Výzva č. 18 Náhradné diely na nadstavby nákladných motorových vozidiel - I. kategória

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výzva č. 18 Náhradné diely na nadstavby nákladných motorových vozidiel - I. kategória
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 34300000-0
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Ivanská cesta
82104 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa