Výzva č. 11 Dodávka zobrazovacích jednotiek pre systém Magic info so stojanmi, konfiguráciou, dodávkou sw, montážou a licenciami

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výzva č. 11 Dodávka zobrazovacích jednotiek pre systém Magic info so stojanmi, konfiguráciou, dodávkou sw, montážou a licenciami
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 30231300-0
Predpokladaná hodnota: 8 073,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Ivanská cesta
82104 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa