Náplne do tlačiarní OKI

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Náplne do tlačiarní OKI
Kód zákazky: Z20241791
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30237310-5
Predpokladaná hodnota: 6 552,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 12.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty