Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202310285 Xerografický papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2023
13:43
Ždaňa, Košice - okolie, Košický, Slovenská republika
Z202310245 Súprava na prepravu nebezpečných vecí
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2023
13:46
Sereď, Galanta, Trnavský, Slovenská republika
Z202310247 Prostriedky na zachytávanie nebezpečných látok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2023
13:54
Sereď, Galanta, Trnavský, Slovenská republika
Z202310253 Polopodzemné kontajnery - MOLOK alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2023
14:00
Slovenská republika
Z202310250 školenie práce vo výškach, Školenie lešenárov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2023
14:14
Sereď, Galanta, Trnavský, Slovenská republika
Elektrická varná vaňa obdĺžniková (2 ks)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
27.09.2023
15:00
Mäsovýroba s.r.o., Sklabiňa 36, 038 03 Sklabiňa
Fotovoltaika
Prieskum trhu pre určenie PHZ
27.09.2023
15:00
Mäsovýroba s.r.o., Sklabiňa 36, 038 03 Sklabiňa
Elektrická údiarenská komora (2 ks)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
27.09.2023
15:00
Mäsovýroba s.r.o., Sklabiňa 36, 038 03 Sklabiňa
Bezdrôtová meteorologická stanica
Prieskum trhu
27.09.2023
15:00
AGROKRUH SLOVAKIA, družstvo, Hrubý Šúr 245, 925 25 Hrubý Šúr
Balenie a váženie produktov mliečnej výroby (Hlbokoťažný baliaci stroj (1 kus); Závitovkový olejový kompresor na výrobu stlačeného vzduchu ako prídavné zariadenie k automatickej baličke - hlbokoťah (1 kus); Mobilná vákuová komorová balička (1 kus); Automatická priebežná váha so spodnou tlačiarňou (1 kus); Riadiaci dopravník trojradový s výškovo nastaviteľným stojanom (1 kus); Rozraďovací dopravník (1 kus); Manuálne vážiace a etiketovacie zariadenie, váživosť do 15 kg (1 kus))
Prieskum trhu pre určenie PHZ
27.09.2023
15:00
Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, 020 52 Mestečko
Kontajnerové komory na zrenie syra s kompletnou výbavou, zrecie regály
Prieskum trhu pre určenie PHZ
27.09.2023
15:00
Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, 020 52 Mestečko
Riadený ionizačný systém na dezinfekciu a dezodoráciu priestorov a sanitácia priestorov mliekarne
Prieskum trhu pre určenie PHZ
27.09.2023
15:00
Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, 020 52 Mestečko
Umývačka foriem syrov, roštov, drobného vybavenia mliekarne
Prieskum trhu pre určenie PHZ
27.09.2023
15:00
Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, 020 52 Mestečko
Vybavenie plničky pre mliekareň
Prieskum trhu pre určenie PHZ
27.09.2023
15:00
Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, 020 52 Mestečko
Z202310280 Sójový extrahovaný šrot
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2023
15:00
Žikava, Zlaté Moravce, Nitriansky, Slovenská republika
Verejné konzultácie v rámci pripravovaného projektu z programu INTERREG (Poľsko - Slovensko cezhraničná spolupráca)
Súťažný dialóg
27.09.2023
16:00
Mesto Giraltovce
Klipsovací automat
Prieskum trhu
27.09.2023
16:00
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o., Hlavná 5, 059 21 Svit
Čelný nakladač na traktor (kompatibilný s traktorom značky BAŠAK BT 2075)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
27.09.2023
17:00
Peter Hronček - stolárska výroba, Strojárska 1833/12, 962 05 Hriňová
29470-MSS Poskytovanie elektronických pevných hlasových služieb internej a externej hlasovej komunikácie
Verejná súťaž
UVO 27.09.2023
17:00
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
Z202310134 Nepravidelná preprava - prenájom autobusov a mikrobusov s vodičom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2023
17:50
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Vypracovanie cenovej ponuky na výmenu 2 ks okien v Neurologickej ambulancii č.238, Nemocnice akad.L.Dérera, Limbová 5, Bratislava (obhliadka a zameranie okien je možné 25.9.2023 v čase od 12.00 - 14.00 hodiny. Hláste sa, prosím, u vedúceho údržby p. Schmidta, tel.č.: +421 917 886 847)
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2023
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Vypracovanie cenovej ponuky na opravu vonkajších a vnútorných hydrantov (obhliadka rozsahu opráv hydrantov je možná dňa 25.9.2023 v čase od 10.00 - 12.00 hodiny, ohláste sa, prosím, u p. Schmidta vedúceho údržby na tel.č.+421 917 886 847)
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2023
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Kozmetické lehátko model 2220 B
Výzva na predkladanie ponúk
27.09.2023
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
Oprava oxylog transportný ventilátor
Výzva na predkladanie ponúk
27.09.2023
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
Stavovacie služby (dňa 3.10.2023 zabezpečenie reštauračných služieb pre 9 osôb; slávnostná večera v zložení: prípitok, polievka, hlavné jedlo, dezert, káva, nealkoholický nápoj; max. limit 45€/osoba)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.09.2023
07:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 1 - 25 / 1026 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20