Banskobystrický samosprávny kraj

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa: Námestie SNP
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97401
IČO: 37828100
DIČ: 2021627333
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Brzdené prívesy s vybavením pre núdzové zásahy dobrovoľných hasičov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VO-00169
uvo - - -
Výkon činnosti stavebného dozoru pre stavbu: „Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania - Výzva č.1“ (Výzva č. 8)
Dynamický nákupný systém

web 20240722100022.07.2024
10:00
Brzdené prívesy s vybavením pre núdzové zásahy dobrovoľných hasičov
Súťažný dialóg

web 20240722100022.07.2024
10:00
PD DÚR/DSP cyklistickej cestičky Zvolen - Sliač – rozšírenie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
07723/2024/ODDVO
uvo 20240723100023.07.2024
10:00
Zabezpečenie dodávok ovocia a zeleniny pre organizácie BBSK_Výzva č. 65
Dynamický nákupný systém

web 20240724090024.07.2024
09:00
Názov Zdroj Ponuky do
Operatívny lízing
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08519/2024
uvo 20240131100031.01.2024
10:00
Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Juh, Mosty Kráľovce - Krnišov, ev. č. 2561-3 a ev. č. 2561-5
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
08089/2024/ODDVO
uvo 20240206090006.02.2024
09:00
Združená dodávka elektriny pre roky 2024 a 2025
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
07795/2024/ODDVO
uvo 20240212093012.02.2024
09:30
Zhotovenie urbanistickej štúdie „Urbanistická štúdia únosnosti územia UNESCO – Banská Štiavnica a okolie“
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240229090029.02.2024
09:00
Zabezpečenie dodávok bravčového mäsa pre organizácie BBSK v okrese VK PT_Výzva č. 55
Dynamický nákupný systém

web 20240304090004.03.2024
09:00
Vybavenie na údržbu športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen
Zákazka s nízkou hodnotou
VO-00099
uvo 20240306090006.03.2024
09:00
Rámcová dohoda na nákup notebookov, monitorov, mobilných telefónov a ďalších IKT zariadení - Výzva č. 13
Dynamický nákupný systém

web 20240306100006.03.2024
10:00
Tlač a distribúcia štvrťročníka „Náš kraj“ na rok 2024
Zákazka s nízkou hodnotou
VO-00096
uvo 20240307100007.03.2024
10:00
Zabezpečenie dodávok mäsových výrobkov pre organizácie BBSK v okrese LC, RS_Výzva č. 56
Dynamický nákupný systém

web 20240311090011.03.2024
09:00
Výkon činnosti stavebného dozoru pre stavbu: „Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen“ (Výzva č. 1)
Dynamický nákupný systém

web 20240311100011.03.2024
10:00
Zabezpečenie dodávok bravčového mäsa pre organizácie BBSK v okrese ZV ZH DT KA_Výzva č. 57
Dynamický nákupný systém

web 20240318090018.03.2024
09:00
Výkon činnosti stavebného dozoru pre stavby: „Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Juh, Most Čeláre ev. č. 2610-12, Most Kráľovce-Krnišov ev. č. 2561-3 a 2561-5 a Sanácia mostu ev. č. 526-048, Hnúšťa“ (Výzva č. 3)
Dynamický nákupný systém

web 20240318100018.03.2024
10:00
Zhotovenie urbanistickej štúdie „Urbanistická štúdia únosnosti územia UNESCO – Banská Štiavnica a okolie“.
Zákazka s nízkou hodnotou
07599/2024/ODDVO
uvo 20240318100018.03.2024
10:00
Zabezpečenie dodávok bravčového mäsa pre organizácie BBSK v okrese BB a BR_Výzva č. 59
Dynamický nákupný systém

UVO 20240318120018.03.2024
12:00
Zabezpečenie dodávok mäsových výrobkov pre organizácie BBSK v okrese ZV, ZH, KA,DT _Výzva č. 58
Dynamický nákupný systém

web 20240319090019.03.2024
09:00
Dodanie hygienických pomôcok – menštruačných vložiek a tampónov pre stredné školy a Úrad BBSK na rok 2024
Zákazka s nízkou hodnotou
05791/2024/ODDVO
uvo 20240319090019.03.2024
09:00
Výkon činnosti stavebného dozoru pre stavbu: „Zvolen – KRUHOVÝ OBJAZD na križovatke ulice J. Kollára a cesty III/2460“ (Výzva č. 4)
Dynamický nákupný systém

web 20240319100019.03.2024
10:00
Zabezpečenie dodávok mäsových výrobkov pre organizácie BBSK v okrese BB a BR_Výzva č. 60
Dynamický nákupný systém

web 20240320090020.03.2024
09:00
Zabezpečenie dodávok mäsových výrobkov pre organizácie BBSK v okrese PT a VK_Výzva č. 61
Dynamický nákupný systém

web 20240321090021.03.2024
09:00
Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VO-00097
uvo 20240322090022.03.2024
09:00
Dodanie kancelárskeho nábytku pre úrad BBSK – Výzva č. 44
Dynamický nákupný systém

web 20240325090025.03.2024
09:00
Zabezpečenie dodávok hovädzieho mäsa pre organizácie BBSK_Výzva č. 62
Dynamický nákupný systém

web 20240326090026.03.2024
09:00
„Projektová dokumentácia DÚR/DSP cyklistickej cestičky Zvolen - Sliač – rozšírenie“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
07723/2024/ODDVO
uvo 20240404100004.04.2024
10:00
Zabezpečenie dodávok vajec pre organizácie BBSK_Výzva č. 63
Dynamický nákupný systém

web 20240416090016.04.2024
09:00
Služby nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy
Dynamický nákupný systém

web 20240418100018.04.2024
10:00
Zabezpečenie dodávky čerstvého chladeného mäsa a mäsových výrobkov pre organizácie BBSK v okrese RA, RS_Výzva č. 5
Dynamický nákupný systém

web 20240423090023.04.2024
09:00
Predaj hnuteľného majetku BBSK vo výkone správy BBRSC, a. s - os. motorové vozidlo Ford Transit
Obchodná verejná súťaž

web 20240425235925.04.2024
23:59
Predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve BBSK - Tornaľa
Obchodná verejná súťaž

web 20240425235925.04.2024
23:59
Predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve BBSK - Zvolen
Obchodná verejná súťaž

web 20240425235925.04.2024
23:59
Predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve BBSK - Sušany
Obchodná verejná súťaž

web 20240425235925.04.2024
23:59
Predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve BBSK - Kremnica
Obchodná verejná súťaž

web 20240425235925.04.2024
23:59
Predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve BBSK - Rimavská Sobota
Obchodná verejná súťaž

web 20240425235925.04.2024
23:59
Predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve BBSK - Janova Lehota
Obchodná verejná súťaž

web 20240425235925.04.2024
23:59
Zabezpečenie dodávky zákuskov pre organizácie BBSK v okrese RA, RS_Výzva č. 4
Dynamický nákupný systém

web 20240426090026.04.2024
09:00
Zabezpečenie dodávky chleba a pečiva pre organizácie BBSK v okrese BB_Výzva č. 6
Dynamický nákupný systém

web 20240426133026.04.2024
13:30
Inžinierske a projekčné služby so zameraním na pozemné stavby
Dynamický nákupný systém

web 20240509090009.05.2024
09:00
Nákup projektorov, dotykového displeja a tabletu pre BBSK - Výzva č.15
Dynamický nákupný systém

web 20240509090009.05.2024
09:00
Služby spojené s technickou údržbou a aktualizáciou webstránky na platforme October CMS
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240514100014.05.2024
10:00
Elektronický predaj a evidencia vstupeniek do kultúrnych inštitúcií
Zákazka s nízkou hodnotou
VO-00236
uvo 20240517090017.05.2024
09:00
Dodanie kancelárskeho nábytku pre úrad BBSK výzva č. 47
Dynamický nákupný systém

web 20240517100017.05.2024
10:00
Zabezpečenie dodávok hovädzieho mäsa pre organizácie v okresoch BBSK_Výzva č. 8.
Dynamický nákupný systém

web 20240523090023.05.2024
09:00
Zabezpečenie dodávok hovädzieho mäsa pre organizácie v okresoch BBSK_Výzva č. 9.
Dynamický nákupný systém

web 20240523130023.05.2024
13:00
Stavebné práce na pozemných stavbách
Dynamický nákupný systém

web 20240524090024.05.2024
09:00
Zabezpečenie dodávky ovocia a zeleniny pre organizácie BBSK v okrese BB, BR, BŠ, DT, KA, ZC, ZH a ZV_Výzva č. 10.
Dynamický nákupný systém

web 20240530090030.05.2024
09:00
Zabezpečenie dodávok čerstvého chladeného mäsa a mäsových výrobkov pre organizácie BBSK v okresoch BB a BR_Výzva č. 12
Dynamický nákupný systém

web 20240607090007.06.2024
09:00
Rekonštrukcia objektov pre vybudovanie tréningového centra SOŠ Hnúšťa a rozvoj komplexného odborného vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi – vypracovanie projektovej dokumentácie - Výzva č.1
Dynamický nákupný systém

web 20240607090007.06.2024
09:00
Zabezpečenie dodávky ovocia a zeleniny pre organizácie BBSK v okrese LC, PT, RA, RS a VK_Výzva č. 11
Dynamický nákupný systém

web 20240610090010.06.2024
09:00
Zabezpečenie dodávok čerstvého chladeného mäsa a mäsových výrobkov pre organizácie BBSK v okresoch BS, ZC a ZH_Výzva č. 13
Dynamický nákupný systém

web 20240610130010.06.2024
13:00
Zabezpečenie dodávok čerstvého chladeného mäsa a mäsových výrobkov pre organizácie BBSK v okresoch DT a ZV_Výzva č. 14
Dynamický nákupný systém

web 20240611090011.06.2024
09:00
Podpora prevádzky, údržba a rozvoj Monitorovacieho systému pre energetické hospodárstvo Banskobystrického samosprávneho kraja
Zákazka s nízkou hodnotou
VO-00254
uvo 20240612100012.06.2024
10:00
Služby nepravidelnej autobusovej prepravy – Výzva č. 1
Dynamický nákupný systém

web 20240614100014.06.2024
10:00
Zabezpečenie dodávok čerstvého chladeného mäsa a mäsových výrobkov pre organizácie BBSK v okresoch KA, LC a VK_Výzva č. 15
Dynamický nákupný systém

web 20240618090018.06.2024
09:00
Výkon činnosti stavebného dozoru pre stavbu: „Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen - Multitechnologický vzdelávací polygón v doprave, energetike a logistike" (Výzva č. 7)
Dynamický nákupný systém

web 20240618100018.06.2024
10:00
Zabezpečenie dodávok čerstvého chladeného mäsa a mäsových výrobkov pre organizácie BBSK v okresoch PT, RA a RS_Výzva č. 16
Dynamický nákupný systém

web 20240619090019.06.2024
09:00
Preprava žiakov na exkurzie – Výzva č. 2
Dynamický nákupný systém

web 20240619090019.06.2024
09:00
Zabezpečenie dodávok chleba a pečiva pre organizácie BBSK v okresoch DT a ZV_Výzva č. 17
Dynamický nákupný systém

web 20240620090020.06.2024
09:00
Zabezpečenie dodávok chleba a pečiva pre organizácie BBSK v okrese BR_Výzva č. 18
Dynamický nákupný systém

web 20240620130020.06.2024
13:00
Zabezpečenie dodávok chleba a pečiva pre organizácie BBSK v okrese BS_Výzva č. 19
Dynamický nákupný systém

web 20240621090021.06.2024
09:00
Zabezpečenie dodávok chleba a pečiva pre organizácie BBSK v okrese ZH_Výzva č. 20
Dynamický nákupný systém

web 20240621130021.06.2024
13:00
Zabezpečenie dodávok cukrárenských výrobkov pre organizácie BBSK v okrese VK_Výzva č. 26
Dynamický nákupný systém

web 20240621140021.06.2024
14:00
Zabezpečenie dodávok zemiakov pre organizácie BBSK_Výzva č. 64
Dynamický nákupný systém

web 20240624090024.06.2024
09:00
Zabezpečenie dodávok chleba a pečiva pre organizácie BBSK v okrese KA_Výzva č. 21
Dynamický nákupný systém

web 20240625090025.06.2024
09:00
Dodávanie cestovín pre organizácie BBSK s uplatnením sociálneho aspektu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
10326/2024/ODDVO
uvo 20240625090025.06.2024
09:00
Zabezpečenie dodávok chleba a pečiva pre organizácie BBSK v okrese LC_Výzva č. 22
Dynamický nákupný systém

web 20240625130025.06.2024
13:00
Rekonštrukcia križovatky ciest I/69 a III/2460 – Preložka plynárenského zariadenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VO-00253
uvo 20240626090026.06.2024
09:00
Zabezpečenie dodávok chleba a pečiva pre organizácie BBSK v okrese PT_Výzva č. 23
Dynamický nákupný systém

web 20240626140026.06.2024
14:00
Zabezpečenie dodávok chleba a pečiva pre organizácie BBSK v okrese RS_Výzva č. 24
Dynamický nákupný systém

web 20240627090027.06.2024
09:00
Preprava učiteľov na exkurziu – Výzva č. 3 (na deň: 02.07.2024, s časom nástupu o 07:15 hod.)
Dynamický nákupný systém

web 20240627093027.06.2024
09:30
Zabezpečenie dodávok chleba a pečiva pre organizácie BBSK v okrese VK_Výzva č. 25
Dynamický nákupný systém

web 20240627130027.06.2024
13:00
Zabezpečenie dodávky ovocia a zeleniny pre organizácie BBSK v okrese BB_Výzva č. 43
Dynamický nákupný systém

web 20240628090028.06.2024
09:00
Zabezpečenie dodávok cukrárenských výrobkov pre organizácie BBSK v okrese VK_Výzva č. 42
Dynamický nákupný systém

web 20240628090028.06.2024
09:00
Zabezpečenie dodávky ovocia a zeleniny pre organizácie BBSK v okrese BR_Výzva č. 44
Dynamický nákupný systém

web 20240628120028.06.2024
12:00
Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania – Výzva č. 1
Dynamický nákupný systém

web 20240702090002.07.2024
09:00
Nákup TV a scannerov pre BBSK - Výzva č.16
Dynamický nákupný systém

web 20240702090002.07.2024
09:00
Zabezpečenie dodávok mrazených výrobkov pre organizácie BBSK v okrese BB, ZH a ZV_Výzva č. 27
Dynamický nákupný systém

web 20240702090002.07.2024
09:00
Zabezpečenie dodávok mrazených výrobkov pre organizácie BBSK v okrese BR, RA a RS_Výzva č. 28
Dynamický nákupný systém

web 20240702130002.07.2024
13:00
Zabezpečenie dodávok mrazených výrobkov pre organizácie BBSK v okrese BS, KA, VK a ZC_Výzva č. 29
Dynamický nákupný systém

web 20240703090003.07.2024
09:00
Zabezpečenie dodávok mrazených výrobkov pre organizácie BBSK v okrese DT, LC a PT_Výzva č. 30
Dynamický nákupný systém

web 20240703130003.07.2024
13:00
Zabezpečenie dodávok cukrárenských výrobkov pre organizácie BBSK v okrese BB_Výzva č 31
Dynamický nákupný systém

web 20240704090004.07.2024
09:00
Divadlo J. G. Tajovského Zvolen - zníženie energetickej náročnosti objektu divadla
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VO-00240
uvo 20240704090004.07.2024
09:00
Zabezpečenie dodávok cukrárenských výrobkov pre organizácie BBSK v okrese BR_Výzva č 32
Dynamický nákupný systém

web 20240704130004.07.2024
13:00
Zabezpečenie dodávok cukrárenských výrobkov pre organizácie BBSK v okrese BS_Výzva č. 33
Dynamický nákupný systém

web 20240704140004.07.2024
14:00
Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen - Multitechnologický vzdelávací polygón v doprave, energetike a logistike
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VO-00090
uvo 20240708090008.07.2024
09:00
Zabezpečenie dodávok cukrárenských výrobkov pre organizácie BBSK v okrese KA_Výzva č. 35
Dynamický nákupný systém

web 20240709090009.07.2024
09:00
Zabezpečenie dodávok cukrárenských výrobkov pre organizácie BBSK v okrese DT_Výzva č. 34
Dynamický nákupný systém

web 20240709100009.07.2024
10:00
Zabezpečenie dodávok cukrárenských výrobkov pre organizácie BBSK v okrese LC_Výzva č. 36
Dynamický nákupný systém

web 20240709130009.07.2024
13:00
Zabezpečenie dodávok cukrárenských výrobkov pre organizácie BBSK v okrese PT_Výzva č. 37
Dynamický nákupný systém

web 20240709140009.07.2024
14:00
Zabezpečenie dodávok cukrárenských výrobkov pre organizácie BBSK v okrese RA_Výzva č. 38
Dynamický nákupný systém

web 20240710090010.07.2024
09:00
Zabezpečenie dodávok cukrárenských výrobkov pre organizácie BBSK v okrese RS_Výzva č. 39
Dynamický nákupný systém

web 20240710130010.07.2024
13:00
Zabezpečenie dodávok cukrárenských výrobkov pre organizácie BBSK v okrese ZC_Výzva č. 40
Dynamický nákupný systém

web 20240710140010.07.2024
14:00
Zabezpečenie dodávok cukrárenských výrobkov pre organizácie BBSK v okrese ZH_Výzva č. 41
Dynamický nákupný systém

web 20240712090012.07.2024
09:00
Zabezpečenie dodávky ovocia a zeleniny pre organizácie BBSK v okrese BB_Výzva č. 47
Dynamický nákupný systém

web 20240712090012.07.2024
09:00
Zabezpečenie dodávky ovocia a zeleniny pre organizácie BBSK v okrese BR_Výzva č. 48
Dynamický nákupný systém

web 20240712110012.07.2024
11:00
Zabezpečenie dodávky ovocia a zeleniny pre organizácie BBSK v okrese ZH_Výzva č. 49
Dynamický nákupný systém

web 20240712130012.07.2024
13:00
Zabezpečenie dodávok cukrárenských výrobkov pre organizácie BBSK v okrese ZV_Výzva č. 45
Dynamický nákupný systém

web 20240712140012.07.2024
14:00
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VO - 00268
uvo 20240719090019.07.2024
09:00