Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214604 Súprava na meranie prevádzkových a radiačných parametrov všetkých typov diagnostických rádiologických zariadení v zdravotníctve
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
12:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214619 Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214621 Mlieko trvanlivé s obsahom tuku 1,5%
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.12.2022
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214625 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214638 Štvorprvková rampa na spájanie infúznej linky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.12.2022
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214662 Podlahová krytina a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
13:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214664 Tlačiareň 3D
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214671 Vodoinštalačný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
13:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214672 Rámcová dohoda o dodávke licencií Office 365 Business
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
13:10
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214677 Elektroinštalačný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
13:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214678 Predmety osobnej hygieny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
14:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214705 Váľanda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
08:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214739 Zámočnícky pracovný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214741 Ručné náradie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
11:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214753 Infúzne filtre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2022
13:45
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214759 Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.12.2022
14:25
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214773 Maliarske náradie a pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214775 Lieky ATC skupiny B05 - časť 10
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.12.2022
11:15
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214788 Výpočtová technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.12.2022
12:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zabezpečenie technickej podpory, údržby a rozvoja informačného systému ORIS
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2022
09:00
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
Výkon stavebného dozoru pre stavbu: Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever-Breznica
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2022
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
48414-WNS Výkon stavebného dozoru pre stavbu: „Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever-Breznica“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 30.11.2022
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
48574-WNS Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen - Multitechnologický vzdelávací polygón v doprave, energetike a logistike“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.12.2022
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
48754-WNS „Spojená škola Poltár - Modernizácia poľnohospodárstva a návrat k sklárskym tradíciám – vypracovanie projektovej dokumentácie“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2022
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Predaj nehnuteľného majetku, pozemok parcela registra E KN č. 1614 o výmere 196 m2 , druh pozemku trvalý trávny porast
Obchodná verejná súťaž
15.12.2022
23:59
Banskobystrický samosprávny kraj (v správe správcu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa)
Zobrazených: 26 - 50 / 1032 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20