Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31311-WYP Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave – historické a ekologické centrum Gemera – pokračovanie v prerušených stavebných prácach a dokončenie stavby.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2023
09:00
Mesto Jelšava
30526-WYP Rozvoj telesnej kultúry a športu v Komárne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.09.2023
09:00
Mesto Komárno
31197-WNP Komárno, Ul. Damjanichova, Rákócziho - Výstavba odstavnej plochy na p.č. 705
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 04.10.2023
09:00
Mesto Komárno
31457-WNT Úžitkové vozidlo - sklopný valník dvojkabína pre potreby MsÚ
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
09:00
Mesto Komárno
31644-WNT Zlepšenie triedeného zberu KO v Komárne
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
09:00
Mesto Komárno
Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie
Verejná súťaž
06.10.2023
09:00
Mesto Košice
30802-MSS Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie
Verejná súťaž
UVO 06.10.2023
09:00
Mesto Košice
30988-WYP Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova, VPS - Liptovský Mikuláš
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.10.2023
10:00
Mesto Liptovský Mikuláš
31158-WYP Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry – IV. Etapa: Liptovský Mikuláš - Okoličné (názov projektu: Mikulášsky cyklochodník ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2023
10:00
Mesto Liptovský Mikuláš
47988-MUT Dodávka elektrickej energie a dodávka zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 12.12.2026
11:25
Mesto Lučenec
15/PRO/2023 PTK pre Služby pravidelnej autobusovej dopravy pre mesto Lučenec
eZakazky 31.05.2024
18:55
Mesto Lučenec
31308-WYP STAVBA PRVKOV DETSKÉHO IHRISKA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.10.2023
08:00
Mesto Malacky
31655-WYP Rekonštrukcia komunikácie Martina Benku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.10.2023
08:00
Mesto Malacky
31641-WNP Malacky, Záhradná ulica - odkanalizovanie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.10.2023
08:00
Mesto Malacky
30805-MSS Zabezpečenie zimnej údržby pozemných komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v správe mesta Martin
Verejná súťaž
UVO 07.10.2023
10:00
Mesto Martin
31011-MSP Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine – dokončenie rozostavanej stavby
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
10:00
Mesto Martin
30738-WYP Predĺženie pešej zóny I. Etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.10.2023
15:00
Mesto Nitra
31298-WNP PARKOVACIE MIESTA + KOMUNIKÁCIA WILSONOVO NÁBREŽIE 2 – 4
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
10:00
Mesto Nitra
31888-WYP Oprava asfaltového povrchu križovatiek v meste Nitra
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.10.2023
10:00
Mesto Nitra
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na kancelárske účely, reštauračné účely alebo poskytovanie služieb (Nábrežná 21 v Novej Bani, nebytové priestory o výmere 114,40 m2, doba nájmu: neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou)
Obchodná verejná súťaž
04.10.2023
11:00
Mesto Nová Baňa
29181-MSS Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Pezinok
Verejná súťaž
UVO 06.10.2023
10:00
Mesto Pezinok
31487-WNP Oprava lokálnych výtlkov na komunikáciách
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 01.10.2023
23:59
Mesto Pezinok
31977-WNP Kúria Grünfeld - stabilizačné práce
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.10.2023
23:59
Mesto Pezinok
31218-WNT Dodávka elektrickej energie na roky 2024 a 2025
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 04.10.2023
15:30
Mesto Piešťany
31486-WNP Modernizácia verejného osvetlenia v meste Podolínec
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
10:00
Mesto Podolínec
Zobrazených: 326 - 350 / 1023 Stránky:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23