Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
005/ZNH/v DODÁVKA SIEŤOVEJ ETHERNETOVEJ KABELÁŽE S MONTÁŽOU PRE EYOF BB 2022
eZakazky 31.05.2022
09:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
610 PDÚ Rimavská Sobota – zateplene fasády“ – vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti a autorského dozoru
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 26.05.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
26883-WYS Odvoz objemného odpadu a jeho zneškodnenie
eZakazky 06.06.2022
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
18492-MSP Prestavba mestskej krytej plavárne (MKP) na národné olympijské centrum
Verejná súťaž
eZakazky 26.05.2022
10:00
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
5369-MSP Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta
Verejná súťaž
eZakazky 03.06.2022
10:00
Obec Pribeta
101/2022/SOŠOaSCA- 6 Nákup nového viacúčelového automobilu
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 25.05.2022
10:00
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca
2022/S 099-274263 „Alternatívny letecký výcvik pilotov na ľahkých vrtuľových lietadlách“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 20.06.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Sadové úpravy areálu KINO PANOREX
eZakazky 01.06.2022
10:00
Mesto Nová Dubnica
„LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka – stavebné úpravy a modernizácia 1.NP bloku C“
eZakazky 27.05.2022
11:00
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
SPR 607/22 Elektronické komunikačné, internetové a hlasové služby
eZakazky 06.06.2022
16:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Projektová dokumentácia na rozmiestnenie strojnej technológie v školských dielňach
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 01.06.2022
10:00
Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia
Oprava poruchy NN káblov 2
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 25.05.2022
10:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
ID: 49635968 Dodanie originálnych tonerov
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 01.06.2022
10:00
Mesto Zvolen
Dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina v roku 2022/2023 na reprezentačné účely
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 25.05.2022
10:00
Mesto Žilina
MŠ Kmeťa – inštalácia čerpadiel do kotolne, MŠ Čajaková – rekonštrukcia vodovodu
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 06.06.2022
10:00
Mesto Žilina
18643-MSP VEREJNÁ KANALIZÁCIA, ROZŠÍRENIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV
Verejná súťaž
eZakazky 06.06.2022
09:00
Obec Veľké Zálužie
18055-MST Obstaranie výstrojných súčastí – košele pre príslušníkov finančnej správy
Verejná súťaž
eZakazky 31.05.2022
23:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
27668-WNT Disk do diskového pola
eZakazky 01.06.2022
16:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
21850-WYT Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov – Obec Staškov
eZakazky 03.06.2022
09:00
Obec Staškov
007/NLZ2022 EYOF 2022_Tlačiarenské služby
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 31.05.2022
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
ID: 57089920 Chodník pre peších medzi ul. M.R.Štefanika a ul.Moyzesovou, Zvolen, ul. Študentská
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 30.05.2022
10:00
Mesto Zvolen
VVS_PL_12_2021 Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem
Verejná súťaž
eZakazky 27.06.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávka zemného plynu na roky 2022-2025
Verejná súťaž
eZakazky 27.06.2022
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
7/2022/PT Audit kybernetickej bezpečnosti
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 30.05.2022
09:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
22869-WYP Obnova priestorov a fasád Kasárenskej budovy v Pevnosti Komárno
eZakazky 27.05.2022
09:00
Mesto Komárno
Zobrazených: 401 - 425 / 955 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26