Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Nákup CNC obrábacieho centra, upínacej techniky a kompresora
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 14.06.2023
12:00
DRAKOV s.r.o., Žakarovská 25, 056 01 Gelnica
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
spp 21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Kvalifikačný systém
spp 09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
HR-KS-181-22 Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Kvalifikačný systém
spp 18.07.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
KO-KS-225-22 Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP
Kvalifikačný systém
spp 12.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
KO-DNS-224-22 Oznámenie o vyhlásení DNS - Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
Dynamický nákupný systém
spp 21.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
KO-OVS-094-23 Zhotovenie stavby: BA, Výmena strešnej krytiny AB III.
Obchodná verejná súťaž
spp 19.06.2023
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
JN-VPP-130-23 Rekonštrukcia strechy prístavby administratívnej budovy SPP v Nitre
Výzva na predkladanie ponúk
spp 16.06.2023
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
12479-WNS Vízia areálu SAV
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 23.06.2023
15:00
Slovenská akadémia vied (SAV)
16482-MST RTG prístroj pre operačné sály s C-ramenom
Verejná súťaž
UVO 12.06.2023
10:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
17092-MST Uzavretý systém na podávanie cytostatík
Verejná súťaž
UVO 12.06.2023
12:00
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
17098-MST Pracovné odevy
Verejná súťaž
UVO 07.08.2023
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
17127-MST Termobielizeň
Verejná súťaž
UVO 21.08.2023
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
17121-MSS Opravy osobných automobilov
Verejná súťaž
UVO 13.06.2023
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
17079-MUT Nákup smetných košov, prepraviek a nádob a ich súčastí
Užšia súťaž
UVO 14.06.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17138-WYP Žabany – Skládka na nie nebezpečný odpad – Rozšírenie, III. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.06.2023
06:00
Mesto Michalovce
17449-MST Dodanie Hardweru, Software a podpory pre potreby zálohovania dát pre obchodno - ekonomický dispečing
Verejná súťaž
UVO 16.06.2023
23:59
Železnice Slovenskej republiky
17456-MSP "Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy – zvýšenie bezpečnosti na rok 2023"
Verejná súťaž
UVO 09.06.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
17454-MUT Nákup automobilov.
Užšia súťaž
UVO 09.06.2023
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
17493-MST Technika pre projekt - Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom
Verejná súťaž
UVO 12.06.2023
10:00
Obec Streda nad Bodrogom
17494-MST Vybavenie strediska radiačnej monitorovacej siete na KJFB FMFI UK
Verejná súťaž
UVO 09.06.2023
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
17495-MST Dodávka zemného plynu
Verejná súťaž
UVO 12.06.2023
11:00
BREZNO ENERGIA, s. r. o.
17735-MST Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie 2024-2025
Verejná súťaž
UVO 09.06.2023
08:00
Fakultná nemocnica Nitra
Zobrazených: 401 - 425 / 1141 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26