Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202118412 Osobný počítač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118466 Osušky froté
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
08:00
Slavnica, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202118459 Otočná stolička s podrúčkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
10:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Ovocie a zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou
Z202118229 Ovocie a zelenina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
13:00
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Košice I, Košický, Slovenská republika
OVS - prenájom nebytových priestorov v objektoch na ul. Februárová 640/6, Nám. SNP 210/30, ul. Februárová 152/1, ul. Hrnčíriková 222/6, ul. Februárová 1478//2 - do 20.9.2021 (zv. 9.9.2021)
Obchodná verejná súťaž
20.09.2021
10:00
Správa majetku mesta, n. o., Partizánske, 29.augusta 1191/51, 958 01 Partizánske
Z202118211 Označovacie štítky na Osobné ochranné pracovné pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
14:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - miestnosť č. dv. 22 (13,20m2) - Poliklinika Karlova Ves
Obchodná verejná súťaž
17.09.2021
12:00
Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
Oznámenie o vyhlásení pripravovaného prieskumu trhu na predmet súťaže č. 282/2021 „Dodávka Storage systémov a supportu pre potreby podniku VV š.p.“ (Podmienky súťaže (Výzvu) vyhlasovateľ zašle každému uchádzačovi, ktorý sa v termíne do 10.9.2021 do 13:00 hod. stredoeurópskeho času písomne prihlási do súťaže (e-mailom) na adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 2. V prihláške do súťaže zaslanej vyhlasovateľovi/ kontaktnej osobe uchádzač uvedie e-mailovú adresu, na ktorú sa majú zaslať Podmienky súťaže.)
Prieskum trhu
20.09.2021
14:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Oznámenie o vyhlásení pripravovaného prieskumu trhu na predmet súťaže č. 361/2021 „Čistiace a upratovacie služby na objektoch v správe VV, š.p.“ (Podmienky súťaže (Výzvu) vyhlasovateľ zašle každému uchádzačovi, ktorý sa v termíne do 14.09.2021 do 15:00 hod. stredoeurópskeho času písomne prihlási do súťaže (e-mailom) na adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 2. V prihláške do súťaže zaslanej vyhlasovateľovi/ kontaktnej osobe uchádzač uvedie e-mailovú adresu, na ktorú sa majú zaslať Podmienky súťaže.)
Prieskum trhu
23.09.2021
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Z202118915 Pamäťové média
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
12:00
Z202118895 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.09.2021
13:51
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
43292-WNP Parkoviská pri bytovom dome Centrum I. 42 a 43
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2021
14:00
Mesto Dubnica nad Váhom
Parkovisko Sotinská ulica, Senica
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
10:30
Mesto Senica
Z202118338 PCR technológia pre NGS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2021
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
PD – Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
12:00
Mesto Nitra
PD NOVÝ CHODNÍK TATRANSKÁ CESTA
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
09:00
Mesto Ružomberok
42787-WYS PD Radlinského
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
12:00
Mesto Nitra
PD, OAD, IČ pre stavbu: Prístavba a stavebné úpravy budovy Mestského divadla Žilina- debarierizácia a zelené opatrenia
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 24.09.2021
10:00
Mesto Žilina
Z202118737 Písací stôl, rohový element k písaciemu stolu, kontajner so zásuvkami, skriňa, komoda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
12:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
41537-MST Plávajúce ostrovy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 04.10.2021
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Z202118790 Plynový varič -športový
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
09:00
Z202118676 Pneumatika 18x7,5-8
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
09:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202118497 Pneumatiky pre mot. vozidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
10:00
Z202118309 Pneumatiky, duše, vložky pre poľnohospodárske stroje, hospodárske stroje, vysokozdvižné vozíky, prípojné vozidlá a ostatné pneumatiky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
10:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Zobrazených: 476 - 500 / 934 Stránky:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29