Služby nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Služby nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 60140000-1
Predpokladaná hodnota: 400 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa: Námestie SNP
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa