Príslušenstvo k drenážnemu systému Thopaz

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Príslušenstvo k drenážnemu systému Thopaz
Kód zákazky: Z20241801
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33141600-6
Predpokladaná hodnota: 11 811,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie Ludvika Svobodu
97409 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS