Lieky ATC skupiny M03 - Myorelaxanciá - časť 2.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Lieky ATC skupiny M03 - Myorelaxanciá - časť 2.
Kód zákazky: Z20244245
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33632200-1
Predpokladaná hodnota: 21 507,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.6.2024 09:10
Vyhlásenie: 31.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie Ludvika Svobodu
97409 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS