Zabezpečenie dodávok čerstvého chladeného mäsa a mäsových výrobkov pre organizácie BBSK v okresoch KA, LC a VK_Výzva č. 15

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie dodávok čerstvého chladeného mäsa a mäsových výrobkov pre organizácie BBSK v okresoch KA, LC a VK_Výzva č. 15
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 15000000-8
Predpokladaná hodnota: 135 468,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 28.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa: Námestie SNP
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Lučenec, Veľký Krtíš
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa