Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Oprava fasády, dažďových zvodov, dlažby terasy, strechy 04062021
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania 10062021 8:50 hod.
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
29051-MST Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému západnej časti Košického samosprávneho kraja
Verejná súťaž
UVO 08.07.2021
13:00
eurobus, a.s.
001/NLZ/2021 EYOFF 2022_dodanie športového oblečenia a príslušenstva
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 21.06.2021
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
28874-MST Automatizácia prototypového osádzania elektronických komponentov
Verejná súťaž
UVO 02.07.2021
10:00
Events, cathering and marketing, s.r.o.
Univerzálne meracie stanice s GNSS aparatúrou a príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 14.06.2021
12:00
FÁBIAN s.r.o., Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica
AUTOSAMPLER AS1020E
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 13.06.2021
23:59
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava, Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Komplexná výmena ležatých rozvodov SV, TV s cirkuláciou na 1. PP na FCHPT STU v novej budove (Obhliadku je potrebné vykonať v termíne: od 11.6.2021 do 17.6.2021)
Zákazka s nízkou hodnotou
25.06.2021
11:00
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava, Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Tlakový Holter
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
11:00
Fakultná nemocnica Nitra
28170-MST Výpočtová technika
Verejná súťaž
UVO 30.06.2021
10:00
Fakultná nemocnica Nitra
29195-WYT Dezinfekčné a čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.06.2021
15:00
Fakultná nemocnica Nitra
28535-MST Automatizovaný náterový a farbiaci automat a digitálna morfológia v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 30.06.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
28551-MST Infúzne roztoky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banká Bystrica
Verejná súťaž
UVO 06.07.2021
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
27791-MST Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Endoskopické zariadenia
Verejná súťaž
UVO 22.06.2021
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
27847-MST Materiálno technické vybavenie pre COVID19 – Zobrazovacie zariadenia
Verejná súťaž
UVO 24.06.2021
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
28352-MST Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Systém monitorovania pacientov
Verejná súťaž
UVO 29.06.2021
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
28353-MST Materiálno technické vybavenie pre COVID19 – Lekárske dýchacie prístroje
Verejná súťaž
UVO 30.06.2021
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
28378-MST Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia
Verejná súťaž
UVO 30.06.2021
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
28544-MST Prístrojová technika - ultrasonografický prístroj pre oddelenie gynekológie
Verejná súťaž
UVO 28.06.2021
13:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
28550-MST Materiálno technické vybavenie pre COVID19 – Sterilizačné a dezinfekčné zariadenia
Verejná súťaž
UVO 01.07.2021
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
28843-MST Detský ventilátor
Verejná súťaž
UVO 07.07.2021
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
27173-MST Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu
Verejná súťaž
UVO 14.06.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27989-WYT Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou, Antidiarhoiká, črevné protizápalové/protiinfekčné činidlá
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.06.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28572-WYT Ostatné terapeutické výrobky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.06.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Z202112377 Dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.06.2021
10:49
Galanta, Galanta, Trnavský, Slovenská republika
Zobrazených: 126 - 150 / 829 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20