Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Čistiace potreby
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2022
15:00
LIDWINA Strážske
59763-MST Fotovoltaika
Verejná súťaž
UVO 10.02.2022
09:00
LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o.
Z2022435 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
12:50
Lučenec, Lučenec, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202125283 Servis, údržba a opravy autobusov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
09:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
59188-WYP Nájomné byty, Ďumbierska, Banská Bystrica – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 31.01.2022
10:00
Mesto Banská Bystrica
001/NLZ/2022 Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 15.02.2022
10:00
Mesto Banská Bystrica
Stavebný dozor „Cyklotrasy Brezno – trasy C2, C5, C10“
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 28.01.2022
23:59
Mesto Brezno
87-WYP Prestavba objektu bývalej školy na bytový dom v meste Brezová pod Bradlom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
09:00
Mesto Brezová pod Bradlom
1514-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 08.02.2022
09:00
Mesto Dubnica nad Váhom
2997-WYP Základná škola s MŠ Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom – dopravné riešenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
12:00
Mesto Dubnica nad Váhom
84/ME/2022 „Rekonštrukcia priestorov budúceho Enviro Centra v Dunajskej Strede“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 21.02.2022
09:00
Mesto Dunajská Streda
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2022
15:00
Mesto Galanta
5138-WYP Revitalizácia športoviska ZŠ Podzámska - Hlohovec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.02.2022
11:00
Mesto Hlohovec
3580-MST Regionálne environmentálne centrum v Holiči - technológia
Verejná súťaž
UVO 21.02.2022
10:00
Mesto Holíč
Rekonštrukcia mostného objektu v riečnom km 1,502 Humenského potoka v meste Humenné
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2022
11:00
Mesto Humenné
4760-WYP Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Humenné v prostredí MRK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.02.2022
09:00
Mesto Humenné
449-WYP „Prestavba administratívnej budovy na Nájomný bytový dom“ s 16 b.j. v Komárne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
13:00
Mesto Komárno
500-WYP Výstavba domu sociálnych služieb v Leopoldove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
12:00
Mesto Leopoldov
Úprava verejného priestranstva v Mestskom parku pri tzv. STRANDe
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2022
12:00
Mesto Lučenec
Dodanie polopodzemných kontajnerov v meste Lučenec
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
12:00
Mesto Lučenec
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt: Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov Ulica M. Rázusa, Lučenec
Prieskum trhu pre určenie PHZ
26.01.2022
12:00
Mesto Lučenec
Biodom
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2022
12:00
Mesto Lučenec
Vypracovanie projektových dokumentácií - Stavebné úpravy miestnych komunikácií v meste Lučenec
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2022
12:00
Mesto Lučenec
2995-WYT Linka na spracovanie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2022
09:00
Mesto Lučenec
5366-MST Mesto Lučenec - Dodávka plynu na obdobie od 01.04.2022 do 31.03.2023
Verejná súťaž
UVO 21.02.2022
13:00
Mesto Lučenec
Zobrazených: 176 - 200 / 630 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20