Predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve BBSK - Kremnica

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve BBSK - Kremnica
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota: 202 992,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.4.2024 23:59
Vyhlásenie: 26.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa: Námestie SNP
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Kremnica
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Pozemky a stavby.