Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20219481 Kancelárske potreby.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.05.2021
10:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Poskytovanie služieb kľúčového experta
Zákazka s nízkou hodnotou
15.05.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18979-MST Rukavice lekárske jednorázové
Verejná súťaž
UVO 17.05.2021
08:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
24710-WYS Nezávislé overenie analýz bezpečnosti a aktualizácia PpBS JZ TSÚ RAO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.05.2021
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Z20219531 Transkatétrová náhrada aortálnej chlopne Myval™
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
08:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219535 Stentgraft kombinovaný s cievnou protézou a postrannými vetvami
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
08:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219339 Čistiace a hygienické prostriedky a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
08:20
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Nákup kŕmnej kukurice a ovsa
Zákazka s nízkou hodnotou
17.05.2021
08:30
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Topoľčianky, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
Z20219473 Elektrická energia 2021/22
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
08:31
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z20219221 Stravné lístky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
08:54
Nesvady, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6-18, Bystrická, Ružomberok
Zákazka s nízkou hodnotou
17.05.2021
09:00
Mesto Ružomberok
Zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní na Strednej zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého prostredníctvom rozšírenia a skvalitnenia výučbových kapacít školy
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.05.2021
09:00
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov
Zber, odvoz a zneškodňovanie kuchynského odpadu z domácností
Zákazka s nízkou hodnotou
17.05.2021
09:00
Mesto Trebišov
19166-WYP Umelka – centrum moderného umenia a komunít – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.05.2021
09:00
Slovenská výtvarná únia
19476-WYT ROBOTICKÝ PODVOZOK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.05.2021
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
19742-MSP Oprava mosta ev.č. R1 – 178 Badín
Verejná súťaž
UVO 17.05.2021
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20375-WYP Zníženie energetickej náročnosti školy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.05.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
20620-MST Centrálne venózne katétre
Verejná súťaž
UVO 17.05.2021
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
21809-WYT Nákup diskového poľa spolu so službami a supportom na 5 rokov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.05.2021
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
21867-WYP Rekonštrukcia strechy SF
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.05.2021
09:00
Slovenská filharmónia
26189-WYS Servis a oprava klimatizácií n apozáručných vozidlách
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.05.2021
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
26729-WNS Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Oprava oporného múru II/484 v Turzovke II. etapa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.05.2021
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Z20219047 Zabezpečenie audio video prenosových zariadení pre 3 miestnosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z20219052 Čistička vzduchu, bezdotykové dávkovače dezinfekcie, jednorazove rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
09:00
Nitrianske Pravno, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20219331 Nákup tonerov pre tlačiareň Canon MF8230Cn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zobrazených: 1 - 25 / 757 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20