Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Technológia merania a regulácia miešania liehovín za studena
06.12.2023
23:59
ST.NICOLAUS a.s., 1.mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš
37895 - WNS Projektová dokumentácia na modernizáciu budovy MŠ Vajanského v Pezinku
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.12.2023
23:59
Mesto Pezinok
37842 - WNS Tlač mesačníka Pezinčan
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.12.2023
23:59
Mesto Pezinok
37832 - WNT Piest preklápania radlice - RASCO MSP RS 3,4
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
07:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy pre mesto Partizánske v období od 01.01.2024 do 30.06.2025
Užšia súťaž
07.12.2023
08:00
Mesto Partizánske
37902 - WNT Náhradné diely na snehovú radlicu RSK-P30
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
08:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Z202313913 Toaletné a hygienické prostriedky (nh-30)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
08:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Ťahaný diskový podmietač
07.12.2023
09:00
Pavel Bábics, Ňárad 245, 930 06 Ňárad
Nový izbový nábytok
07.12.2023
09:00
SUBSIDIUM ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava
Záložný zdroj elektrickej energie
07.12.2023
09:00
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier, Podkoreňova 3, 977 43 Brezno
37433 - WNP Oprava strechy NKP ″Dom ľudový I. Dolné Brhlovce″“ – Tekovské múzeum v Leviciach
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
37472 - WYS Realizácia správy a údržby automatizovaných meracích systémov na mostných objektoch (Most SNP, Starý most a Most Apollo) v správe hlavného mesta SR Bratislavy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.12.2023
09:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
37002 - WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hrašné
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.12.2023
09:00
Obec Hrašné
37699 - WYT Zberové vozidlo na smeti II
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.12.2023
09:00
Mesto Michalovce
37792 - WNT Dodávka elektrickej energie a zemného plynu na rok 2024
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
09:00
Spojená škola internátna, Karola Supa 48, Lučenec
37687 - WNT Kancelárske potreby
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
09:00
Prešovský samosprávny kraj
37790 - WNT Obstaranie osobného motorového vozidla v počte 1 ks
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
09:00
Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
37675 - WNT Umývačka riadu
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
37840 - WNT Dodanie a osadenie hracích prvkov verejných detských ihrísk
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
37866 - WNT NÁKUP OSOBNÝCH AUTOMOBILOV
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
09:00
Úrad pre reguláciu hazardných hier
37720 - WNS Dopravné pripojenie plánovanej IBV Brezno- Rohozná II. a III.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
09:00
Mesto Brezno
37570 - WNS Zabezpečenie mimozáručného servisu výpočtovej techniky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
09:00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
37464 - WNS Upratovacie a čistiace služby v objektoch VŠC DUKLA Banská Bystrica na obdobie od 1.1.2024 - 31.12.2024
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
09:00
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
37398 - WNS Výkon strážnej služby, AB Moyzesova 18 , Košice
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Z202313681 Odvoz a likvidácia odpadu z lapačov tukov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
09:00
Leopoldov, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Z202313861 Nákup veľkoobjemového kolesového nakladača s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
09:00
Lučenec, Lučenec, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202313936 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
09:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Zabezpečenie dodávky potravín pre Domov MÁRIE – Banská Štiavnica
Užšia súťaž
07.12.2023
09:30
Domov Márie (Banská Štiavnica), Špitálska 3, 969 01 Banská Štiavnica
Z202313634 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
09:40
Kráľovce, Košice - okolie, Košický, Slovenská republika
Z202313609 Osobné motorové vozidlo s posuvnými dverami
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
09:45
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202313941 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
09:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Plán obnovy 3_IKT špeciálna
07.12.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ťahaný postrekovač
07.12.2023
10:00
Poľno SME, s.r.o., Remeselnícka 2, 941 11 Palárikovo
Plán obnovy 09_IKT_goAML
07.12.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Potraviny: Mlieko a mliečne výrobky
07.12.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin
Potraviny: Mäso a mäsové výrobky
07.12.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin
Informácia o zverejnení výzvy k súťaži č. 2035_1/2023 - Realizácia fotovoltického systému na prevádzkových budovách ČS Čenkov a ČS Obid (II. kolo); (vyhlasovateľ odporúča vykonať obhliadku minimálne 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk)
07.12.2023
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Investície do špeciálnej rastlinnej výroby spoločnosti AGRO-RACIO s.r.o. (Sejačka - 1 ks, Mobilné zariadenie na prípravu postrekov a čistenie obalov z použitých koncentrovaných prípravkov - 1 ks)
07.12.2023
10:00
AGRO-RACIO s.r.o., Svätý Kríž 100, 032 11 Svätý Kríž
Systém riadenej ventilácie maštale (Rolovacie plachtové vráta - 1ks, Bočný zvinovací systém s hornou ventiláciou - 1ks, Bočný zvinovací systém so spodnou ventiláciou - 1ks)
07.12.2023
10:00
AGRO-RACIO s.r.o., Svätý Kríž 100, 032 11 Svätý Kríž
Strojno-technické vybavenie do ŽV - silážny lis a rozmetadlo maštaľného hnoja
07.12.2023
10:00
Michal Šuvada, Oravská Poruba 256, 027 54 Oravská Poruba
„Dodávka zariadení pre precízne poľnohospodárstvo“ - aktualizácia (Časť č.1 – Rozmetadlo; Časť č. 2 – Cisterna; Časť č. 3 – Ťahaný postrekovač; Časť č. 4 – Tanierový podmietač, zadný zásobník)
07.12.2023
10:00
AGRORIS s.r.o., Potravinárska 3694, 979 01 Rimavská Sobota
Kombinovaný ťahaný predsejbový kultivátor na prípravu pôdy
07.12.2023
10:00
AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava
MOBILNÝ OPERÁTOR
07.12.2023
10:00
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava
Časti vykurovacieho systému pre ŽKV časť 1
07.12.2023
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Časti vykurovacieho systému pre ŽKV časť 2
07.12.2023
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Technológia reverznej osmózy srvátky
07.12.2023
10:00
AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň, 018 56 Červený Kameň
37417 - WNT Termotransférová fólia
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
10:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
36878 - WYP Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu telocvične základnej školy, Maňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.12.2023
10:00
Obec Maňa
37684 - WYS Zber, odvoz a zhodnotenie komunálneho, objemového, ostatného a nebezpečného odpadu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.12.2023
10:00
Mesto Turany
37779 - WNT Studená obalená drva
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
10:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
37683 - WNT Obstaranie osobných motorových vozidiel v počte 2 ks
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
10:00
Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
37823 - WNT Dodávka solárneho osvetlenia
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
10:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
37828 - WNT Výsevná linka - rozšírenie - 2 ks
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
37900 - WNT Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
10:00
Centrum sociálnych služieb Slniečko
37686 - WNS Poskytnutie služieb v sieti športových a relaxačných zariadení pre zamestnancov Banskobystrického samosprávneho kraja
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
10:00
Banskobystrický samosprávny kraj
37723 - WNS Vývoz komunálneho odpadu v obci Domaniža
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
10:00
Obec Domaniža
Z202313673 Sušiče rúk 25 ks
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202313814 Interiérové vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
10:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202313934 Stavebný materiál LRS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
10:00
Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202313940 Tlač plagátov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202313942 Náhradné diely na autobusy Sor NB12, NB18
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202313943 Náhradné diely na autobusy Sor NB12, NB18
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202313930 Perimetrový firewall
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
10:30
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202313932 HW pre zvýšenie bezpečnosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
10:30
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202313933 Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti, dodanie a nasadenie nástroja Log Management Systém vrátane HW a SW
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
10:30
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202313935 Tuky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
10:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202313944 Náhradné diely na autobusy Sor NB12, NB18
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
10:30
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202313945 Náhradné diely na autobusy Sor NB12, NB18
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
10:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Automobil hasičskej záchrannej služby kategórie 1B (dodanie maximálne 80 ks automobilov hasičskej záchrannej služby kategórie 1B spolu s opčným dodaním max. 16 ks voliteľného príslušenstva - rezacieho zariadenia)
Užšia súťaž
07.12.2023
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
„Dodávka mostovej váhy (technológia)“ - aktualizácia (Mostová váha)
07.12.2023
11:00
AGRORIS s.r.o., Potravinárska 3694, 979 01 Rimavská Sobota
37694 - WNT Nákup tonerov II.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
11:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
38320 - WNT "Čerstvé potraviny" - Ovocie, zelenina a zemianky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
11:00
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
Z202313726 Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
11:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202313922 Konvektomat elektrický
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
11:00
Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Prešovský, Slovenská republika
Z202313939 Tlač na komatex a plotrovanie z fólie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
11:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202313949 Pneumatiky pre zimné obdobie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
11:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202313950 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
11:00
Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Z202313958 Výpočtová technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
11:00
Bratislava - mestská časť Dúbravka, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202313964 Chemické výrobky pre laboratória a zdravotníctvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
11:15
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202313966 Tlač publikácií pre FZ KU (pľúca, bedrový kĺb)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
11:30
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202313902 Prepínače pre prístupovú vrstvu so systémovou nadstavbou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
11:45
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202313952 čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
11:45
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Oprava a overenie meračov tepla a vodomerov na teplú a studenú vodu - č. 23/2/3/38
07.12.2023
12:00
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
Sety na podvodnú hrudnú drenáž
07.12.2023
12:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
Dodanie roztoku močoviny AdBlue
Rokovacie konanie so zverejnením
07.12.2023
12:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
37358 - WNT Rozšírenie kapacít ZŠ Odborárska č.2 - prevádzkový súbor Výdajňa jedál
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
12:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
37382 - WNP Rozšírenie kapacity základnej školy v Podolínci
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
12:00
Mesto Podolínec
37084 - WYP Výmena časti SHZ - PLYN, výkon pravidelných kontrol, servisných prehliadok v budove Národnej banky Slovenska
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.12.2023
12:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
37798 - WNT Súradnicový stroj s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
12:00
Slovenský metrologický ústav
37697 - WNT Dodanie výpočtovej techniky II.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
12:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
37772 - WNT Spracované a konzervované ryby
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
12:00
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
37876 - WNS Zber a likvidácia odpadov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
12:00
Obec Malinová
38326 - WNT "Trvanlivé potraviny" - Hrubý tovar a konzervované potraviny
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
12:00
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
Z202313638 Osobné motorové vozidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
12:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202313916 Sklenená optická kyveta pre spektrofotometer, objektívy pre optický mikroskop, laboratórne vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
12:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202313938 Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
12:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202313969 Operačný mikroskop (pre oftalmológiu) s OCT
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
12:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Prenájom nebytového priestoru č. 1.05 a č. 1.06 o výmere 389,4 m2, nachádzajúci sa v stavbe - sklade so súpisným číslom 4074, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/14, o výmere 1780 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 11263, vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, katastrálne územie Komárno, obec Komárno, okres Komárno (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, nie však skôr ako 22.01.2024)
Obchodná verejná súťaž
07.12.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
36439 - WYP Stavebné opravy šatne CHM S2, (Chirurgický monoblok).
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.12.2023
13:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
37781 - WNT Dezinfekčné prostriedky - opakovaná zákazka
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
13:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
38306 - WNT "Trvanlivé potraviny" - Mrazené výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
13:00
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
Z202313887 Chemikálie - Molekulárna chémia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
13:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202313962 Prostriedky na čistenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
13:00
Slavnica, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202313963 Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
13:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202313965 Diagnostika a oprava vysokozdvižných vozíkov DVHM 3222, DVHM 1622, PPS SV 20
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
13:00
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Z202313968 Darčekové poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
13:00
Gelnica, Gelnica, Košický, Slovenská republika
Z202313970 Posteľná bielizeň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
13:00
Slavnica, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202313978 Technické a špeciálne plyny - zmes O a Ar
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
13:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Chladiarenské zásobovacie vozidlo
07.12.2023
14:00
FATIMEX, s.r.o., Bôrická 103, 010 01 Žilina
GPS_MUSAR_2
Prieskum trhu pre určenie PHZ
07.12.2023
14:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
37838 - WNT ND HN34 Nadstavba, SK - 5H, SK - 8H, SK - 6H
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
14:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Z202313782 Osobné počítače a monitory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
14:00
Slovenská republika
Z202313851 Tlač a doručenie dvojtýždenníka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
14:00
Púchov, Púchov, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202313929 Papierové hygienické výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
14:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202313937 Materiálno technické zabezpečenie pre chod a činnosť technického sekretariátu Rady partnerstva – IKT infraštruktúra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
14:00
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202313976 Elektrická energia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
14:00
Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika
Z202313985 Snehová fréza Cerruti Basic HY L1100 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
14:30
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202313987 Tonery a príslušenstvo do tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
14:30
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
36842 - WYP Stavebné úpravy a Výťah SZSS
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.12.2023
15:00
Mesto Nitra
Z202313961 Nábytok do internátnych izieb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
15:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202313980 Originálne tonerové náplne + papier do tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
15:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202313988 Soľ na posyp ciest a chdníkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
15:00
Sečovce, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Z202313989 Všeobecný spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
15:00
Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves, Košický, Slovenská republika
Z202313991 Elektrické ručné náradie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
15:30
Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202313993 Kurz rescue diver
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2023
15:50
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
37854 - WNS Elektrická energia MČ Vajnory
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
17:00
Mestská časť Bratislava - Vajnory
36589 - WYP Dom smútku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.12.2023
23:59
Obec Slovenská Ves
37718 - WNP Vybudovanie a rekonštrukcia spevnených plôch
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
23:59
Mesto Pezinok
37834 - WNT Prenájom neuronavigačného systému s ultrazvukom
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2023
23:59
Univerzitná nemocnica Martin
37648 - WNT Základný tovar
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
00:00
Nezábudka, n.o.
37890 - WNT Potraviny-mäso
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
00:00
Nezábudka, n.o.
37818 - WNT Potraviny - ovocie, zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
00:00
Nezábudka, n.o.
37833 - WNT Potraviny-mrazené výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
00:00
Nezábudka, n.o.
Nákup prstových brán
08.12.2023
08:00
Farma Beckov, družstvo, Beckov 0, 916 38 Beckov
Nákup kombajnu na ŠRV
Prieskum trhu pre určenie PHZ
08.12.2023
08:00
Farma Beckov, družstvo, Beckov 0, 916 38 Beckov
Nákup sejačky na prísev
Prieskum trhu pre určenie PHZ
08.12.2023
08:00
Farma Beckov, družstvo, Beckov 0, 916 38 Beckov
Nákup neseného otočného pluhu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
08.12.2023
08:00
Farma Beckov, družstvo, Beckov 0, 916 38 Beckov
36359 - MSS Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
Verejná súťaž
UVO 08.12.2023
08:00
Technické služby mesta Trebišov
37717 - WNT Nákup kotla /HARLEKÝN ZSS Topoľčany/
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
37907 - WNT ND HE35 Mercedes Benz
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
08:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Nesený 2-stranný riadkový kultivátor
08.12.2023
08:30
Agropark Modrany, s. r. o., Modrany 362, 946 33 Modrany
Kreslo pre ÚP FBP 28.11.23
08.12.2023
09:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Geodetické služby OZ Podunajsko výzva č. 1 Dolné Devičany
08.12.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko, Koháryho 2, 934 01 Levice
Bratislava III OR PZ Vajnorská 25, rekonštrukcia objektu
Užšia súťaž
08.12.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
37207 - WYP Výstavba MŠ na ulici kpt. Nálepku, Lipany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.12.2023
09:00
Mesto Lipany
37583 - WYS PD – Rekonštrukcia objektu „C“ SOŠ Handlová
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.12.2023
09:00
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
36601 - WYP Rekonštrukcia obecnej budovy "Kaštieľ"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.12.2023
09:00
Obec Sokolce
37797 - WNT Dovybavenie lineárnych urýchľovačov a CT simulátora vrátane súvisiacich služieb
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
37754 - WNP VÝMENA KOTLA A OSADENIE RIADIACEHO SYSTÉMU KOTOLŇA PREDNÁDRAŽIE BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
09:00
Mesto Bánovce nad Bebravou
37755 - WNP Oprava vzniknutej havárie strechy _
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
09:00
Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
37901 - WNT "Trvanlivé potraviny" -Potraviny rôzne
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
09:00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
37906 - WNT "Trvanlivé potraviny" - Mrazené výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
09:00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
37913 - WNT "Čerstvé potraviny" - Mlieko, mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
09:00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
37915 - WNT "Čerstvé potraviny" - Vajcia
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
09:00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
37914 - WNT "Čerstvé potraviny" - Chlieb, pečivo, pekárenské výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
09:00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
37885 - WNS Vypracovanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti a autorského dohľadu pre debarierizáciu priestorov Obchodnej akadémia M. Frauwirtha v Banskej Bystrici
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
09:00
Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25, Banská Bystrica
37862 - WNS Vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie pre doplnenie a úpravu dátovej a elektrickej kabeláže v DÚ a CÚ Finančnej správy SR
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Z202313890 Mrazené potraviny, ryby a hydina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
09:00
Košice - mestská časť Nad jazerom, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202313992 Výpočtová technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202314006 vata buničitá, bielená - prierezy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
09:00
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
35/PRO/2023 Zberové vozidlo na zber a odvoz komunálneho odpadu
eZakazky 08.12.2023
09:00
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadom
Z202313808 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
09:20
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
37786 - WNP Garáže - DHZ Kúty
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
09:30
Obec Kúty
Z202313971 Počítačové komponenty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
09:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202313880 Čistiace prostriedky a upratovacie potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
09:35
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202313983 Dodávka kancelárskych potrieb 24
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
09:36
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202313947 Tonery, kazety - originál od výrobcov zariadení značky HP Color LaserJet a Canon
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
09:46
Stará Lesná, Kežmarok, Prešovský, Slovenská republika
Pluh
08.12.2023
10:00
Poľnohospodár Nové Zámky, a.s., Komjatická 67, 940 85 Nové Zámky
Technológia dojárne a čakárne
08.12.2023
10:00
Poľnohospodár Nové Zámky, a.s., Komjatická 67, 940 85 Nové Zámky
Výpočtová technika pre útvary MV SR
08.12.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Obstaranie vysokozdvižného elektrického vozíka pre spoločnosť CIMBAĽÁK s.r.o.
08.12.2023
10:00
CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
Obstaranie technológie pre spoločnosť CIMBAĽÁK s.r.o. (Masírka mäsa - 1 ks, Umývací stroj na údenárske palice - 1 ks, Stroj na oddeľovanie párkov - 1 ks, Šneková miešačka mäsa - 1 ks, Vákuový plniaci stroj - 1 ks, Systém na pretáčanie a navešiavanie – 1 ks)
08.12.2023
10:00
CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
Obstaranie vinárskych zariadení
08.12.2023
10:00
Agropark Modrany, s. r. o., Modrany 362, 946 33 Modrany
Silá na skladovanie kompletných sypkých zmesí
08.12.2023
10:00
MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o., Budmerice 780, 900 86 Budmerice
Mraziaci tunel s pásom
08.12.2023
10:00
DEÁK food s.r.o., Veľká Mača 1122, 925 32 Veľká Mača
Technológia na výrobu destilátov
08.12.2023
10:00
AEQUOPUS s.r.o., Jókaiho 642, 946 19 Číčov
Stavebné úpravy lupienkárne, Smižany
08.12.2023
10:00
SlovChips s.r.o., Tatranská 126, 053 11 Smižany
Sejačka na presný výsev, hnojenie a aplikáciu mikrogranulátov
08.12.2023
10:00
AT AGROTURIEC, spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava
37420 - WNP Výmena klimatizačnej jednotky - objekt DÚ BA, Ševčenkova 32
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
36504 - MST Dodanie vozidiel a strojov
Verejná súťaž
UVO 08.12.2023
10:00
Mesto Nitra
37769 - WNT Dodávka zemného plynu na rok 2024
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
10:00
Akadémia umení v Banskej Bystrici
37800 - WNP Obecný dvor
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
10:00
Obec Nová Bošáca
37695 - WNP SKD Martin - stavebné úpravy strechy dielní
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
10:00
Slovenské komorné divadlo Martin
37843 - WNT Nábytok do zasadacej miestnosti FG – B 4.03
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
10:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
37868 - WNT Príslušenstvo k traktoru
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
10:00
Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne
37904 - WNT Licencie na systém CDESK a súvisiace služby
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
10:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
37999 - WNT Dodávka dezinfekčných prostriedkov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
10:00
Centrum sociálnych služieb Slniečko
37944 - WNP Hájenka Čierna obora-– komplexná rekonštrukcia podláh, elektroinštalácie a hygienických priestorov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
38115 - WNS Stavebný dozor pre stavbu „Obnova a zníženie energetickej náročnosti Chateau Mignon, Dubnica nad Váhom“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
10:00
Mesto Dubnica nad Váhom
37934 - WNS Poskytovanie hlasových a dátových služieb
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
10:00
Slovenský pozemkový fond
37845 - WNS Rekonštrukcia verejného osvetlenia v centrálnej časti obce Hviezdoslavov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
10:00
Obec Hviezdoslavov
Z202313624 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej stravovacej karty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
10:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202313789 Zmäkčovač vody
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
10:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202313792 Teleskopický manipulátor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
10:00
Likavka, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202313854 Osobné ochranné pracovné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
10:00
Slovenská republika
Z202313894 Mäso a mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
10:00
Košice - mestská časť Nad jazerom, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202313895 Mlieko a mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
10:00
Košice - mestská časť Nad jazerom, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202313896 Ovocie a zelenina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
10:00
Košice - mestská časť Nad jazerom, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202313898 Chlieb a pečivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
10:00
Košice - mestská časť Nad jazerom, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202313926 Defibrilačné tréningové samolepiace elektródy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202313928 Elektronické stravné karty Senica 2024
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
10:00
Senica, Senica, Trnavský, Slovenská republika
Z202313953 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202313956 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202313972 Počítačové príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202313995 Zber, odvoz (preprava) a spracovanie biologicky rozložiteľného a ostatného odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Galóny na pitnú vodu a regálový systém pre galóny na vodu
Interný postup
eZakazky 08.12.2023
10:00
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Z202313955 Paštéty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
10:27
Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika
Z202313799 Vyklápací náves
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
10:30
Likavka, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202313960 Dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
10:30
Slavnica, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202313974 Grafická karta
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
10:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202314023 Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
10:50
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314024 Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
10:55
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202313769 Osobné viacmiestne motorové vozidlo na prepravu osôb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
10:59
Kežmarok, Kežmarok, Prešovský, Slovenská republika
Majetkové poistenie THU (V prípade nejasností/potreby objasnenia špecifikácie predmetu zákazky a podmienok súťaže môže ktorýkoľvek z uchádzačov/navrhovateľov požiadať o ich vysvetlenie najneskôr do 04.12.2023 do 12:00 h.)
Rokovacie konanie so zverejnením
08.12.2023
11:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Z202313800 Traktorový príves s ramenovým nosičom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
11:00
Likavka, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202313860 Jednorazové, sterilné, ultra tenké latexové rukavice bez púdru určené pre mikrochirurgiu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
11:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202313892 Hrubý tovar a vajcia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
11:00
Košice - mestská časť Nad jazerom, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202313975 Časti a príslušenstvo počítača
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
11:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202313802 Nádoby a kontajnery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
11:30
Likavka, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202314025 Stravovanie zamestnancov Nemocnice A.W. n.o. Piešťany
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
11:30
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z202313973 Multimediálny projektor Epson EB-530
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
11:40
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Technologická výrobná linka na krájanie paradajok a uhoriek
08.12.2023
12:00
SLOVATYS spol. s r.o., Paulínska 24, 917 01 Trnava
Systém na chladenie muštov a vína
08.12.2023
12:00
VÍNO VELKEER 1113, s.r.o., Svätého Kelemena 929, 941 07 Veľký Kýr
Rekonštrukcia strechy Závodná kuchyňa Jurajov Dvor DPB, a.s.
08.12.2023
12:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Nákup pletív a drôtov a ostatného pomocného materiálu pre OZ Gemer - časť „A“ - výzva č. 02/2023
08.12.2023
12:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer, Námestie slobody 2, 050 80 Revúca
Mobilný kontajner – prijímací sklad do práčovne MV SR
08.12.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
37665 - WNT „Materiálno-technické vybavenie telocvične, posilňovne, kabinetu a šatne elokované pracovisko Bijacovce“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
12:00
Stredná odborná škola lesnícka Prešov
37916 - WNT Dodávka elektrickej energie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
12:00
Verejnoprospešné služby Stupava
37985 - WNT Nákup GNSS zostáv a prístrojov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
12:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
38037 - WNT K141 Náhradne diely na POZ074,PO284HR,PO685HE pre SÚC PSK,oblasť Prešov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
12:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
37903 - WNS Zber a likvidácia odpadov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
12:00
Obec Pravenec
Z202313862 Jednorazové, chirurgické, sterilné, rukavice bez púdru, bez latexu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
12:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202313979 Stravovacie karty a stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
12:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314020 Materiálno technické zabezpečenie pre chod a činnosť technického sekretariátu Rady partnerstva – Multimediálne kancelárske IT príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
12:00
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202314017 Edukačné pomôcky pre IC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
12:07
Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202314026 Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
12:30
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202313891 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
12:45
Nové Sady, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202314012 Doska izolačná, cement žiaruvzdorný_03
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
12:46
Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Prenájom nebytového priestoru - kancelárie č. 424 o výmere 35,88 m2 nachádzajúcej sa na piatom nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava- Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
08.12.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom nebytového priestoru - kancelárie č. 423 o výmere 38,03 m2 nachádzajúcej sa na piatom nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava- Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
08.12.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom nebytového priestoru - garáže č. 012 o výmere 19,03 m2 nachádzajúcej sa v suteréne prevádzkovej budovy so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava - Ružinov, katastrálne územie: Nivy
Obchodná verejná súťaž
08.12.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom súboru nehnuteľností – stavby - vrátnice so súpisným číslom 170, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/3, o výmere 135 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, stavby - garážovej haly so súpisným číslom 4064, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/2, o výmere 2004 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, časti pozemku - parcely registra „C“ KN číslo 1667/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 2 845 m², časti pozemku - parcely registra „C“ KN číslo 1667/16, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 823 m², zapísaných na liste vlastníctva číslo 11263, vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, okres: Komárno, obec: Komárno, katastrálne územie: Komárno (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, nie však skôr ako od 22.01.2024)
Obchodná verejná súťaž
08.12.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Nákup pletív a drôtov a ostatného pomocného materiálu pre OZ Gemer - časť „A“ - výzva č. 03/2023
08.12.2023
13:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer, Námestie slobody 2, 050 80 Revúca
37195 - WYP ENVIRONMENTÁLNE CENTRUM TOPOĽA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.12.2023
13:00
Obec Topoľa
37650 - WNT Obstaranie techniky pre triedený zber komunálneho odpadu, Obec Horná Ždaňa
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
13:00
Obec Horná Ždaňa
37826 - WNT Vybavenie kuchyne KC SAV ACADEMIA Stará Lesná
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
13:00
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Z202313649 Servisná podpora SW pre systém Syngo Via
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
13:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202313910 Jednorazové, chirurgické, sterilné, latexové rukavice bez púdru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
13:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202313881 Kovový kontajner na odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
13:02
Liesek, Tvrdošín, Žilinský, Slovenská republika
Výzva č. 13 - PD mostných objektov v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Na Rusovskej ceste nad Panónskou cestou pri Železničnej stanici Petržalka
08.12.2023
13:30
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Syrárska technológia
08.12.2023
14:00
FATIMEX, s.r.o., Bôrická 103, 010 01 Žilina
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
08.12.2023
14:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
37463 - WNS Vyčistenie objektu a odstránenie odpadu z budovy na ulici A. Pietra v Martine
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
14:00
Mesto Martin
Z202313901 Tlačiarenské služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
14:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202313977 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet na rok 2024-2025
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
14:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202314014 Adobe Creative Cloud
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
14:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202314021 Čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
14:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314032 Cestné oceľové zvodidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
14:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202314035 Monitory pre osobné počítače
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
14:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202314039 Infúzne a glukózové roztoky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
14:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z202313986 Stavebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
14:12
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202314045 Výpočtová technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
14:15
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314029 Espresso kávovar
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
14:19
Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202314034 Výpočtová technika a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
14:21
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202313750 Obuv pre zdravotníckych zamestnancov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
14:26
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202314046 Originálne tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
14:30
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314044 Dodanie biologicky rozložiteľných priedušných (kompostovateľných) sáčkov na kuchynský odpad s objemom 7 až 10 litrov, čierne vracia na odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
14:59
Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika
Z202313768 OOPP Ochranné pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
15:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202313912 Malotraktor 4x4 s kabínou a hydraulickou radlicou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
15:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202313990 Firewally na zabezpečenie prístupovej siete
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
15:01
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202313684 Lieky ATC skupiny J01 - ??Antiinfektíva na systémové použitie - časť 2.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
15:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202314036 Refraktometer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
16:15
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202313452 Odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.12.2023
17:00
Mojtín, Púchov, Trenčiansky, Slovenská republika
Samohybný postrekovač
08.12.2023
18:00
Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná, Trenčianska Turná 345, 913 21 Trenčianska Turná
Nízkokapacitné ubytovacie zariadenie - prestavba, prístavba a nadstavba jestvujúcej vedľajšej stavby v Okoči
08.12.2023
23:59
JUMA, s. r. o., Kvetná 119/1, 930 28 Okoč
Potraviny IV.
08.12.2023
23:59
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh
38098 - WNT Vytvorenie podmienok pre adaptáciu nízko kvalifikovanej pracovnej sily v OP Varadka obstaraním techniky pre prácu v lese - vlečka - trojstranný sklápač
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
23:59
OP Varadka, s. r. o., r. s. p.
Fotovoltaický zdroj
09.12.2023
00:00
VINIDI s. r. o., Alexandrov dvor 444, 951 34 Báb
Z202314064 Interiérové dvere a príslušenstvo s montážou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2023
09:44
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš - obchodná verejná súťaž na odber neupotrebiteľného materiálu
10.12.2023
23:59
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Tribeč na obdobie 2024 - 2026
Užšia súťaž
11.12.2023
08:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tribeč, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
38002 - WNT Ochranné balistické vesty
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
08:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
37873 - WNS Zníženie energetickej náročnosti historickej budovy DJZ a zlepšenie parametrov vnútorného prostredia – projektová dokumentácia
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
08:00
Divadlo Jonáša Záborského
Z202313996 Elektronické stravovacie poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:00
Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Z202314015 Čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314047 Lenovo ThinkSystem - zabezpečenie podpory / obnovy licencií na ďalšie obdobie - 12 mesiacov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314051 Plastové vedrá - odpadkové koše s výklopným vekom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314052 Elektrické náradie a kompresory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202314053 Pásová píla na kov Bernardo EBS 128 CL (400V) s príslušenstvom alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314054 Zastrihávač na vlasy Oster Profi 97-44 alebo ekvivalent a naparovacia žehlička Sencor SSI2800 BL alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314055 Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314059 Náradie pre vybavenie autodielne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314122 Ručný vysávač MAXXO Tornado 20KPA alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:00
Z202314123 Náradie a náčinie pre pracovisko dielne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:00
Z202313927 Maslo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:01
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202314058 Strážna služba
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:05
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202314069 Anestéziologický prístroj s elektronickým dávkovačom anestetika a hemodynamickým monitorom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:10
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202313931 Mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:18
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202314003 Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:22
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Náhradné diely pre autobusy A12_2023
11.12.2023
08:30
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Z202314062 Nákup Tablet s iPadOS a príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:30
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314103 Check Point, Zabezpečenie podpory / obnovy licencií pre nižšie uvedené existujúce zariadenia na obdobie 12 mesiacov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
USG prístroje pre Kliniku pediatrie
Užšia súťaž
11.12.2023
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Lieky RVO/2738/2023 v rozsahu Antipsychotiká, Antireumatiká, Chemoterapeutiká, Vazopresoriká, Spasmolytiká, Antidotum, Sympatomimetiká, Vitamíny, Varia pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Užšia súťaž
11.12.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Poisťovacie služby
Užšia súťaž
11.12.2023
09:00
Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
Výstavba Detenčného ústavu Kremnica
Rokovacie konanie so zverejnením
11.12.2023
09:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
OVS - odpredaj pozemku - Ul.Kuzmányho
11.12.2023
09:00
Mesto Michalovce
OVS - odpredaj pozemku Ul. Špitálska
11.12.2023
09:00
Mesto Michalovce
OVS - odpredaj pozemku - Ul višňová
11.12.2023
09:00
Mesto Michalovce
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť E - výzva č. 81/2023
11.12.2023
09:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť A - výzva č. 82/2023
11.12.2023
09:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Nákup kameniva bez dopravy na údržbu ciest LS Klenovec LO Javorina, Kokava a Studené č. 13/2023
11.12.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer, Námestie slobody 2, 050 80 Revúca
Obnova licencií a podpory pre firewally Palo Alto 820 a obnova podpory pre aplikáciu Palo Alto Panorama
11.12.2023
09:00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Rekonštrukcia podláh – ambulantného centra pneumológie a ftizeológie
11.12.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
DNS Krmivá 2023 - 2027 - Dodávka krmív s dopravou pre OZ Vihorlat - výzva č. 4
11.12.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Vihorlat, Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou
DNS Krmivá 2023 - 2027 - Dodávka krmív s dopravou pre OZ Vihorlat - výzva č. 5
11.12.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Vihorlat, Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou
36791 - MST Dodávka potravín (2024)
Verejná súťaž
UVO 11.12.2023
09:00
Mesto Michalovce
36859 - MSS Telekomunikačné služby
Verejná súťaž
UVO 11.12.2023
09:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
36630 - MST Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice
Verejná súťaž
UVO 11.12.2023
09:00
Školský internát, Medická 2, Košice
36606 - WYP Pamiatková obnova pavilónu P8 a P9
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.12.2023
09:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
36402 - MST Dopravné značenie
Verejná súťaž
UVO 11.12.2023
09:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
36417 - MSS Zneškodňovanie komunálnych odpadov skládkovaním
Verejná súťaž
UVO 11.12.2023
09:00
Mesto Čadca
36395 - MSS Poisťovacie služby
Verejná súťaž
UVO 11.12.2023
09:00
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
37990 - WNT CHLIEB A PEKÁRSKE VÝROBKY
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
09:00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
38080 - WNT POTRAVINY, NÁPOJE A PRÍBUZNÉ PRODUKTY
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
09:00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
38093 - WNT Mäso a mäsové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
09:00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
38073 - WNT MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
09:00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
38092 - WNT ZEMIAKY, OVOCIE, ZELENINA A SÚVISIACE PRODUKTY
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
09:00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
38095 - WNT Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby-Dodávky 2,2-litrový motor a referenčné vozidlá
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
09:00
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB
38094 - WNT HYDINA
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
09:00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
38097 - WNT MRAZENÉ VÝROBKY A ŠALÁTY
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
09:00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
38103 - WNT VAJCIA
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
09:00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
38422 - WNT Potraviny - Mäso a mäsové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
09:00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
38427 - WNT Potraviny - Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
09:00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
38433 - WNT Potraviny - Ovocie, zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
09:00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
38353 - WNT Potraviny - Mlieko a mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
09:00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
Z202313767 Tlačiarenské služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202313909 Jednorazové, vyšetrovacie, nesterilné, nitrilové rukavice bez púdru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
09:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202313924 Pracovné oblečenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202313999 PEP TEST
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
09:00
Vysoké Tatry, Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Z202314016 Urologické prístroje k urologickým výkonom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
09:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202314033 Dodanie ratanovej záhradnej sedacej zostavy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
09:00
Brunovce, Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202314041 Nákup a dodávka drvené kamenivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
09:00
Lešť (vojenský obvod), Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202314057 Vodoinštalačný materiál LRS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
09:00
Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202314060 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202314072 Acer Swift Go 14 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
09:00
Bratislava - mestská časť Dúbravka, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314094 Aktualizačný poplatok za softvérové licencie a Nové licencie Fabasoft eGov-Suite
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
09:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314106 F5 Zabezpečenie podpory / obnovy licencií pre nižšie uvedené existujúce zariadenia na obdobie 12 mesiacov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
09:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
49/ME/2023 „ Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice "
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 11.12.2023
09:00
Školský internát, Medická 2, Košice
Z202314066 Rozkladacia pohovka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
09:10
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202313948 Prostriedky na čistenie a údržbu služobných motorových vozidiel.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
09:15
Z202313946 Licencie na softvér Microsoft 365 na 1 rok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
09:29
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Náhradné diely pre autobusy A13_2023
11.12.2023
09:30
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Z202314063 Dodanie mobilných zariadení s iOS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
09:30
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314022 Stravovacie karty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
09:42
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Strážna služba
11.12.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup a dodanie samozberného obojstranného zametača na podvozku NA
Užšia súťaž
11.12.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Potraviny 2024
Užšia súťaž
11.12.2023
10:00
Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia, Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom
Služby podpory, prevádzky a rozvoja informačného systému IS AGIS
Užšia súťaž
11.12.2023
10:00
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Fotovoltika, solárne panely - Osivo
11.12.2023
10:00
OSIVO a.s., Kalinčiakova 2391, 960 03 Zvolen
Multifunkčný vozík so zásuvkami, 2 kolieska s aretáciou - 2 ks
11.12.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin
Vozík pojazdný nerezový s policou, 2 kolieska s aretáciou - 2ks
11.12.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin
Prachotesný vozík pre transport sterilného materiálu – 1ks
11.12.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin
Lezecký materiál - lezecké vybavenie, prostriedky osobného zabezpečenia
11.12.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ekologické chladenie
11.12.2023
10:00
MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné
Mäso a mäsové výrobky_ZA 2023
11.12.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Základné potraviny, mrazené, mliečne výrobky a vajcia_ZA 2023
11.12.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ovocie a zelenina_ZA 2023
11.12.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pekárenské a cukrárenské výrobky_ZA 2023
11.12.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Obstaranie pražičky kávy
Prieskum trhu pre určenie PHZ
11.12.2023
10:00
Zlaté Zrnko s.r.o., Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji
37213 - WYP PRESTAVBA A PRÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU S. Č. 254 NA OBECNÝ ÚRAD
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.12.2023
10:00
Obec Plevník - Drienové
36594 - MSS Zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálnych odpadov v obci Jaslovské Bohunice
Verejná súťaž
UVO 11.12.2023
10:00
Obec Jaslovské Bohunice
36534 - MST Potraviny 2024
Verejná súťaž
UVO 11.12.2023
10:00
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.
36499 - MSS Služby podpory, prevádzky a rozvoja informačného systému IS AGIS
Verejná súťaž
UVO 11.12.2023
10:00
Pôdohospodárska platobná agentúra
37679 - WNT Nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov pre SHMÚ
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
37676 - WNT Obstaranie tonerov a spotrebného materiálu
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
10:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
37775 - WNP Rekonštrukcia vykurovania budovy E
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
10:00
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
37795 - WNP REKONŠTRUKCIA NEBYTOVÉHO PRIESTORU SEGNEROVA 1/B – II. ETAPA
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
10:00
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
37847 - WYS Nakladanie s komunálnymi odpadmi v obci Hrabušice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.12.2023
10:00
Obec Hrabušice
37888 - WYS Poskytnutie služieb v sieti športových a relaxačných zariadení pre zamestnancov Banskobystrického samosprávneho kraja
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.12.2023
10:00
Banskobystrický samosprávny kraj
38019 - WNT Sanitné vozidlo pre DZS
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
10:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
38033 - WNT Dodanie multifunkčného motorového vozidla
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
10:00
MEPOS SNV s.r.o.
38064 - WNT Dodávka a montáž LED kocky Zimný štadión Humenné
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
10:00
Mesto Humenné
38096 - WNT Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby – Silá + príslušenstvo
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
10:00
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB
37976 - WNS Sektorový prehľad a krátke ekonomické správy 2023 - 2025
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
10:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
38016 - WNS Príprava a dovoz stravy pre prijímateľov sociálnej služby ZOS vo Svite
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
10:00
Mesto Svit
37763 - WNS Projektová dokumentácia na stavbu DSS Polomka-zariadenie pre seniorov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
10:00
Obec Polomka
37280 - WNS Prešov, Bogota – rekonštrukcia integrovaného bezpečnostného systému - PD
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
38241 - WNS Poistenie hnuteľného majetku nadobúdaného z fondov EU
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Z202313796 Nákup tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202313839 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
10:00
Podbrezová, Brezno, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202313859 Jednorazové, vyšetrovacie, latexové, nesterilné, nepúdrované rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314010 Obnova ročnej podpory Cisco Email Security
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202314019 Chemikálie - Molekulárna chémia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
10:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202314027 Elektroinštalačný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
10:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202314065 Pranie a chemické čistenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
10:00
Z202314018 Set bleskov, slúchadlá, projektor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
10:11
Trnavský, Slovenská republika
Z202313797 Nákup prenosných počítačov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
10:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314001 Kŕmne zmesi pre hydinu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
10:30
Lužianky, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
37217 - WYP IBV od kaple po jarok, Prietržka, SO 01 pozemné komunikácie - chodník
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.12.2023
11:00
Obec Prietržka
36368 - MST Nákup potravín pre SZSS v Nitre : 1. Mlieko a mliečne výrobky, 2.Pekárenské výrobky, 3.Sterilizovaný tovar a olej, 4.Zelenina, 5.Parené buchty čerstvé
Verejná súťaž
UVO 11.12.2023
11:00
Správa zariadení sociálnych služieb
38020 - WNT ZABEZPEČENIE DOPRAVNÉHO ZNAČENIA PRE POTREBY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
11:00
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
38107 - WNT Valník elektricky 4x4 so sklopnou korbou a klietkovou nadstavbou – 1ks
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
11:00
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB
Z202313886 Poukážky určené na zabezpečenie regenerácie pracovnej sily zamestnancov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
11:00
Kráľovce, Košice - okolie, Košický, Slovenská republika
Z202314073 Toaletný papier. hygienické výrobky z papiera
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
11:00
Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 2/2024
Dynamický nákupný systém
11.12.2023
12:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na súdnu pitvu pre Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou
Zákazka s nízkou hodnotou
11.12.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
36425 - MST Dopravné značenie
Verejná súťaž
UVO 11.12.2023
12:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
37703 - WNT Nákup a dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
12:00
„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
37682 - WNP Zníženie svetelného znečistenia v obci Polomka2
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
12:00
Obec Polomka
38113 - WNT Kompostéry pre projekt „Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Dvorianky“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
12:00
Obec Dvorianky
38114 - WNT Technické vybavenie pre projekt „Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Dvorianky“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
12:00
Obec Dvorianky
38143 - WNS Vedenie účtovníctva
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
12:00
Materská škola, Dionýza Štúra 2116, Sereď
37996 - WNS Bezpečnostné testovanie TRAP
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
12:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
37882 - WNS Bezpečnostné testovanie ŠZP
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
12:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Z202314040 Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
12:00
Z202314096 Licencie CyberArk Privileged Access Manager
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
12:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314107 10 miestne digitálne magnetické miešadlo s ohrevom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
12:00
Z202314116 Toner do tlačiarne HP LJ Pro 3002dn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
12:00
Z202314108 Disky HDD
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
12:40
Stará Lesná, Kežmarok, Prešovský, Slovenská republika
Externé výkony pri opravách nákladných vozňov
Rokovacie konanie so zverejnením
11.12.2023
13:00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava
Z202314048 Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia k prístroju RFS-S8 Tiger
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
13:00
Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves, Košický, Slovenská republika
Z202314075 Vrecia PE na odpady
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
13:00
Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Z202314078 Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
13:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Digitálne riadenie chovu
11.12.2023
14:00
TURIEC - AGRO s.r.o., Turčiansky Ďur 34, 038 43 Turčiansky Ďur
Obstaranie zariadení pre sčítanie dopravy
11.12.2023
14:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Klimatizačné zariadenia
11.12.2023
14:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky
Koľaje, koľajové výhybky, výmeny, križovatky, výhybkové systémy K07_2023
11.12.2023
14:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Šmykom riadený nakladač 1 ks
Prieskum trhu pre určenie PHZ
11.12.2023
14:00
AGR s.r.o., Lenartovce 97, 980 44 Lenartovce
Kĺbový nakladač s min. výkonom 150 KW
Prieskum trhu pre určenie PHZ
11.12.2023
14:00
AGR s.r.o., Lenartovce 97, 980 44 Lenartovce
37908 - WNT Toner a príslušenstvo do tlačiarní
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
14:00
Národný onkologický ústav v Bratislave
38219 - WNS Podpora prevádzky pre existujúci IT nástroj – kolaboračná platforma programu INTERACT III
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
14:00
Bratislavský samosprávny kraj
Z202313868 Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
14:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202313981 Hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
14:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314076 Kancelársky papier A4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
14:00
Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Z202314109 Hotelový textil: obrusy, naperóny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
14:00
Z202314114 Elektroforetický systém – aparatúra a zdroj napätia a prúdu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
14:00
Z202314071 Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia k prístroju RFS SPECTRO XEPOS HE
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
15:00
Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves, Košický, Slovenská republika
Z202314113 Dodávka motorovej nafty do benkaloru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
15:00
Z202314120 Nákup a dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov - OOPP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
15:35
37712 - WNT Nákup a dodávka zeleniny a ovocia
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
17:00
„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
Z202314125 Náhradné diely do do tylovej techniky - Filtre a stierače T-815 7T
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
17:00
Mäsiarska technológia
11.12.2023
18:00
Beata Vrlíková, Ľubochnianska dolina 608/1, 034 91 Ľubochňa
Šmykom riadený nakladač
11.12.2023
18:00
NAVI, spol. s r.o., Dlhá 52, 971 01 Prievidza
36627 - MSS Lesnícke činnosti v ťažbovom procese pre Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s.r.o. na rok 2024
Verejná súťaž
UVO 12.12.2023
07:00
Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.
36535 - MSP Komplexná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Konventná 1, Bratislava
Verejná súťaž
UVO 12.12.2023
08:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
38041 - WNS Výrub a ošetrenie drevín
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2023
08:00
Mesto Trnava
38017 - WNS Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - mesto Banská Štiavnica
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2023
08:00
Mesto Banská Štiavnica
Náhradné diely pre autobusy A14_2023
12.12.2023
08:30
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Nákup originálnych náhradných dielov značky NISSAN
Užšia súťaž
12.12.2023
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava
Modernizácia rozvodov trakčných káblov DPB, a.s. – Ružová dolina – 1. etapa_č. 02_2023
12.12.2023
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Nákup kameniva bez dopravy na údržbu ciest DHS Hnúšťa č. 14/2023
12.12.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer, Námestie slobody 2, 050 80 Revúca
Nákup kameniva pre OZ Gemer - časť B, z dopravou, DHS Hnúšťa - výzva č. 12/2023
12.12.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer, Námestie slobody 2, 050 80 Revúca
Lesnícke služby v ťažbovom procese na zlepšenie biotopov pre hlucháňa hôrneho pre OZ Tatry, LS Oravský Podzámok - výzva č. 5/2023
12.12.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tatry, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok
OPRAVA STRECHY BYTOVÉHO DOMU TEXTILNÁ ULICA 6027, RUŽOMBEROK
12.12.2023
09:00
Mesto Ružomberok
DNS 34 - IT zariadenia a spotrebný materiál (má sa zakúpiť 408 ks zariadení)
12.12.2023
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava
Výzva č. 18 - Bežné elektrospotrebiče
12.12.2023
09:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Obnova licencií a podpory pre produkty Fortinet
12.12.2023
09:00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Vybavenie cukrárenskej výroby - technológie a zariadenie
Prieskum trhu pre určenie PHZ
12.12.2023
09:00
AGROVEX Novoť, družstvo, Novoť 1084, 029 55 Novoť
36957 - WYP Prístavba materskej školy v Obci Zlatná na Ostrove - rozšírenie kapacity (VO2)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.12.2023
09:00
Obec Zlatná na Ostrove
36802 - WYP Obnova Pavilónu P1
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.12.2023
09:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
36568 - MST Nákup originálnych náhradných dielov značky NISSAN
Verejná súťaž
UVO 12.12.2023
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
36572 - MSP Rekonštrukcia chirurgického oddelenia + JIS v KNsP Čadca
Verejná súťaž
UVO 12.12.2023
09:00
Žilinský samosprávny kraj
36475 - MST Časti vykurovacieho systému
Verejná súťaž
UVO 12.12.2023
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
36509 - MST Kolesové rýpadlo - 5 ks
Verejná súťaž
UVO 12.12.2023
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
37897 - WYS Centrálny register študentov online
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.12.2023
09:00
Žilinská univerzita v Žiline
38024 - WNT GIS licencie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2023
09:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
38088 - WNT Právnická literatúra v elektronickej forme 2024
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2023
09:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
38061 - WNT Nákup osobného automobilu do 3,5 t
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2023
09:00
Žilinská univerzita v Žiline
38181 - WNT Predĺženie podpory pre HPe zariadenia, Firewall Sophos a licencií Veeam, VmWare
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2023
09:00
Slovenská správa ciest
38214 - WNS Likvidácia cigariet – 55 470 ks spotrebiteľské balenie, 2 000 kg
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2023
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
38182 - WNS Kampus zdravia a športu – primárna infraštruktúra, opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2023
09:00
Bratislavský samosprávny kraj
Z202313765 Tlačiarenské služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202313878 Potreby na infúzie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202313994 Nákup vybavenia pre bary
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202314079 Lieky skupiny ATC J01-Antibakteriálne látky na systémové použitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
09:00
Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Z202314110 Vodoinštalačný materiál 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
09:00
Z202314121 Kancelársky papier A4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
09:00
Z202314009 Príručný agregometer pre meranie účinnosti protidoštičkovej liečby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
09:02
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202313883 Inertný posypový materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
09:45
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Diskové pole pre MZ SR
Užšia súťaž
12.12.2023
10:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
Obstaranie univerzálneho, kĺbového nakladača
12.12.2023
10:00
Mgr. Alexandra Asbóth, Ul. I. Madácha 2796/12, 945 01 Komárno
Plstené výrobky
Rokovacie konanie so zverejnením
12.12.2023
10:00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava
37161 - WYP Stavebné práce pre projekt: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.12.2023
10:00
Obec Močenok
36590 - MST Diskové pole pre MZ SR
Verejná súťaž
UVO 12.12.2023
10:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
36638 - MSS Poskytovanie servisných služieb a služieb aplikačného rozvoja pre informačný monitorovací systém ITMS21+
Verejná súťaž
UVO 12.12.2023
10:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
36422 - MSS Inovácia a modernizácia vodnej elektrárne Gabčíkovo - vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP)
Verejná súťaž
UVO 12.12.2023
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
37887 - WYT Nákup, dodávky a distribúcie zemného plynu na rok 2024
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.12.2023
10:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
37959 - WNP Výmena rozvodov dátovej siete, oprava a úpravy rozvodov NN v budove AB Hnúšťa, OZ Gemer
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2023
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
38192 - WNS Bilancia kompetencií pre zamestnancov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2023
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
38233 - WNS Jazykové vzdelávanie - Podpora integračných služieb a jazykové vzdelávanie pre pracovníkov TnUAD
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2023
10:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
38125 - WNS Zabezpečenie zneškodnenia (likvidácia odpadu spálením) cigariet, tovaru porušujúceho právo duševného vlastníctva, tabaku a tabakovej suroviny
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2023
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
37988 - WNS Likvidácia tovaru - parfémy, obuv, tabak, cigarety /110 kg/, vlastná preprava SM
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2023
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
37869 - WNS Pozáručné opravy hydraulických zariadení špeciálnych automobilov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2023
10:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Z202314008 Tlač novín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202314028 Hrubé potraviny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
10:00
Košice - mestská časť Šaca, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z202314030 Zdvíhacie a viazacie prostriedky I
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
10:00
Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202314068 Dodanie prenosných tlačiarní pre potreby Slovenskej obchodnej inšpekcie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314070 Nákup sieťových zariadení - ISE hardwarového appliance a nevyhnutného príslušenstva, vrátane súvisiacich licencií.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
10:00
Z202314080 Lieky skupiny ATC J01- antibakteriálne látky na systémové použitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
10:30
Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Obnova licencií a podpory pre produkty Forcepoint
12.12.2023
11:00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Rekonštrukcia a dostavba areálu FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Užšia súťaž
12.12.2023
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Zabezpečenie dodávky potravín
12.12.2023
12:00
Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 3/2024
Dynamický nákupný systém
12.12.2023
12:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
Výstavba fóliovníka
12.12.2023
12:00
HADO Investments, s. r. o., Pražská 11, 811 04 Bratislava I
32708-MSP Rekonštrukcia a dostavba areálu FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Verejná súťaž
UVO 12.12.2023
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
37415 - WYP ZÁKLADNÁ ŠKOLA ROVINKA - ELOKOVANÉ PRACOVISKO - ŽELEZNIČNÁ ULICA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.12.2023
12:00
Obec Rovinka
36607 - MST Potraviny 2024
Verejná súťaž
UVO 12.12.2023
12:00
Mesto Humenné
37991 - WNT Diagnostické súpravy a činidlá pre biochemický analyzátor Cobas C311
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2023
12:00
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
37937 - WNP Maľovanie interiérov AB LS Hnúšťa, OZ Gemer
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2023
12:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
38216 - WNS Spracovanie primeraného posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti „Zariadenie aeróbneho zhodnocovania odpadu Bratislava“ na územie NATURA 2000
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2023
12:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Z202314093 Lieky skupiny ATC J01-Antibakteriálne látky na systémové použitie3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
12:00
Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Z202314031 Nákup antivírusovej ochrany pre koncové zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
12:38
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Prenájom nebytového priestoru - garážového bloku č. 3, o výmere 185,5 m2, nachádzajúceho sa v stavbe - garážovej hale so súpisným číslom 4069, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/10, o výmere 2645 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 11263, vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, katastrálne územie Komárno, obec Komárno, okres Komárno (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, nie však skôr ako 01.01.2024)
Obchodná verejná súťaž
12.12.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom časti pozemku parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 9193/49, o výmere 100 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanom na liste vlastníctva číslo 882, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Nivy, obec: Bratislava – Ružinov, okres Bratislava II (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, nie však skôr ako 22.01.2024)
Obchodná verejná súťaž
12.12.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Z202314095 Lieky skupiny ATC J01-Antibakteriálne látky na systémové použitie4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
13:00
Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Z202314111 Studená obaľovaná asfaltová zmes vo vreciach
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
13:30
Technologické vybavenie mliekarne
12.12.2023
14:00
PD Uhrovec, a.s., Uhrovec 754, 956 41 Uhrovec
38444 - WNT Hormóny hypofýzy, hypotalamu a analógy
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2023
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Z202314098 Lieky skupiny ATC J01-Antibakteriálne látky na systémové použitie5
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
14:00
Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT v meste Martin III. etapa
Užšia súťaž
12.12.2023
15:00
MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava
Termoizolačná dodávka
12.12.2023
15:00
Farma Boroš s.r.o., Hviezdoslavova 33, 968 01 Nová Baňa
Obstaranie technického vybavenia - Vinagro, a.s. - univerzálny poľnohospodársky stroj určeného na pásovú kultiváciu pôdy, presnú sejbu (hrachu, sóje, cukrovej repy), presnú aplikáciu hnojiva, presnú aplikáciu prípravkov na ošetrenie rastlín a na utuženie pôdy
Prieskum trhu pre určenie PHZ
12.12.2023
15:00
Vinagro, a.s., Macov 6, 930 32 Macov
38039 - WNT Zabezpečenie výmeny nefunkčného klimatizačného zariadenia v priestoroch PCÚ Martin
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2023
15:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
38058 - WNT Nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2023
17:00
„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
Z202314112 Odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
17:30
37846 - WNP Rekonštrukcia Rodného domu J. Kupeckého
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2023
23:59
Mesto Pezinok
38142 - WNS Výrub a orez drevín
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2023
23:59
Mesto Pezinok
38275 - WNP Výmena PVC v pavilóne 3 v Materskej škole Hollého 3, Hlohovec
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.12.2023
00:00
Materská škola, Hollého 3, Hlohovec
36496 - MSS Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov pre modernizáciu a nadstavbu budovy Okresného súdu Humenné
Verejná súťaž
UVO 13.12.2023
08:00
Okresný súd Humenné
38047 - WNT Chlieb, pečivo
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.12.2023
08:00
Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
38203 - WNT Mäso a mäsové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.12.2023
08:00
Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
Oprava ŠKODA 29T FORCITY PLUS č. 01_2023
13.12.2023
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
37544 - WYP Prístavba ZŠ a MŠ v obci Jablonov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.12.2023
09:00
Obec Jablonov
37743 - MSP Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507
Verejná súťaž
UVO 13.12.2023
09:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
38198 - WNT Slepačie vajcia
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.12.2023
09:00
Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
38328 - WNT ND HN36 nadstavba SK - 5H, Radlica
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.12.2023
09:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Z202314002 Čistiace prostriedky na riad, čistiaci prášok na riad, mydlo tekuté, čistiace prostriedky na toalety, čistiace prostriedky na podlahu, čistiace prostriedky na okná, obrazovky, handry na čistenie, na podlahy, prachovky, hubky, bavlnené utierky, dezinfekčné prostriedky, rôzne čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.12.2023
09:00
Lipová, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202314004 Nákup elektrocentrál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.12.2023
09:00
Slovenská republika
Z202314005 Dielenský kovový nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.12.2023
09:47
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Magnetické, korkové tabule, kliprámy, panely, školské tabule, informačné panely a insígnie DNS
13.12.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní DÚR (8a po DÚR) stavby Rýchlostná cesta R4 Ladomirová - Hunkovce, rozšírenie na 4-pruh
Užšia súťaž
13.12.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Úžitkové chladiarenské motorové vozidlo
Prieskum trhu
13.12.2023
10:00
Krava & Company s.r.o., Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou
37340 - WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ v Slanci – 2.etapa, SO02 Materská škola - viacúčelová budova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.12.2023
10:00
Obec Slanec
36801 - MSS Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní DÚR (8a po DÚR) stavby Rýchlostná cesta R4 Ladomirová - Hunkovce, rozšírenie na 4-pruh
Verejná súťaž
UVO 13.12.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
38138 - WNT Dodávka pevných palív (koks)
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.12.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
38025 - WNS Havarijne poistenie služobných motorových vozidiel na obdobie 2024 - 2027
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.12.2023
10:00
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
38304 - WNT Zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre VŠVU na rok 2024.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.12.2023
10:00
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Z202314050 Dodanie čistiacich a hygienických potrieb pre MsP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.12.2023
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202313884 Lieky a liečivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.12.2023
10:50
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Domové membránové plynomery veľkostí G4 a G6 s elektronickým zariadením na teplotnú korekciu, zabudovaným integrovaným NBIoT modemom a s uzatváracím integrovaným ventilom plynu – nákup pre rok 2024 (Súťažné podklady si môžu záujemcovia vyžiadať v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr do 2 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 11:00 hod. Súťažné podklady budú záujemcom poskytované výlučne elektronicky na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu: kristina.klacova@spp-distribucia.sk. Záujemca je do žiadosti povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail). Súťažné podklady budú sprístupnené potenciálnym navrhovateľom po ich registrácii na portáli proebiz.com. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
13.12.2023
11:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Stravovacie služby školskej jedálne pre študentov a zamestnancov FiF UK 2024-2027
Užšia súťaž
13.12.2023
12:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
37956 - MSS Stravovacie služby školskej jedálne pre študentov a zamestnancov FiF UK 2024-2027
Verejná súťaž
UVO 13.12.2023
12:00
Univerzita Komenského v Bratislave
38074 - WNT Elektrocentrála
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.12.2023
12:00
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
38228 - WNT Obnova centrálnej sieťovej infraštruktúry ŠOP SR
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.12.2023
12:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
38338 - WNP Výmena podlahovej krytiny PVC v pavilóne 3
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.12.2023
12:00
Materská škola, Hollého 3, Hlohovec
Z202313889 Pracovná štvorkolka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.12.2023
12:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202314074 vložky pôrodnícke
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.12.2023
12:00
37408 - WYP Veľký Šariš – rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.12.2023
13:00
Mesto Veľký Šariš
Z202313925 Poskytnutie služieb - zabezpečení činnosti technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby a služby Pracovnej zdravotnej služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.12.2023
13:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Pozemky v k.ú. Ľubica (odpredaj)
13.12.2023
15:00
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Odštepný závod Kežmarok, Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
38336 - WNS Komplexná rekonštrukcia objektu Základnej školy v obci Doľany - Projektová dokumentácia
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.12.2023
16:00
Obec Doľany
38124 - WNT Nákup a dodávka mrazenej, chladenej hydiny a hydinových výrobkov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.12.2023
17:00
„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
38055 - WNT Nákup a dodávka pekárenských výrobkov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.12.2023
17:00
„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
Obstaranie plničky pre bag-in-boxy vrátane dodávky a montáže OPAKOVANIE
Prieskum trhu
14.12.2023
08:00
Farma Beckov, družstvo, Beckov 0, 916 38 Beckov
Obstaranie Automatickej linky za spracovanie čerstvého ovocia a zeleniny na mušt vrátane dodávky a montáže OPAKOVANIE
Prieskum trhu
14.12.2023
08:00
Farma Beckov, družstvo, Beckov 0, 916 38 Beckov
Obstaranie Automatickej linky za spracovanie ovocia a zeleniny do podoby ovocného pyré vrátane dodávky a montáže OPAKOVANIE
Prieskum trhu
14.12.2023
08:00
Farma Beckov, družstvo, Beckov 0, 916 38 Beckov
38414 - WNS Zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.12.2023
08:00
Obec Bánov
38417 - WNS PD - Dobudovanie parkovacích miest v meste Prešov 2
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.12.2023
08:00
Mesto Prešov
Z202314082 Chlieb, pečivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2023
08:00
Štiavnička, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
37929 - WYS Zabezpečenie poskytovania služieb pre informačný systém Finančného riadenia Sociálnej poisťovne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2023
08:30
Sociálna poisťovňa
38190 - WNP Výmena vodovodného a plynového potrubia v areáli strediska SC KSK Trebišov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.12.2023
08:30
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Preprava materiálnej humanitárnej pomoci (trvanie rámcovej dohody 48 mesiacov)
Užšia súťaž
14.12.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Bratislava OO PZ Rusovce, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Užšia súťaž
14.12.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
37004 - MST Dodávka elektrickej energie 01/2024 až 12/2025
Verejná súťaž
UVO 14.12.2023
09:00
Mesto Humenné
36789 - MST Všeobecné potraviny pre ŠJ
Verejná súťaž
UVO 14.12.2023
09:00
Technická univerzita v Košiciach
38332 - WNT Ochranný antistatický odev
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.12.2023
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
38339 - WNS CV-405/2023 Čistenie prenosných WC
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.12.2023
09:00
Centrum výcviku Lešť
38415 - WNT Video-konferenčná technika so zabezpečením inštalačných a konfiguračných prác, servisnej podpory pre Aulu na Dúbravskej ceste 9, Bratislava
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.12.2023
09:00
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Z202314099 Lieky skupiny ATC A02- Antacída
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2023
09:00
Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Ultrazvukové prístroje
Užšia súťaž
14.12.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin
Modernizácia objektov na chov brojlerových kurčiat - Farma HYZA a.s.
14.12.2023
10:00
Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
Obracač krmovín - PO, družstvo
14.12.2023
10:00
PO, družstvo, Bottovo 153, 980 41 Bottovo
OBSTARANIE - STRANOVÝ MULČOVAČ, ROZMETADLO PRIEMYSELNÝCH HNOJÍV
Prieskum trhu
14.12.2023
10:00
Poľnohospodárske družstvo Hôrka nad Váhom, 916 32 Hôrka nad Váhom
Rosič
Prieskum trhu
14.12.2023
10:00
Branislav Nichta - VÍNO NICHTA, Čajkov 552, 935 24 Čajkov
OBSTARANIE ROZMETADLA PRIEMYSELNÝCH HNOJÍV
Prieskum trhu
14.12.2023
10:00
Oľga Kapráľová, Royova 29, 080 05 Prešov
Vybavenie výrobne mäsových produktov
Prieskum trhu
14.12.2023
10:00
Krava & Company s.r.o., Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou
37114 - WYP Vyhliadková veža v obci Poruba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2023
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
37526 - WYP Rekonštrukcia strešného plášťa na poliklinike a telocvični v Poltári
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2023
10:00
Mesto Poltár
37551 - WYP Rekonštrukcia zasadačky FG – B 4.03
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2023
10:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
36625 - MST Ultrazvukové prístroje
Verejná súťaž
UVO 14.12.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
38065 - WNT Technológia výdajne jedál a pomocných priestorov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.12.2023
10:00
Mesto Krupina
Z202314038 Notebook s možnosťou dokovania HP ProBook 455 G10
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2023
10:00
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Z202314056 Irigačné sety OPO71 kazety pre Fakoemulzifikátor Signature Pro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2023
10:00
Bojnice, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202314083 Ovocie a zelenina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2023
10:00
Košice - m. č. Dargovských hrdinov, Košice III, Košický, Slovenská republika
Z202313957 Výpočtová technika II
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2023
10:05
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202313951 Vrecia na odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2023
10:08
Poprad, Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Membránové priemyselné plynomery veľkostí G10, G16, G25, G40 s elektronickým zariadením na teplotnú korekciu a zabudovaným integrovaným NBIoT modemom – nákup pre r. 2024 (Súťažné podklady si môžu záujemcovia vyžiadať v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr do 2 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 11:00 hod. Súťažné podklady budú záujemcom poskytované výlučne elektronicky na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu: kristina.klacova@spp-distribucia.sk. Záujemca je do žiadosti povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail). Súťažné podklady budú sprístupnené potenciálnym navrhovateľom po ich registrácii na portáli proebiz.com. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
14.12.2023
11:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Lesná fréza
14.12.2023
11:00
ADM Agro Invest j.s.a., Dolná 28, 974 01 Banská Bystrica
Z202314043 Tlačiareň BROTHER MFC-L5750DW alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2023
11:00
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Zobrazených: 1 - 600 / 925 Stránky:  1 2