Výzva č. 7 Osobné ochranné pracovné prostriedky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výzva č. 7 Osobné ochranné pracovné prostriedky
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 35113400-3
Predpokladaná hodnota: 15 900,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 24.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Ivanská cesta
82104 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa