Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Automatizovaná linka na výrobu nábytkových dielcov s kolaboratívnym robotom a 3D skenovaním
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 09.03.2021
12:00
Dalno Trade, s.r.o., Aleja slobody 2240, 026 01 Dolný Kubín
14563-WYT Digitálny mobilný RTG prístroj
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
14:00
Detská fakultná nemocnica Košice
I/8-VO-1-5/2021 Respirátory FFP2 bez výdychového ventilu
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 11.03.2021
11:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
14579-WNS Strava pre Domov seniorov Lamač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.03.2021
10:00
Domov seniorov Lamač
11294-MST Električky pre Bratislavu – nákup 10 ks obojsmerných električiek
Verejná súťaž
UVO 10.03.2021
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
13230-MST Nákup papierových cestovných lístkov a kotúčov do automatov na tlač cestovných lístkov
Verejná súťaž
UVO 12.03.2021
08:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
14415-MST Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach - 2. časť
Verejná súťaž
UVO 12.04.2021
23:59
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
DPMPB_02_2021_OA Obstaranie 5 ks autobusov
Verejná súťaž
eZakazky 29.03.2021
10:00
Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
Z20214321 Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom (FFP-2)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.03.2021
11:50
Dunajská Streda, Dunajská Streda, Trnavský, Slovenská republika
Odstránenie závad vyplývajúcich z pravidelnej odbornej prehliadky PHP a hydrantov v Košiciach 03032021
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Oprava oplechovania plochej strechy 04032021
Zákazka s nízkou hodnotou
12.03.2021
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dodávka kancelárskych potrieb 05032021 11:30 hod.
Zákazka s nízkou hodnotou
10.03.2021
12:30
Ekonomická univerzita v Bratislave
Elektrospotrebiče 05032021
Zákazka s nízkou hodnotou
11.03.2021
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Výrub a orez vzrastlých stromov 05032021
Zákazka s nízkou hodnotou
11.03.2021
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
14238-WYT Nákup pohonných hmôt
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.03.2021
09:00
EKOVER spol. s r.o.
Zníženie energetickej náročnosti v podniku ELASTIK, spol. s r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.03.2021
10:00
ELASTIK, spol. s r.o., Šelpice 252, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
Logický celok pre podporu inteligentných inovácií v spoločnosti ESKol
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 12.03.2021
10:00
ESKol s.r.o., Michala Hlavačka 30, 054 01 Levoča
12328 - WYP Rekonštrukcia budovy národnej kultúrnej pamiatky za účelom vytvorenia detských jaslí Lienka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 15.03.2021
10:00
ETRO
Vypracovanie projektovej dokumentácie:Rekonštrukcia bývalého pavilónu Internej a Neurologickej kliniky na COVID pavilón vo FN Nitra
Zákazka s nízkou hodnotou
12.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Nitra
13478-MST Osobné ochranné pracovné pomôcky vrátane súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 18.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
14398-MST Ultrazvukové sonografické prístroje v počte 3 ks vrátane súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
14697-MST Monitorovací systém pre pľúcnu tomografiu v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 08.04.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
15003-WYP Rozšírenie opetačného traktu CHM - 2.NP- COS,FNsP J.A.Reimana, Hollého 14,Prešov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.03.2021
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Projekt, dodávka a inštalácia záložného napájania elektr.energiou na covid pavilon LDCH
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Nástrojové stolíky nerezové výškovo nastaviteľné s plynovou pružinou
Zákazka s nízkou hodnotou
08.03.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Zobrazených: 126 - 150 / 671 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20