Výzva č. 6-Aktualizácia skutkového stavu projektovej dokumentácie elektroinštalácie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výzva č. 6-Aktualizácia skutkového stavu projektovej dokumentácie elektroinštalácie
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71321000-4
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 1.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Ivanská cesta
82104 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa