Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Adresa: Námestie Ludvika Svobodu
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97409
IČO: 37957937
DIČ: 2021928150
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Spotrebný materiál pre Hi-VNI vysokoprietokový ventilačný systém pre kyslíkovú terapiu novorodencov, detí a dospelých, sada
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245890
eks 20240724141024.07.2024
14:10
Nádoby na nemocničný/kontaminovaný odpad 2l, 10 l, 60 l
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20246119
eks 20240726081526.07.2024
08:15
Lieky ATC skupiny N01 - časť 1.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20246122
eks 20240726093026.07.2024
09:30
Lieky ATC skupiny B01 - časť 2.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20246120
eks 20240805081505.08.2024
08:15
Lieky ATC skupiny B01 - časť 3.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20246121
eks 20240805083005.08.2024
08:30
Názov Zdroj Ponuky do
Nádoba na nemocničný/kontaminovaný odpad 2l, 10 l, 60 l
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201272
eks 20200124084524.01.2020
08:45
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (vedolizumab)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201287
eks 20200124105524.01.2020
10:55
Toaletný papier, Papierové utierky, Mydlo tekuté do zásobníkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201721
eks 20200130140030.01.2020
14:00
Technické vybavenie simulačného centra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201912
eks 20200204111004.02.2020
11:10
Ochranný disk s CHG (Biopatch)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202230
eks 20200207140507.02.2020
14:05
Amanitin ELISA EK-AM1, BÜHLMANN laboratórna diagnostická súprava alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202229
eks 20200207140507.02.2020
14:05
Lieky ATC skupiny J02 - Antimykotiká (posakonazol, vorikonazol)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202890
eks 20200219081019.02.2020
08:10
Lieky ATC skupiny J02 - Antimykotiká (kaspofungín)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202897
eks 20200219095019.02.2020
09:50
Lieky ATC skupiny J02 - Antimykotiká (vorikonazol)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202900
eks 20200219115019.02.2020
11:50
Lieky ATC L01 - Cytostatiká (cytarabín)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202936
eks 20200219135019.02.2020
13:50
Lieky ATC L01 - Cytostatiká (ifosfamid, idarubicín)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203174
eks 20200220082020.02.2020
08:20
Lieky ATC L01 - Cytostatiká (irinotekan, karboplatina)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203176
eks 20200220092020.02.2020
09:20
Lieky ATC skupiny J02 - Antimykotiká (flukonazol)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203380
eks 20200224100524.02.2020
10:05
Elektrokoagulačný prístroj s bipolárnou modulovanou koaguláciou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203606
eks 20200226150026.02.2020
15:00
Lieky ATC L03 - Imunostimulanciá (mifamurtid)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204498
eks 20200306085006.03.2020
08:50
Liek ATC skupiny R03 - Antiastmatiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204699
eks 20200310143010.03.2020
14:30
Spotrebný materiál pre Hi-VNI vysokoprietokový ventilačný systém pre kyslíkovú terapiu novorodencov, detí a dospelých
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206283
eks 20200330141530.03.2020
14:15
Elektrická energia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206349
eks 20200331111031.03.2020
11:10
Zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206660
eks 20200402142002.04.2020
14:20
Spotrebný materiál - infúzia a transfúzia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206756
eks 20200403145503.04.2020
14:55
Dýchacie systémy pre deti a novorodencov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206921
eks 20200407135507.04.2020
13:55
Zdravotnícky materiál - monitoring
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208290
eks 20200427082027.04.2020
08:20
Špeciálny zdravotnícky materiál pre pediatrických pacientov a novorodencov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208683
eks 20200430123030.04.2020
12:30
Dýchacie okruhy pre deti a dospelých
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208849
eks 20200505123005.05.2020
12:30
Jednorázový hygienický zdravotnícky materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209136
eks 20200507093007.05.2020
09:30
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, pediatrické
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209252
eks 20200511135011.05.2020
13:50
Cytokínový adsorbér, Hadicový set a držiak
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202010024
eks 20200520103520.05.2020
10:35
Laryngeálne masky resterilizovateľné, laryngeálne masky flexibilné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012195
eks 20200612082512.06.2020
08:25
Predmety osobnej starostlivosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012480
eks 20200616143516.06.2020
14:35
Katétre na centrálne cievne vstupy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013060
eks 20200622085522.06.2020
08:55
Zdravotnícky PVC spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013217
eks 20200623110523.06.2020
11:05
Chirurgické šitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013348
eks 20200624103524.06.2020
10:35
Implantabilné podkožné porty polysulfónový s príslušenstvom (Seldinger, OTW) pre venózny prístup a Huberové ihly
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013701
eks 20200625155025.06.2020
15:50
Diagnostické súpravy/kity pre stanovenie aminokyselín a acylkarnitínov zo suchej kvapky krvi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013807
eks 20200626151026.06.2020
15:10
Laryngeálne masky a príslušenstvo k drenážnemu systému Thopaz
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016676
eks 20200723092023.07.2020
09:20
Špeciálny zdravotnícky materiál k ventilácii a podpore dýchania
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016756
eks 20200723143023.07.2020
14:30
Jednorázové shaverové koncovky na chirurgické odstránenie nosohltanovej mandle
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202017126
eks 20200727093527.07.2020
09:35
Anestetický a resuscitačný špeciálny zdravotnícky materiál pre deti a novorodencov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019249
eks 20200814132014.08.2020
13:20
Lieky ATC skupiny M05 - Liečivá proti ochoreniam kostí
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019934
eks 20200820152020.08.2020
15:20
Ihly na biopsiu kostnej drene, aspiračná
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022570
eks 20200921081021.09.2020
08:10
Jednorazové papierové výrobky pre zdravotníctvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023306
eks 20200928103528.09.2020
10:35
Lekárske rúška, povlaky, čiapky, návleky a operačné súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023405
eks 20200929085929.09.2020
08:59
Reagenčné diagnostické súpravy pre novorodenecký skríning
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025138
eks 20201012133012.10.2020
13:30
Reagenčné diagnostické súpravy pre novorodenecký skríning
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025974
eks 20201019133019.10.2020
13:30
Uzavretý odsávací systém pre 48 hod. odsávanie CH6, CH8, CH10, CH12, CH14
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026921
eks 20201026103026.10.2020
10:30
Intravenózne kanyly s portom, bez portu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026930
eks 20201026110026.10.2020
11:00
Dialyzačné roztoky , sety a príslušenstvo k hemodialyzačným prístrojom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026778
eks 20201026115026.10.2020
11:50
Rukavice vyšetrovacie, sterilné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026987
eks 20201026134026.10.2020
13:40
Diagnostický spotrebný materiál pre novorodenecký skríninig
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027541
eks 20201029162029.10.2020
16:20
Reagenčné diagnostické súpravy pre novorodenecký skríning
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027542
eks 20201029163029.10.2020
16:30
Reagenčné diagnostické súpravy pre novorodenecký skríning
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028043
eks 20201104135004.11.2020
13:50
Spotrebný materiál k CARESCAPE B850 Monitorom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028760
eks 20201110140010.11.2020
14:00
Reagenčné diagnostické súpravy pre novorodenecký skríning
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029261
eks 20201112174012.11.2020
17:40
Hydrogelové podložky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029488
eks 20201116090016.11.2020
09:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029444
eks 20201118093018.11.2020
09:30
Reagenčné diagnostické súpravy pre novorodenecký skríning
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029820
eks 20201119105019.11.2020
10:50
Diagnostický spotrebný materiál pre prenatálny skríning
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030114
eks 20201120102020.11.2020
10:20
Kyselina chenodeoxycholová 250 mg, tvrdé kapsuly
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030556
eks 20201124123524.11.2020
12:35
Reagenčné diagnostické súpravy pre novorodenecký skríning
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030980
eks 20201126105526.11.2020
10:55
Liek ATC skupiny č. J06BB16
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032415
eks 20201209122809.12.2020
12:28
Reagenčné diagnostické súpravy pre novorodenecký skríning
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032439
eks 20201209145009.12.2020
14:50
HP - Care Pack - číslo služby H6HD6PE
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033023
eks 20201214090014.12.2020
09:00
Reagenčné diagnostické súpravy pre novorodenecký skríning
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032936
eks 20201214114514.12.2020
11:45
Symantec Messaging Gateway licencie pre 250 používateľov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033366
eks 20201217110017.12.2020
11:00
qPCR POC Cobas LIAT systém na diagnostiku ochorenia COVID 19 (alebo ekvivalent) vrátane spotrebného materiálu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033972
eks 20201229093029.12.2020
09:30
Chladničky laboratórne, chladničky lekárenské
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033715
eks 20201231123031.12.2020
12:30
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (vedolizumab)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021297
eks 20210119141019.01.2021
14:10
Mobilný pacientsky stôl k RTG prístroju
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021627
eks 20210122085022.01.2021
08:50
Operačné súpravy - set na retenciu, set na fimózu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021621
eks 20210122090022.01.2021
09:00
Toaletný papier, Papierové utierky, Mydlo tekuté do zásobníkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021817
eks 20210126144126.01.2021
14:41
CRP prístroj, spotrebný materiál k CRP prístroju
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211048
eks 20210129090029.01.2021
09:00
Nádoba na nemocničný/kontaminovaný odpad 2l, 10 l, 60 l
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211128
eks 20210129144529.01.2021
14:45
Čistička vzduchu pre zdravotnícke zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021743
eks 20210129145029.01.2021
14:50
Mobilný germicídny žiarič, zatvorený
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021741
eks 20210129153029.01.2021
15:30
Mobilný germicídny žiarič, otvorený
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211376
eks 20210203145903.02.2021
14:59
Stravné lístky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211509
eks 20210204083004.02.2021
08:30
Rukavice vyšetrovacie nitrilové, nesterilné, veľkosť L
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211760
eks 20210209090009.02.2021
09:00
Rukavice vyšetrovacie nitrilové, nesterilné, veľkosť M
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211759
eks 20210209093009.02.2021
09:30
Rukavice vyšetrovacie nitrilové, nesterilné, veľkosť S
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211758
eks 20210209100009.02.2021
10:00
Lieky ATC A16 -? Iné liečivá pre tráviaci trakt a metabolizmus
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211799
eks 20210209100009.02.2021
10:00
Amanitin ELISA EK-AM1, BÜHLMANN laboratórna diagnostická súprava alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212279
eks 20210215123015.02.2021
12:30
Ochranný disk s CHG (Biopatch)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212278
eks 20210215123015.02.2021
12:30
Lieky ATC A16 -? Iné liečivá pre tráviaci trakt a metabolizmus
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212284
eks 20210215140015.02.2021
14:00
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (kanakinumab)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212343
eks 20210216133016.02.2021
13:30
Rukavice vyšetrovacie nitrilové, nesterilné, veľkosť XL
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212361
eks 20210216150016.02.2021
15:00
Liek ATC skupiny č. J06BB16
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212728
eks 20210219124519.02.2021
12:45
Liek ATC L01 -? Iné cytostatiká - monoklonálne protilátky (nivolumab)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212740
eks 20210219152019.02.2021
15:20
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (tocilizumab)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213230
eks 20210225122025.02.2021
12:20
Mobilný germicídny žiarič, zatvorený
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213918
eks 20210309155009.03.2021
15:50
Lieky ATC B03 - Antianemiká (darbepoetín alfa)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214301
eks 20210315093015.03.2021
09:30
Lieky ATC L04 - ostatné (anakinra)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214340
eks 20210316100016.03.2021
10:00
Lieky ATC L04 - ostatné (infliximab)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214343
eks 20210316130016.03.2021
13:00
Lieky ATC B03 - Antianemiká (kyanokobalamín (vitamín B12), epoetín alfa, hydroxid železitý (polymaltózový komplex), kyselina listová, kyselina askorbová (vitamín C) , síran železnatý, železo, sacharózový komplex hydroxidu železitého)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214947
eks 20210318131018.03.2021
13:10
Lieky ATC L04 - ostatné (takrolimus, sirolimus, ciclosporin, basiliximab, azatioprín)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214997
eks 20210319085919.03.2021
08:59
Lieky ATC L04 - ostatné (etanercept)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215027
eks 20210319122519.03.2021
12:25
Lieky ATC skupiny M03 - Myorelaxanciá - 1. časť
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215269
eks 20210324092024.03.2021
09:20
Lieky ATC skupiny A02 - ?Liečivá pri poruchách acidity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215276
eks 20210324101524.03.2021
10:15
Lieky ATC skupiny A04 - Antiemetiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215292
eks 20210324110024.03.2021
11:00
Lieky ATC skupiny J06 - Imunoséra a imunoglobulíny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215544
eks 20210325141525.03.2021
14:15
Lieky ATC skupiny A12 - ?Minerálne doplnky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215712
eks 20210329143029.03.2021
14:30
Lieky ATC skupiny M03 - Myorelaxanciá - 2. časť
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215714
eks 20210329143529.03.2021
14:35
Lieky ATC skupiny A09 - Digestíva, vrátane enzýmov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215718
eks 20210329145029.03.2021
14:50
Lieky ATC skupiny L01 - Cytostatiká (časť 3)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215783
eks 20210401090001.04.2021
09:00
Lieky ATC skupiny L01 - Cytostatiká (časť 6)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215795
eks 20210401094501.04.2021
09:45
Lieky ATC skupiny L01 - Cytostatiká (časť 5)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215777
eks 20210401113001.04.2021
11:30
Lieky ATC skupiny L01 - Cytostatiká (časť 1)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215781
eks 20210401135501.04.2021
13:55
Operačné rúškovanie a sety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216226
eks 20210407100007.04.2021
10:00
Lieky ATC skupiny L01 - Cytostatiká (časť 9)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216512
eks 20210409084509.04.2021
08:45
Lieky ATC skupiny L01 - Cytostatiká (časť 4)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216538
eks 20210409105509.04.2021
10:55
Lieky ATC skupiny A07 - ?Antidiaroiká, črevné antiinfektíva a antiflogistiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216630
eks 20210412110012.04.2021
11:00
Hydrogelové podložky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216638
eks 20210412113012.04.2021
11:30
Lieky ATC skupiny C01 - Kardiaká - 1. časť
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217050
eks 20210416145516.04.2021
14:55
Lieky ATC skupiny C01 - Kardiaká - 2. časť
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217052
eks 20210416150016.04.2021
15:00
Lieky ATC skupiny A03 - ?Liečivá na funkčné gastrointestinálne poruchy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217219
eks 20210420150020.04.2021
15:00
Lieky ATC skupiny A05 - Liečivá pre žlčové cesty a pečeň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217222
eks 20210420151020.04.2021
15:10
Mobilný germicídny žiarič, zatvorený
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217124
eks 20210421145521.04.2021
14:55
Spotrebný materiál pre Hi-VNI vysokoprietokový ventilačný systém pre kyslíkovú terapiu novorodencov, detí a dospelých, sada
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217534
eks 20210423100023.04.2021
10:00
Rukavice vyšetrovacie nitrilové, nesterilné, veľkosť S
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217506
eks 20210426090026.04.2021
09:00
Rukavice vyšetrovacie nitrilové, nesterilné, veľkosť M
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217507
eks 20210426092026.04.2021
09:20
Rukavice vyšetrovacie nitrilové, nesterilné, veľkosť L
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217508
eks 20210426094026.04.2021
09:40
Rukavice vyšetrovacie nitrilové, nesterilné, veľkosť XL
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217509
eks 20210426100026.04.2021
10:00
Zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217620
eks 20210426132026.04.2021
13:20
Elektrická energia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217621
eks 20210426150026.04.2021
15:00
Dýchacie systémy a príslušenstvo pre deti a novorodencov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218134
eks 20210430100030.04.2021
10:00
Spotrebný materiál - sterilné ihly na jednorázové použitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219070
eks 20210513100013.05.2021
10:00
Lieky ATC skupiny B05 - časť 7
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218904
eks 20210514100014.05.2021
10:00
Zdravotnícky materiál - monitoring
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219297
eks 20210514100014.05.2021
10:00
Osobné počítače
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219527
eks 20210517125017.05.2021
12:50
Lieky ATC skupiny B05 - časť 5
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219656
eks 20210518123018.05.2021
12:30
Spotrebný materiál k infúziám, transfúziám, subkutánnemu a intradermálnemu podávaniu liečiv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219654
eks 20210518123018.05.2021
12:30
Lieky ATC skupiny B05 - časť 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219657
eks 20210518130018.05.2021
13:00
Lieky ATC skupiny B05 - časť 4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219673
eks 20210518134018.05.2021
13:40
Lieky ATC skupiny N06, N07
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219678
eks 20210518142018.05.2021
14:20
Lieky ATC skupiny B05 - časť 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219731
eks 20210519083019.05.2021
08:30
Lieky ATC skupiny B05 - časť 3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219732
eks 20210519093019.05.2021
09:30
Lieky ATC skupiny B05 - časť 6
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219741
eks 20210519103019.05.2021
10:30
Lieky ATC skupiny B05 - časť 8
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219777
eks 20210519123019.05.2021
12:30
Lieky ATC skupiny B05 - časť 9
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219785
eks 20210519133019.05.2021
13:30
Lieky ATC skupiny B05 - časť 10
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219939
eks 20210520083020.05.2021
08:30
Frekaderm
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110015
eks 20210520125520.05.2021
12:55
Jednorázový hygienický zdravotnícky materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110034
eks 20210521100021.05.2021
10:00
Lieky ATC skupiny L01 - Cytostatiká (časť 2)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110205
eks 20210524104024.05.2021
10:40
Mobilný germicídny žiarič, otvorený
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110652
eks 20210527113027.05.2021
11:30
Mobilný germicídny žiarič, zatvorený
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110877
eks 20210531143031.05.2021
14:30
Obnova licencií ESET Endpoint Protection Advanced
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111375
eks 20210604092004.06.2021
09:20
Cytokínový adsorbér, Hadicový set a držiak pre pripojenie do dialyzačného okruhu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112261
eks 20210615093515.06.2021
09:35
Špeciálny zdravotnícky materiál pre pediatrických pacientov a novorodencov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112272
eks 20210616090016.06.2021
09:00
Laryngeálne masky flexibilné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113413
eks 20210628093028.06.2021
09:30
Diagnostické súpravy/kity pre stanovenie aminokyselín a acylkarnitínov zo suchej kvapky krvi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112876
eks 20210628100028.06.2021
10:00
Lieky ATC skupiny L01 - Cytostatiká (časť 2)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113450
eks 20210629110029.06.2021
11:00
Dýchacie okruhy pre deti a dospelých
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113704
eks 20210629130029.06.2021
13:00
Implantabilné podkožné porty polysulfónový s príslušenstvom (Seldinger, OTW) pre venózny prístup a Huberové ihly
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114784
eks 20210713100013.07.2021
10:00
Zdravotnícky PVC spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115278
eks 20210719100019.07.2021
10:00
Jednorázové shaverové koncovky na chirurgické odstránenie nosohltanovej mandle
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116105
eks 20210727143027.07.2021
14:30
OOPP - chirurgické trojvrstvové rúška
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117151
eks 20210810115010.08.2021
11:50
Anestetický a resuscitačný špeciálny zdravotnícky materiál pre deti a novorodencov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117793
eks 20210830090030.08.2021
09:00
Špeciálny zdravotnícky materiál k ventilácii a podpore dýchania
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117800
eks 20210830093030.08.2021
09:30
Laryngeálne masky a príslušenstvo k drenážnemu systému Thopaz
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117801
eks 20210830100030.08.2021
10:00
Katétre na centrálne cievne vstupy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117839
eks 20210831120031.08.2021
12:00
Spotrebný materiál pre príručný koagulometer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118076
eks 20210907145007.09.2021
14:50
Príslušenstvo k drenážnym systémom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118828
eks 20210923143023.09.2021
14:30
Infúzne filtre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118961
eks 20210925145025.09.2021
14:50
Aspiračný tŕň, ochranné obaly na PE fľašu, sterilný prázdny vak
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118968
eks 20210925150025.09.2021
15:00
Intravenózne kanyly s portom, bez portu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119103
eks 20210928155028.09.2021
15:50
Potreby na infúzie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119435
eks 20211005090005.10.2021
09:00
Arteriálne katétre, monitorovacie súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119431
eks 20211005090005.10.2021
09:00
Rukavice vyšetrovacie nitrilové, nesterilné, rôzne veľkosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119500
eks 20211005125505.10.2021
12:55
Liek ATC B02 - Antihemoragiká (ľudský fibrinogén)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119609
eks 20211007120007.10.2021
12:00
Ihly, sterilný kryt, epidurálny set a set na jeho fixáciu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119602
eks 20211007120007.10.2021
12:00
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (tocilizumab)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119304
eks 20211008114008.10.2021
11:40
Systém pre zaistenie liečby Hydrocephalu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121061
eks 20211028163028.10.2021
16:30
Predĺženie softvérovej podpory pre produkt Kerio Control GOV a AV pre 250 používateľov.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121742
eks 20211103083003.11.2021
08:30
Toaletný papier, Papierové utierky, Mydlo tekuté do zásobníkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123203
eks 20211125110025.11.2021
11:00
Lieky ATC B01 - Antitrombotiká (kys. acetylosalicylov, dalteparín, nadroparín)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123188
eks 20211125120025.11.2021
12:00
Liek ATC B02 - Antihemoragiká (ľudský fibrinogén)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122680
eks 20211129100029.11.2021
10:00
Spotrebný materiál k CARESCAPE B850 Monitorom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123648
eks 20211201144001.12.2021
14:40
Uzavretý odsávací systém pre 48 hod. odsávanie CH6, CH8, CH10, CH12, CH14
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123928
eks 20211206100006.12.2021
10:00
Liek ATC skupiny č. J06BB16
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123395
eks 20211207123007.12.2021
12:30
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (abatacept)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123820
eks 20211214100014.12.2021
10:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124749
eks 20211220082020.12.2021
08:20
Toaletný papier, Papierové utierky, Mydlo tekuté do zásobníkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124814
eks 20211220121020.12.2021
12:10
Intravenózne kanyly s portom, bez portu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125165
eks 20211231122031.12.2021
12:20
Stravné lístky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124897
eks 20220103144603.01.2022
14:46
Respirátor FFP3, s výdychovým ventilom, bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125221
eks 20220104133004.01.2022
13:30
chirurgické trojvrstvové rúška s gumičkami
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125217
eks 20220104142004.01.2022
14:20
chirurgické štvorvrstvové rúška s úväzkami
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125220
eks 20220104144004.01.2022
14:40
Respirátor FFP 2, bez výdychového ventilu, skladací
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125230
eks 20220105110005.01.2022
11:00
Ochranné návleky na obuv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125232
eks 20220105140005.01.2022
14:00
Jednorazové operačné oblečenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125271
eks 20220110100010.01.2022
10:00
Overal ochranný celotelový jednorazový vodeodolný (typ Tyvek)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125272
eks 20220110110010.01.2022
11:00
Rukavice vyšetrovacie nitrilové, nesterilné, rôzne veľkosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125223
eks 20220117090017.01.2022
09:00
Rukavice vyšetrovacie, sterilné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125226
eks 20220117103017.01.2022
10:30
Nádoba na nemocničný/kontaminovaný odpad 2l, 10 l, 60 l
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022378
eks 20220127114027.01.2022
11:40
Diagnostický spotrebný materiál pre prenatálny skríning
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022806
eks 20220214172014.02.2022
17:20
Amanitin ELISA EK-AM1, BÜHLMANN laboratórna diagnostická súprava alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022771
eks 20220221105021.02.2022
10:50
Overal ochranný celotelový jednorazový vodeodolný (typ Tyvek)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221292
eks 20220223144123.02.2022
14:41
Liek ATC skupiny č. J06BB16
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221295
eks 20220223151923.02.2022
15:19
Lieky ATC L04 - ostatné (infliximab / Remicade)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221177
eks 20220302100002.03.2022
10:00
Rukavice vyšetrovacie nitrilové, nesterilné, rôzne veľkosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221293
eks 20220307090007.03.2022
09:00
Lieky ATC L04 - ostatné (anakinra)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221373
eks 20220307151507.03.2022
15:15
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (kanakinumab)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221375
eks 20220309130009.03.2022
13:00
Operačné rúškovanie a sety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221770
eks 20220309143509.03.2022
14:35
Lieky ATC B03 - Antianemiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221924
eks 20220315105215.03.2022
10:52
Lieky ATC skupiny L01 - Cytostatiká (pegaspargaza)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221635
eks 20220316100016.03.2022
10:00
Lieky ATC B01 - Antitrombotiká (antitrombin lll)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221985
eks 20220316145016.03.2022
14:50
Lieky ATC skupiny M03 - Myorelaxanciá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222032
eks 20220318103518.03.2022
10:35
Špeciálny zdravotnícky materiál pre potreby KPAIM
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221863
eks 20220322093922.03.2022
09:39
Lieky ATC skupiny M03 - Myorelaxanciá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222539
eks 20220329113029.03.2022
11:30
Lieky ATC skupiny V - časť 2.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223317
eks 20220421091021.04.2022
09:10
Lieky ATC skupiny J02 - Antimykotiká - časť 2.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223470
eks 20220425093025.04.2022
09:30
Lieky ATC skupiny C01 - kardiaká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223395
eks 20220425094525.04.2022
09:45
Lieky ATC skupina S01, S02, P, R - časť 1.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223751
eks 20220503100003.05.2022
10:00
Lieky ATC skupina S01, S02, P, R - časť 3.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223781
eks 20220503103003.05.2022
10:30
Lieky ATC skupiny C01 - kardiaká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224036
eks 20220506100006.05.2022
10:00
Lieky ATC skupiny B05 - časť 3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224041
eks 20220517094517.05.2022
09:45
Lieky ATC skupiny B05 - časť 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224045
eks 20220517110017.05.2022
11:00
Spotrebný materiál - sterilné ihly na jednorazové použitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224866
eks 20220527083027.05.2022
08:30
Lieky ostatné - ATC skupiny D - časť 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225113
eks 20220530090030.05.2022
09:00
Plienky a plienkové nohavičky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225238
eks 20220601090001.06.2022
09:00
Jednorázový hygienický zdravotnícky materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225242
eks 20220601091001.06.2022
09:10
Lieky ATC skupiny B05 - časť 6
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224896
eks 20220604092004.06.2022
09:20
Spotrebný materiál k infúziám, transfúziám, subkutánnemu a intradermálnemu podávaniu liečiv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225591
eks 20220607100007.06.2022
10:00
Lieky ATC skupiny N05
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225650
eks 20220607135507.06.2022
13:55
Spotrebný materiál pre Hi-VNI vysokoprietokový ventilačný systém pre kyslíkovú terapiu novorodencov, detí a dospelých, sada
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225766
eks 20220609090009.06.2022
09:00
Lieky ATC skupiny L03 - Imunostimulanciá (časť 1)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225614
eks 20220609120009.06.2022
12:00
Lieky ATC skupiny H
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225874
eks 20220613100013.06.2022
10:00
Lieky ATC skupiny C02
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226098
eks 20220620090020.06.2022
09:00
Cytokínový adsorbér, hadicový set a držiak pre pripojenie do dialyzačného okruhu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226454
eks 20220622150022.06.2022
15:00
Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226359
eks 20220628100028.06.2022
10:00
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, pediatrické
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226928
eks 20220706143006.07.2022
14:30
Zdravotnícky PVC spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227175
eks 20220708083008.07.2022
08:30
Lieky ATC skupiny J02 - Antimykotiká (vorikonazol)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227208
eks 20220708100008.07.2022
10:00
Toaletný papier, Papierové utierky, Mydlo tekuté do zásobníkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227305
eks 20220711121511.07.2022
12:15
Lieky ATC skupiny B02
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227765
eks 20220725094525.07.2022
09:45
Masky laryngeálne, flexibilné a resuscitačné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227944
eks 20220803143503.08.2022
14:35
Lieky ATC skupiny B05 - časť 7
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228257
eks 20220812113012.08.2022
11:30
Chirurgické šitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228927
eks 20220822090022.08.2022
09:00
Lieky ATC skupiny N02 - časť 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229023
eks 20220825112025.08.2022
11:20
Lieky ATC skupiny N02 - časť 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229024
eks 20220825123025.08.2022
12:30
Jednoduchý test pre kvantitatívne stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP) v plnej krvi, sére alebo plazme
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229792
eks 20220913083013.09.2022
08:30
Katétre na centrálne cievne vstupy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229640
eks 20220913100013.09.2022
10:00
Aspiračný tŕň, ochranné obaly na PE fľašu, sterilný prázdny vak
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210386
eks 20220928091028.09.2022
09:10
Jednorazové operačné oblečenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210515
eks 20221006160006.10.2022
16:00
Trojcestný uzatvárací ventil k hrudnej drenáži pre použitie v spojení so žalúdočnými, alebo vyživovacími hadičkami
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211028
eks 20221014090014.10.2022
09:00
Dezinfekcia chirurgických nástrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211487
eks 20221017110017.10.2022
11:00
Neurostimulátor pre liečbu farmakorezistentnej epilepsie stimuláciou nervus vagus
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211494
eks 20221019100019.10.2022
10:00
Spotrebný materiál k CARESCAPE B850 Monitorom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211818
eks 20221021084521.10.2022
08:45
Termotrepačka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212776
eks 20221104094704.11.2022
09:47
Príslušenstvo k drenážnym systémom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212560
eks 20221108092808.11.2022
09:28
Arteriálne katétre, monitorovacie súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212950
eks 20221109093009.11.2022
09:30
Systém pre zaistenie liečby Hydrocephalu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212953
eks 20221110101010.11.2022
10:10
Predĺženie softvérovej podpory pre produkt Kerio Control GOV a AV pre 250 používateľov.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213004
eks 20221116160016.11.2022
16:00
Automatický analyzátor aminokyselín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213851
eks 20221122100022.11.2022
10:00
Lieky ATC skupiny J01 - ??Antiinfektíva na systémové použitie - časť 4.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214366
eks 20221201090001.12.2022
09:00
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (abatacept)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211937
eks 20221201130001.12.2022
13:00
Ihly, sterilný kryt, epidurálny set a set na jeho fixáciu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214590
eks 20221205100005.12.2022
10:00
Lieky ATC skupiny B05 - časť 9
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214598
eks 20221209110009.12.2022
11:00
Lieky ATC skupiny J01 - ??Antiinfektíva na systémové použitie - časť 2.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214907
eks 20221209140009.12.2022
14:00
Lieky ATC skupiny J01 - ??Antiinfektíva na systémové použitie - časť 3.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214908
eks 20221209141509.12.2022
14:15
Potreby na infúzie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215013
eks 20221213093013.12.2022
09:30
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215098
eks 20221214133014.12.2022
13:30
Štvorprvková rampa na spájanie infúznej linky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215218
eks 20221216090016.12.2022
09:00
Infúzne filtre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215291
eks 20221216101516.12.2022
10:15
Lieky ATC skupiny J01 - ??Antiinfektíva na systémové použitie - časť 1.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215470
eks 20221222093022.12.2022
09:30
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (kanakinumab)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215509
eks 20221223102023.12.2022
10:20
Jednorazové papierové výrobky pre zdravotníctvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215738
eks 20230103093003.01.2023
09:30
Periférne zavádzané venózne katétre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215742
eks 20230103100003.01.2023
10:00
Chladnička laboratórna
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023265
eks 20230127100027.01.2023
10:00
Liek ATC skupiny č. J06BB16
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023380
eks 20230206111006.02.2023
11:10
Lieky ATC skupiny B03
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023917
eks 20230221100021.02.2023
10:00
Lieky ATC skupiny A12 - Minerálne doplnky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231190
eks 20230302094002.03.2023
09:40
Operačné rúškovanie a sety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231193
eks 20230302103002.03.2023
10:30
Lieky ATC skupiny A02 - Liečivá pri poruchách acidity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231284
eks 20230303130003.03.2023
13:00
Lieky ATC skupiny A04 - Antiemetiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231309
eks 20230306092006.03.2023
09:20
Lieky ATC skupiny A04 - Ondansetrón
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231311
eks 20230306093006.03.2023
09:30
Lieky ATC skupiny A05 - Liečivá na žlčové cesty a pečeň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231473
eks 20230313110013.03.2023
11:00
Dýchacie okruhy pre deti a dospelých
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231526
eks 20230314101514.03.2023
10:15
Lieky ATC skupiny L01 - Cytostatiká (pegaspargaza)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231597
eks 20230316093016.03.2023
09:30
Lieky ATC skupiny A03 - Liečivá na funkčné gastrointestinálne poruchy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231608
eks 20230316104516.03.2023
10:45
Vrecia PVC na odpad, rozpustné vrecia, mikroténové sáčky do koša
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232362
eks 20230411111011.04.2023
11:10
Lieky ATC skupiny J01 - ??amikacín, metronidazol
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232510
eks 20230418130018.04.2023
13:00
Lieky ATC skupiny J01 - ??avibaktám, ceftazidím
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232756
eks 20230421093021.04.2023
09:30
Ročná podpora na core switche CISCO Catalyst 3850
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233515
eks 20230504101004.05.2023
10:10
Lieky ATC skupiny N05
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233316
eks 20230505100005.05.2023
10:00
Lieky ATC skupiny C01 - kardiaká/časť 1.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233531
eks 20230505100005.05.2023
10:00
Lieky ATC skupiny C01 - kardiaká/časť 2.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233532
eks 20230505101005.05.2023
10:10
Lieky ATC N01 - Anestetiká - časť 1. (sevoflurán, tiopental, amidy, bupivakaín, lidokaín, artikaín)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233544
eks 20230509101509.05.2023
10:15
Počítačom riadený spirometer s jednorazovým použiteľným snímačom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233791
eks 20230511100011.05.2023
10:00
Lieky ATC skupiny M03 - časť 1.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233757
eks 20230511110511.05.2023
11:05
Lieky ATC skupiny M03 - časť 2.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233760
eks 20230511111511.05.2023
11:15
Dezinfekcia na invázne vstupy a peritoneálnu dialýzu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233823
eks 20230512100012.05.2023
10:00
Intravenózne kanyly s portom, bez portu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233825
eks 20230512103012.05.2023
10:30
Náplne do tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234388
eks 20230525100025.05.2023
10:00
Náplne do tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234389
eks 20230525101525.05.2023
10:15
Náplne do tlačiarní OKI
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234478
eks 20230526100026.05.2023
10:00
Náplne do tlačiarní Konica Minolta
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234479
eks 20230526101526.05.2023
10:15
Lieky ATC skupiny P, R, S
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234624
eks 20230531110031.05.2023
11:00
Jednoduchý test pre kvantitatívne stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP) v plnej krvi, sére alebo plazme
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234547
eks 20230601115001.06.2023
11:50
Lieky ATC skupiny J05 - ostatné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235113
eks 20230607100007.06.2023
10:00
Lieky ATC skupiny J05 (ganciklovir)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235115
eks 20230607101507.06.2023
10:15
Aplikačné súpravy pre fyziologické analýzy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235216
eks 20230608100008.06.2023
10:00
Spotrebný materiál pre Hi-VNI vysokoprietokový ventilačný systém pre kyslíkovú terapiu novorodencov, detí a dospelých, sada
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233905
eks 20230609120009.06.2023
12:00
Plienky a plienkové nohavičky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235408
eks 20230622100022.06.2023
10:00
Spotrebný materiál - sterilné ihly na jednorazové použitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235562
eks 20230622103022.06.2023
10:30
Dialyzačné roztoky , sety a príslušenstvo k hemodialyzačným prístrojom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235894
eks 20230622143022.06.2023
14:30
Lieky ATC N01 - Anestetiká - časť 2. (propofol, levobupivakaín)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236424
eks 20230628130028.06.2023
13:00
Lieky ATC skupiny D
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236420
eks 20230628133028.06.2023
13:30
Lieky ATC skupiny J02 (vorikonazol)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236461
eks 20230629100029.06.2023
10:00
Spotrebný materiál k infúziám, transfúziám, subkutánnemu a intradermálnemu podávaniu liečiv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236960
eks 20230711110011.07.2023
11:00
Nádoba na nemocničný/kontaminovaný odpad 2l, 10 l, 60 l
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237053
eks 20230713102013.07.2023
10:20
Lieky ATC skupiny B01 - časť. 3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237192
eks 20230718103018.07.2023
10:30
Lieky ATC skupiny B01 - časť. 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237186
eks 20230718131718.07.2023
13:17
Lieky ATC skupiny B01 - časť. 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237491
eks 20230725093025.07.2023
09:30
Jednorazový hygienický zdravotnícky materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237937
eks 20230803100003.08.2023
10:00
Lieky ATC skupiny V - časť. 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238026
eks 20230804100004.08.2023
10:00
Lieky ATC skupiny V - časť 3.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238073
eks 20230807100007.08.2023
10:00
Lieky ATC skupiny C02 - antihypertenzíva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238103
eks 20230807110007.08.2023
11:00
Lieky ATC skupiny H
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238525
eks 20230816101016.08.2023
10:10
Lieky ATC skupiny L01 - časť. 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238534
eks 20230823094523.08.2023
09:45
Lieky ATC skupiny N02 - analgetiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238954
eks 20230823110023.08.2023
11:00
Aspiračný tŕň, ochranné obaly na PE fľašu, sterilný prázdny vak - časť 1.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239695
eks 20230920090020.09.2023
09:00
Aspiračný tŕň, ochranné obaly na PE fľašu, sterilný prázdny vak - časť 2.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239699
eks 20230920091520.09.2023
09:15
Lieky ATC skupiny B02 - časť 3.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239652
eks 20230922100022.09.2023
10:00
Lieky ATC skupiny B02 - časť 2.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239655
eks 20230922103022.09.2023
10:30
Implantabilné podkožné porty polysulfónový s príslušenstvom (Seldinger, OTW) pre venózny prístup a Huberové ihly
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239830
eks 20230922103022.09.2023
10:30
Lieky ATC skupiny L01 - časť 1.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239667
eks 20230922113022.09.2023
11:30
Predĺženie podpory licencie produktu Veeam Backup Enterprise na 1 rok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239847
eks 20230922125022.09.2023
12:50
Lieky ATC skupiny B05 - časť 3.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310117
eks 20230928110028.09.2023
11:00
Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310138
eks 20230929100029.09.2023
10:00
Jednorázové shaverové koncovky na chirurgické odstránenie nosohltanovej mandle
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310198
eks 20230929111029.09.2023
11:10
Spotrebný materiál k CARESCAPE B850 Monitorom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310246
eks 20231002100002.10.2023
10:00
Lieky ATC skupiny B05 - časť 1.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310248
eks 20231002102002.10.2023
10:20
Lieky ATC skupiny B05 - časť 2.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310249
eks 20231002103002.10.2023
10:30
Lieky ATC skupiny B02 - časť 1.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310282
eks 20231005101005.10.2023
10:10
Rozšírenie licencie ESET Endpoint Security + ESET Server Security
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310735
eks 20231006144506.10.2023
14:45
Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, pediatrické
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310621
eks 20231010101010.10.2023
10:10
Cytokínový adsorbér, hadicový set a držiak pre pripojenie do dialyzačného okruhu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310619
eks 20231010101010.10.2023
10:10
Lieky ATC skupiny B05 - časť 4.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310695
eks 20231011111011.10.2023
11:10
Rozšírenie licencie CheckPoint Harmony Endpoint
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311103
eks 20231013100013.10.2023
10:00
Oftalmologické cvičebné pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311287
eks 20231018101018.10.2023
10:10
Cytoskop
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311591
eks 20231027095027.10.2023
09:50
LCD OPTOTYP s diaľkovým ovládaním
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311582
eks 20231027100027.10.2023
10:00
Prenosná binokulárna štrbinová lampa s prenosným kufríkom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311593
eks 20231027101027.10.2023
10:10
Ručný tympanometer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313058
eks 20231121112021.11.2023
11:20
Univerzálny vodny kúpeľ k presnému a bezpečnému ohrevu fliaš a vakov so zdravotníckym materiálom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313061
eks 20231121113021.11.2023
11:30
Zmiešavací prístroj na riedenie koncentrátov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313343
eks 20231127092027.11.2023
09:20
Lieky ATC skupiny J01 - ??Antiinfektíva na systémové použitie - časť 5.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313065
eks 20231127125027.11.2023
12:50
Lieky ATC skupiny J01 - ??Antiinfektíva na systémové použitie - časť 3.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313067
eks 20231127130027.11.2023
13:00
Lieky ATC skupiny J01 - ??Antiinfektíva na systémové použitie - časť 1.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313069
eks 20231127132027.11.2023
13:20
Bezihlový konektor dvojcestný, trojcestný, s neutrálnym tlakom, ventilový tŕň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313276
eks 20231129100029.11.2023
10:00
Arteriálne katétre, monitorovacie súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313278
eks 20231129101529.11.2023
10:15
Tukový filter - pediatrický
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313579
eks 20231130093030.11.2023
09:30
Digitálne hrudné odsávanie Thopaz
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313631
eks 20231201092001.12.2023
09:20
Ihly, sterilný kryt, epidurálny set a set na jeho fixáciu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313409
eks 20231201101001.12.2023
10:10
Spotrebný materiál k infúziám, transfúziám, subkutánnemu a intradermálnemu podávaniu liečiv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313737
eks 20231204101004.12.2023
10:10
Infúzne a injekčné filtre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313582
eks 20231204103004.12.2023
10:30
Príslušenstvo k drenážnym systémom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313763
eks 20231206093006.12.2023
09:30
Katétre na centrálne cievne vstupy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313411
eks 20231206101006.12.2023
10:10
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313808
eks 20231208092008.12.2023
09:20
Lieky ATC skupiny J01 - ??Antiinfektíva na systémové použitie - časť 2.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313684
eks 20231208153008.12.2023
15:30
Potreby na infúzie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313878
eks 20231212090012.12.2023
09:00
Darčekové poukážky pre zamestnancov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314274
eks 20231220122020.12.2023
12:20
Zmiešavací prístroj na riedenie koncentrátov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314508
eks 20231221090021.12.2023
09:00
Bronchoskopy s vizualizačným monitorom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314551
eks 20240103090003.01.2024
09:00
Operačné rúškovanie a sety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314606
eks 20240105090005.01.2024
09:00
Chirurgické nite s ihlou pre očnú chirurgiu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202417
eks 20240112091012.01.2024
09:10
Jednorazové papierové výrobky pre zdravotníctvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202418
eks 20240112093012.01.2024
09:30
Striekačka s intranasálnym klobúčikom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024319
eks 20240123130023.01.2024
13:00
Intraoseálne ihly s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024318
eks 20240124104024.01.2024
10:40
Periférne zavádzané venózne katétre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024340
eks 20240130104730.01.2024
10:47
Lieky ATC skupiny A02 - liečivá pri poruchách acidity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024710
eks 20240208100008.02.2024
10:00
Lieky ATC skupiny B03 - Antianemiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024712
eks 20240213100013.02.2024
10:00
Lieky ATC skupiny L02 - endokrinná liečba
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024870
eks 20240216080116.02.2024
08:01
Lieky ATC skupiny L04 - imunosupresíva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241042
eks 20240221100021.02.2024
10:00
Lieky ATC skupiny A06, A07, A09, A10, A11
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024999
eks 20240226100026.02.2024
10:00
Lieky ATC skupiny B05 (roztoky) - časť 3.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024985
eks 20240227103027.02.2024
10:30
Systém pre zaistenie liečby Hydrocephalu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241284
eks 20240229100029.02.2024
10:00
Lieky ATC skupiny A04 - Antiemetiká - časť 2.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241465
eks 20240306093006.03.2024
09:30
Lieky ATC skupiny A04 - Antiemetiká - časť 1.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241467
eks 20240307100007.03.2024
10:00
Lieky ATC skupiny B05 (roztoky) - časť 2.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241374
eks 20240311090011.03.2024
09:00
Lieky ATC skupiny B05 (roztoky) - časť 5.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241375
eks 20240311093011.03.2024
09:30
Lieky ATC skupiny B05 (roztoky) - časť 4.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241376
eks 20240311100011.03.2024
10:00
Jednoduchý test pre kvantitatívne stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP) v plnej krvi, sére alebo plazme
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241447
eks 20240312100012.03.2024
10:00
Lieky ATC skupiny B05 (roztoky) - časť 1.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241477
eks 20240314100014.03.2024
10:00
Lieky ATC skupiny L03 - Imunostimulanciá - časť 1.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241498
eks 20240314103014.03.2024
10:30
Poskytovanie lekárenskej starostlivosti na obdobie 12 mesiacov
Zákazka s nízkou hodnotou
36-2024
uvo 20240315120015.03.2024
12:00
Náplne do tlačiarní OKI
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241791
eks 20240318100018.03.2024
10:00
Lieky ATC skupiny A03 - Liečivá na funkčné gastrointestinálne poruchy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241816
eks 20240319100019.03.2024
10:00
Lieky ATC skupiny A05 - časť 2.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241846
eks 20240320102020.03.2024
10:20
Lieky ATC skupiny A05
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241847
eks 20240320103020.03.2024
10:30
Príslušenstvo k drenážnemu systému Thopaz
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241801
eks 20240321100021.03.2024
10:00
Lieky ATC skupiny L04 - imunosupresíva (vedolizumab)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241845
eks 20240321101021.03.2024
10:10
Lieky ATC skupiny A12 - Minerálne doplnky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241975
eks 20240322100022.03.2024
10:00
Vrecia PVC na odpad, rozpustné vrecia, mikroténové sáčky do koša
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242071
eks 20240326101026.03.2024
10:10
Lieky ATC skupiny L03 - Imunostimulanciá - časť 2.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241892
eks 20240328102028.03.2024
10:20
Lieky ATC skupiny J01 (ceftazidím)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242287
eks 20240403100103.04.2024
10:01
Lieky ATC skupiny J01 (metronidazol)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242289
eks 20240403103003.04.2024
10:30
Lieky ATC skupiny J01 (amikacín)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242288
eks 20240403110003.04.2024
11:00
Lieky ATC skupiny L04 - imunosupresíva (vedolizumab)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242135
eks 20240404110004.04.2024
11:00
Lieky ATC skupiny L01 - Cytostatiká (pegaspargaza)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242086
eks 20240404140004.04.2024
14:00
Príslušenstvo k drenážnemu systému Thopaz
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242313
eks 20240405090005.04.2024
09:00
Lieky ATC skupiny J01 (ceftazidím)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242387
eks 20240412090012.04.2024
09:00
Príslušenstvo k drenážnemu systému Thopaz
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242414
eks 20240415083015.04.2024
08:30
Lieky ATC skupiny L04 - imunosupresíva (vedolizumab)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242417
eks 20240415093015.04.2024
09:30
Lieky ATC skupiny J01 (amikacín)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242419
eks 20240416093016.04.2024
09:30
Lieky ATC skupiny C01 (kardiaká) - časť 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242677
eks 20240417081517.04.2024
08:15
Lieky ATC skupiny C01 (kardiaká) - časť 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242680
eks 20240417083017.04.2024
08:30
Lieky ATC skupiny C01 (kardiaká) - časť 3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242683
eks 20240417084517.04.2024
08:45
Lieky ATC skupiny C01 (kardiaká) - časť 4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242684
eks 20240417090017.04.2024
09:00
Lieky ATC skupiny N05 - Psycholeptiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242721
eks 20240418083018.04.2024
08:30
Lieky ATC skupiny L01 - Cytostatiká (pegaspargaza)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242486
eks 20240422090022.04.2024
09:00
Lieky ATC skupiny L01 - Cytostatiká (blinatumomab)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242508
eks 20240422101522.04.2024
10:15
Lieky ATC skupiny J02 - Antimykotiká - časť 3.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242930
eks 20240424100024.04.2024
10:00
Lieky ATC skupiny C01 (kardiaká) - časť 4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242933
eks 20240424103024.04.2024
10:30
Lieky ATC skupiny N05 - Psycholeptiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242934
eks 20240424110024.04.2024
11:00
Lieky ATC skupiny J02 - Antimykotiká - časť 1.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243068
eks 20240429100029.04.2024
10:00
Lieky ATC skupiny J02 - Antimykotiká - časť 2.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243070
eks 20240430100030.04.2024
10:00
Aplikačné súpravy pre fyziologické analýzy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243178
eks 20240507085007.05.2024
08:50
Lieky ATC skupiny J02 - Antimykotiká - časť 2.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243249
eks 20240510093010.05.2024
09:30
Aplikačné súpravy pre fyziologické analýzy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243414
eks 20240513095013.05.2024
09:50
Intravenózne kanyly s portom/bez portu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243319
eks 20240520090020.05.2024
09:00
Dezinfekcia na invázne vstupy a peritoneálnu dialýzu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243322
eks 20240520093020.05.2024
09:30
Spotrebný materiál pre tlačiarne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243437
eks 20240520100020.05.2024
10:00
Intravenózne kanyly s portom/bez portu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243794
eks 20240528103028.05.2024
10:30
Dezinfekcia na invázne vstupy a peritoneálnu dialýzu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243820
eks 20240529100029.05.2024
10:00
Konzola ORL s rukoväťou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243784
eks 20240530090030.05.2024
09:00
Lieky ATC skupiny M03 - Myorelaxanciá - časť 2.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243896
eks 20240531101531.05.2024
10:15
Lieky ATC skupiny M03 - Myorelaxanciá - časť 3.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243897
eks 20240531103031.05.2024
10:30
Spotrebný materiál - sterilné ihly na jednorazové použitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244247
eks 20240605093005.06.2024
09:30
Tonery pre tlačiareň Lexmark
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244249
eks 20240605103005.06.2024
10:30
Lieky ATC skupiny M03 - Myorelaxanciá - časť 2.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244245
eks 20240606091006.06.2024
09:10
CERLIPONÁZA ALFA 150 MG INFÚZNY ROZTOK
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
40-2024
uvo 20240610100010.06.2024
10:00
Lieky ATC skupiny J06 - Normálne ľudské imunoglobulíny
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
65-2024
uvo 20240612100012.06.2024
10:00
Plienky a plienkové nohavičky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244591
eks 20240618090018.06.2024
09:00
Lieky ATC skupiny D - dermatologiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244700
eks 20240624081524.06.2024
08:15
Lieky ATC skupiny J05 - Antivirotiká na systémové použitie - časť 1.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244717
eks 20240624083024.06.2024
08:30
Lieky ATC skupiny J05 - Antivirotiká na systémové použitie - časť 3.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244720
eks 20240624090024.06.2024
09:00
Lieky ATC skupiny P, R, S
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244780
eks 20240624091024.06.2024
09:10
Lieky ATC skupiny R - Nosové liečivá (mometazón)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244781
eks 20240624093024.06.2024
09:30
Lieky ATC skupiny R - Nosové liečivá (flutikazónfuroát)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244782
eks 20240624100024.06.2024
10:00
Spotrebný materiál pre príručný koagulometer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244723
eks 20240626090026.06.2024
09:00
Lieky ATC skupiny M03 - Myorelaxanciá - 1. časť
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243895
eks 20240628101528.06.2024
10:15
Lieky ATC skupiny J05 - Antivirotiká na systémové použitie - časť 3.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245150
eks 20240702100002.07.2024
10:00
Lieky ATC skupiny D - dermatologiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245148
eks 20240703100003.07.2024
10:00
Lieky ATC skupiny R - Nosové liečivá (mometazón)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245144
eks 20240703112303.07.2024
11:23
Lieky ATC skupiny J02 (vorikonazol) - časť 2.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245285
eks 20240704082004.07.2024
08:20
Lieky ATC skupiny J02 (vorikonazol) - časť 1.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245284
eks 20240704084004.07.2024
08:40
Lieky ATC skupiny R - Nosové liečivá (flutikazónfuroát)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245141
eks 20240704090004.07.2024
09:00
Lieky ATC skupiny P, R, S
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245146
eks 20240704100004.07.2024
10:00
Lieky ATC skupiny M03 - Myorelaxanciá - 1. časť
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245360
eks 20240704110004.07.2024
11:00
Reagenčné diagnostické súpravy a spotrebný materiál, vrátane výpožičky prístrojov na obdobie 48 mesiacov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
31-2024
uvo 20240708090008.07.2024
09:00
Spotrebný materiál pre príručný koagulometer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245289
eks 20240709083009.07.2024
08:30
Filtre HEPA H14 s polyuretánovým tesnením
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245497
eks 20240711093011.07.2024
09:30
Lieky ATC skupiny J05 - Antivirotiká na systémové použitie - časť 2.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245431
eks 20240711103011.07.2024
10:30
Lieky ATC skupiny J02 (vorikonazol) - časť 1.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245577
eks 20240712100012.07.2024
10:00
Predĺženie platnosti licencií existujúceho antivírusového softvéru ESET PROTECT Entry
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245686
eks 20240712100012.07.2024
10:00
Spotrebný materiál pre Hi-VNI vysokoprietokový ventilačný systém pre kyslíkovú terapiu novorodencov, detí a dospelých, sada
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245503
eks 20240715104015.07.2024
10:40
CERLIPONÁZA ALFA 150 MG INFÚZNY ROZTOK
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
40-2024
uvo 20240717100017.07.2024
10:00
Hydrogelové podložky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245635
eks 20240717113017.07.2024
11:30
Lieky ATC skupiny J05 - Antivirotiká na systémové použitie - časť 2.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245925
eks 20240722112722.07.2024
11:27