Výzva č. 22 Zberné nádoby plastové 120 L, 240 L a kovové 1100 L

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výzva č. 22 Zberné nádoby plastové 120 L, 240 L a kovové 1100 L
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 34928480-6
Predpokladaná hodnota: 81 160,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Ivanská cesta
82104 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa