Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20224872 Zneškodnenie odpadov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.05.2022
08:39
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20224853 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.05.2022
08:45
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z20224956 protamín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.05.2022
08:50
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet a nákup pohonných látok do skladovacej nádrže
Prieskum trhu pre určenie PHZ
25.05.2022
09:00
Fakultná nemocnica Nitra
22285-WNT Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.05.2022
09:00
Sanatórium Dr. Guhra, n.o.
22383-MST Nákup brzdových klátikov pre ŽKV
Verejná súťaž
UVO 25.05.2022
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
23168-MUT Autobatérie a trakčné batérie
Užšia súťaž
UVO 25.05.2022
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
26979-WNT Nábytok – masážne lehátko
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.05.2022
09:00
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
27295-WNT Hovädzie mäso
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.05.2022
09:00
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
Z20224693 Laboratórne sklo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.05.2022
09:00
Tatranská Javorina, Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Z20224694 Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.05.2022
09:00
Tatranská Javorina, Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Z20224715 Zariadenia na chladenie, mrazenie a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.05.2022
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20224790 Osobné motorové vozidlo s posuvnými dverami na obidvoch stranách - 1 ks
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.05.2022
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Hygienické potreby
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 25.05.2022
09:00
Mesto Žilina
Z20224920 Ostatné interiérové vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.05.2022
09:05
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20224816 Nákup vysokozdvižného vozíka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.05.2022
09:07
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20224854 Upomienkové predmety 0522
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.05.2022
09:10
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z20224680 Kancelársky papier A4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.05.2022
09:15
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Tlač tlačív prevádzkových, hárkových a ostatných tlačív
Výzva na predkladanie ponúk
25.05.2022
09:30
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
22284-WNT Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.05.2022
09:30
Sanatórium Dr. Guhra, n.o.
Z20224999 Toaletné kreslá a stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.05.2022
09:30
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z20224953 Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.05.2022
09:45
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Poskytovanie služieb čistenia a upratovania v objektoch Okresného súdu Zvolen (Možnosť prehliadky : 9.-10.05. 2022 od 9,00 do 11,00 hod. po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou.)
Zákazka s nízkou hodnotou
25.05.2022
10:00
Okresný súd, J. Kozáčeka 19, 960 68 Zvolen
NA-OVS-120-22 Umývanie okien, žalúzií a fasád na budovách vo vybraných areáloch SPP
Obchodná verejná súťaž
spp 25.05.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Výzva na predloženie ponuky na predmet súťaže č. 190/2022 „Dodávka silovej elektriny pre objekty VV, š.p.“
Prieskum trhu
25.05.2022
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Zobrazených: 1 - 25 / 964 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20