Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti na ul. Špieszova 2 a Pernecká 37
Obchodno-verejná súťaž
22.03.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v polyfunkčnom dome na Perneckej 37 a Špieszovej 2
Obchodno-verejná súťaž
22.03.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Príprava a rozvoz balenej stravy pre testovacie tímy
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na prízemí bytového domu na ul. Ľ. Fullu č. 4 v Bratislave
Obchodno-verejná súťaž
22.03.2021
12:00
Mestská časť Bratislava–Karlova Ves
Stroje a zariadenia do textilnej remeselnej dielne a nábytok
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 08.03.2021
23:59
Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN, Bratislavská 2508/47, 911 05 Trenčín
Z20213655 Jedálensky nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.03.2021
09:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z20213656 Kancelárske potreby, alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.03.2021
09:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z20214085 Vyšetrovacie rukavice nitrilové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.03.2021
14:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z20214098 Kancelárske potreby, alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.03.2021
09:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
13911-MSS Zabezpečenie leteckej dopravy na pracovné/služobné cesty a súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 23.03.2021
10:00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
14422-MSS Služby hodnotenia, štúdií a expertíz v oblasti štrukturálnych fondov pre potreby MH SR
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
10:00
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Nákup mobilných telefónov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 09.03.2021
10:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
12136-MSS Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách pre potreby Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Verejná súťaž
UVO 09.03.2021
09:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
14425-MUT Centrálne obstarávanie výpočtovej techniky
Užšia súťaž
UVO 26.03.2021
10:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Trebišov, kas. Kpt. Nálepku - spoločný sklad zbraní v b. č. 3 - realizácia prác
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - MS Kubrá, b. č. 38 v TP - oprava poškodených konštrukcií v zmysle statického posudku
Zákazka s nízkou hodnotou
15.03.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Martin, Kasárne SNP, b.č. 99, 60 - prestavba ovládania el. most. žeriavov Uherský Brod 32t, Vihorlat Snina na diaľkové ovládanie
Zákazka s nízkou hodnotou
15.03.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, KaMC - oprava potrubia vzduchotechnickej jednotky a napustenie systému nemrznúcou zmesou
Zákazka s nízkou hodnotou
16.03.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Rožňava, Delostrelecké kas., b. č. 35, Hala pre garážovanie - oprava betónovej vykladacej rampy
Zákazka s nízkou hodnotou
18.03.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Nitra, Kasárne Obrancov mieru, budova č. 308 - výmena odpojovačov VN 2 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
22.03.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
7580-MST Nosný modulárny systém
Verejná súťaž
UVO 07.05.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
11337-MST Prostriedky na zabezpečenie hygieny, upratovania a čistiace autopotreby
Verejná súťaž
UVO 11.03.2021
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
14787-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 12.04.2021
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
13191-MUS Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR 2
Užšia súťaž
UVO 11.03.2021
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13192-MUT Nábytok pre rezort MPSVR SR 3
Užšia súťaž
UVO 11.03.2021
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zobrazených: 326 - 350 / 666 Stránky:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23