Konzola ORL s rukoväťou

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Konzola ORL s rukoväťou
Kód zákazky: Z20243784
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33100000-1
Ostatné CPV: 33168000-5
60000000-8
Predpokladaná hodnota: 31 007,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 20.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie Ludvika Svobodu
97409 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Nám. L. Svobodu 4, Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty