie projektovej dokumentácie pre dobudovanie spevnených plôch v areáli Hasičskej stanice Levice a výkon autorského dohľadu pri realizácii diela) (obhliadka sa uskutoční dňa 08.02.2023 o 10.00 hod. Účasť na obhliadke je záujemca povinný oznámiť najneskôr do 07.02.2023 do 12.00 hod. e-mailom zástupcovi verejného obstarávateľa uvedeného v časti I. tejto výzvy: Ing. Peter Matejovič, telefón: 0961 305 443, e-mail: peter.matejovic@minv.sk . Stretnutie účastníkov obhliadky bude pri vstupe do objektu Hasičskej stanice Levice na ulici Požiarnická 7, 934 01 Levice)
Zákazka s nízkou hodnotou
17.02.2023
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Veľké Zálužie OO PZ, rekonštrukcia kotolne (spracovanie projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu systému vykurovania v objekte OO PZ Veľké Zálužie - radiátory, rozvody UK, kotolňa, regulácia - a výkon autorského dohľadu pri realizácii rekonštrukčných prác) (obhliadka sa uskutoční dňa 07.02.2023 o 10.00 hod. Účasť na obhliadke je záujemca povinný oznámiť najneskôr do 06.02.2023 do 12.00 hod. e-mailom zástupcovi verejného obstarávateľa uvedeného v časti I. tejto výzvy: Ing. Peter Matejovič, telefón: 0961 305 443, e-mail: peter.matejovic@minv.sk . Stretnutie účastníkov obhliadky bude pri vstupe do objektu Obvodného oddelenia Policajného zboru Veľké Zálužie, Cintorínska 23, 951 35 Veľké Zálužie)
Zákazka s nízkou hodnotou
17.02.2023
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prístrojové vybavenie endoskopického centra I. (Endoskopická zostava najvyššej kvality, Lineárny EUS gastroskop, USG prístroj ku EUS gastroskopu s príslušenstvom, Endoskopická zostava s 2 videoduodenoskopmi pre ERCP)
Súťažný dialóg
17.02.2023
12:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh
Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Považie na obdobie 2023 - 2026 - OPAKOVANÁ (trvanie zmluvy 48 mesiacov)
Verejná súťaž
20.02.2023
08:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie, Hodžova 38, 911 01 Trenčín
3602 - WYP „Oprava a údržba priestorov budovy č. 26“
eZakazky 20.02.2023
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Doprava dreva Stred 2023 - 2027 (Zabezpečenie poskytovania služieb v doprave dreva pre organizačné zložky (ďalej len „OZ“) Sever, Tatry, Horehronie, Poľana na 48 mesiacov od platnosti zmluvy. Výsledkom bude 8 rámcových dohôd (OZ Sever, OZ Tatry, OZ Horehronie, OZ Poľana) po 2 na každý OZ pre odvoz sortimentov 2 m do 6 m a nad 6 m do 14 m na roky 2023 - 2027.)
Verejná súťaž
20.02.2023
08:30
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. RVO/2758/2022
Verejná súťaž
20.02.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Medicinálne, technické a špeciálne plyny a služby súvisiace s dodávkou (predpokladaná dĺžka trvania rámcovej dohody je 12 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti)
Verejná súťaž
20.02.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Východ na obdobie 2023 - 2026 opakovaná (trvanie zmluvy 48 mesiacov)
Verejná súťaž
20.02.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Vihorlat na obdobie 2023 - 2026 opakovaná (trvanie zmluvy 48 mesiacov)
Verejná súťaž
20.02.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Vihorlat, Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou
Rekonštrukcia viacúčelového športového areálu v Brusne
Zákazka s nízkou hodnotou
20.02.2023
09:00
Obec Brusno
Dodávka GU pre Výmena GU 2023 v prevádzke
Obchodná verejná súťaž
20.02.2023
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava / POZAGAS a.s., Malé námestie 1, 901 01 Malacky
380-WYP Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov
eZakazky 20.02.2023
10:00
Obec Dulov
Poskytovanie služieb podpory aplikácií eSCAN, jDoc a CUD
Verejná súťaž
20.02.2023
12:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Šariš na obdobie 2023 - 2026 opakovaná 2x (trvanie zmluvy 48 mesiacov)
Verejná súťaž
20.02.2023
12:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Kombinované automatizované povlakovacie zariadenie pre tvorbu nanoštruktúrovaných povlakov technológiou ARC a HIPIMS s príslušenstvom
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 20.02.2023
12:00
STATON s.r.o., Sadová 1148, 038 53 Turany
Nový zdroj tepla a elektriny – plynové motory a transformátor T10 v závode Žilina (Obhliadka miesta plnenia zákazky sa uskutoční dňa 1. februára 2023 o 10:00 hod. na adrese závodu Žilina, Košická 11, 011 87 Žilina. Zraz záujemcov bude vo vstupnej hale do výrobného areálu závodu Žilina 15 min. pred začatím obhliadky. Obhliadka sa uskutoční podľa pravidiel stanovených obstarávateľom pre pohyb v jeho areáli a za dodržania v danom čase platných epidemiologických pravidiel. Na obhliadke sa môže zúčastniť záujemca, resp. v prípade právnickej osoby jej štatutárny orgán, ak sa preukáže dokladom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra (fyzická osoba – podnikateľ), resp. výpisu z obchodného registra (právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri) alebo ekvivalentného dokladu (ďalej len „doklad o oprávnení podnikať“). Na obhliadke sa môžu zúčastniť záujemcom poverené alebo splnomocnené osoby, ak sa preukážu dokladom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou dokladu o oprávnení záujemcu podnikať a písomným poverením alebo splnomocnením udeleným záujemcom, resp. v prípade právnickej osoby jej štatutárnym orgánom, že sú oprávnené zúčastniť sa obhliadky v mene a za záujemcu.)
Výzva na predkladanie ponúk
20.02.2023
15:00
MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF)
Verejná súťaž
21.02.2023
09:00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti
Verejná súťaž
21.02.2023
09:00
Mesto Trnava
Monitorovací systém pre energetické hospodárstvo (s portálovým rozhraním pre monitoring spotreby a plánovania spotreby energií a bude napojených 75 organizácií v BBSK)
Verejná súťaž
21.02.2023
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
eBIZ - 3/2023 Kláštor pod Znievom, komplexná obnova NKP Premonštrátsky kláštor, konvent – 1. etapa_2
eZakazky 21.02.2023
09:00
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
Poskytovanie služieb rozvoja aplikácií registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu
Verejná súťaž
21.02.2023
10:00
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 33, 824 67 Bratislava - mestská časť Ružinov
Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-219 nad cestou do Liptovského Jána
Verejná súťaž
21.02.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Servis motorových vozidiel (termín/lehota plnenia predmetu zákazky: 24 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr)
Verejná súťaž
21.02.2023
10:00
Záchranná zdravotná služba Bratislava, Antolská 3360/11, 850 07 Bratislava
51117-MSP Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA
Verejná súťaž
UVO 21.02.2023
10:00
Slovenská správa ciest
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Gemer na obdobie 2023 - 2026_opakovana 2x (trvanie zmluvy 48 mesiacov)
Verejná súťaž
21.02.2023
12:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer, Námestie slobody 2, 050 80 Revúca
eBIZ - 04/2023 Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Seredi_3
eZakazky 22.02.2023
09:00
Mesto Sereď
Revitalizácia vnútrobloku Štúrova ul. 17-21
Výzva na predkladanie ponúk
22.02.2023
15:00
Mesto Nitra
49546-MUS Podpora prevádzky, údržba a rozvoj ISFS-SD
Užšia súťaž
eZakazky 22.02.2023
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Zabezpečenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti + následné zabezpečenie prevádzky
Verejná súťaž
23.02.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
DODÁVKA LICENCIÍ RED HAT A SÚVISIACICH SLUŽIEB (Predmetom zákazky je a) dodávka nových licencií REDHAT a subscription na 3 roky, b) školiace služby súvisiace s dodávkou licencií.)
Verejná súťaž
23.02.2023
12:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
Nákup elektrickej energie pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad 2023 -24 (Dodanie predmetu zákazky je na obdobie 21 mesiacov, tzn. na obdobie od 01.4.2023 do 31.12.2024)
Verejná súťaž
24.02.2023
10:00
StVPS, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Nákup potravín pre SZSS v Nitre - Hrubý tovar
Verejná súťaž
24.02.2023
11:00
Správa zariadení sociálnych služieb, Janského 7, 949 01 Nitra
SMART CITY - Vranov nad Topľou
Verejná súťaž
eZakazky 24.02.2023
12:00
Mesto Vranov nad Topľou
03443-WYP Rekonštrukcia pavilónu A, MŠ Prachatická 2421/45, Zvolen
eZakazky 24.02.2023
14:00
Mesto Zvolen
Chirurgické sety vrátane súvisiacich služieb
Verejná súťaž
27.02.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Karpaty na obdobie 2023 - 2026 II Kolo (trvanie zmluvy 48 mesiacov)
Verejná súťaž
27.02.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín-Stráže
Vybavenie SOŠ Medzilaborce - Zariadenia na obrábanie kovov, dreva a zváračské zariadenia_2023
Verejná súťaž
27.02.2023
09:00
Spojená škola, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce
3767 - MST 2. etapa technologického vybavenia Kreatívneho centra TnUAD
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 27.02.2023
09:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2023/S 020-057571 Špeciálne chemikálie a špeciálny akustický materiál pre projekt NANOVIR
eZakazky 27.02.2023
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10-MSS Mýtne služby
Verejná súťaž
UVO 28.02.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Považská Bystrica 01/2022 Lávka cez Váh, Považská Teplá – Považské Podhradie
eZakazky 28.02.2023
10:00
Mesto Považská Bystrica
Sklad potravinárskych výrobkov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.02.2023
12:00
TOMATA s.r.o., Železničný rad 3154, 946 03 Kolárovo
805-MST Čistiace prostriedky
Verejná súťaž
UVO 01.03.2023
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Revízie požiarnych zariadení
Verejná súťaž
01.03.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Z2023478 Nový osobný automobil TOYOTA HILUX, 2.4 D-4D (150 k) 6st. man. prevodovka 4×4, diesel
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.03.2023
12:42
Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
VO_ZsVS_SP_3/2022 Kolárovo - dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV
Verejná súťaž
eZakazky 03.03.2023
10:00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
49955-MST Košele a blúzky
Verejná súťaž
UVO 06.03.2023
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
51357-MSS Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor - projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 06.03.2023
10:00
Železnice Slovenskej republiky
Separátor hnojovice s dávkovacím čerpadlom (2ks + 2ks)
Prieskum trhu
10.03.2023
17:00
DAKNA Námestovo, družstvo, Kliňanská cesta 970, 029 01 Námestovo
Šmykom riadený nakladač
Prieskum trhu
10.03.2023
17:00
DAKNA Námestovo, družstvo, Kliňanská cesta 970, 029 01 Námestovo
Prepravník zvierat
Prieskum trhu
10.03.2023
17:00
DAKNA Námestovo, družstvo, Kliňanská cesta 970, 029 01 Námestovo
Prepravník balíkov
Prieskum trhu
10.03.2023
17:00
DAKNA Námestovo, družstvo, Kliňanská cesta 970, 029 01 Námestovo
Nosiče kontajnerov a kontajnery
Prieskum trhu
10.03.2023
17:00
DAKNA Námestovo, družstvo, Kliňanská cesta 970, 029 01 Námestovo
Mobilný mliečny vozík na kŕmenie teliat
Prieskum trhu
10.03.2023
17:00
DAKNA Námestovo, družstvo, Kliňanská cesta 970, 029 01 Námestovo
1017-WNP Budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany na Lesnom celku Mestské lesy Krompachy
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 15.03.2023
13:00
Mestské lesy Krompachy s.r.o.
8210-MSS POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
Verejná súťaž
eZakazky 16.03.2023
09:00
Mesto Lučenec
Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - "žltá kniha" (naprojektovať, vybudovať a skolaudovať dočasné protihlukové steny)
Verejná súťaž
16.03.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Modernizácia primárneho dátového centra a optickej kabeláže budovy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.03.2023
15:00
Národná banka Slovenska
48642-MST Služobná rovnošata vzor 2020
Verejná súťaž
UVO 20.03.2023
23:59
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
51089-MSP Univerzitná nemocnica sv. Martina (UNsvM)
Verejná súťaž
UVO 31.03.2023
09:00
Univerzitná nemocnica Martin
Dodanie mobilného klziska vrátane mantinelov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
31.03.2023
15:00
Mestská časť Bratislava - Petržalka
5361-MUT IKT pre potreby SIEA
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2023
10:36
Slovenská inovačná a energetická agentúra
9679-MUT Nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov
Dynamický nákupný systém
eZakazky 28.02.2024
00:00
Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.
2022/S 132-375602 DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo
Dynamický nákupný systém
eZakazky 12.07.2024
13:12
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2024
23:59
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
spp 21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Kvalifikačný systém
spp 09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
31079-MUT DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo
Dynamický nákupný systém
eZakazky 04.08.2025
08:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
8647-MUT DNS na dodávky elektriny a zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 02.03.2026
11:37
Vysoká škola múzických umení
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
HR-KS-181-22 Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Kvalifikačný systém
spp 18.07.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
2022/S 189-532229 DNS na dodávky elektriny a zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 30.09.2026
12:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
47988-MUT Dodávka elektrickej energie a dodávka zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 12.12.2026
11:25
Mesto Lučenec
21922-MUT DNS (dynamický nákupný systém) na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2023, 2024, 2025 a 2026
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2026
23:59
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
eZakazky 31.12.2030
23:59
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Zobrazených: 1 - 489 / 489