Zabezpečenie dodávok hovädzieho mäsa pre organizácie BBSK_Výzva č. 62

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie dodávok hovädzieho mäsa pre organizácie BBSK_Výzva č. 62
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 15111000-9
Predpokladaná hodnota: 66 134,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa: Námestie SNP
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Banská Bystrica
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa