Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Investícia mesta Levoča do cykloturistickej trasy a súvisiacej podpornej infraštruktúry
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.06.2021
14:00
Mesto Levoča
Exteriérová vertikálna vegetačná stena pri Dome kultúry 2 (11.06.2021)
Zákazka s nízkou hodnotou
23.06.2021
13:00
Mesto Liptovský Mikuláš
Obnova pomníkov v meste Lučenec
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
10:00
Mesto Lučenec
PD - Zateplenie strechy stravovacieho komplexu ZŠ na ul. ČSA č. 725/15 v Moldave nad Bodvou
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
11:00
Mesto Moldava nad Bodvou
Reklamné a tlačiarenské služby
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2021
11:00
Mesto Moldava nad Bodvou
29089-WYP Prestupné bývanie a komunitné centrum v meste Myjava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.06.2021
12:00
Mesto Myjava
28442-WYP Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.06.2021
09:00
Mesto Námestovo
29136-WYP Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových komunikáciách vo vlastníctve a správe Mesta Nitry
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.06.2021
10:00
Mesto Nitra
29219-WYP Brezový háj v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry II.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.07.2021
14:30
Mesto Nitra
29223-WYP Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.07.2021
14:00
Mesto Nitra
28648-MSS Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a elektronická evidencia pri rodinných domoch v meste Nové Zámky
Verejná súťaž
UVO 06.07.2021
12:00
Mesto Nové Zámky
Oplotenie cintorína Šípok - v hornej časti od lesa
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
10:00
Mesto Partizánske
Odborné ošetrenie stromov pri DI Za hradbami
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
23:59
Mesto Pezinok
Oprava hracej plochy na multifunkčnom ihrisku na Cajlanskej 243
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
23:59
Mesto Pezinok
Vymaľovanie nocľahárne na Bratislavskej 22, Pezinok
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
23:59
Mesto Pezinok
Obnova podláh terás na MŠ Svätoplukov 74, Pezinok
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
23:59
Mesto Pezinok
27367-MSS Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov (2021 – 2023)
Verejná súťaž
UVO 15.06.2021
09:00
Mesto Pezinok
28911-WNP Rekonštrukcia sklobetónových výplní otvorov v objekte ZŠ M. R. Štefánika v Piešťanoch
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.06.2021
12:00
Mesto Piešťany
Úprava spevnenej plochy na p.č. 2395_1, na ul. Slobody v Poltári
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 18.06.2021
14:00
Mesto Poltár
27435-MSP Revitalizácia verejného priestranstva - Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie
Verejná súťaž
UVO 22.06.2021
10:00
Mesto Prešov
29137-WYP Rekonštrukcia komunikácie T. Vansovej
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2021
09:00
Mesto Púchov
Oprava strechy
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
15:00
Mesto Rožňava
Vyhotovenie projektovej dokumentácie v stupni pre realizáciu stavby: „Výstavba, rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry“
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
09:00
Mesto Rožňava
27641-WYP Cyklochodník Rožňava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.06.2021
23:59
Mesto Rožňava
Spevnené plochy Kľačno
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
09:00
Mesto Ružomberok
Zobrazených: 326 - 350 / 829 Stránky:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23