Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Adresa: Ivanská cesta
Mesto: Bratislava
PSČ: 82104
IČO: 00681300
DIČ: 2020318256
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Zabezpečenie odberu a zhodnotenie triedeného odpadu zo zberu plastov kat. č. 200139 Plasty
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
71-2024
uvo 20240813100013.08.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
Farebná laserová tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201419
eks 20200128100028.01.2020
10:00
Oleje a mazivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201654
eks 20200130120030.01.2020
12:00
Farebná laserová tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202194
eks 20200210090510.02.2020
09:05
Zberné nádoby pre účely zvozu komunálneho odpadu a vytriedených zložiek odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202908
eks 20200220134320.02.2020
13:43
Originálne tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203362
eks 20200224120024.02.2020
12:00
IKT
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204709
eks 20200311100011.03.2020
10:00
3. Teleskopický manipulátor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206095
eks 20200326133026.03.2020
13:30
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20207432
eks 20200421100021.04.2020
10:00
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20207712
eks 20200422100022.04.2020
10:00
Šmykom riadený nakladač s hydraulickým alebo mechanickým upínačom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209861
eks 20200518110018.05.2020
11:00
Nákup licencií platformy Microsoft 365 a migrácia Exchange
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202010835
eks 20200528100028.05.2020
10:00
Dodávka nových digitálnych ochrán generátora vrátane centrálnej jednotky budiaceho systému (1)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011293
eks 20200605110005.06.2020
11:00
Vykonanie opakovaných úradných skúšok vyhradených technických zariadení tlakových v objektoch objednávateľa na území Bratislavy .
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012254
eks 20200615100015.06.2020
10:00
Vykonanie opakovaných vonkajších prehliadok, vnútorných prehliadok , tlakových skúšok, skúšok tesnosti a skúšok po oprave vyhradených technických zariadení tlakových v objektoch objednávateľa na území Bratislavy .
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012462
eks 20200617110017.06.2020
11:00
Servis motorových vozidiel /2/
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011751
eks 20200617120017.06.2020
12:00
Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov (5)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013628
eks 20200630100030.06.2020
10:00
Servis motorových vozidiel /2/
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014393
eks 20200707110007.07.2020
11:00
Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov (5)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015020
eks 20200710090010.07.2020
09:00
Dodávka náhradného elektrického ohrevu a príslušenstva v priemyselnom vyhotovení (2)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015127
eks 20200710100010.07.2020
10:00
Dodávka náhradného elektrického ohrevu a príslušenstva v priemyselnom vyhotovení (4)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016970
eks 20200727120027.07.2020
12:00
Mobilné lisovacie kontajnery hákové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016856
eks 20200728085728.07.2020
08:57
Skupinová a individuálna výučba anglického jazyka a skupinová výučba nemeckého jazyka pre zamestnancov (3)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016972
eks 20200729100029.07.2020
10:00
Náhradné diely na kontajnery a zberné nádoby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018065
eks 20200805120005.08.2020
12:00
Servis a opravy nákladných motorových vozidiel (bez nadstavby) a dodanie náhradných dielov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018038
eks 20200807100007.08.2020
10:00
Mobilné telefóny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018347
eks 20200812100012.08.2020
10:00
ekokontajner – mobilný sklad s havarijnou nádržou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026886
eks 20201027083227.10.2020
08:32
Servis špeciálnych nadstavieb nákladných motorových vozidiel vrátane vykonania odbornej skúšky a vystavenia príslušných dokladov a dodanie náhradných dielov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026620
eks 20201030100030.10.2020
10:00
Servis špeciálnych nadstavieb nákladných motorových vozidiel Faun Variopress a Rotopress a dodanie náhradných dielov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026628
eks 20201030101030.10.2020
10:10
Zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028230
eks 20201111100011.11.2020
10:00
Servis špeciálnych nadstavieb nákladných motorových vozidiel Rossi a Kobit Variopress a dodanie náhradných dielov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028568
eks 20201112100012.11.2020
10:00
Servis špeciálnych nadstavieb nákladných motorových vozidiel značky Geesink Variopress a dodanie náhradných dielov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028559
eks 20201112100012.11.2020
10:00
Nákup licencií Microsoft
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028741
eks 20201113100013.11.2020
10:00
Pravidelný servis a prípadné opravy vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028587
eks 20201113100013.11.2020
10:00
Pravidelný servis a prípadné opravy vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030542
eks 20201124120024.11.2020
12:00
Biele samolepiace polyesterové nálepky formátu A5 určené na tlač laserovou tlačiarňou a lepenie v exteriéri.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032689
eks 20201217110017.12.2020
11:00
Priemyselné zobrazovacie jednotky pre operátorské pracoviská
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033532
eks 20201221110021.12.2020
11:00
Zneškodnenie stavebného odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033943
eks 20201230120030.12.2020
12:00
Zhodnotenie drobného stavebného odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115
eks 20210113120013.01.2021
12:00
Prenájom vozidiel na zber a odvoz ZKO I.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202156
eks 20210118100018.01.2021
10:00
Prenájom vozidiel na zber a odvoz ZKO II.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202157
eks 20210118104018.01.2021
10:40
Dielenské vozíky s náradím
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021123
eks 20210119100019.01.2021
10:00
Biele samolepiace polyesterové nálepky formátu A5 určené na tlač laserovou tlačiarňou a lepenie v exteriéri.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021221
eks 20210120120020.01.2021
12:00
Dielenské vozíky s náradím
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021821
eks 20210129100029.01.2021
10:00
Hygienické prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021824
eks 20210129110029.01.2021
11:00
Zneškodnenie stavebného odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211018
eks 20210129110029.01.2021
11:00
Výmena a oprava auto skiel nákladných motorových vozidiel
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211070
eks 20210129110029.01.2021
11:00
Mobilné lisovacie kontajnery hákové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211190
eks 20210203123003.02.2021
12:30
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212602
eks 20210218100018.02.2021
10:00
Nepriamo vyžarujúce germicídne žiariče
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212635
eks 20210218120018.02.2021
12:00
Zneškodnenie stavebného odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212394
eks 20210219100019.02.2021
10:00
Čistenie lapolov, technologickej, dažďovej a splaškovej kanalizácie, záchytných jímok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213248
eks 20210225140025.02.2021
14:00
IKT
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213241
eks 20210226130026.02.2021
13:00
Zabezpečenie služieb pneuservisu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215116
eks 20210324120024.03.2021
12:00
Originálne tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215229
eks 20210324150424.03.2021
15:04
Strojno-technické vybavenie a náradie pre autodielňu – I. časť dodanie zdvíhacieho zariadenia s prízdvihom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215588
eks 20210326103026.03.2021
10:30
Strojno-technické vybavenie a náradie pre autodielňu – I. časť dodanie lisovacieho zariadenia s doplnkami
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215589
eks 20210326110026.03.2021
11:00
Veľkokapacitný kontajner vhodný na prepravu nebezpečných sypkých materiálov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215532
eks 20210326124826.03.2021
12:48
Nákup čistiacich prostriedkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215779
eks 20210331110031.03.2021
11:00
Mobilné telefóny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216238
eks 20210409100009.04.2021
10:00
Zneškodnenie objemného odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216643
eks 20210413100013.04.2021
10:00
Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov – I. časť: FUSO, Mercedes
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216781
eks 20210415090015.04.2021
09:00
Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov – II. časť: DAF, IVECO, PRÍVESY
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216782
eks 20210415093015.04.2021
09:30
Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov – III. časť: MAN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216783
eks 20210415100015.04.2021
10:00
Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov – IV. časť: SCANIA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216786
eks 20210415103015.04.2021
10:30
Opravy na spevnenie podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov a špeciálnych náhradných dielov – V. časť
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216787
eks 20210415110015.04.2021
11:00
Čistenie a dezinfekcia zberných nádob s objemom 1100 l na komunálny odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216676
eks 20210416100016.04.2021
10:00
Nákup kancelárskych stoličiek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217051
eks 20210421110021.04.2021
11:00
Oleje, mazivá a prevádzkové kvapaliny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217295
eks 20210423110023.04.2021
11:00
Nákup licencií platformy Microsoft 365
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217683
eks 20210428120028.04.2021
12:00
Čistenie a dezinfekcia zberných nádob s objemom 1100 l na komunálny odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218329
eks 20210505100005.05.2021
10:00
Tablety a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111109
eks 20210603120003.06.2021
12:00
Veľkokapacitný kontajner vhodný na prepravu nebezpečných sypkých materiálov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112977
eks 20210623100023.06.2021
10:00
Nákup IP kamier a rekordérov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112832
eks 20210623110023.06.2021
11:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113185
eks 20210625100025.06.2021
10:00
Strojno-technické vybavenie a náradie pre autodielňu – I. časť dodanie zdvíhacieho zariadenia s prízdvihom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113993
eks 20210702100002.07.2021
10:00
Náhradné diely na nadstavby nákladných motorových vozidiel FAUN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115177
eks 20210716110016.07.2021
11:00
Náhradné diely na nadstavby nákladných motorových vozidiel ROSSI a KOBIT
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115179
eks 20210716114016.07.2021
11:40
Zberné nádoby pre účely zvozu komunálneho odpadu a jeho vytriedených zložiek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115184
eks 20210720130020.07.2021
13:00
Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel Mercedes Benz, Fuso
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116393
eks 20210729100029.07.2021
10:00
Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel SCANIA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116395
eks 20210729103029.07.2021
10:30
Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel DAF
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116397
eks 20210729105029.07.2021
10:50
Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel MAN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116399
eks 20210729112029.07.2021
11:20
Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel IVECO
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116400
eks 20210729120029.07.2021
12:00
Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné vrecká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116171
eks 20210730100030.07.2021
10:00
Zberné nádoby pre účely zvozu komunálneho odpadu a jeho vytriedených zložiek - kuchynský BRO
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116170
eks 20210730100030.07.2021
10:00
Náhradné diely na nadstavby nákladných motorových vozidiel GEESINK
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116824
eks 20210803145203.08.2021
14:52
Kontajnery na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad 15m3 s tesnou heverovu strechou a tesnou klapkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120364
eks 20211026100026.10.2021
10:00
Nepriamo vyžarujúce germicídne žiariče
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121406
eks 20211103120003.11.2021
12:00
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123207
eks 20211129093029.11.2021
09:30
Rúško, respirátor FFP2 bez výdychového ventilu a respirátor FFP3 s výdychovým ventilom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124747
eks 20220103093003.01.2022
09:30
Zhodnotenie drobného stavebného odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125293
eks 20220120100020.01.2022
10:00
Kontajnery na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad 15m3 s tesnou heverovu strechou a tesnou klapkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022469
eks 20220211140011.02.2022
14:00
Pravidelný servis a prípadné opravy vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221328
eks 20220301100001.03.2022
10:00
Nákup licencií platformy Microsoft 365
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222078
eks 20220330100030.03.2022
10:00
Biele samolepiace polyesterové nálepky formátu A5 určené na tlač laserovou tlačiarňou a lepenie v exteriéri.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222430
eks 20220405110005.04.2022
11:00
Rekonštrukcia WIFI
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226504
eks 20220628110028.06.2022
11:00
Mobilné telefóny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226516
eks 20220706100006.07.2022
10:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228880
eks 20220825151825.08.2022
15:18
Zhodnotenie objemného odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229779
eks 20220923120023.09.2022
12:00
Zabezpečenie pitného režimu formou výdajníkov s barelmi na pitnú vodu, vrátane servisných služieb
Zákazka s nízkou hodnotou
2023-158
uvo 20240124100024.01.2024
10:00
Výzva č. 8 Náradie, dielenský a pomocný materiál
Dynamický nákupný systém

web 20240216100016.02.2024
10:00
Prenájom a servisná starostlivosť pracovného oblečenia
Zákazka s nízkou hodnotou
30-2023
uvo 20240222100022.02.2024
10:00
Výzva č. 20 „Zberné nádoby 1 100 l “
Dynamický nákupný systém

web 20240226080026.02.2024
08:00
Výzva č.5 -„Osobné ochranné pracovné prostriedky“
Dynamický nákupný systém

web 20240227100027.02.2024
10:00
Prenájom, montáž a demontáž lešenia
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240301100001.03.2024
10:00
Výzva č. 21 Zberné nádoby
Dynamický nákupný systém

web 20240304090004.03.2024
09:00
Výzva č. 7 Hutnícky materiál
Dynamický nákupný systém

web 20240304100004.03.2024
10:00
Tlačové a grafické služby
Zákazka s nízkou hodnotou
101/2024
uvo 20240308120008.03.2024
12:00
Výzva č. 6 Osobné ochranné pracovné prostriedky
Dynamický nákupný systém

web 20240311090011.03.2024
09:00
Generálna oprava textilných filtrov K1, K2
Prieskum trhu

web 20240313100013.03.2024
10:00
Výzva č.5 - Spracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dozoru (OSD) pre investičný zámer Rekonštrukcia a prestavba skladových priestorov na kancelárske
Dynamický nákupný systém

web 20240313100013.03.2024
10:00
Kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny „B“ na skupinu „C“ a KKV (kvalifikačná karta vodiča)
Zákazka s nízkou hodnotou
104_2024
uvo 20240313100013.03.2024
10:00
Karty na čerpanie pohonných hmôt pre služobné osobné motorové vozidlá
Zákazka s nízkou hodnotou
44/2023
uvo 20240314090014.03.2024
09:00
Výzva č. 18 Náhradné diely na nadstavby nákladných motorových vozidiel - I. kategória
Dynamický nákupný systém

web 20240318100018.03.2024
10:00
Výzva č. 8 Hutnícky materiál
Dynamický nákupný systém

web 20240320090020.03.2024
09:00
Výzva č. 19 Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel - II. kategória
Dynamický nákupný systém

web 20240320100020.03.2024
10:00
Dodanie a výmena napínacích staníc redlerových dopravníkov
Prieskum trhu

web 20240321120021.03.2024
12:00
Výzva č. 11 Dodávka zobrazovacích jednotiek pre systém Magic info so stojanmi, konfiguráciou, dodávkou sw, montážou a licenciami
Dynamický nákupný systém

web 20240322090022.03.2024
09:00
Výzva č. 22 Zberné nádoby plastové 120 L, 240 L a kovové 1100 L
Dynamický nákupný systém

web 20240325100025.03.2024
10:00
Opravy kotlov K1, K2
Prieskum trhu

web 20240325110025.03.2024
11:00
Generálna oprava komína +120 m - 2. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240327100027.03.2024
10:00
Servis, diagnostika, opravy ručných uzatváracích armatúr, poistných ventilov a odvádzačov kondenzátu
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240402100002.04.2024
10:00
Nakladanie s odpadom pochádzajúcimi od občanov
Zákazka s nízkou hodnotou
80_24
uvo 20240403080003.04.2024
08:00
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu skládkovaním - odpad kategórie „O“ s katalógovým číslom 20 03 01
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
39/2024
uvo 20240408100008.04.2024
10:00
Profylaktika, servis, oprava údržba, náhradné diely a nastavenie riadiaceho systému MITSUBISHI na CHÚV
Prieskum trhu

web 20240408110008.04.2024
11:00
Výzva č. 9 Náradie, dielenský a pomocný materiál
Dynamický nákupný systém

web 20240412100012.04.2024
10:00
Výzva č. 14 „Kvapaliny do vozidiel a strojno-technologických zariadení – III. Kategória - AdBlue – kvapalné aditívum“
Dynamický nákupný systém

web 20240415100015.04.2024
10:00
Profylaktika, servis, oprava, údržba, náhradné diely a nastavenie AMS
Prieskum trhu

web 20240415110015.04.2024
11:00
Zabezpečenie služieb pneuservisu pre nákladné a osobné vozidlá vrátane dodania pneumatík
Zákazka s nízkou hodnotou
27/2024
uvo 20240419090019.04.2024
09:00
Zhodnotenie stavebného odpadu
Zákazka s nízkou hodnotou
52/2024
uvo 20240423080023.04.2024
08:00
Licencie Microsoft SQL Server 2022 Standard a licencie Microsoft Remote Desktop Services
Zákazka s nízkou hodnotou
129/2024
uvo 20240424120024.04.2024
12:00
Nákup, výmena a oprava oplechovania a tepelnej izolácie na technologických celkoch ZEVO
Prieskum trhu

web 20240425110025.04.2024
11:00
Nakladanie s odpadom pochádzajúcim od občanov II
Zákazka s nízkou hodnotou
80_24
uvo 20240426080026.04.2024
08:00
Prenájom kontajnerov na odstávku ZEVO
Zákazka s nízkou hodnotou
2024-136
uvo 20240426100026.04.2024
10:00
Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie nebezpečného odpadu (popolček)
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
89/2024
uvo 20240429090029.04.2024
09:00
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (BRO)
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
28/2024
uvo 20240430120030.04.2024
12:00
Výzva č. 10 Náradie, dielenský a pomocný materiál
Dynamický nákupný systém

web 20240503100003.05.2024
10:00
Prenájom a servisná starostlivosť pracovného oblečenia - OPAKOVANÁ ZÁKAZKA
Zákazka s nízkou hodnotou
30-2023
uvo 20240503120003.05.2024
12:00
Výmena a oprava autoskiel nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov
Zákazka s nízkou hodnotou
29-2024
uvo 20240506100006.05.2024
10:00
Nákup licencií platformy Microsoft 365
Zákazka s nízkou hodnotou
127/2024
uvo 20240510090010.05.2024
09:00
Výzva č. 11 - Nákup zberového vozidla pre polo podzemné a podzemné kontajnery
Dynamický nákupný systém

web 20240513090013.05.2024
09:00
Firemný event pre zamestnancov - Športový OLO deň
Zákazka s nízkou hodnotou
107/2024
uvo 20240513100013.05.2024
10:00
Výmena a oprava autoskiel nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov - OPAKOVANÁ ZÁKAZKA
Zákazka s nízkou hodnotou
29-2024
uvo 20240517100017.05.2024
10:00
Výzva č. 23 " Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné vrecká"
Dynamický nákupný systém

web 20240517120017.05.2024
12:00
Pomocné čistiace služby a zváračské práce počas odstávky a prevádzky technológie ZEVO
Prieskum trhu

web 20240520100020.05.2024
10:00
Digitalizácia vozového parku, systém plánovania zvozu a elektronickej evidencie a potvrdzovania výsypov - opakované
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2020-96
uvo 20240520100020.05.2024
10:00
Výzva č. 12 - Nákup zberových vozidiel, sklápač so zadným výsypom a hydraulickou rukou
Dynamický nákupný systém

web 20240523090023.05.2024
09:00
Aktívne uhlie/uhlikatý sorbent (dodávka 44 ton)
Prieskum trhu

web 20240524100024.05.2024
10:00
Zabezpečenie nakladania s odpadom (škvara)
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
88/2024
uvo 20240527090027.05.2024
09:00
Čistenie zásobníka odpadu
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240531100031.05.2024
10:00
Zriadenie zberného dvora v mestskej časti Bratislava - Dúbravka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10/2024
uvo 20240605090005.06.2024
09:00
Výzva č. 20 Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel - II. kategória
Dynamický nákupný systém

web 20240606100006.06.2024
10:00
Výzva č. 7 Osobné ochranné pracovné prostriedky
Dynamický nákupný systém

web 20240610100010.06.2024
10:00
Výzva č. 24 - Zberné nádoby 1100 L na papier, 1500 L zvon na sklo
Dynamický nákupný systém

web 20240610100010.06.2024
10:00
Hutnícky materiál
Zákazka s nízkou hodnotou
60/2024
uvo 20240610100010.06.2024
10:00
Strážna služba
Zákazka s nízkou hodnotou
13_2024
uvo 20240613090013.06.2024
09:00
Výzva č. 12 Mobilné telefóny, tablety a príslušenstvo
Dynamický nákupný systém

web 20240614090014.06.2024
09:00
Čistiace potreby, repelenty, dezinfekčné prostriedky, hygienické prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
12/2024
uvo 20240617100017.06.2024
10:00
Zabezpečenie odberu, prepravy a spracovanie nebezpečného odpadu (popolček) II.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
89/2024
uvo 20240624090024.06.2024
09:00
Čistenie lapolov, technologickej, dažďovej a splaškovej kanalizácie a záchytných nádrží
Zákazka s nízkou hodnotou
80/2024
uvo 20240702090002.07.2024
09:00
Zhodnotenie objemného odpadu
Zákazka s nízkou hodnotou
22/2024
uvo 20240712080012.07.2024
08:00
Mleté biele (nehasené) vápno - CaO
Prieskum trhu

web 20240712100012.07.2024
10:00
Výzva č. 6-Aktualizácia skutkového stavu projektovej dokumentácie elektroinštalácie
Dynamický nákupný systém

web 20240715090015.07.2024
09:00
Výzva č. 11 Náradie, dielenský a pomocný materiál
Dynamický nákupný systém

web 20240715100015.07.2024
10:00
Hutnícky materiál
Zákazka s nízkou hodnotou
60/2024
uvo 20240715100015.07.2024
10:00
Výzva č. 13 Nákup zariadení a komponentov IKT 3
Dynamický nákupný systém

web 20240718090018.07.2024
09:00