Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
4758-WYP Stavebná úprava sýpky na 8 b.j.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
10:00
Obec Horné Lefantovce
4573-WYP Zberný dvor v obci Hrnčiarske Zalužany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.02.2022
09:00
Obec Hrnčiarske Zalužany
496-WYP Zateplenie kultúrno a administratívneho spoločenského zariadenia č. 526 Hrušov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
13:00
Obec Hrušov
984-WYT Strojno - technologické vybavenie pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Ilija
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2022
14:00
Obec Ilija
59363-WYP Environmentálne centrum v obci Imeľ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
10:00
Obec Imeľ
3002-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy v obci Jaklovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
09:00
Obec Jaklovce
1543-WYP Novostavba materskej školy - Kameňany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.02.2022
12:00
Obec Kameňany
5131-WYT Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Kočovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
09:00
Obec Kočovce
4309-WYP Rozšírenie kapacity a zlepšenie podmienok v materskej škole Korňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
09:00
Obec Korňa
3004-WYP Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci - cestný most ponad Torysu - Košická Polianka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.02.2022
10:00
Obec Košická Polianka
59781-WYP Zlepšenie technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v obci Košické Oľšany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
10:00
Obec Košické Oľšany
1287-WYT Komunálne stroje a veľkokapacitné kontajnery
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
15:00
Obec Kotešová
4746-WYP Rekonštrukcia školy na nájomný bytový dom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.02.2022
09:00
Obec Kremnické Bane
60287-WYP Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Lenartov - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
09:00
Obec Lenartov
1530-WYP Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - Stavebné práce.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2022
10:00
Obec Likavka
1532-WYT Zabezpečenie technického vybavenia pre Zberný dvor
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
10:00
Obec Likavka
493-WYP Stavebné úpravy a zmena účelu využitia časti stavby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.02.2022
13:00
Obec Lokca
4247-WYP Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Lomnička
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
09:00
Obec Lomnička
4511-MST OBSTARANIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA PRE ZVÝŠENIE KAPACITY TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI LOVČA
Verejná súťaž
UVO 18.02.2022
15:00
Obec Lovča
57425-WYP KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY – III. ETAPA-3.časť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 02.02.2022
10:00
Obec Lužianky
TS_PU_01_2022 Zneškodnenie, zhodnotenie, uloženie a zber odpadu v Púchovskej doline
Verejná súťaž
eZakazky 04.02.2022
10:00
Obec Lysá pod Makytou
59774-WYP Rozšírenie vodovodu v obci Markušovce_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
09:00
Obec Markušovce
60185-WYP Mašková – Zásobné a rozvodné vodovodné potrubie E.1 Vodovodné prípojky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
09:00
Obec Mašková
1582-WYP Medzibrodie nad Oravou - lokalita Klin. Rozšírenie splaškovej kanalizácie.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2022
10:00
Obec Medzibrodie nad Oravou
962-WYT MT vybavenie pre triedený zber KO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
09:00
Obec Melčice - Lieskove
Zobrazených: 326 - 350 / 630 Stránky:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23