Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
eZakazky 31.12.2030
23:59
Slovenská inovačná a energetická agentúra
KO-DNS-224-22 Oznámenie o vyhlásení DNS - Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
Dynamický nákupný systém
spp 21.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
KO-KS-225-22 Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP
Kvalifikačný systém
spp 12.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
21922-MUT DNS (dynamický nákupný systém) na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2023, 2024, 2025 a 2026
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2026
23:59
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
47988-MUT Dodávka elektrickej energie a dodávka zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 12.12.2026
11:25
Mesto Lučenec
2022/S 189-532229 DNS na dodávky elektriny a zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 30.09.2026
12:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
HR-KS-181-22 Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Kvalifikačný systém
spp 18.07.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
8647-MUT DNS na dodávky elektriny a zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 02.03.2026
11:37
Vysoká škola múzických umení
31079-MUT DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo
Dynamický nákupný systém
eZakazky 04.08.2025
08:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Kvalifikačný systém
spp 09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
spp 21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2024
23:59
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2022/S 132-375602 DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo
Dynamický nákupný systém
eZakazky 12.07.2024
13:12
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9679-MUT Nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov
Dynamický nákupný systém
eZakazky 28.02.2024
00:00
Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.
LESNÉ CESTY A VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA PRE UCELENÉ ČASTI V K.Ú. VEĽKÉ ROVNÉ, ČASŤ RÁZTOKY
Prieskum trhu
30.09.2023
00:00
Prvá agrárna majiteľov, spol. s.r.o., Obecný dom 1621, 013 62 Veľké Rovné
11038-WYP Prestrešenie ľadovej plochy v Medzilaborciach s vybudovaním zázemia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.05.2023
10:00
Mesto Medzilaborce
11163-MSS Agendové systémy dohľadu a regulácie
Verejná súťaž
UVO 09.05.2023
15:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
12093-MST Zabezpečenie prevádzky tepelného hospodárstva vo vybraných lokalitách ŽSR
Verejná súťaž
UVO 09.05.2023
10:00
Železnice Slovenskej republiky
Prieskum trhu: Revitalizácia plynovodu TRP DN 700 PN 64 dodávka guľových uzáverov
Prieskum trhu
28.04.2023
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
11961-MSS Systémová a aplikačná podpora IS SLOV-LEX
Verejná súťaž
UVO 28.04.2023
11:00
Úrad vlády Slovenskej republiky
12196-MSP Cesta I/66 na úseku Lučatín – Nemecká v km 104,350 – 114,000
Verejná súťaž
UVO 26.04.2023
09:00
Slovenská správa ciest
11882-WYP Stavebné úpravy učební v objekte PrávF, Kováčska 30 - II. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.04.2023
12:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
11495-MSS Košice IBC a HS, výstavba objektov - vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta
Verejná súťaž
UVO 25.04.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 1 - 25 / 904 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20