Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20219602 ručné náradie s pohonom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.05.2021
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219604 svietidlá, osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.05.2021
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219606 čistiace stroje, podlahové leštiče a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.05.2021
11:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219620 káble, konektory a nabíjačky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.05.2021
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219654 Spotrebný materiál k infúziám, transfúziám, subkutánnemu a intradermálnemu podávaniu liečiv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.05.2021
12:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219656 Lieky ATC skupiny B05 - časť 5
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.05.2021
12:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219657 Lieky ATC skupiny B05 - časť 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.05.2021
13:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219660 Upratovacie služby - toalety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
13:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219673 Lieky ATC skupiny B05 - časť 4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.05.2021
13:40
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219678 Lieky ATC skupiny N06, N07
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.05.2021
14:20
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219731 Lieky ATC skupiny B05 - časť 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
08:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219732 Lieky ATC skupiny B05 - časť 3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
09:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219741 Lieky ATC skupiny B05 - časť 6
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
10:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219769 Lieky ATC skupiny B05 - časť 7
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
11:50
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219777 Lieky ATC skupiny B05 - časť 8
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
12:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219785 Lieky ATC skupiny B05 - časť 9
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
13:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219350 čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
09:30
Banská Štiavnica, Banská Štiavnica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219357 Popisovač na tabule
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
10:01
Banská Štiavnica, Banská Štiavnica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20219345 Dodávka motorovej nafty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.05.2021
09:00
Banská Štiavnica, Banskobystrický, Slovenská republika
26187-WYS Vypracovanie koncepčného dokumentu „Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík Banskobystrického samosprávneho kraja“ a poskytovanie konzultačnej činnosti
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.05.2021
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
26905-WNS Zber údajov a realizácia reprezentatívneho prieskumu medzi seniormi vo vybraných troch regiónoch v Banskobystrickom kraji
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.05.2021
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti BMD Metal spol s r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 28.05.2021
12:00
BMD Metal, spol. s r.o., Rohovce 78, 930 30 Rohovce
Z20219047 Zabezpečenie audio video prenosových zariadení pre 3 miestnosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z20219339 Čistiace a hygienické prostriedky a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
08:20
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z20219397 Archivačné médiá: externé 2.5" a 3,5 " disky a USB kľúče
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.05.2021
09:26
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Zobrazených: 26 - 50 / 774 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20