Lieky ATC skupiny L04 - imunosupresíva (vedolizumab)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Lieky ATC skupiny L04 - imunosupresíva (vedolizumab)
Kód zákazky: Z20242135
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33652300-8
Predpokladaná hodnota: 16 275,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 11:00
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie Ludvika Svobodu
97409 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS