Archív verejných súťaži

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202310541 Nezávislé teplovzdušné kúrenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
12:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
31490-WNS Služby pre žiadateľov o udelenie azylu, žiadateľov o poskytnutie dočasného útočiska, odídencov v azylových zariadeniach MV SR a azylantov alebo cudzincov s poskytnutou doplnkovou ochranou na území SR
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Podpora pre investície na spracovanie - EKORAJ ĎURĎOVÉ s.r.o. - stavba
Prieskum trhu
03.10.2023
12:00
EKORAJ Ďurďové, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
Z202310453 Zostava na štúdium Hallovho javu v n- and p-germaniu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
12:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202310484 Dreviny, zavlažovacie vaky a kolíky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
12:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202310485 Chemikálie - spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
12:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
31199-WNS Projekt organizácie dopravy pre realizáciu zvislého a vodorovného značenia v MČ Bratislava-Nové Mesto presnejšie v lokalite regulovaného parkovania Kramáre
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
12:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
31705-WNT K101 Náhradne diely na POZ438,PO841HN,PO856HY,PO903CR,POZ1435 pre SÚC PSK,oblasť Prešov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
12:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Vybavenie pracoviska SOC – Špecializované bezpečnostné riešenia (PHZ)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.10.2023
12:00
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
Vybavenie pracoviska SOC – Bezpečnostné nástroje (PHZ)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.10.2023
12:00
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
Vybavenie pracoviska SOC - IKT (PHZ)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.10.2023
12:00
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
SOC - Poskytnutie expertných služieb riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti na účely eliminácie bezpečnostných incidentov (PHZ)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.10.2023
12:00
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
Nábytok pre Centrum sociálnych služieb Klčov
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 03.10.2023
12:00
Alžbetin dom, n. o. Klčov, Klčov 224, 053 02 Spišský Hrhov
Zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu - Trenčianska Teplá
Dynamický nákupný systém
03.10.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Fotovoltaická elektráreň (kompletná realizácia fotovoltaickej elektrárne s výkonom min. 62 500 W, na strechu budovy, menič hybridný, trojfázový, max. 50kW s batériami pre uskladnenie vyrobenej elektrickej energie s kapacitou min.180 000 W na uskladnenie elektriny, projektovej dokumentácie, administratívnych úkonov (vyjadrenie RDS, ODS na obci, FS), revízie dopravy a vykládky. Inštalácia na šikmú strechu, strešná krytina - tašky)
Prieskum trhu
03.10.2023
12:00
Hotel Bystrička s.r.o., Bystrička 152, 038 04 Bystrička
Z202310533 Dodávka elektrickej energie pre rok 2024
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
11:00
Vysoké Tatry, Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Z202310481 Dodávka zemného plynu pre rok 2024
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
11:00
Vysoké Tatry, Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Z202310455 Osciloskop
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
11:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH a.s.
Súťažný dialóg
03.10.2023
11:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
Z202310511 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
10:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202310534 Pacientske simulátory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
10:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310510 Náhradné diely na autobusy SOR - hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202310527 Zdravotnícke pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
10:15
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202310278 Zváracie zariadenia, materiál a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
10:14
Tovarnícka1249, Topoľčany, Topoľčany, Nitriansky, Slovenská republika
Z202310529 Opravy a údržba čerpadiel a kompresorov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
10:11
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Zobrazených: 26 - 50 / 83760 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20