Intravenózne kanyly s portom/bez portu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Intravenózne kanyly s portom/bez portu
Kód zákazky: Z20243319
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33141220-8
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 11 412,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie Ludvika Svobodu
97409 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Nám. L. Svobodu 4, Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty