Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Výmena brány – Sklad pneumatík – Jurajov dvor_02_2023
Dynamický nákupný systém
06.10.2023
16:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Nákup náhradných dielov pre električky EL03/2023
Dynamický nákupný systém
09.10.2023
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
CP 34/2023 _ Pravidelná pozáručná údržba strojov a technologických zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
12.10.2023
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Nožnicový zdvihák do autoumyvárne (umývanie autobusov)
Prieskum trhu
18.10.2023
22:59
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice
Oleje a mazivá
Prieskum trhu
18.10.2023
23:59
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice
32527-MST Nákup autobusov s CNG pohonom
Verejná súťaž
UVO 02.11.2023
10:00
Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o.
32759-WYS Vybrané registre Dopravného úradu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.10.2023
09:00
Dopravný úrad
Obstarávanie vysokozdvižného vozíka - Erik Márton s. r. o.
Prieskum trhu
10.10.2023
10:00
Erik Márton s.r.o., Lehnice 97, 930 37 Lehnice
31739-MST Infúzne roztoky RVO/2610/2023 pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Verejná súťaž
UVO 23.10.2023
08:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
31740-MST Modernizácia RTG pracoviska na urgente II.typu - Digitálny RTG systém so stropným závesom vrátane súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 27.10.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
31871-WNT Dialyzačné pomôcky II
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
23:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
32708-MSP Rekonštrukcia a dostavba areálu FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Verejná súťaž
UVO 12.12.2023
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Infúzne roztoky RVO/2610/2023 pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Verejná súťaž
23.10.2023
08:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Modernizácia RTG pracoviska na urgente II.typu - Digitálny RTG systém so stropným závesom vrátane súvisiacich služieb
Verejná súťaž
27.10.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Rekonštrukcia a dostavba areálu FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Verejná súťaž
12.12.2023
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
31741-MST Vata a výrobky z vaty, podložky pod pacienta, utierky z netkanej textílie
Verejná súťaž
UVO 25.10.2023
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
31742-MST Mäso a mäsové výrobky
Verejná súťaž
UVO 27.10.2023
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
31743-MST Ihly, intravenózne kanyly a striekačky
Verejná súťaž
UVO 27.10.2023
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
32638-WNT Dodávka a inštalácia lôžkovej rampy
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.10.2023
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31570-WYP Rozšírenie existujúceho centrálneho rozvodu medicinálneho kyslíka na oddeleniach Neurológie, Interné 2C, 4A, 4C
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.10.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31745-MST TOP 2 D Echokardiografický USG systém najvyššej triedy
Verejná súťaž
UVO 24.10.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
31747-MST DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY
Verejná súťaž
UVO 23.10.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
C rameno Siemens Cios Select
Výzva na predkladanie ponúk
05.10.2023
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
31469-WNT Jednomiestna hyperbarická komora
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
32779-WNT OCT s angiografiou a modulom na predný segment
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 16.10.2023
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
Zobrazených: 126 - 150 / 1230 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20