Mleté biele (nehasené) vápno - CaO

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Mleté biele (nehasené) vápno - CaO
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44921210-7
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 3.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Ivanská cesta
82104 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa