Dodanie kancelárskeho nábytku pre úrad BBSK – Výzva č. 44

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodanie kancelárskeho nábytku pre úrad BBSK – Výzva č. 44
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 39100000-3
Predpokladaná hodnota: 15 785,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa: Námestie SNP
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Banská Bystrica
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa