Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Mobilný čerpadlový agregát s hydraulickou rukou (Based on publishing this notice of the commercial public tender call on the web sites of NAFTA a.s. (www.nafta.sk) the bidders shall demonstrate the interest in the participation in the Tender via delivery of e-mail to the Contracting authority by 20th January 2023 using the address of the purchasing portal NAFTA a.s. https://nafta.1803sw.com/) (The explanation of the tender documents is possible only based on a written request delivered electronically by email to the contact person - Jaroslav Kuník - of the Contracting authority no later than 26th January 2023)
Obchodná verejná súťaž
31.01.2023
23:59
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií k predmetu zákazky „Obnova vozového parku záchrannej zdravotnej služby“ (20. januára 2023) (Predmetom zákazky bude - 8 vozidiel pre posádky rýchlej lekárskej jednotky s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky (MIJ), - 150 vozidiel pre posádky rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), - 30 vozidiel pre posádky rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime „RV“ (osobné motorové vozidlá s materiálno-technickým vybavením podobným vozidlám RLP) a - 9 vozidiel na hromadnú prepravu.)
Súťažný dialóg
31.01.2023
23:59
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
USG prístroj ARIETTA 70 – sonda konvexná C251 Inv.č.: 3I05904.02 Výr.č.: V0064955 (oprava: poškodená gumička na sonde)
Zákazka s nízkou hodnotou
31.01.2023
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Planétový mixér s vymeniteľnými pracovnými nádobami
Prieskum trhu pre určenie PHZ
01.02.2023
08:00
BIOMINERAL s.r.o., Riazanská 59, 831 03 Bratislava
Kamenný mlyn s vysievačom
Prieskum trhu pre určenie PHZ
01.02.2023
08:00
BIOMINERAL s.r.o., Riazanská 59, 831 03 Bratislava
Vynášací dopravník na zrno na plnenie násypky kamenného mlyna
Prieskum trhu pre určenie PHZ
01.02.2023
08:00
BIOMINERAL s.r.o., Riazanská 59, 831 03 Bratislava
Z2023517 Archívne spisové dosky EMBA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
08:00
Kolárovo, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Z2023445 kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
08:45
Streda nad Bodrogom, Trebišov, Košický, Slovenská republika
ZVÝŠENIE ÚROVNE INFORMAČNEJ A KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI VO FNSP ŽILINA
Výzva na predkladanie ponúk
01.02.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Odstránenie deliacej steny na spoločnej chodbe a vysušenie podlahy
Prieskum trhu pre určenie PHZ
01.02.2023
09:00
Základná škola, Žitavská 1, 821 07 Bratislava
Vybavenie laboratória riadiačnej monitorovacej siete
Verejná súťaž
01.02.2023
09:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
51314-MSS Poistenie Železníc Slovenskej republiky
Verejná súťaž
UVO 01.02.2023
09:00
Železnice Slovenskej republiky
Z2023369 Lieky ATC skupiny J01 - ??Antiinfektíva na systémové použitie - časť 5.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2023482 Nábytok – Kancelárska otočná stolička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2023494 Nemrznúce náplne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
09:00
Trenčiansky, Slovenská republika
Z2023500 Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2023511 3D tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2023512 IKT
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2023521 ŠZM - obväzový materiál , striekačky a ihly, dezinfekcia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
09:00
Hronovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
878-WYP Revitalizácia vnútroblokov v obci Veľké Leváre“_2
eZakazky 01.02.2023
09:00
Obec Veľké Leváre
Z2023530 Vankomycín 1000mg
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
09:45
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Multifunkčná ANGIO stena
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2023
10:00
Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad
Nákup notebookov a monitorov pre poslancov ZBBSK a zamestnancov Úradu BBSK
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2023
10:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Vypracovanie statického posudku pre osadenie fotovoltaických panelov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
01.02.2023
10:00
Mesto Žiar nad Hronom
Optické internetové pripojenie - Kopčianska
Prieskum trhu pre určenie PHZ
01.02.2023
10:00
Technické siete Bratislava, a.s., Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Zobrazených: 1 - 25 / 481 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20