Lieky ATC skupiny C01 (kardiaká) - časť 3

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Lieky ATC skupiny C01 (kardiaká) - časť 3
Kód zákazky: Z20242683
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33622100-7
Predpokladaná hodnota: 1 035,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.4.2024 08:45
Vyhlásenie: 11.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie Ludvika Svobodu
97409 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS