Zabezpečenie dodávok cukrárenských výrobkov pre organizácie BBSK v okrese ZH_Výzva č. 41

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie dodávok cukrárenských výrobkov pre organizácie BBSK v okrese ZH_Výzva č. 41
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 15000000-8
Predpokladaná hodnota: 22 330,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 28.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa: Námestie SNP
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Žiar nad Hronom
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa