Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
42477-WYP Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
09:00
Mesto Bardejov
42478-WYP Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského 23 v Bardejove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
09:00
Mesto Bardejov
42591-WYP Obnova hradobného opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov - východný úsek, Krátky rad Bardejov.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2021
09:00
Mesto Bardejov
Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy – externý manažment
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
09:00
Mesto Brezno
43238-WYP Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 3. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 04.10.2021
09:00
Mesto Čadca
Oprava spevnených plôch – vnútorný areál, zimný štadión Detva
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
14:00
Mesto Detva
42589-WYP Rekonštrukcia Športovej haly v Detve
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.09.2021
10:00
Mesto Detva
43292-WNP Parkoviská pri bytovom dome Centrum I. 42 a 43
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2021
14:00
Mesto Dubnica nad Váhom
42865-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Nám. Priateľstva v Dunajskej Strede
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2021
10:00
Mesto Dunajská Streda
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavby: Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste - BROWNFIELD Fiľakovo
Prieskum trhu
27.09.2021
15:00
Mesto Fiľakovo
Kolumbárium-Nový cintorín v Galante
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
14:00
Mesto Galanta
Rekonštrukcia ihriska - ul. Krásna v Galante
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
14:00
Mesto Galanta
38200-MSS Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej au-tobusovej doprave (MHD) pre mesto Hlohovec
Verejná súťaž
UVO 17.09.2021
10:00
Mesto Hlohovec
Kancelársky kontajner vrátane sanity pre terénnu prácu
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
11:00
Mesto Humenné
Modernizácia a rozšírenie internej siete
Prieskum trhu pre určenie PHZ
24.09.2021
10:00
Mesto Humenné
Zmeny a doplnky č.11 Územného plánu – Humenné
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.09.2021
13:00
Mesto Humenné
Obnova exteriérovej časti hrobky rodiny Konkoly Thege, II. Etapa
Prieskum trhu
23.09.2021
16:00
Mesto Hurbanovo
40919-WYP Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Hurbanovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
10:00
Mesto Hurbanovo
Obstaranie osobného motorového vozidla formou finančného leasingu s následnou kúpou auta
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
12:00
Mesto Kolárovo
53/ME/2021 „Asfaltovanie komunikácií na Brnenskom námestí“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 20.09.2021
09:00
Mesto Kolárovo
52/ME/2021 „Komplexná technická vybavenosť pre časť obytnej zóny JUH Kolárovo“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 21.09.2021
09:00
Mesto Kolárovo
42626-WYP Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy technických služieb, Kremnica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
09:00
Mesto Kremnica
Oprava Hrobky Plachých - 6. etapa
Prieskum trhu pre určenie PHZ
22.09.2021
13:00
Mesto Krupina
41917-WYP Komunikácia Dúbie - Hurbanova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.09.2021
08:30
Mesto Kysucké Nové Mesto
42620-WYP REVITALIZÁCIA MEDZI BLOKOVÝCH PRIESTOROV- ľavá strana nam. sv. Martina Lipany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.09.2021
09:00
Mesto Lipany
Zobrazených: 326 - 350 / 929 Stránky:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23