Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29582-MSS Opravy hnacích náprav ZF – trolejbusy + autobusy
Verejná súťaž
UVO 12.07.2022
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
29452-WYP Opravy malieb a náterov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
30972-MSS Opravy prevodoviek -ZF
Verejná súťaž
UVO 28.07.2022
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Z20227293 Opravy vysokozdvižných vozíkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
09:00
Kuchyňa, Malacky, Bratislavský, Slovenská republika
Z20227155 Orezanie drevín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
13:49
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Orezávač na UKT pre OZ Karpaty
Zákazka s nízkou hodnotou
05.07.2022
08:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín-Stráže
443960 Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom technologickom veľtrhu GITEX 2022, ktorý sa bude konať v termíne 10. – 14. október 2022 v meste Dubaj, Spojené arabské emiráty
eZakazky 18.07.2022
10:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu pre investície a nehnuteľnosti EXPO REAL 2022, ktorý sa bude konať v termíne 04. – 06.10.2022 v Mníchove, Nemecko
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 12.07.2022
11:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na medzinárodnom veľtrhu pre elektrotechniku Electronica Mníchov, ktorý sa bude konať v termíne 15. - 18. novembra 2022, v Mníchove, Nemecko
eZakazky 11.07.2022
12:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na medzinárodnom veľtrhu pre elektrotechniku Electronica Mníchov, ktorý sa bude konať v termíne 15.-18.11.2022 v Mníchove v Nemecku
Zákazka s nízkou hodnotou
11.07.2022
12:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Mlynské nivy 44/B, 821 09 Bratislava - m.č. Ružinov
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu spracovávania plechov a ich technológií EuroBLECH 2022, ktorý sa bude konať v termíne 25.10.-28.10.2022 v meste Hannover, Nemecko
eZakazky 14.07.2022
13:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
NZ 1222 Organizačno-technické zabezpečenie podujatí „Roadshow so Žiť energiou“
Verejná súťaž
eZakazky 25.07.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
30795-WNS Organizovanie kongresov, seminárov a podujatí – Prešov 2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.07.2022
12:00
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30816-WNS Organizovanie kongresov, seminárov a podujatí – Rožňava, Jelšava, Štítnik, Rimavská Sobota 01
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.07.2022
12:00
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Z20227219 Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
08:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20227369 Originálne tonery HP 59X (CF 259X) s čipom do tlačiarne HP Lj Pro M404dn a MFP 428fdn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
15:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20226975 Osobné počítače, notebooky, tlačiarne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.07.2022
12:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
30395-MUT Ostatné terapeutické výrobky
Užšia súťaž
UVO 27.07.2022
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Z20227125 Overenie prístrojov na CRM
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
12:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20227130 Overenie prístrojov na CRM - overenie určených meradiel
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
12:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
OVS - prenájom novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ č. 983/52, odčlenený z pozemkov parc. reg. „C“ č. 938/22 a parc. reg. „C“ č. 938/1 zapísaných na LV č. 2533 v mestskej časti Šimonovany na ulici Dolná v strmom svahu. - do 18.7.2022 (zv. 29.6.2022)
Obchodná verejná súťaž
18.07.2022
10:00
Mesto Partizánske
OVS - prenájom priestorov bazéna a sauny v MŠ, Malinovského 1159/27, Partizánske za účelom plaveckých kurzov detí od 3 mesiacov do 3 rokov (na podnikateľské účely) - do 20.7.2022 (zv. 29.6.2022)
Obchodná verejná súťaž
20.07.2022
12:00
Mesto Partizánske
Oznámenia o vyhlásení pripravovaného prieskumu trhu k súťaži č. 062/2022 „Stĺpový žeriav pre vtoky MVE Mošon I a stĺpový žeriav pre vtoky MVE Mošon II“ (Podmienky súťaže (Výzvu) vyhlasovateľ zašle každému uchádzačovi, ktorý sa v termíne do 20.6.2022 do 10:00 hod. stredoeurópskeho času písomne prihlási do súťaže (e-mailom) na adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 2. V prihláške do súťaže zaslanej vyhlasovateľovi/ kontaktnej osobe uchádzač uvedie e-mailovú adresu, na ktorú sa majú zaslať Podmienky súťaže.)
Prieskum trhu
14.07.2022
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Zobrazených: 476 - 500 / 917 Stránky:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29