Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Zber, odvoz a zneškodnenie nie nebezpečných odpadov
Prieskum trhu
31.03.2023
23:59
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice
Zhrňovač
Prieskum trhu
31.03.2023
23:59
Ján Kováčik, S. Tomášika 143, 049 18 Lubeník
Baliaca linka na jablká do sáčkov a stroj na lepenie kartónových obalov, Packing line for apples in bags and a gluer machine for cardboard boxes
Prieskum trhu pre určenie PHZ
31.03.2023
23:59
Ovocinárske družstvo Bonum, Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Robot na dojenie kráv
Prieskum trhu pre určenie PHZ
31.03.2023
23:59
KEĽO A SYNOVIA s.r.o., Hlavná 137, 980 51 Veľké Teriakovce
Tonerové náplne Xerox (a HP, spolu 45 ks)
Výzva na predkladanie ponúk
31.03.2023
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Výplatné pásky pre program VEMA (13 kart., 1 kart. = 1 000 pások)
Výzva na predkladanie ponúk
31.03.2023
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12283-WNS Period.diskontin. meranie hodnôt emis. veličín vybraných znečisťujúcich látok, Period. oprávnené meranie reprezent. individuál. hmotnostn. tokov a Period. kontrola automatiz. monitor. systému emisií
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 31.03.2023
23:59
Univerzitná nemocnica Martin
Z20232219 Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní a multifunkčných zariadení.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.04.2023
13:51
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Ťahaný zberač hrozna
Prieskum trhu pre určenie PHZ
02.04.2023
16:00
Shebo Winery, a. s., Dolná 120/119, 900 01 Modra
Mobilný telefón UMIDIGI BISON X10, prepojovacie káble
Výzva na predkladanie ponúk
02.04.2023
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Sanitarizovateľná klávesnica a myš
Výzva na predkladanie ponúk
02.04.2023
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11336-WYP ČOV - zhotovenie betónovej nádrže
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.04.2023
08:00
T-servis Teplička, s.r.o.
12201-WNT Tlakonasávacia hadica pre sypké látky CLC, 80/94mm, 1bar/-0,4bar, NR, -30°C/+60°C, čierna/žltý prúžok
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.04.2023
08:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
12277-WNT Zvýšenie kvality a úrovne poskytovaných služieb prostredníctvom modernizácie technického technologického vybavenia DAD v Prešove
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.04.2023
08:00
Divadlo Alexandra Duchnoviča
Z20232315 Komplexná revitalizácia dispenzorov na vodu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.04.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20232312 Plachtovina, Utierkovina, Tkanina na výrobu vreckoviek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.04.2023
08:30
Želiezovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z20232350 Oprava a údržba polygrafických strojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.04.2023
08:30
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20232293 Archivačné médiá: externé 2.5" disky a USB kľúče
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.04.2023
08:40
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z20232349 Obálky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.04.2023
08:44
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20232348 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.04.2023
08:45
Hronovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Servisné služby informačného systému BDC 2 (Kontrola, aktualizácia, diagnostika a podpora - Informačný systém BDC 2 je určený na archiváciu technických informácií týkajúcich sa prípadov spojených s použitím výbušnín (výbuchy, nálezy munície alebo nálezy výbušných systémov a pod.) Systém BOMB DATA CENTRUM 2 (ďalej len „BDC 2“), ktorý je centrálnym úložiskom všetkých informácií s prístupom licencovaného počtu pracovných staníc formou tenkého klienta a prístupu externých klientov s právami na čítanie bez obmedzenia počtu. Ide o dvojjazyčný systém ukladania údajov s možnosťou zasielania emailových reportov v slovenskom a anglickom jazyku neobmedzenému okruhu užívateľov. Prepojenie pracovných staníc s centrálnym systémom je realizované cez intranetovú sieť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Systém BDC aktuálne využíva 222 užívateľov, tento počet môže v priebehu trvanie servisnej podpory narásť, maximálne však 400 užívateľov.)
Verejná súťaž
03.04.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8599-MSS Zmluvné stravovanie – VÚ 1018 Prešov, VÚ 1008 Prešov, VÚ 1354 Prešov a VÚ 8009 Martin
Verejná súťaž
UVO 03.04.2023
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
10006-MUT Krvné náhrady a prečisťujúce roztoky
Užšia súťaž
UVO 03.04.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10403-MST Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií pre prostredie magnetickej rezonancie
Verejná súťaž
UVO 03.04.2023
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
10404-MST SOŠHSaD-LC-MOV – Kuchynské zariadenie
Verejná súťaž
UVO 03.04.2023
09:00
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Zobrazených: 1 - 25 / 891 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20