Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Nealkoholické nápoje 2023 - 2024 (doba trvania Rámcovej dohody je odo dňa účinnosti na obdobie 12 mesiacov)
Zákazka s nízkou hodnotou
09.06.2023
11:30
Hotelová akadémia Košice
19381-MSP Nemocnica Poprad, a. s. – rekonštrukcia objektu geriatrie
Verejná súťaž
UVO 30.06.2023
11:00
Nemocnica Poprad a. s.
19395-MST Nemocničné lôžka
Verejná súťaž
UVO 29.06.2023
08:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
19600-WNS Nemocničné služby pre OR PZ v Spišskej Novej Vsi
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.06.2023
14:30
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z20235524 Nepravidelná preprava - prenájom autobusov a mikrobusov s vodičom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
14:10
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
18561-MUT NN káble, VN káble a NN zväzkové vodiče - spoločné obstarávanie - PCI
Užšia súťaž
UVO 19.06.2023
10:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
18846-MSS Novostavba VÚSCH III. Etapa - Projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 26.06.2023
08:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Z20235555 Obálky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
09:00
19111-WYP Obecná základná škola Hviezdoslavov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.06.2023
10:00
Obec Hviezdoslavov
Z20234720 Obedáre (jedlonosiče) pre SZVaO
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
09:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku (o výmere 24 m2) určeného na výstavbu garáže
Obchodná verejná súťaž
30.06.2023
11:00
Mesto Nová Baňa
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom časti mestského pozemku ako záhradky pri BD ul. Cintorínska
Obchodná verejná súťaž
30.06.2023
11:00
Mesto Nová Baňa
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom mestského pozemku ako záhradky v lokalite ul. Mieru
Obchodná verejná súťaž
30.06.2023
11:00
Mesto Nová Baňa
Z20235390 objemové stavebné materiály
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
12:13
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
19320-WYP OBNOVA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY V OBCI MICHAĽANY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.06.2023
09:00
Obec Michaľany
Obnova budovy mestského úradu - Koncept obnovy budovy MsÚ Partizánske (architektonické služby)
Zákazka s nízkou hodnotou
13.06.2023
10:00
Mesto Partizánske
19105-WNP Obnova chodníka na Štefánikovej ul. Modra, 3.etapa
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.06.2023
10:00
Mesto Modra
19069-MST Obnova informačného systému na elektronickú komunikáciu GP SR
Verejná súťaž
UVO 26.06.2023
08:00
Generálna prokuratúra SR
17983-WYP Obnova interiéru ŠD Exnárova 36, Prešov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.06.2023
10:00
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
19354-WNS Obnova pamiatkovo chránenej Hlavnej budovy SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.06.2023
09:00
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
Obnova ultrazvukového meradla ZS2 (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 26.05.2023 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži.); (Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (uvedenej v bode 2-Mgr. Antonia Cavalli PhD.) najneskôr do 21.06.2023 do 10:00 hod.); (Obhliadka miesta realizácie diela JE povinná. Termín obhliadky miesta realizácie jednotlivými navrhovateľmi je stanovený na 15.06.2023 so zrazom navrhovateľov na vrátnici CAG v Gajaroch o 9:00 hod. Poznámka: V prípade, že termín bude nevyhovujúci je možné dohovoriť aj termín obhliadky individuálne. Kontaktná osoba: Svetlana Ondrušková, e-mail: svetlana.ondruskova@nafta.sk, mobil: +421 905 899 961. Predkladateľ je povinný ohlásiť svoj záujem o obhliadku minimálne 2 dni vopred kontaktnej osobe za účelom vybavenia vstupu do areálu ZS2.)
Obchodná verejná súťaž
26.06.2023
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
19083-WNT Obnovenie licencie pre zariadenie FortiWeb
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.06.2023
09:00
Sociálna poisťovňa, ústredie
19788-MST Obslúžime aj anglického kráľa - gastrotechnológia 2
Verejná súťaž
UVO 06.07.2023
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Partizánske na obdobie od 01.07.2023 do 31.10.2023
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2023
10:00
Mesto Partizánske
19730-WNS Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Partizánske na obdobie od 01.07.2023 do 31.10.2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 15.06.2023
10:00
Mesto Partizánske
Zobrazených: 476 - 500 / 1141 Stránky:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29