Čistenie zásobníka odpadu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Čistenie zásobníka odpadu
Kód zákazky:
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90722100-5
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 21.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Ivanská cesta
82104 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa