Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202118698 Nové menšie motorové úžitkové vozidlo pre technické služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
09:00
Galanta, Galanta, Trnavský, Slovenská republika
Nákup elektrického konvektomatu
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
11:00
Gaudeamus – zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 123 Bratislava
43156-MSS Zmluvný výskum - Pangenomika pre personalizovaný klinický manažment infikovaných osôb na základe identifikovaného virálneho genómu a ľudského exómu
Verejná súťaž
UVO 12.10.2021
09:00
GENETON s.r.o.
42576-MST Nákup UAV zariadení a technického príslušenstva pre potreby realizácie vedecko-výskumného projektu
Verejná súťaž
UVO 04.10.2021
09:00
GLOBESY, s.r.o.
41941-WYP GAS BB - zníženie energetickej náročnosti – rekonštrukcia častí strešného plášťa, výmena zasklených stien a podlahy v telocvični
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.09.2021
09:00
Gymnázium Andreja Sládkoviča
Dodanie a inštalácia materiálu do ekoučebne v rámci projektu s názvom CLIMECO GAB
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
14:00
Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 90301 Senec
Výsadba stromov a kríkov
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
10:00
Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava, IČO: 17337062
Dodanie a montáž PVC krytiny v interiéri (3 učebne) Gymnázia K.Štúra v Modre
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, 900 01 Modra, IČO: 17050197
Rekonštrukcia vstupných schodov do budovy Gymnázia K.Štúra v Modre
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
12:00
Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, 900 01 Modra, IČO: 17050197
Drevené sedenie na gabiónových schodoch – doska Garapa
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
12:00
Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, 900 01 Modra, IČO: 17050197
Gymnázium - stravné lístky 2021
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
11:00
Gymnázium SNV Javorová 16
Vypracovanie Projektovej dokumentácie pre stavbu Rekonštrukcia skladových (nebytových) priestorov zmena účelu využitia budovy na výchovno-vzdelávací proces
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2021
12:00
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
Technologická linka na úpravu uhlíkových materiálov
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 31.10.2021
18:00
HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
Z202117959 Technologické vybavenie zberného dvora - traktor, čelný nakladač k traktoru, nosič kontajnerov, štiepkovač drevnej hmoty k traktoru, jednonápravový príves s trojstranným vyklápaním, vaňové kontajnery, mobilná víha
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
08:45
Hencovce, Vranov nad Topľou, Prešovský, Slovenská republika
41502-MST Laboratórne suroviny
Verejná súťaž
UVO 22.09.2021
09:00
Herb-Pharma Corporation s.r.o.
Meracia technika, čistiace pomôcky a nástroje pre optické siete
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
10:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Výroba, dodanie a montáž informačných tabúľ PAAS pre parkovaciu politiku
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
10:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
41147-WYP Revitalizácia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
41291-MSS Komplexné ošetrenie stromov – Jégeho a Štefánikova ulica
Verejná súťaž
UVO 17.09.2021
09:30
Hlavné mesto SR Bratislava
41978-WYS Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu projektu pre cyklotrasy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
42445-MSS Zameranie plôch zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy
Verejná súťaž
UVO 05.10.2021
09:30
Hlavné mesto SR Bratislava
42697-MST Nákup motorových vozidiel
Verejná súťaž
UVO 05.10.2021
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
43028-WNT Výroba, dodanie a montáž informačných tabúľ PAAS pre parkovaciu politiku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.09.2021
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
43058-MST Samozavlažovacie nádoby – Hodžovo námestie
Verejná súťaž
UVO 11.10.2021
13:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Z202118684 Skartovač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
08:20
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Zobrazených: 176 - 200 / 934 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20