Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29782-MST Spinálna plne-endoskopická 4K zostava s príslušenstvom
Verejná súťaž
UVO 20.07.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30048-MST POTRAVINY - mrazená hydina, mrazené potraviny, vajcia, zemiaky, ovocie, zelenina, rôzne potravinárske výrobky, mlieko
Verejná súťaž
UVO 18.07.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30349-MUT Analgetiká a Antianemické prípravky
Užšia súťaž
UVO 27.07.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30350-MUT Antiinfektíva
Užšia súťaž
UVO 27.07.2022
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30394-MUT Liečivá pre dýchací systém , Liečivá pre močovopudný systém a pohlavné hormóny
Užšia súťaž
UVO 27.07.2022
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30395-MUT Ostatné terapeutické výrobky
Užšia súťaž
UVO 27.07.2022
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30399-MUT Liečivá pre zmyslové orgány
Užšia súťaž
UVO 27.07.2022
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30483-MUT Liečivá pre muskuloskeletálny systém
Užšia súťaž
UVO 27.07.2022
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28596-MSS Servisný prenájom nemocničnej bielizne a odevov vrátane ostatných služieb
Verejná súťaž
UVO 07.07.2022
09:00
Fakultná nemocnica Trnava
29162-MST Multifunkčný diagnostický prístroj pre skiaskopicko-skiagrafické a intervenčné zákroky s plochým detektorom
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
10:00
Fakultná nemocnica Trnava
784 Vypracovanie a dodanie “Štúdie uskutočniteľnosti rekonštrukcie obvodového plášťa administratívnej budovy na ulici Dolné Rudiny 1 Žilina“
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 08.07.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
30978-MSS Služby hardvérovej a softvérovej podpory IT infraštruktúry finančnej správy
eZakazky 08.08.2022
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
ID 824 Inštalácia klimatizačných zariadení v objekte VSSK, Gajary 1047, Gajary
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 07.07.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
782 Zdravotnícky spotrebný materiál, lekárničky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 07.07.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
29117-MST Nákup dopravných prostriedkov – automobilov upravených na prevoz služobných psov
Verejná súťaž
eZakazky 13.07.2022
23:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
727 opakovaný PT Oprava uvoľnenej a posunutej deliacej priečky medzi učebňami 407 a 408, ukotvenie deliacej priečky v učebni 208 a opravy omietok a obkladu v daných učebniach v objekte Fr SR Lazovná 63 Banská Bystrica
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 13.07.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
30446-WNT Nákup pohonných hmôt prostredníctvom bezhotovostného platobného styku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.07.2022
09:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Taktický opasok
Zákazka s nízkou hodnotou
08.07.2022
14:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1
Zmluvný výskum (realizácia vedeckých analýz pre projekt: „Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV“ a projekt „„Inteligentné technológie pre zabezpečenie zdravotného personálu prvej línie a prevádzky zdravotných zariadení v čase šírenia ochorenia Covid-19“. Základom bude identifikácia, rešerš dostupných odborných zdrojov, analýza a zber poznatkov.)
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 15.07.2022
10:00
GLOBESY, s.r.o., Framborská 58, 010 01 Žilina
Oprava odkvapov dutého, viacvrstvového žľabu strechy Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha - opakovaná
Prieskum trhu pre určenie PHZ
15.07.2022
12:00
Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin
30841-WNP Výstavba skateparku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.07.2022
10:00
Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
Technologická linka na úpravu uhlíkových materiálov
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 24.08.2022
12:00
HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
Tepelné čerpadlo 2
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 11.07.2022
10:00
Heloro s.r.o., Medená 5, 811 02 Bratislava
Obsluha a prevádzkovanie plynovej kotolne vo vybraných objektoch verejného obstarávateľa
Zákazka s nízkou hodnotou
14.07.2022
13:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
29154-MUT Nákup softvérových licencií
Užšia súťaž
UVO 07.07.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Zobrazených: 126 - 150 / 917 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20