Výkon činnosti stavebného dozoru pre stavbu: „Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania - Výzva č.1“ (Výzva č. 8)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výkon činnosti stavebného dozoru pre stavbu: „Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania - Výzva č.1“ (Výzva č. 8)
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71315300-2
Predpokladaná hodnota: 5 967,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa: Námestie SNP
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Brezno
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa