Lieky ATC skupiny L01 - Cytostatiká (blinatumomab)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Lieky ATC skupiny L01 - Cytostatiká (blinatumomab)
Kód zákazky: Z20242508
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33652100-6
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 91 086,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.4.2024 10:15
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie Ludvika Svobodu
97409 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Námestie L. Svobodu 4, Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS