Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
41689-WYP Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Zbehy
eZakazky 10.10.2022
09:00
Obec Zbehy
2022/S 132-375602 DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo
Dynamický nákupný systém
eZakazky 12.07.2024
13:12
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
48/ME/2022 „Dodávka zemného plynu pre Spojenú školu internátnu“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 30.09.2022
09:00
Spojená škola internátna, Nám. Štefana Kluberta 1, Levoča
40508-WYP Prestrešenie ľadovej plochy-opakovanie
eZakazky 03.10.2022
09:00
Mestská časť Košice-Juh
ID: 60302200 Dodávka zemného plynu a prevzatie záruky za odchýlku 2023 (NOVÁ)
Verejná súťaž
eZakazky 24.10.2022
13:00
Mesto Zvolen
EZ/05/2022 Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo - "Nákup školského nábytku - stoly a stoličky - I. " (NOVÁ)
eZakazky 11.10.2022
10:00
Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo
SPR 1447/22 Zimná záhrada
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 30.09.2022
11:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
39650-WYP Kozárovce – rozšírenie kanalizačnej siete
eZakazky 05.10.2022
09:00
Obec Kozárovce
ID 1234 Oprava a výmena podlahových krytín v objekte PCÚ a SCÚ Senica - centrála, Čáčovská cesta 1407/2, Senica
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 03.10.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
56/ME/2022 „Dobudovanie kanalizačného systému Orechová Potôň pre aglomerácie Orechová Potôň, Michal na Ostrove a Vieska“ „ČOV Orechová Potôň“
eZakazky 18.10.2022
09:00
Združenie obcí kanalizácia Orechová Potôň - Vieska - Michal na Ostrove
7 Čerstvé mäso-kuch.úprava a mäsové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 06.10.2022
10:00
Domov sociálnych služieb Méta
21922-MUT DNS (dynamický nákupný systém) na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2023, 2024, 2025 a 2026
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2026
23:59
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
38248-WYP Realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie s názvom „Rozšírenie kapacity k PD – Novostavba MŠ v obci Jasov
eZakazky 04.10.2022
09:00
Obec Jasov
41369-WYP Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka
eZakazky 11.10.2022
09:00
Mesto Turzovka
40534-WYP Obnova havarijného stavu fasády objektov ŠUKL-u s využitím zatepľovacieho systému
eZakazky 04.10.2022
13:00
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
55/ME/2022 Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Lučenec
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 12.10.2022
09:00
Mesto Lučenec
NL 1022 Dodávka elektrickej energie na rok 2023
Verejná súťaž
eZakazky 24.10.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Stavebný dozor “ OBNOVA A MODERNIZÁCIA AULY AKADEMIKA BELLU SVF STU A PRIĽAHLÝCH PRIESTOROV ”
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 12.10.2022
23:55
Slovenská technická univerzita v Bratislave
33135-MST Obstaranie výstrojných súčiastok – nohavice pre príslušníkov finančnej správy
Verejná súťaž
eZakazky 07.10.2022
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
ID: 70127360 Projekt pre územné konanie „Zvolen, Hronská ulica – západ“
eZakazky 30.09.2022
10:00
Mesto Zvolen
39006-MSS Poisťovacie služby
Verejná súťaž
eZakazky 10.10.2022
10:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
ID: 73855028 Poistenie majetku
eZakazky 17.10.2022
13:00
Mesto Zvolen
42027-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Obec Mužla
Verejná súťaž
eZakazky 02.11.2022
09:00
Obec Mužla
57/ME/2022 „Zimná a letná údržba na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a chodníkoch v správe a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“
eZakazky 30.09.2022
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince
eZakazky 07.10.2022
10:00
Mesto Žilina
Zobrazených: 401 - 425 / 1093 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26