Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
137-WYP ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO ÚRADU V OBCI ČERVENÍK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.01.2022
08:00
Obec Červeník
Z202125270 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
08:00
Brezno, Brezno, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022104 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
08:05
Lučenec, Lučenec, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022179 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022398 Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
08:15
Košice - mestská časť Džungľa, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z2022227 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
08:21
Sabinov, Sabinov, Prešovský, Slovenská republika
Z2022216 Nákup kancelárskeho materiálu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
08:30
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022241 Oprava digitálneho dermatoskopu DermoGenius 4.0
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
08:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2022265 Kyslíkový generátor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
08:30
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202215 Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 1 - CHLÓR plv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
08:45
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z2022217 Nákup drogistického materiálu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
08:45
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Revitalizácia športového areálu Slavoj
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2022
09:00
Mesto Trebišov
Neadresná distribúcia letákov OMIKRON
Prieskum trhu pre určenie PHZ
24.01.2022
09:00
Prešovský samosprávny kraj
59209-MST Inštalácia fotovoltického zdroja elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 24.01.2022
09:00
HYDAC Electronic, s.r.o.
59537-MST Spotrebný laboratórny a zdravotnícky materiál pre projekty dlhodobého strategického výskumu OPENMED, LISPER a Drive4SIFood
Verejná súťaž
UVO 24.01.2022
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
59885-MST Vybavenie SOŠ Kežmarok – Cukrár/Pekár/Kuchár
Verejná súťaž
UVO 24.01.2022
09:00
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
60091-WYP MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce – rozšírenie kapacít a prístavba jedálne - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.01.2022
09:00
Mesto Zlaté Moravce
1919-WNT Vybavenie interiérom novozrekonštruovaného študentského domova Horský park, Prokopa Veľkého 41 – záverečná 7. etapa rekonštrukcie Prokopa Veľkého č. 41, Bratislava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.01.2022
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Z202245 Strážna služba
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
09:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202246 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
09:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z202260 Kapiláry plastové heparinizované, uzávery k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným, miešadlá k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovným
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
09:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z2022189 ATB FII
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
09:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z2022220 ŠZM - injekčné striekačky jednorázové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
09:00
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2022230 JEDNORÁZOVÝ PRACOVNÝ OVERAL
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
09:00
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2022240 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022243 Vodoinštalačný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
09:00
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2022249 Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - balenie po 25 kg (2)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
09:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022264 Stolový počítač (PC All in one)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2022382 elektrická enegia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
09:00
Lipník, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
1920-WYS Služby súvisiace s prevádzkou Zberného dvora v Modre
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 24.01.2022
09:00
Mesto MODRA
74/ME/2021 „Zriadenie expozície Enviro Centrum Dunajská Streda vrátane vnútorného vybavenia, technológií a scenárov “
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 24.01.2022
09:00
Mesto Dunajská Streda
IG-OVS-337-21 Projekčné a inžinierske služby pre projekt výstavby H2 plniacej stanice
Obchodná verejná súťaž
spp 24.01.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
VI-OVS-280-21 Kuriérske služby doručovania v elektronickej forme
Obchodná verejná súťaž
spp 24.01.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Dodávka stavebných materiálov
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2022
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Zabezpečenie nákupu vitamínových doplnkov pre zamestnancov vykonávajúcich svoju prácu v teréne
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 24.01.2022
10:00
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska č. 6, 814 55 Bratislava, doručovacia adresa / pracovisko: Nevädzová 5, 814 55 Bratislava
Prekladateľské a tlmočnícke služby zo slovenského do poľského jazyka a z poľského do slovenského
Prieskum trhu pre určenie PHZ
24.01.2022
10:00
Prešovský samosprávny kraj
Vykonanie dezinfekcie výustkov, potrubia a VZT na operačných sálach v budove PCHD FN Nitra na kalendárne roky 2021-2023.
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2022
10:00
Fakultná nemocnica Nitra
Mrazené bravčové a hovädzie mäso
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2022
10:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Vašinova 124/59, 950 61 Nitra-Chrenová
Rastlinné oleje
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2022
10:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Vašinova 124/59, 950 61 Nitra-Chrenová
58531-MSS Upratovacie a čistiace služby
Verejná súťaž
UVO 24.01.2022
10:00
Národný ústav detských chorôb
59136-MST Technické vybavenie pre realizáciu aktivít prepojenia stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji
Verejná súťaž
UVO 24.01.2022
10:00
Trnavský samosprávny kraj
59212-MSS Náhradná výsadba pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
Verejná súťaž
UVO 24.01.2022
10:00
Mesto Košice
59331-MDP Parkovací dom na Ulici generála Goliána v Trnave (Modulárna parkovacia plocha)
Súťažný dialóg
UVO 24.01.2022
10:00
Mesto Trnava
59364-WYP Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Duálnej akadémie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.01.2022
10:00
Duálna akadémia,z.z.p.o.
59779-WYP Regionálne environmentálne centrum v Holíči
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.01.2022
10:00
Mesto Holíč
59984-MUT IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2022
Užšia súťaž
UVO 24.01.2022
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
66-WYP Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej a základnej školy v Náne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.01.2022
10:00
Obec Nána
1421-WYT Spotrebný materiál pre prípravu 68Ga označených rádiofarmák
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.01.2022
10:00
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
1513-MST DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU VRÁTANE DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB
Verejná súťaž
UVO 24.01.2022
10:00
Psychiatrická liečebňa Sučany
Z202225 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
10:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z202271 Výmena prístupových prepínačov LAN RJ45 a obnova a rozšírenie WiFi prístupových bodov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022254 SSD disky - 9 kusov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022263 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
10:00
Lietavská Lúčka, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2022275 Obalový materiál na potraviny - časť 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
10:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z2022292 Čistiace potreby a pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
10:00
Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
59975-MST Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov v obci Moravany nad Váhom
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 24.01.2022
10:00
Obec Moravany nad Váhom
59036 Rekonštrukcia futbalového ihriska s umelou trávou MFK Skalica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 24.01.2022
10:00
Mesto Skalica
241-WYT Varňa medoviny s príslušenstvom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 24.01.2022
10:00
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
Z2022180 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022399 Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
10:15
Košice - mestská časť Džungľa, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z2022244 Kancelársky papier a baliaci papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
10:59
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Kybernetická bezpečnosť II.
Prieskum trhu pre určenie PHZ
24.01.2022
11:00
Mesto Moldava nad Bodvou
Gymnázium - stravné lístky
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2022
11:00
Gymnázium SNV Javorová 16
Hasičské auto
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2022
11:00
Mesto Senica
Z20225 Dodávka interiérového vybavenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
11:00
Gbeľany, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2022198 Doplnenie laparoskopickej zostavy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
11:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2022365 Drevené regále do knižnice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
11:00
Streda nad Bodrogom, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Z2022386 Návštevnícky plášť
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
11:15
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z2022246 Obálky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
11:37
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zemné a výkopové práce na plynárenských zariadeniach SPP-distribúcia, a.s. – lokalita č. 9 – Ilava, Púchov, Trenčín a lokalita č. 19 – Bytča, Čadca, Považská Bystrica (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu lucia.vanisova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 12:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky z mailovej adresy: lucia.vanisova@spp-distribucia.sk)
Obchodná verejná súťaž
24.01.2022
12:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Bezpečnostno-technické prehliadky a nezáručný servis (BTK) zdravotníckych prístrojov, opravy porúch
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2022
12:00
Záchranná služba Košice, Rastislavova 43, 041 91 Košice
Zemné práce a terénne úpravy, nakladanie a preprava materiálu, čistenie odvodňovacích rigolov, odtokových kanálov, vodných zdrží a lapačov naplavenín v mestskej časti Bratislava–Rača
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2022
12:00
Mestská časť Bratislava - Rača
Dodanie kancelárskych potrieb a čistiacich prostriedkov
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2022
12:00
Mestská časť Bratislava - Rača
Výkon koordinátora BOZP podľa § 6 nariadenia vlády Slovenskej repub. č. 396/2006 Z.z.
Výzva na predkladanie ponúk
24.01.2022
12:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1
58666-MST SK-3_DODÁVKA TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENIA PRE ZBERNÝ DVOR OBCE ŠTIAVNIK
Verejná súťaž
UVO 24.01.2022
12:00
Obec Štiavnik
59506-MST Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia II
Verejná súťaž
UVO 24.01.2022
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
60285-WYP Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.01.2022
12:00
Mesto Nitra
2221-WNT Mrazené výrobky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.01.2022
12:00
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Z20226 Obnova Microsoft Software Assurance a nákup nových licencií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
12:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022196 Profesionálna kosačka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
12:00
Kalinkovo, Senec, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022343 Tlač brožúry "Učíme(sa) dialógu"
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
12:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
TO/2022/1 Rekonštrukcia batériovej stanice medicinálneho kyslíka s doplnením posilňujúcej vetvy rozvodu medicinálneho kyslíka do Internistického pavilónu
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 24.01.2022
12:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Z2022183 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022400 Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
12:15
Košice - mestská časť Džungľa, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202229 Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 4 - KAZ V
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
12:45
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2022
13:00
Mesto Piešťany
59205-MSS Pranie nemocničnej infekčnej a neinfekčnej bielizne
Verejná súťaž
UVO 24.01.2022
13:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2219-WNT Základné potraviny
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.01.2022
13:00
Centrum sociálnych služieb - DEMY
Z2022228 Mäsové výrobky, salámy, klobásy, párky, jaternice, slanina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
13:00
Želiezovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z2022291 Havarijné poistenie motorových vozidiel (HP)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
13:30
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022185 Komunálne elektrické vozidlo s cisternovou nadstavbou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
13:45
Nesvady, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Dodávka a montáž pletivového oplotenia
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2022
14:00
Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica, Československej armády 234/139, 967 01 Kremnica
Z202280 Elektrická energia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
14:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022285 Čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
14:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
01/2022 Respirátory
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 24.01.2022
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Z2022252 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
14:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202283 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
14:20
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Modulové kontajnery
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 24.01.2022
15:00
MK TECH TRADE, s.r.o., Oščadnica 1338, 023 01 Oščadnica
242-WYT Technológia na výrobu alkoholických a sladových nápojov zo včelích produktov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.01.2022
15:00
Mgr. Patrik Baloga
Z2022413 čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
15:30
Streda nad Bodrogom, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Z202292 Združená dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
16:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Nákup multilicencie na online právny systém Judikáty
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2022
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Taniere-tvrdené sklo
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2022
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava
Spotrebný materiál do defibrilátorov
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2022
23:59
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vypracovane cenovej ponuky na výrub suchých a odumretých stromov, orez dolámaných a suchých konárov, úprava podchodovej výšky a manipulácia, odvoz a likvidácia drevín (Obhliadku je možné vykonať 20.1.2022 o 10.00 hodine. Na obhliadku sa hláste u p. Gubricu 02/59542781. Výkaz výmer obdržíte na obhliadke, prípadne mailom. Vyžiadať si ho môžete na mail.adrese : alica.freyer@kr.unb.sk K cenovej ponuke prosíme priložiť
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2022
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava
Oprava digitálneho dermatoskopu Dermo Genius
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2022
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Plne automatický digitálny systém na prerušenie prietoku krvi v končatinách, automatický turniket ELSA UT1380-E : 1 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2022
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Prietokomer pre medicinálny kyslík a zvlhčovacia nádoba
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2022
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
138-WYP Víťaz - obecný vodovod
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.01.2022
00:01
Obec Víťaz
Rámcová zmluva na nákup tonerov
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2022
08:00
Fakultná nemocnica Nitra
Dodanie, montáž a pripojenie záložných zdrojov pre OS č.3 v PCHD a 1.poschodie OS v budove GUP FN Nitra, Záložný zdroj k testovaciemu prístroju
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2022
08:00
Fakultná nemocnica Nitra
Z2022253 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022402 Náhradné diely na autobusy Citelis - karoséria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
08:15
Košice - mestská časť Džungľa, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z2022266 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
08:30
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z2022272 Stavebný materiál, maliarsky materiál, náradie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
08:30
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202220 Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 2 - CHLÓR tbl
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
08:45
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Dodávka mliečnych výrobkov
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2022
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku / 1.A, kvinta
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2022
09:00
Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, 900 01 Modra, IČO: 17050197
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku / tercia
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2022
09:00
Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, 900 01 Modra, IČO: 17050197
Ochranný kiosk
Výzva na predkladanie ponúk
25.01.2022
09:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
59366-WYT Kúpa technologického vybavenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Slavkovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.01.2022
09:00
Obec Slavkovce
60011-WYS Spracovanie a vykonanie projektu JPÚ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.01.2022
09:00
Obec Markušovce
60051-WYP Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.01.2022
09:00
Mesto Kežmarok
60149-WYP Environmentálne centrum v meste Zlaté Moravce – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.01.2022
09:00
Mesto Zlaté Moravce
996-WYT Technolo´gia na spracovanie konope
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.01.2022
09:00
Tempesta s.r.o.
Z2022261 Čerstvá zelenina a ovocie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
09:00
Sučany, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z2022267 Jednorazové oblečenie – set (košeľa/tunika + nohavice)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
09:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z2022287 Vyšetrovacie lehátko, mobilná zástena, jedálenský servírovací stolík prísuvný k posteli
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Dodávka ovocia a zeleniny
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2022
09:30
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Z202263 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
09:50
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Výmena okien na západnej a južnej fasáde hlavného pavilónu objektu SOŠ Šaca
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2022
10:00
SOŠ Košice - Učňovská 5
Obnova športového areálu pri MŠ Mallého v Skalici
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2022
10:00
Mesto Skalica
Dodávka pekárenských výrobkov
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2022
10:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Projektová dokumentácia - statický posudok, pasportizáciu statických poškodení a návrh statického zabezpečenia objektu NKP Kaštieľ Bytča
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Rámcová zmluva na mobilné telefóny
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2022
10:00
Fakultná nemocnica Nitra
Držiak monitora na stenu
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2022
10:00
Fakultná nemocnica Nitra
56931-MSP Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu
Verejná súťaž
UVO 25.01.2022
10:00
Slovenské národné múzeum
58235-MSP Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v správe Slovenskej správy ciest - 2. etapa
Verejná súťaž
UVO 25.01.2022
10:00
Slovenská správa ciest
58916-MSP Sanácia degradovaného násypového telesa cesty III/2271 a vyústenia priepustov
Verejná súťaž
UVO 25.01.2022
10:00
Žilinský samosprávny kraj
59099-MSS Poskytovanie servisných služieb a služieb aplikačného rozvoja pre informačný monitorovací systém
Verejná súťaž
UVO 25.01.2022
10:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
59213-MST IT technológie - Kreatívne centrum RTVS Bratislava a Banská Bystrica
Verejná súťaž
UVO 25.01.2022
10:00
Rozhlas a televízia Slovenska
59318-MST RTG prístroje a C-ramená
Verejná súťaž
UVO 25.01.2022
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
59535-MST Potraviny pre FNsP Nové Zámky na obdobie 24 mesiacov
Verejná súťaž
UVO 25.01.2022
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
59694-MSS Poskytovanie strážnej služby v závodoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Verejná súťaž
UVO 25.01.2022
10:00
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
59697-MST Viacúčelové automobily (MPV) a dodávky
Verejná súťaž
UVO 25.01.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
59727-MST Zdravotnícke vybavenie (servoventilátor)
Verejná súťaž
UVO 25.01.2022
10:00
Nemocnica Snina, s.r.o.
59783-WYP Rekonštrukcia Západného paláca NKP Hrad Beckov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.01.2022
10:00
Obec Beckov
59980-MSS Zriadenie a poskytovanie služby zjednotenej komunikácie - otvorená hlasová virtuálna privátna sieť vrátane súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 25.01.2022
10:00
Technická univerzita v Košiciach
1084-WYT DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE VRÁTANE SÚVISIACICH SLUŽIEB
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.01.2022
10:00
Psychiatrická liečebňa Sučany
1531-WYS Strážne služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.01.2022
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
Z202293 Prevzatie, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti z pracovísk v Banskej Bystrici
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022224 Aminokyseliny, Infúzne roztoky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022225 papier na fotokopírovanie a xerografický papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022278 Obalový materiál na potraviny - časť 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
10:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z2022296 Nákup 2 ks dodávkové vozidlo pre potrebu práčovne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
10:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Činnosti v oblasti letnej a zimnej údržby a opráv miestnych komunikácií a ich cestného príslušenstva v meste Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 25.01.2022
10:00
Mesto Žilina
57740-WYP Rekonštrukcia objektu Knižnica P.O.Hviezdoslava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 25.01.2022
10:00
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove
Z2022255 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022403 Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
10:15
Košice - mestská časť Džungľa, Košice I, Košický, Slovenská republika
Dodávka rôznych potravinárskych výrobkov
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2022
10:30
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Z2022163 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
10:30
Bratislava - mestská časť Rusovce, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022466 Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
10:30
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Mojmírova v meste Piešťany - stavebno-technické úpravy
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2022
11:00
Mesto Piešťany
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Holubyho v meste Piešťany - stavebno-technické úpravy
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2022
11:00
Mesto Piešťany
Z202125299 Zabezpečenie a implementácia softvérových licencií pre správu mobilných zariadení - MDM
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
11:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022134 Dezinfekčné, hygienické a čistiace prostriedky a potreby na zabezpečenie čistoty a osobnej hygieny v zariadení sociálnych služieb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
11:00
Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Z2022277 Nákup reagencií pre biochemické analyzátory 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
11:00
Veľký Krtíš, Veľký Krtíš, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022313 Antigénové testy na Covid 19
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
11:20
Štiavnička, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202295 Prevzatie, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti z pracovísk v Košiciach
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
11:30
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022295 Ochranný plášť
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
11:35
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
59284-WYP Nadstavba nájomných bytov ZS - 12 nájomných bytov Bzince pod Javorinou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.01.2022
12:00
Obec Bzince pod Javorinou
Z2022257 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022404 Náhradné diely na autobusy Citelis - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
12:15
Košice - mestská časť Džungľa, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202235 Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 6- Veľké plochy AK
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
12:45
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
239-WYP „Polyfunkčné centrum Vlčany“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.01.2022
13:00
Obec Vlčany
Z202298 Prevzatie, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti z pracoviska v Trenčíne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
13:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2022280 Osivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
13:00
Želiezovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z2022284 Agrochemikálie a hnojivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
13:00
Želiezovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z2022151 Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
13:30
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Chlieb, pečivo
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2022
14:00
SOŠ technická Michalovce
Kancelársky papier
Prieskum trhu
25.01.2022
14:00
Mestská časť Košice – Nad jazerom
Z202299 Prevzatie, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti z pracoviska v Nových Zámkoch
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
14:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z2022306 Posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
14:00
Banská Štiavnica, Banská Štiavnica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022326 Časopis /mesačník/ - polygrafické služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
14:00
Turčianske Teplice, Turčianske Teplice, Žilinský, Slovenská republika
Z2022322 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
14:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Meracie zariadenie
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 25.01.2022
15:00
Tempesta s.r.o., Jána Poničana 6116/11, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
Z2022332 Tlačiarenské služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
15:15
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Technológia do šijacej dielne
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 25.01.2022
23:59
Peter a Lucia s. r. o., Školské námestie 391/32, 906 38 Rohožník
Materiál pre textilnú produkciu
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2022
23:59
Peter a Lucia s. r. o., Školské námestie 391/32, 906 38 Rohožník
59319-MSP „Cesta II/573 Šaľa – Kolárovo – Komárno, časť 1: Kolárovo – Komárno“
Verejná súťaž
UVO 26.01.2022
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
Z2022258 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202232 Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 5 - Malé plochy ALKOHOL
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
08:45
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Vydanie online monografie (e-publikácie) 21012022 08:00 hod.
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Spotrebný materiál pre pracovníkov údržby - maliari FN Nitra
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
09:00
Fakultná nemocnica Nitra
59505-MST Rukavice lekárske jednorázové vrátane súvisiacich služieb RVO/2183/2021
Verejná súťaž
UVO 26.01.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
59539-MSP Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - časť 3: úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park
Verejná súťaž
UVO 26.01.2022
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
59886-MST Multifunkčné zariadenie HRA+OCT
Verejná súťaž
UVO 26.01.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
60287-WYP Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Lenartov - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
09:00
Obec Lenartov
87-WYP Prestavba objektu bývalej školy na bytový dom v meste Brezová pod Bradlom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
09:00
Mesto Brezová pod Bradlom
962-WYT MT vybavenie pre triedený zber KO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
09:00
Obec Melčice - Lieskove
2142-WYT Čalúnené váľandy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
09:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Z2022282 Múka, cestoviny, tuk, cukor, cukrovinky, med, ryža, strukoviny, obilniny, olejniny, káva, čaj, džús
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
09:00
Sučany, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z2022333 Tlačiarenské služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2022347 Kancelárska stolička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
09:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022350 Mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
09:00
Hrnčiarovce n/Parnou, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z2022467 Tlač publikácií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
09:15
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2022305 Paštéty a rybie konzervy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
09:20
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022229 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
09:23
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z2022455 Mikrovlnná rúra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
09:30
Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Z2022251 sufentanil
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
09:45
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022290 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
09:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022298 Zimná softshellová bunda, 200 ks
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
09:45
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022247 adenozín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
09:50
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Elektroinštalačné práce
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
10:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Oprava a údržba služobných motorových vozidiel značky Škoda
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
10:00
Prešovský samosprávny kraj
Športové trofeje
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Servis diesel agregátov vo FN Nitra (1x ročne + štvrťročné kontroly)
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
10:00
Fakultná nemocnica Nitra
59781-WYP Zlepšenie technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v obci Košické Oľšany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
10:00
Obec Košické Oľšany
60286-WYP Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
10:00
Obec Bačkov
728-WYP Bytový dom - 19 b.j. p.č.1840/1, 1840/26 5890/49 obec Skalité
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
10:00
Obec Skalité - Prevádzkáreň
Z2022115 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
10:00
Kremnica, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022268 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022308 Základný servis a ostatné úkony na zariadení EZA Petra 550 CSN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022336 C02 injektor - na kontrastné angiografické vyšetrenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
10:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z2022351 Diagnostiká pre Imunogenetiku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
10:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z2022353 Skúmavky QNF - Plus 4 - Tubes set
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
10:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z2022358 Autokamery s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
10:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z2022464 Kovové šatňové skrine
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
10:00
Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
57425-WYP KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY – III. ETAPA-3.časť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 26.01.2022
10:00
Obec Lužianky
59771-WYS Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva – dvojdňové konferencie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 26.01.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Spray coating systém
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 26.01.2022
11:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Z2022315 Automatický dezinfektor pre flexibilné endoskopy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
11:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
Nákup potravín - vajcia - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
Nákup potravín - chlieb a pečivo - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
Dodanie polopodzemných kontajnerov v meste Lučenec
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
12:00
Mesto Lučenec
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt: Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov Ulica M. Rázusa, Lučenec
Prieskum trhu pre určenie PHZ
26.01.2022
12:00
Mesto Lučenec
Údržba komunikácií v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
12:00
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
240-WYP Ochrana cesty II/584 pred padajúcimi kameňmi v ckm 23,500 – 23,550 a vyčistenie zárubného múru v úseku Huty – Liptovské Matiašovce v ckm 23,500 – 23,550
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
12:00
Žilinský samosprávny kraj
Z2022360 Odber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
12:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Prepravné služby
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 26.01.2022
12:00
Mesto Žilina
Z2022474 Mlieko a mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
12:08
Poprad, Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Z2022318 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202274 Združená dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
12:30
Rajec, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202222 Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 3 - KAZ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
12:45
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z2022435 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
12:50
Lučenec, Lučenec, Banskobystrický, Slovenská republika
449-WYP „Prestavba administratívnej budovy na Nájomný bytový dom“ s 16 b.j. v Komárne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
13:00
Mesto Komárno
Z2022476 Kultivačné média pre mikrobiologické laboratórium
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
13:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022262 Oplachové roztoky 3 000 ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
13:58
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2022319 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
14:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Čistiace potreby
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
15:00
HARMONIA Strážske
Zabezpečenie vzdelávacích aktivít a súvisiacich služieb v priebehu roka 2022_2 (pre časť č. 1 ,2, 4, 5, 6: Poprad/Liptovský Mikuláš/Kežmarok; Košice; Štrbské pleso; Bratislava/Malacky; Bratislavský kraj)
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 26.01.2022
15:00
Zdravé regióny, Limbová 2, 831 01 Bratislava, Korešpondenčná adresa: Koceľova 9, 821 08 Bratislava
Licencia – softvér MNova – 2 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
16:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Automatický dezinfektor pre flexibilné endoskopy
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Stravné poukážky
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
23:59
Gymnázium a základná škola SándoraMáraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvü Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
2214-WYS Upratovacie služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
08:00
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Z2022324 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022197 Nové úžitkové motorové vozidlo Mitsubishi L200 (alebo evivalent)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
08:52
Kremnica, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Odvoz a likvidácia odpadu 21012022
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2022
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
59504-MST Potraviny
Verejná súťaž
UVO 27.01.2022
09:00
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
59762-MST „Nákup zariadenia a softvéru pre potreby nezávislého výskumu a vývoja Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave“
Verejná súťaž
UVO 27.01.2022
09:00
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
60147-WYP Energetická úspora budovy A
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
60185-WYP Mašková – Zásobné a rozvodné vodovodné potrubie E.1 Vodovodné prípojky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
09:00
Obec Mašková
1285-WYT MT vybavenie zberného dvora
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
09:00
Obec Mníchova Lehota
1782-WYT Ždiar – zberný dvor, Technické vybavenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
09:00
Obec Ždiar
3108-WYT Obstaranie IKT vybavenia - HA Prešov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
09:00
Hotelová akadémia
Z202125283 Servis, údržba a opravy autobusov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
09:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z2022359 Dataprojektor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
09:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Procurio - 36/2021 Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce “_2
Verejná súťaž
eZakazky 27.01.2022
09:00
Stredná odborná škola elektrotechnická Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad - Matejovce
Rekonštrukcia obvodového plášťa súboru hospodárskych budov - farma Vidov vrch
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 27.01.2022
10:00
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
Energetické úspory budovy materskej školy
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 27.01.2022
10:00
Obec Mošovce
Stavebný dozor – Letná čitáreň v záhrade Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2022
10:00
Trnavský samosprávny kraj
59153-MSP Zosilnenie povrchu ciest a výmena bezpečnostných zariadení na ceste II/584 v ckm 54,194 – 55,950 a 56,020 – 56,950 v k.ú. Demänovská Dolina
Verejná súťaž
UVO 27.01.2022
10:00
Žilinský samosprávny kraj
59363-WYP Environmentálne centrum v obci Imeľ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
10:00
Obec Imeľ
59725-MST Zariadenie na zhodnocovanie BRKO - Mikroregión 11 PLUS: technické vybavenie
Verejná súťaž
UVO 27.01.2022
10:00
Mikroregión 11 PLUS
498-WYP Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
10:00
Mesto Poprad
Z2022165 Obstaranie 12 kusov 10TB externých diskov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022289 Mlieko trvanlivé s obsahom tuku 1,5%
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022300 Mlieko a mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022303 Združená dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
10:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z2022304 Stravné poukážky 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
10:00
Ladomerská Vieska, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022457 Tonery - originál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
10:00
Trnava pri Laborci, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z2022460 Tonery - originál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
10:00
Trnava pri Laborci, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z2022490 Kancelársky, kopírovací a grafický papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
10:00
Turčianske Teplice, Turčianske Teplice, Žilinský, Slovenská republika
Z2022325 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022378 Nádoba na nemocničný/kontaminovaný odpad 2l, 10 l, 60 l
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
11:40
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Mlieko a mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2022
12:00
SPŠ elektrotechnická Košice
Kompletné spracovanie mzdovej a personálnej agendy
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2022
12:00
SZŠ Košice Moyzesova 17
Z2022376 Hutný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
12:00
Sučany, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z2022327 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022320 Agrochemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
13:00
Želiezovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z2022370 Lekárske odevy - operačné plášte
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
13:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2022379 Diagnostické súpravy pre bunkovú imunitu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
13:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z2022410 Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
13:00
Slovenská republika
Z2022387 Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
13:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022396 sugamadex 100 mg/ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
13:20
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, ktoré spadajú do kompetencie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2022
14:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z2022363 ŠZM - senzor na monitorovanie regionálnej saturácie rSO2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
14:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z2022389 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
14:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022406 Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
14:50
Sabinov, Sabinov, Prešovský, Slovenská republika
Čistiace potreby
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2022
15:00
LIDWINA Strážske
136-WYP INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
15:00
Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným
Z2022349 Nákup výpočtovej techniky a licencií 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
15:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022372 Nákup Microsoft licencií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
15:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti chodcov v obci Trenčianska Teplá
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 27.01.2022
23:59
Obec Trenčianska Teplá
Pranie a žehlenie prádla
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2022
23:59
Hotelová akadémia Košice
23-MST Ochranný oblek celotelový s návlekmi na obuv
Verejná súťaž
UVO 28.01.2022
08:00
Fakultná nemocnica Nitra
Z2022388 Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Microsoft SQL Server Enterprise 2016 Core 2Lic
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2022
09:00
Košický samosprávny kraj
47159-MST Opasky popruhové
Verejná súťaž
UVO 28.01.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
52678-MST Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov
Verejná súťaž
UVO 28.01.2022
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
59670-MSS Služby technickej podpory pre licenčné softvérové produkty SAP
Verejná súťaž
UVO 28.01.2022
09:00
Sociálna poisťovňa, ústredie
59774-WYP Rozšírenie vodovodu v obci Markušovce_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
09:00
Obec Markušovce
67-WYP Cyklotrasa Nitra – Dražovce III.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
09:00
Mesto Nitra
4253-WNS Znalecké posudky 2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
09:00
Mesto Prešov
4254-WNS Geodetické služby 2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
09:00
Mesto Prešov
Procurio - 35/2021 Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - EP Lomnička 150
Verejná súťaž
eZakazky 28.01.2022
09:00
Prešovský samosprávny kraj
57901-MSP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
Verejná súťaž
eZakazky 28.01.2022
09:00
Prešovský samosprávny kraj
Z2022168 Okná, dvere, WC steny a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
09:37
Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves, Košický, Slovenská republika
Riešenie dopravnej infraštruktúry v obci Bzovík SO 01 – Autobusová zastávka pri bytových domoch
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 28.01.2022
10:00
Obec Bzovík
Rekonštrukcia kotolne a vykurovania obecného úradu v obci Muránska Dlhá Lúka
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 28.01.2022
10:00
Obec Muránska Dlhá Lúka
Softvér na úpravu fotografií a dokumentov
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2022
10:00
Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto
59973-MSS SMS GATEWAY
Verejná súťaž
UVO 28.01.2022
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
60092-WYP Veľkoplošné opravy mestských komunikácií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
10:00
Správa mestských komunikácií Poprad
60288-MST Znižovanie energetickej náročnosti výroby spoločnosti POLYFORM
Verejná súťaž
UVO 28.01.2022
10:00
POLYFORM, s.r.o.
499-WYP Stavebné úpravy učební v objekte PrávF, Kováčska 30 - I. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
10:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
2213-WYT Dodávka techniky pre zberný dvor v Obci Čachtice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
10:00
Obec Čachtice
Z2022242 Pásový schodolez
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
10:00
Handlová, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2022331 Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
10:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z2022463 Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
10:00
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
29819 - WYP Veľký Grob, kanalizácia a ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 28.01.2022
10:00
Obec Veľký Grob
56452-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 28.01.2022
10:00
Mesto Sliač
Výroba a potlač obalov na dokumenty
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 28.01.2022
10:00
Mesto Žilina
Z2022141 Stravovacie karty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
10:12
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022147 Nákup a dodávka zemného plynu 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
10:41
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
495-WYP Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci Gemerská Poloma (22)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
10:45
Obec Gemerská Poloma
Výmena a oprava technologickej linky
Výzva na predkladanie ponúk
28.01.2022
11:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
59334-MST AKTIVITA 2 - OBSTARANIE MODERNÉHO MTV SOŠT V ČADCI
Verejná súťaž
UVO 28.01.2022
11:00
Žilinský samosprávny kraj
Z2022101 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
11:00
Sečovce, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Z2022412 Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
11:00
Slovenská republika
Z2022342 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
11:43
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2022169 Stravné lístky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
11:45
Košický, Slovenská republika
Úprava verejného priestranstva v Mestskom parku pri tzv. STRANDe
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2022
12:00
Mesto Lučenec
Biodom
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2022
12:00
Mesto Lučenec
Nakladanie s nebezpečným odpadom
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2022
12:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
496-WYP Zateplenie kultúrno a administratívneho spoločenského zariadenia č. 526 Hrušov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
13:00
Obec Hrušov
Z2022153 Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
13:00
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2022405 On-line prístup k právnym a ekonomickým predpisom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
13:53
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Sabinov - rekonštrukcia chodníka G. Svobodu
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2022
14:00
Mesto Sabinov
Z2022124 Posypová soľ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
14:00
Bratislavský, Slovenská republika
Z2022407 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
14:20
Nálepkovo, Gelnica, Košický, Slovenská republika
Z2022192 Systém pre uzáver uška ľavej predsiene
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
14:55
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Regenerácia vnútroblokových sídlisk v meste Turzovka (projektová dokumentácia)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.01.2022
15:00
Mesto Turzovka
1287-WYT Komunálne stroje a veľkokapacitné kontajnery
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
15:00
Obec Kotešová
Stavebný dozor „Cyklotrasy Brezno – trasy C2, C5, C10“
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 28.01.2022
23:59
Mesto Brezno
Z2022390 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022193 Chemikálie a živné pôdy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
08:30
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
210-MSS Poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy v Senci
Verejná súťaž
UVO 31.01.2022
08:55
Mesto Senec
Oprava havarovaných trolejbusov Škoda 31Tr, ev. č. 6820 a 6860
Výzva na predkladanie ponúk
31.01.2022
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Umelecké služby
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 31.01.2022
09:00
Obec Vysoká nad Kysucou
Interiérové vybavenie v rámci projektu Revitalizácia historických monumentov Snina – Chust
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 31.01.2022
09:00
Mesto Snina
47161-MST Ponožky a termoponožky
Verejná súťaž
UVO 31.01.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
59540-MSS Informačný systém verejnej správy Elektronická registratúra.
Verejná súťaž
UVO 31.01.2022
09:00
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
59544-WYP Búracie a rekonštrukčné práce v Priemyselnom parku Utekáč
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
09:00
Obec Utekáč
59658-MSS Komplexné zabezpečenie bezpečnostných systémov PSN a CCTV
Verejná súťaž
UVO 31.01.2022
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
45-MSS ZABEZPEČENIE UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB PRE VŠZP, a. s. – BRATISLAVSKÝ KRAJ
Verejná súťaž
UVO 31.01.2022
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
73-MST Prenájom plne automatizovaného qPCR systému pre analýzu a prípravu vzoriek s dodávkou kompatibilných diagnostík na molekulárnu diagnostiku HPV vírusu
Verejná súťaž
UVO 31.01.2022
09:00
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát
209-MSS SLA pre systém SlovRIS
Verejná súťaž
UVO 31.01.2022
09:00
Dopravný úrad
815-WYP „Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
09:00
Obec Parchovany
1247-WYP Obytná zóna Sever
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
09:00
Obec Štvrtok na Ostrove
2253-WYS Vypracovanie projektovej dokumentácie podľa vyhlášky 85/2020 ÚPV o riadení projektov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Z202214 Pracovná obuv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
09:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Oznámenie 2357 - WYT Zabezpečovací systém VŠMU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 31.01.2022
09:00
Vysoká škola múzických umení
Zateplenie stavebných konštrukcií striech - Hyza
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 31.01.2022
09:30
HYZA a.s., Odbojárov 2279/39, 955 92 Topoľčany
Modernizácia rozvodov pary + kotol
Výzva na predkladanie ponúk
31.01.2022
09:30
HYZA a.s., Odbojárov 2279/39, 955 92 Topoľčany
Z2022329 originálne tonery do MF zariadenia Canon i-SENSYS MF8540Cdn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
09:55
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Zvonica
Zákazka s nízkou hodnotou
31.01.2022
10:00
Mesto Rožňava
Notebooky s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
31.01.2022
10:00
Žilinský samosprávny kraj
58808-MRP Tepelný napájač Baňa Cígeľ - Prievidza
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 31.01.2022
10:00
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
59916-WYP Stavebné a inštalačné úpravy pracoviska MR
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
10:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
60187-WYP VECTOR INVEST s.r.o. – stavebné úpravy pre zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
10:00
Vector Invest, s.r.o.
15-MUT DNS - Kvapaliny do vozidiel MHD
Užšia súťaž
UVO 31.01.2022
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
71-MUT Originálny spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS
Užšia súťaž
UVO 31.01.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
226-MST Lieky a liečivá 2021-191
Verejná súťaž
UVO 31.01.2022
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
1532-WYT Zabezpečenie technického vybavenia pre Zberný dvor
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
10:00
Obec Likavka
2343-WYT Teleskopický nakladač s príslušenstvom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
10:00
Obec Holice
Z202239 Antibakteriálne liečivá - Kolistín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
10:00
Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Z2022109 Umývanie, dezinfekcia rúk a pokožky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
10:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z2022384 Dodávka elektriny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
59188-WYP Nájomné byty, Ďumbierska, Banská Bystrica – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 31.01.2022
10:00
Mesto Banská Bystrica
2996-WYT Dodanie 4 ks magnetrónov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 31.01.2022
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
58859-WYP Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 31.01.2022
10:00
Mesto Revúca
Z2022391 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Autobusové prístrešky Michalová
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 31.01.2022
11:00
Obec Michalová
Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Moldava nad Bodvou - Výkon činnosti stavebného dozoru
Výzva na predkladanie ponúk
31.01.2022
11:00
Mesto Moldava nad Bodvou
58811-MRP Základný zdroj tepla pre mesto Prievidza – kogeneračná jednotka
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 31.01.2022
11:00
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
59881-MRS Lízing prevádzkových vozidiel
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 31.01.2022
11:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
16-MUT DNS - Pneumatiky, protektory, disky
Užšia súťaž
UVO 31.01.2022
11:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Z2022166 Rýpadlo-nakladač vrátane príslušenstva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
11:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2022237 Osivá tráv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
11:30
Turčianske Teplice, Turčianske Teplice, Žilinský, Slovenská republika
LO-OVS-355-21 Pripojenie na Internet pre Pult centrálnej ochrany
Obchodná verejná súťaž
spp 31.01.2022
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
44-MSS ZABEZPEČENIE UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB PRE VŠZP, a. s. – NITRIANSKY KRAJ
Verejná súťaž
UVO 31.01.2022
12:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
500-WYP Výstavba domu sociálnych služieb v Leopoldove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
12:00
Mesto Leopoldov
58782-WYP Rekonštrukcia a obnova 102 monitorovacích objektov podzemných vôd
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 31.01.2022
12:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
Z2022392 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zvadenie inovatívneho procesu kontrol moderných dieslových motorov EU6 a vyššie
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 31.01.2022
13:00
Jozef Dančo – AUTOCENTRUM JDA, Bottova 1522, 962 12 Detva
Tržnicové stoly VIZA centrum Štúrovo
Prieskum trhu pre určenie PHZ
31.01.2022
13:00
Mesto Štúrovo
Z2022223 Nákup 4ks 10gbps full SFP+ management switchov pre budovanie Govnet 3.0
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
13:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
60114-WYP Dostavba základnej školy v Bernolákove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
14:00
Obec Bernolákovo
2359-WYT D i d a k t i c k é p o m ô c k y p r e p o l y t e c h n i c k ú a b i o l o g i c k o – c h e m i c k ú u č e b ň u – Z Š B o š á c a
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
14:00
Obec Bošáca
Z2022393 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
14:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Vypracovanie účelového energetického auditu budov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
31.01.2022
15:00
Mesto Sečovce
Zabezpečenie vzdelávacích aktivít a súvisiacich služieb v priebehu roka 2022_2 (pre časť č. 3: Zvolen/Banská Bystrica)
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 31.01.2022
15:00
Zdravé regióny, Limbová 2, 831 01 Bratislava, Korešpondenčná adresa: Koceľova 9, 821 08 Bratislava
Technologická linka na úpravu uhlíkových materiálov
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 31.01.2022
18:00
HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
PTK_01_2021 Rekonštrukcia krematória-1.etapa, Kremnička 60, Banská Bystrica- dokončenie
eZakazky 31.01.2022
23:00
Záhradnícke a rekreačné služby
Oprava oplotenia areálu školy - 2. časť
Zákazka s nízkou hodnotou
31.01.2022
23:59
SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice
Literárne pomôcky k projektu - “Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu Sándora Máraiho“ 4.5.2.Školiaci materiál a potreby – Literárne pomôcky
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 31.01.2022
23:59
Gymnázium a základná škola SándoraMáraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvü Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
58917-MSP „Cesta II/513 Nitra – Alekšince - hranice kraja“ – stavebné práce_
Verejná súťaž
UVO 01.02.2022
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
2354-WYT Integrovaný digitálny analyzátor a štvordetektorový alfa spektrometer
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2022
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Z2022449 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
43-MSS ZABEZPEČENIE UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB PRE VŠZP, a. s. – TRENČIANSKY KRAJ
Verejná súťaž
UVO 01.02.2022
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
2995-WYT Linka na spracovanie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2022
09:00
Mesto Lučenec
3756-WYS Obstaranie služby profylaktiky, servisu a údržby systémov napojených na integračný systém VÚSCH, a.s.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2022
09:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Z2022238 Laboratórny mikroskop s kamerou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
09:30
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Značenie montážnych kanálov v objektoch DPB a. s.
Výzva na predkladanie ponúk
01.02.2022
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
59968-MST Analytický nástroj
Verejná súťaž
UVO 01.02.2022
10:00
Národný bezpečnostný úrad
42-MST Základné potraviny
Verejná súťaž
UVO 01.02.2022
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
3781-WYT NÁKUP ZÁHRADNEJ TECHNIKY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2022
10:00
Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
Z2022250 Laboratórny hlbokomraziaci box
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
10:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022269 Kŕmna zmes ako náhrada mlieka pre odchov teliat.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
10:00
Ulič, Snina, Prešovský, Slovenská republika
Z2022271 Doplnkové minerálne krmivo pre dojnice.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
10:15
Ulič, Snina, Prešovský, Slovenská republika
Z2022450 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022273 Doplnkové minerálne krmivo pre dojnice.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
10:30
Ulič, Snina, Prešovský, Slovenská republika
Z2022274 Doplnkové minerálne krmivo pre suchostojace dojnice.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
10:45
Ulič, Snina, Prešovský, Slovenská republika
Rekonštrukcia mostného objektu v riečnom km 1,502 Humenského potoka v meste Humenné
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2022
11:00
Mesto Humenné
59957-MST Dezinfekčné prostriedky
Verejná súťaž
UVO 01.02.2022
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Z2022137 Dodanie elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
11:00
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Z2022276 Nákup 2 ks sanitiek VW Transporter s pohonom 4x4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
11:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
47-MSS ZABEZPEČENIE UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB PRE VŠZP, a. s. – ŽILINSKÝ KRAJ
Verejná súťaž
UVO 01.02.2022
12:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3755-WYS Poskytnutie poisťovacích služieb
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2022
12:00
Slovenská agentúra životného prostredia
Z2022152 Zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Krajského súdu v Prešove formou stravných poukážok a elektronických stravných kariet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
12:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2022472 Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
12:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2022451 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022288 Tablet so stylusom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
13:30
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
25-MSS Obnova lesa a pestovná činnosť ŠL TANAP-u 2022
Verejná súťaž
UVO 01.02.2022
14:00
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
222-MSS Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu
Verejná súťaž
UVO 01.02.2022
14:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Z2022452 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
14:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
EXTERIÉROVÉ VYBAVENIE AREÁLU MATERSKEJ ŠKOLY
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 01.02.2022
15:00
Obec Bačkovík
Architektonická štúdia Výstavba oddielu pre matky s deťmi v ÚVTOS Nitra Chrenová
Prieskum trhu
01.02.2022
15:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2022
15:00
Mesto Galanta
Z2022492 Kompatibilné (repasované) tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
15:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
58-MSS ZABEZPEČENIE UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB PRE VŠZP, a. s. – BANSKOBYSTICKÝ KRAJ
Verejná súťaž
UVO 02.02.2022
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Z202125298 Vybavenie autodielne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2022
09:00
Partizánske, Partizánske, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2022279 Zariadenia na implementáciu DEMO a zberu dát
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2022
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Rast inovačných kapacít v spoločnosti CH - PRINT, a.s.
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 02.02.2022
10:00
CH - PRINT, a.s., nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - kancelária G006 (32,02 m2) - Gaudeamus
Obchodná verejná súťaž
02.02.2022
10:00
GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - kancelária F019 (53,60 m2) - Gaudeamus
Obchodná verejná súťaž
02.02.2022
10:00
GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava
58801-MSS Prenájom železničných koľajových vozidiel a ich obsluhy
Verejná súťaž
UVO 02.02.2022
10:00
Železnice Slovenskej republiky
60115-WYP Modernizácia zdroja tepla s využitím OZE ZŠ Zemianska Olča
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.02.2022
10:00
Obec Zemianska Olča
68-MST Obmena komponentov Datacentra BA – Sieťové moduly pre datacentrové prepínače "Nexus karty"
Verejná súťaž
UVO 02.02.2022
10:00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
109-WYP OBNOVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY ŽIDOVSKÁ ŠKOLA – LEVICE_OPAKOVANIE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 02.02.2022
10:00
Mestské kultúrne stredisko Levice
58934-WYS EYOF 2022_Zabezpečenie strážnej a usporiadateľskej služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 02.02.2022
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o.
1289-WYP Rekonštrukcia presklenej vstupnej časti budovy ND
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 02.02.2022
10:00
Divadlo Jonáša Záborského
39528-MSS Informačný systém Centra právnej pomoci
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 02.02.2022
10:00
Centrum Právnej Pomoci
59019-WYP ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY KUKUČÍNOVA VRANOV N.T..
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 02.02.2022
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
59958-MST Medicinálne, technické , špeciálne plyny a súvisiace služby
Verejná súťaž
UVO 02.02.2022
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Potraviny - suchý tovar - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
Potraviny - chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
Potraviny - potraviny pre celiatikov - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
Potraviny - káva, čaj a príbuzné produkty - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
Vypracovanie projektových dokumentácií - Stavebné úpravy miestnych komunikácií v meste Lučenec
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2022
12:00
Mesto Lučenec
59956-MST Materiálno technické vybavenie pre COVID19 –Dýchacie prístroje 2
Verejná súťaž
UVO 02.02.2022
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
57-MSS ZABEZPEČENIE UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB PRE VŠZP, a. s. – KOŠICKÝ KRAJ
Verejná súťaž
UVO 02.02.2022
12:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
493-WYP Stavebné úpravy a zmena účelu využitia časti stavby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.02.2022
13:00
Obec Lokca
3765-WNP Rekonštrukcia spevnených plôch na Kanadskej ulici v meste Poltár
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.02.2022
14:00
Mesto Poltár
Zhotovenie stavby "Kombinovaná výroba elektriny a tepla s vyvedením tepla do BAT - Výhrevňa Juh a jeho dodávkou do sústavy CZT Východ"
Prieskum trhu
03.02.2022
09:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
59884-MSS Čistenie hraničného pruhu na štátnych hraniciach SR
Verejná súťaž
UVO 03.02.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
225-MSS Zabezpečenie leteniek v ústredí MZVEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2021
Verejná súťaž
UVO 03.02.2022
09:00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
228-MSS ZABEZPEČENIE UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB PRE VŠZP, a. s. – TRNAVSKÝ KRAJ
Verejná súťaž
UVO 03.02.2022
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
497-WYP Prestavba budovy na Komunitné centrum v obci Drienov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2022
09:00
Obec Drienov
790-MST Dodávka hydraulického systému riadenia vrátane točnice riadeného návesu
Verejná súťaž
UVO 03.02.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
2215-WYP Zberný dvor Čachtice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2022
09:00
Obec Čachtice
59669-MSP Zateplenie pavilónov - ACCORD
Verejná súťaž
UVO 03.02.2022
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
27-MST Stomatologické 3D CBCT zariadenie
Verejná súťaž
UVO 03.02.2022
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
72-MSS "Poskytovanie servisných služieb a služieb aplikačného rozvoja pre informačný monitorovací systém"
Verejná súťaž
UVO 03.02.2022
10:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
223-MST Združená dodávka elektrickej energie, zabezpečenie distribúcie a prenesenie zodpovednosti za odchýlku pre potreby NDS, a.s.
Verejná súťaž
UVO 03.02.2022
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
1530-WYP Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - Stavebné práce.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2022
10:00
Obec Likavka
Z2022218 Defibrotid
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Meranie tlaku na medzikružiach sond 3. stavby – spracovanie PD (Obhliadka miesta realizácie je povinná. Termín obhliadky 20.01.2022 o 10:00 hod.)
Obchodná verejná súťaž
03.02.2022
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Obnova telemetrických zariadení – 7. etapa (2. časť) (Súťažné podklady budú záujemcom poskytované na základe ich písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na emailovú adresu: Vladimir.Smolar@spp-distribucia.sk odo dňa vyhlásenia súťaže najneskôr do 02.02.2022 do 12.00 hod. Súťažné podklady budú záujemcom následne zaslané elektronicky prostredníctvom portálu PROEBIZ. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote, a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž
03.02.2022
12:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Dodávka, montáž, vykonanie odbornej skúšky mostového žeriavu
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 03.02.2022
12:00
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1
227-MSS ZABEZPEČENIE UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB PRE VŠZP, a. s. – PREŠOVSKÝ KRAJ
Verejná súťaž
UVO 03.02.2022
12:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Rekonštrukcia plynovodov Partizánske – Škultétyho 1.SC (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
03.02.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
2218-WYP Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry obce Plešivec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2022
14:00
Obec Plešivec
Poprad OKP OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu - výkon činnosti stavebného dozoru
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2022
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2216-WYP Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu vrátane zatepľovania, Nová Bašta
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2022
09:00
Obec Nová Bašta
2981-WYP Zosilnenie povrchu cesty III/2094 Divina- Lúky spojené so zatrubnením priekopy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2022
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
59507-MST Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu kardiológiu
Verejná súťaž
UVO 04.02.2022
10:00
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
59882-MSP Národné tréningové centrum Košice
Verejná súťaž
UVO 04.02.2022
10:00
NTC Košice, a. s.
526-MSS MANAŽMENT ÚDAJOV ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Verejná súťaž
UVO 04.02.2022
10:00
Žilinský samosprávny kraj
527-MSS Tvorba rastlinných genotypov s vysokou odolnosťou a adaptabilitou k biotickým a abiotickým faktorom
Verejná súťaž
UVO 04.02.2022
10:00
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1582-WYP Medzibrodie nad Oravou - lokalita Klin. Rozšírenie splaškovej kanalizácie.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2022
10:00
Obec Medzibrodie nad Oravou
3763-WNS Podzemné garáže bytového domu Vajanského 3 až 20
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2022
10:00
Mesto Trnava
TS_PU_01_2022 Zneškodnenie, zhodnotenie, uloženie a zber odpadu v Púchovskej doline
Verejná súťaž
eZakazky 04.02.2022
10:00
Obec Lysá pod Makytou
Dodávka a inštalácia vzduchotechniky pre štyri RTG pracoviská
Zákazka s nízkou hodnotou
04.02.2022
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
59764-MST AKTIVITA 2 - OBSTARANIE MODERNÉHO MATERIÁLNO- TECHNICKÉHO VYBAVENIA v SOŠs v KNM
Verejná súťaž
UVO 04.02.2022
11:00
Žilinský samosprávny kraj
55-MST Linka na spracovanie ovocia a zeleniny
Verejná súťaž
UVO 04.02.2022
13:00
Natur Products - Németh, s.r.o.
(Realizácia stavebných prác) Interaktívny edukačný model banských štôlní, chodieb, banských strojov a remesiel, ktoré boli súčasťou historického ťažiarskeho komplexu Zelená Voda Ľubietová
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 04.02.2022
14:00
Občianske združenie LIBETHA, Nám. V. Dunajského 1/1, 976 55 Ľubietová
3199-WYP VÝSKUMNO-PREZENTAČNÉ CENTRUM PARKOV TMAVEJ OBLOHY V KARPATOCH
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2022
14:00
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
Sada keramických pracovných a nožových frikčných tvarovacích kotúčov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 04.02.2022
15:00
CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit
4256-WNP Vytvorenie hmlovej fontány vrátane dodávky a montáže
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2022
15:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Revitalizácia detského ihriska Materskej školy Závodie v Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 04.02.2022
23:59
Mesto Žilina
795-MST Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému - Budovanie IDS v PSK - I. fáza projektu
Verejná súťaž
UVO 07.02.2022
08:00
SAD Prešov, a.s.
1196-MST Nákup potravín VIA LUX 2022
Verejná súťaž
UVO 07.02.2022
08:00
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
727-WYP Novostavba materskej školy v obci Toporec - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
09:00
Obec Toporec
789-MST Ultrazvukové prístroje
Verejná súťaž
UVO 07.02.2022
09:00
Národný ústav detských chorôb
957-MST Statický menič výkonu s reguláciou napätia a frekvencie s generátorom el. veličín
Verejná súťaž
UVO 07.02.2022
09:00
ONGRID s.r.o.
2998-WYP Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
09:00
Obec Tekovská Breznica
3002-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy v obci Jaklovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
09:00
Obec Jaklovce
Systém zariadení pre tvorbu nanoštruktúrovaných povlakov využívajúci kolaboratívnu robotiku
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 07.02.2022
10:00
STATON s.r.o., Sadová 1148, 038 53 Turany
59668-MST Nákup zásahových odevov pre hasičov typ: Ľahký
Verejná súťaž
UVO 07.02.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2361-WYP Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
10:00
Obec Bracovce
VVS_MOR_12_2021 Moravany - Kanalizácia.
Verejná súťaž
eZakazky 07.02.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
57393-MSP Streda nad Bodrogom – Kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 07.02.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
VSV_12_2021_RS Rochovce- Slavošovce- Čierna Lehota kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž
eZakazky 07.02.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
VVS_KUZ_12_2021 Kuzmice - kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž
eZakazky 07.02.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zámena zbraní
Prieskum trhu
07.02.2022
11:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1
Servis optických prístrojov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
07.02.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1927-WYP Most M3837 na ceste III/3652 pred obcou Kravany - rekonštrukcia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
12:00
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
2950-WYP Havarijná rekonštrukcia hydroizolácie strechy monobloku, UN L. Pasteura Košice, pracovisko Rastislavova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
12:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2997-WYP Základná škola s MŠ Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom – dopravné riešenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
12:00
Mesto Dubnica nad Váhom
224-MST Ultrazvukové prístroje - II. etapa
Verejná súťaž
UVO 07.02.2022
15:30
Univerzitná nemocnica Martin
CLIMECO GAB – Výstavba cykloprístrešku so stojanmi
Zákazka s nízkou hodnotou
07.02.2022
17:00
Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec
Zimná softshellová bunda, 200 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
07.02.2022
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava
1195-MST Nákup ovocia a zeleniny pre NsP v Bojniciach
Verejná súťaž
UVO 08.02.2022
08:00
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
1514-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 08.02.2022
09:00
Mesto Dubnica nad Váhom
1781-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Údol
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2022
09:00
Obec Údol
3764-WNP DSS Čeláre-Kirť – Bezbariérovosť pavilónu BREZA s vybudovaním prístavby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2022
09:00
Domov sociálnych služieb
Zateplenie stavebných konštrukcií striech - Hyza
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 08.02.2022
09:30
HYZA a.s., Odbojárov 2279/39, 955 92 Topoľčany
59766-MST Služby podpory, prevádzky SAS 9.4, SAS VIYA a príslušných modulov
Verejná súťaž
UVO 08.02.2022
10:00
Štatistický úrad Slovenskej republiky
1300-WYP Obecný úrad Nižný Klátov – Zvýšenie energetickej účinnosti
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2022
10:00
Obec Nižný Klátov
1524-MST POTRAVINY (2022/2023)
Verejná súťaž
UVO 08.02.2022
10:00
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya
3762-WYP Verejná kanalizácia a ČOV Pernek - Stoka "A" km 0,9775 - 1,301
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2022
10:00
Obec Pernek
HR-OVS-007-22 Úpravy Zámočníckej dielne a Depozitára, BA
Obchodná verejná súťaž
spp 08.02.2022
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Protikorózne nátery a práce na plynárenských zariadeniach (súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu: katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.)
Obchodná verejná súťaž
08.02.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia plynovodov Hurbanovo, Športová 2.SC (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
08.02.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
SD/19405-RE „Rekonštrukcia plynovodov Zvolen – Zlatý potok„ (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
08.02.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
788-MRT Motorová nafta arktická do dieselgenerátorov
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 08.02.2022
15:00
Slovenské elektrárne, a.s.
942-MSS Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok v elektronickej forme
Verejná súťaž
UVO 09.02.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
2999-WYP Obec Uzovce - Rekonštrukcia vodovodu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2022
09:00
Obec Uzovce
3109-WYP Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár - mesto Snina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2022
09:00
Mesto Snina
3760-WYP DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI ŽBINCE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2022
09:00
Obec Žbince
3790-WYP Modernizácia infraštruktúry verejnej osobnej dopravy Veľké Leváre_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 09.02.2022
09:00
Obec Veľké Leváre
59970-MST Reagencie k plnoautomatickému hematologickému analyzátoru
Verejná súťaž
UVO 09.02.2022
10:00
Národný onkologický ústav
941-MSS Manažment údajov pre Národné športové centrum
Verejná súťaž
UVO 09.02.2022
10:00
Národné športové centrum
SD_12_2021_STK_VSV Činnosť stavebného dozoru pre projekt: „Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody“
Verejná súťaž
eZakazky 09.02.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
HR-VPP-269-21 Kamerový systém pre plniacu stanicu CNG Martin
Výzva na predkladanie ponúk
spp 09.02.2022
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
984-WYT Strojno - technologické vybavenie pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Ilija
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2022
14:00
Obec Ilija
3107-WYP Prestavba budovy na bytový dom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2022
16:00
Obec Veľká Lehota
1522-MSS Zabezpečenie servisnej podpory a údržby pre IS CAIR, vrátane jeho rozvoja
Verejná súťaž
UVO 10.02.2022
08:00
Národné osvetové centrum
4280-WYP Vybudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry v obci Veľká Lomnica – Nový Dvor
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
08:00
Obec Veľká Lomnica
59763-MST Fotovoltaika
Verejná súťaž
UVO 10.02.2022
09:00
LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o.
60188-WYP Centralizácia vykurovania a zvyšovanie energetickej efektívnosti CTZ v Komárne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
09:00
COM-therm, spol. s r.o.
494-WYP Rekonštrukcia fasády na objekte MZVEZ SR Hlboká 2, Bratislava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
09:00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
4247-WYP Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Lomnička
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
09:00
Obec Lomnička
4277-WYP Sanácia zosuvu na ceste II/587 Roštársky kopec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
09:00
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
4309-WYP Rozšírenie kapacity a zlepšenie podmienok v materskej škole Korňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
09:00
Obec Korňa
Práce pre elektroúdržbu
Obchodná verejná súťaž
10.02.2022
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
59982-MST IT technológie – Kreatívne centrum RTVS Košice
Verejná súťaž
UVO 10.02.2022
10:00
Rozhlas a televízia Slovenska
208-MSS Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce – štátna hranica SK/UA (I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké)
Verejná súťaž
UVO 10.02.2022
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
940-MSS Administratívny informačný systém
Verejná súťaž
UVO 10.02.2022
10:00
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
1529-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sučany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
10:00
Obec Sučany
2044-MST Jednorázové obaly z ECO materiálu
Verejná súťaž
UVO 10.02.2022
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
2045-MST Lieky ATC skupiny B02BD04
Verejná súťaž
UVO 10.02.2022
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3761-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
10:00
Obec Holčíkovce
4279-WYP Štadión Sereď- rekonštrukcia a dostavba – búracie práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
10:00
Správa majetku Sereď, s.r.o.
2-140E/2021/ZNL 2- Dodávka elektrickej energie na roky 2022-2025 (NOVÁ)
Verejná súťaž
eZakazky 10.02.2022
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Rekonštrukcia plynovodov Galanta – Priemyselná (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
10.02.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
2046-MST Vybavenie a softvér v rámci ekologicky prijateľných energetických materiálov spĺňajúcich požiadavky REACH (2)
Verejná súťaž
UVO 10.02.2022
14:00
ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
59211-MSP ŽST Barca, obnova výhybiek č. 1-20
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
08:30
Železnice Slovenskej republiky
959-MST Ľudský fibrinogén
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
1925-WYP Stredná odborná škola - Szakközépiskola Tornaľa – modernizácia odborného vzdelávania
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.02.2022
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
2042-MSP Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
2052-MST Technické a materiálne vybavenie záchrannej zdravotnej služby Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
09:00
Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
59737-MSP Rekonštrukcia elektroinštalácie v demänovských jaskyniach
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
56-MST Nákup nových sypačov s príslušenstvom
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
85-MST Biologický materiál/Embryá_II
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
10:00
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
2043-MST Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
10:00
Nemocnica Poprad a. s.
2425-MUT Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP IV.
Užšia súťaž
UVO 11.02.2022
10:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
3001-WYP Rozsˇi´renie CˇOV vo Velˇkom Bieli z 2200 na 5000 EO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.02.2022
10:00
Obec Veľký Biel
3004-WYP Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci - cestný most ponad Torysu - Košická Polianka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.02.2022
10:00
Obec Košická Polianka
3179-WYP Výstavba zberného dvora a stojísk a umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu vo Veľkých Dvorníkoch
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.02.2022
10:00
Obec Veľké Dvorníky
3198-WYP Prestrešenie ľadovej plochy v meste Medzilaborce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.02.2022
10:00
Mesto Medzilaborce
1543-WYP Novostavba materskej školy - Kameňany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.02.2022
12:00
Obec Kameňany
958-MST Laserové rezacie centrum- KOVO spol. s r.o.
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
15:00
KOVO spol. s r.o.
2048-MST Obstaranie strojno-technologického vybavenia k zvýšeniu kapacity pre triedenie komunálnych odpadov v obci Sľažany
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
15:00
Obec Sľažany
221-MRP Tepelný napájač Nováky
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 11.02.2022
23:59
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
56336-MST Poltopánky
Verejná súťaž
UVO 14.02.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
2047-MST Samovýsypné nesamohybné tlačné člny II.
Verejná súťaž
UVO 14.02.2022
09:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2279-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 14.02.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zobrazených: 1 - 600 / 662 Stránky:  1 2