Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31343-MSS Zneškodňovanie odpadov skládkovaním
Verejná súťaž
UVO 06.08.2021
09:00
Mesto Nová Dubnica
31344-MST Nákup pohonných hmôt pre potreby TSM (2021 – 2023)
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
10:00
Technické služby mesta Rimavská Sobota
31345-MUT Nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov.
Užšia súťaž
UVO 02.08.2021
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
31373-WYP Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v Obecnom úrade v obci Čirč
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.08.2021
10:00
Obec Čirč
31388-WYP Komplexná obnova objektov Návštevná miestnosť a Vedúci zmeny Banská Bystrica - Kráľová
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.08.2021
10:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
31398-WYP Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou, 07/21
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.08.2021
09:00
Mesto Trnava
31475-WYT Farbiaci a montovací automat
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.08.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
31494-MST Dodávka chemického posypového materiálu
Verejná súťaž
UVO 03.08.2021
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31527-MSS Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Turiec
Verejná súťaž
UVO 12.08.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
31528-MSS Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Kysuce
Verejná súťaž
UVO 16.08.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
31529-MSS Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Horné Považie
Verejná súťaž
UVO 23.08.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
31533-MST Hardware SIENA - dodávka serverov a sieťovej infraštruktúry
Verejná súťaž
UVO 10.08.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31534-MST Software SIENA - nákup softvérových licencií
Verejná súťaž
UVO 10.08.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31540-MSS Revízie, skúšky a prehliadky technických zariadení
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
31541-MST Nákup označovačov cestovných lístkov s aplikačným programovým vybavením, zabezpečenie služieb správy a údržby hardvéru a softvéru označovačov, zabezpečenie služieb backoffice systému a jeho údržby
Verejná súťaž
UVO 04.08.2021
10:00
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
31543-MST Digitálny mamografický prístroj a bioptický stôl pre stereotaktickú biopsiu.
Verejná súťaž
UVO 02.09.2021
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31785-WYP Rekonštrukcia cesty II/499 - vjazd do mesta Vrbové od obce Prašník, km 36,600 - 37,900
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.07.2021
10:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
31871-WYT Laserový tracker s príslušenstvom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.07.2021
11:25
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
31884-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Oščadnica 2021
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.07.2021
10:00
Obec Oščadnica
31886-WYP Veľký Šariš - Oddychová zóna pod hradom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.07.2021
09:00
Mesto Veľký Šariš
31991-WYP Nemecká - modernizácia vykurovania areálu - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.08.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
31998-WYP Žilina, kas. P. Jilemnického - rekonštrukcia budovy č. 54 - telocvičňa - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.08.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
32010-WNT Optimalizácia vykurovania objektu Stredoslovenskej galérie (Pretórium)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.07.2021
09:00
Stredoslovenská galéria
32138-WYP Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.08.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Lamač
32141-WYP VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU ZARIADENIA STAROSTLIVOSTI O DETI DO TROCH ROKOV VEKU DIEŤAŤA V MESTE VEĽKÉ KAPUŠANY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.08.2021
10:00
Mesto Veľké Kapušany
Zobrazených: 401 - 425 / 757 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26