Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Lieky pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. RVO/2703/2022 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká
Verejná súťaž
13.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
47453-WYP Modernizácia oddelenia chirurgickej endoskopie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.12.2022
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
47511-MST Angiografický systém s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu - Angiografický systém s príslušenstvom
Verejná súťaž
UVO 19.12.2022
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Redon sety na obdobie 12 mesiacov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
13.01.2023
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky
Fakoemulzifikačný prístroj na operáciu sivého zákalu
Verejná súťaž
05.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Oprava a údržba lekárskych a chirurgických zariadení Power modul p/TRS, LOT: 42683 výmenou za nový prístroj, doprava
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2022
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Projektová dokumentácia pre stavbu: Rekonštrukcia odd. psychiatrie – 3 ošetrovacie jednotky
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
47105-MST Fakoemulzifikačný prístroj na operáciu sivého zákalu.
Verejná súťaž
UVO 05.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
47261-MST Mobilný sonografický prístroj pre oddelenie: NEFROLÓGIE •PEDIATRIE • RDG • Gynekológie
Verejná súťaž
UVO 07.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
47746-MUT Antineoplastické činidlá
Užšia súťaž
UVO 12.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
47264-MST Dodávka zemného plynu a elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 05.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
48302-MST Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií
Verejná súťaž
UVO 19.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
48896-MSS Poskytovanie služby LMS, SIEM a SOC
Verejná súťaž
UVO 28.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
49020-MST Lieky ATC skupiny J01-Antibiotiká na systémové použitie
Verejná súťaž
UVO 10.01.2023
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
Poskytovanie služby LMS, SIEM a SOC (výber dodávateľa na poskytovanie služby Security operations center (SOC), Security Information and Event Management (SIEM) a centrálny Log management system (LMS))
Verejná súťaž
28.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
48287-WYP Rekonštrukcia priestorov pre inštaláciu zdravotníckeho zariadenia Litotriptoru
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2022
10:00
Fakultná nemocnica Trnava
1315_1 PDÚ Michalovce - rekonštrukcia kotolne - zhotovenie stavebných prác (havarijný stav)
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 05.12.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dielenská technológia
Zákazka s nízkou hodnotou
12.12.2022
08:00
For Your Glory s. r. o., Nitrianska 1729/5, 927 05 Šaľa
48149-WNS Upratovacie a čistiace služby – zelené verejné obstarávanie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2022
08:00
Generálna prokuratúra SR
48322-MST Údržba kritickej infraštruktúry
Verejná súťaž
UVO 19.12.2022
08:00
Generálna prokuratúra SR
48642-MST Služobná rovnošata vzor 2020
Verejná súťaž
UVO 20.03.2023
23:59
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
49023-MUP II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 30.12.2022
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
49063-WYT Autobusy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.12.2022
09:00
HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o.
Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka - práce
Verejná súťaž
12.12.2022
10:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
47013-MSP Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka - práce
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Zobrazených: 176 - 200 / 891 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20