Lieky ATC skupiny L01 - Cytostatiká (pegaspargaza)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Lieky ATC skupiny L01 - Cytostatiká (pegaspargaza)
Kód zákazky: Z20242086
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33652100-6
Predpokladaná hodnota: 80 076,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 14:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie Ludvika Svobodu
97409 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS