Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202031291 Mobilná klimatizácia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
08:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202031295 Štátna vlajka SR na rakvu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
08:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202031339 Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
14:45
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202031392 Tonery náplne do tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
12:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202031469 Nákup tlačiarne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2020
12:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202031472 Nákup výpočtovej techniky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2020
09:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202031494 Papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
08:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202031532 Diagnostické reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
09:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202031562 Softvérové balíky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
10:15
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Dodanie motorového vozidla s náhonom štyroch kolies
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 01.12.2020
09:00
Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Na Riviére 7/A, 841 04 Bratislava
Koncepcia zvyšovania priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II. a III. triedy na území Bratislavského samosprávneho kraja
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.11.2020
12:00
Bratislavský samosprávny kraj
Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2020
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Výrub a odvoz suchých, nebezpečných stromov a orez suchých konárov stromov v Malinovskom parku z dôvodu zabezpečenia prevádzkovej bezpečnosti (k. ú. Malinovo)
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
14:00
Bratislavský samosprávny kraj
42544-WYP Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.12.2020
12:00
Bratislavský samosprávny kraj
Z202031571 Tonerové náplne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
11:00
Brezno, Brezno, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202031250 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
08:38
Bystričany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202031257 Združená dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
08:56
Bystričany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Obstaranie marketingových služieb-CBS spol, s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 08.12.2020
15:00
CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
Mlieko a mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 04.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Rôzne potraviny
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 04.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Čerstvé ovocie a zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 03.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Pečivo a pekárenské výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 03.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Konzervy
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 03.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Sterilizované ovocie a zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 04.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Mrazená zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 02.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Zobrazených: 126 - 150 / 828 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20