Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214502 Ochranný pracovný výstroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
08:20
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202214655 Dodanie výpočtovej techniky a príslušenstva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
08:45
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Výstavba štvorgarážového boxu a rekonštrukcia existujúcej budovy – Škôlkarské stredisko Ľubica
Verejná súťaž
30.11.2022
09:00
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
Chata Prepadlé II. etapa (stavebné práce)
Verejná súťaž
30.11.2022
09:00
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
Modernejšie odborné vzdelávanie na Strednej odbornej škole obchodu a služieb – Materiálno – technické zabezpečenie odboru Kuchár
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2022
09:00
Stredná odborná škola obchodu a služieb (Rimavská Sobota), Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota
Výkon stavebného dozoru pre stavbu: Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever-Breznica
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2022
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Nákup stolových počítačov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.11.2022
09:00
Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov
Nákup licencií 365
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.11.2022
09:00
Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov
Nákup umývačky riadu do ŠJ
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.11.2022
09:00
Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov
Veterinárna asanačná služba – zber uhynutých zvierat (VŽP) na území mesta Košice (lehota na poskytnutie predmetu zákazky : 01.01.2023-31.12.2026 (48 mesiacov))
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2022
09:00
Mesto Košice
47099-WYP Stavebné úpravy nájomných bytov a bytového domu Okružná 293, Dubnica nad Váhom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.11.2022
09:00
Mesto Dubnica nad Váhom
47233-WYP Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra III
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.11.2022
09:00
Mesto Nitra
47818-WNT Kancelárske potreby
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 30.11.2022
09:00
Mesto Trnava
48030-WNT Dodávka elektrickej energie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 30.11.2022
09:00
Michalovský domov seniorov
48035-WNT Modernejšie odborné vzdelávanie na Strednej odbornej škole obchodu a služieb – Materiálno – technické zabezpečenie odboru Kuchár.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 30.11.2022
09:00
Stredná odborná škola obchodu a služieb
48310-WNP Veľkoplošné opravy na ceste III/1983
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 30.11.2022
09:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
48414-WNS Výkon stavebného dozoru pre stavbu: „Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever-Breznica“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 30.11.2022
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Z202212611 Mäso a mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:00
Košice - mestská časť Ťahanovce, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202214421 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:00
Čadca, Čadca, Žilinský, Slovenská republika
Z202214497 Antivírusový softvér
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:00
Slovenská republika
Z202214512 Tlačiarenské služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202214536 Zdravotnícky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202214592 Mrazené hydinové mäso
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202214597 Výpočtová technika - notebook, tlačiareň ID kariet, projektor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202214622 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
09:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Zobrazených: 1 - 25 / 1018 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20