Lieky ATC skupiny J02 (vorikonazol) - časť 1.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Lieky ATC skupiny J02 (vorikonazol) - časť 1.
Kód zákazky: Z20245577
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33651200-0
Predpokladaná hodnota: 1 574,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 4.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie Ludvika Svobodu
97409 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: OfficeLand, s.r.o.
Adresa: Mierová ulica 183
821 05 Bratislava