Zabezpečenie dodávok mäsových výrobkov pre organizácie BBSK v okrese ZV, ZH, KA,DT _Výzva č. 58

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie dodávok mäsových výrobkov pre organizácie BBSK v okrese ZV, ZH, KA,DT _Výzva č. 58
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 15130000-8
Predpokladaná hodnota: 23 070,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 6.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa: Námestie SNP
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Zvolen, Žiar nad Hronom, Krupina, Detva
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa