Lieky ATC skupiny J05 - Antivirotiká na systémové použitie - časť 1.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Lieky ATC skupiny J05 - Antivirotiká na systémové použitie - časť 1.
Kód zákazky: Z20244717
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33651400-2
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 6 487,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.6.2024 08:30
Vyhlásenie: 13.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie Ludvika Svobodu
97409 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Nám. L. Svobodu 4, Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS