Zabezpečenie dodávky zákuskov pre organizácie BBSK v okrese RA, RS_Výzva č. 4

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie dodávky zákuskov pre organizácie BBSK v okrese RA, RS_Výzva č. 4
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 15000000-8
Predpokladaná hodnota: 23 299,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa: Námestie SNP
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Revúca, Rimavská Sobota
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa