Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Rôzne potraviny
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 04.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Čerstvé ovocie a zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 03.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
21/2020/MH Zriadenie mobilného odberového miesta pre COVID pacientov DONsP Dolný Kubín
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 01.12.2020
12:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Rekonštrukcia odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 30.11.2020
10:00
Mesto Žilina
wwwww vos
Obchodno-verejná súťaž
eZakazky 30.11.2020
11:48
eBIZ a. s.
AOS-300/23-167/2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie: " Pripojenie do siete SANET"
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 03.12.2020
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15363-WYP Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov TANDEM PLUS CRC. SPOL. s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 22.12.2020
10:00
Tandem plus crc, s.r.o.
35470- MSS Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia a mestského rozhlasu a správa a údržba zariadení verejného osvetlenia vrátane mestského rozhlasu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 03.12.2020
10:00
Mesto Myjava
2020ZNH010 Drevený šindeľ (červený smrek)
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 30.11.2020
09:00
Kysucké múzeum v Čadci
43461-WYP KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY – III. ETAPA-2.časť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 11.12.2020
10:00
Obec Lužianky
42663-WYP Vodozádržné opatrenia v parku Jozefa Dekréta Matejovie vo Zvolene
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 02.12.2020
13:00
Mesto Zvolen
5888-MUT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 25.05.2022
23:55
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
43113-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Obec Dolný Ohaj
Verejná súťaž
eZakazky 15.12.2020
09:00
Obec Dolný Ohaj
Pečivo a pekárenské výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 03.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
35686-WYP Deinštitucionalizácia ZpS DD Janova Lehota – Novostavba rodinného domu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 08.12.2020
10:00
Obec Janova Lehota
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 29.01.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, denných centier, jedální, komunitného centra, denného stacionára a pre zamestnancov opatrovateľskej služby
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 27.11.2020
10:00
Mesto Žilina
38464-WYP Rekonštrukcia budovy národnej kultúrnej pamiatky za účelom vytvorenia detských jaslí Lienka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 30.11.2020
10:00
ETRO o.z.
68/ME/2020 NsM-41-8/2020 „Nemocničné elektrické lôžka s príslušenstvom“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 07.12.2020
09:00
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
39328-MSS Zabezpečenie meraní a posudkov pre Národné centrum environmentálne n.o.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 30.11.2020
10:00
Národné centrum environmentálne n.o.
59/2020/ZPSDSSDK Osobné ochranné pracovné prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 30.11.2020
12:00
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín
39346-WYP Realizácia stavebných prác na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy SHMÚ Jaslovské Bohunice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 08.12.2020
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
012311/2020 Komparatívna analýza z mapovania pocitov (Klimatická pocitová mapa Žilina 2019) s analýzou satelitných snímok
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 01.12.2020
09:00
Mesto Žilina
PVS_03_2020_LE Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Verejná súťaž
eZakazky 14.12.2020
10:00
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Konzervy
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 03.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Zobrazených: 401 - 425 / 850 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26