Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
OVS - prenájom novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ č. 983/52, odčlenený z pozemkov parc. reg. „C“ č. 938/22 a parc. reg. „C“ č. 938/1 zapísaných na LV č. 2533 v mestskej časti Šimonovany na ulici Dolná v strmom svahu. - do 18.7.2022 (zv. 29.6.2022)
Obchodná verejná súťaž
18.07.2022
10:00
Mesto Partizánske
OVS - prenájom priestorov bazéna a sauny v MŠ, Malinovského 1159/27, Partizánske za účelom plaveckých kurzov detí od 3 mesiacov do 3 rokov (na podnikateľské účely) - do 20.7.2022 (zv. 29.6.2022)
Obchodná verejná súťaž
20.07.2022
12:00
Mesto Partizánske
Rekonštrukcia povrchu pred domom smútku na cintoríne vo Veľkých Bieliciach
Zákazka s nízkou hodnotou
13.07.2022
10:00
Mesto Partizánske
Rekonštrukcia budovy na ul.1.Mája 220/II. Partizánske
Zákazka s nízkou hodnotou
15.07.2022
10:00
Mesto Partizánske
Spevnená plocha za budovou úradu práce
Zákazka s nízkou hodnotou
15.07.2022
10:00
Mesto Partizánske
29889-WYP Obnova Námestia SNP a Parku J. A. Baťu v Partizánskom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
12:00
Mesto Partizánske
30905-WNT Varné kotle pre ZŠ Kupeckého
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.07.2022
09:00
Mesto Pezinok
31070-WNS Oprava vodovodného systému v MŠ Bystrická
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.07.2022
23:59
Mesto Pezinok
28515-WYP Rekonštrukcia Dopravná ulica v Piešťanoch – I. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.07.2022
12:00
Mesto Piešťany
29888-WYP Prístavba materskej škôlky v meste Podolínec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
09:00
Mesto Podolínec
30569-WNP Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ Sklárska v meste Poltár
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.07.2022
10:00
Mesto Poltár
Nákup IKT a IoT pre projekt „Moderné technológie – SMART CITY Považská Bystrica“ (Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
07.07.2022
10:00
Mesto Považská Bystrica
30570-WYP Revitalizácia - vnútro bloky Dukelská Považská Bystrica
eZakazky 21.07.2022
10:00
Mesto Považská Bystrica
30702-WNP Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad rep.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
09:00
Mesto Prešov
29287-MSS Zber, preprava a uloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov
Verejná súťaž
UVO 15.07.2022
09:00
Mesto Prievidza
30290-WYP Oprava komunikácií v Meste Púchov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.07.2022
09:00
Mesto Púchov
28371-WYP MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽELEZNIČNEJ STANICI PÚCHOV
eZakazky 07.07.2022
10:00
Mesto Púchov
VOS - nehnuteľného majetku mesta - nebytového priestoru v 48 b.j. na Ul. Francisciho s.č. 642 v Rimavskej Sobote
Obchodná verejná súťaž
26.08.2022
12:00
Mesto Rimavská Sobota
VOS nehnuteľného majetku mesta Rimavská Sobota - budovy čerpacej stanice s.č. 4932 na Ul. Jabloňovej
Obchodná verejná súťaž
26.08.2022
12:00
Mesto Rimavská Sobota
17643-WYP Bytové domy ul. Žigmunda Silbigera
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 20.07.2022
10:00
Mesto Ružomberok
29529-WYP Materská škola – obnova a nadstavba II.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
10:30
Mesto Sečovce
29819-WYP Revitalizácia vnútrobloku L. Novomeského, Senica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.07.2022
10:00
Mesto Senica
30117-WYP Modernizácia a rozšírenie verejného osvetlenia v Senici
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.07.2022
08:00
Mesto Senica
30803-WNT Nákup HW a SW licencií pre kyberbezpečnostné systémy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.07.2022
11:00
Mesto Senica
30965-MST SMART plán mesta Senica-I
Verejná súťaž
UVO 28.07.2022
10:00
Mesto Senica
Zobrazených: 326 - 350 / 917 Stránky:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23