Hydrogelové podložky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Hydrogelové podložky
Kód zákazky: Z20245635
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33141000-0
Predpokladaná hodnota: 5 730,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.7.2024 11:30
Vyhlásenie: 8.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie Ludvika Svobodu
97409 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: HENRYSO, s.r.o.
Adresa: Fraňa Mojtu 22
949 01 Nitra

Linky a dokumenty