Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
37067 - WNT Dodávka elektrickej energie pre rok 2024
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 29.11.3023
10:00
Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Kúpeľná 97, Liptovský Ján
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
eZakazky 31.12.2030
23:59
Slovenská inovačná a energetická agentúra
32788-MUT Dodávka potravín
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.10.2027
14:45
Základná škola s materskou školou, Centrum I 32, Dubnica nad Váhom
25028-MUT Výpočtová technika a príslušenstvo
Dynamický nákupný systém
eZakazky 25.09.2027
23:55
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
17/PRO/2023 Dodávka stavebných a údržbárskych materiálov
Dynamický nákupný systém
eZakazky 24.08.2027
13:00
Technické služby mesta Trebišov
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavebnú časť energetických stavieb spoločnosti SPP (vytvorenie zoznamu kvalifikovaných dodávateľov na vypracovanie projektových dokumentácií a výkonu inžinierskej činnosti pre stavebnú časť energetických stavieb spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.)
Inovatívne partnerstvo
spp 09.06.2027
00:00
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava - mestská časť Ružinov
AOS-81/14-31/2023 DNS - Potraviny
Dynamický nákupný systém
eZakazky 12.04.2027
15:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
KO-DNS-224-22 Oznámenie o vyhlásení DNS - Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
spp 21.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Dynamický nákupný systém: Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
Inovatívne partnerstvo
spp 21.02.2027
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava - mestská časť Ružinov
KO-KS-225-22 Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP
Inovatívne partnerstvo
spp 12.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP
Inovatívne partnerstvo
spp 12.02.2027
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava - mestská časť Ružinov
21922-MUT DNS (dynamický nákupný systém) na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2023, 2024, 2025 a 2026
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2026
23:59
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
47988-MUT Dodávka elektrickej energie a dodávka zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 12.12.2026
11:25
Mesto Lučenec
2022/S 189-532229 DNS na dodávky elektriny a zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 30.09.2026
12:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
HR-KS-181-22 Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Inovatívne partnerstvo
spp 18.07.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
8647-MUT DNS na dodávky elektriny a zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 02.03.2026
11:37
Vysoká škola múzických umení
Modernizácia výkrmu ošípaných v NH FARMA s.r.o.
31.12.2025
00:00
NH farma s.r.o., Mostová 209, 925 07 Mostová
Zlepšenie podmienok chovu ošípaných – NH FARMA s.r.o.
30.12.2025
00:00
NH farma s.r.o., Mostová 209, 925 07 Mostová
31079-MUT DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo
Dynamický nákupný systém
eZakazky 04.08.2025
08:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Inovatívne partnerstvo
spp 09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
spp 21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IKT 1/2023 Výzva na predkladanie ponúk č. 14 DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2024
23:59
Slovenská technická univerzita v Bratislave
37872 - WNS Zber a likvidácia odpadov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.10.2024
12:00
Obec Kľačno
Zobrazených: 1 - 25 / 964 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20