Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202310658 Angiografický spotrebný materiál pre systém ACIST CVi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
08:15
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310660 Okná, dvere a súvisiace prvky (žalúzie)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
15:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310680 Mrazená hydina, mäso, ryby a vnútornosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.10.2023
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310695 Lieky ATC skupiny B05 - časť 4.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2023
11:10
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310735 Rozšírenie licencie ESET Endpoint Security + ESET Server Security
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2023
14:45
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310753 trihydrát meropenému
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2023
08:50
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310758 Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na stenty a balónikové katétre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2023
09:25
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310491 Dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov trvania zmluvy (r. 2024)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
14:00
Banská Štiavnica, Banská Štiavnica, Banskobystrický, Slovenská republika
Kúpa a dodanie vákuovo balenej posypovej soli (NaCl) – Výzva č. 7
Dynamický nákupný systém
10.10.2023
09:30
Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
Kúpa a dodanie rozmrazovacieho prostriedku na báze chloridu horečnatého (MgCl2) – Výzva č. 5
Dynamický nákupný systém
09.10.2023
09:00
Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
Kúpa a dodanie voľne loženej posypovej soli (NaCl) – Výzva č. 6
Dynamický nákupný systém
10.10.2023
09:00
Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
31609-MSS Implementácia CRM systému.
Verejná súťaž
UVO 16.10.2023
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
31722-MSP Nové využitie areálu bývalej SOŠ na ulici Špitálskej v Banskej Štiavnici
Verejná súťaž
UVO 23.10.2023
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Nové využitie areálu bývalej SOŠ na ulici Špitálskej v Banskej Štiavnici
Verejná súťaž
23.10.2023
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
31973-WNS Zhotovenie výstav vrátane výstavných prvkov, umeleckých dekorácií a kašírovaných predmetov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
09:00
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti
Z202310576 sterilizačný materiál - rolky plazma
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2023
10:00
Bojnice, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202310645 Sterilizačný materiál - obaly kombinované rolky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
10:00
Bojnice, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202310754 sterilizačný materiál - lukasterikové hárky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2023
13:00
Bojnice, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202310855 Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2023
14:59
Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310374 MŠ Jarovce - Interiérové vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.10.2023
10:00
Bratislava - mestská časť Jarovce, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310441 MŠ Jarovce - interiérové herné prvky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
10:00
Bratislava - mestská časť Jarovce, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310666 Detektor kovov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
10:30
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310667 Satelitná navigácia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
11:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310679 Toner do tlačiarne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
10:55
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310704 Monitor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
14:24
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Zobrazených: 26 - 50 / 1230 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20